BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 39921)
(Xem: 36446)
(Xem: 33970)
(Xem: 25299)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ông Nguyễn Biểu Ăn Cỗ Đầu Người

09 Tháng Giêng 20177:46 SA(Xem: 1148)
Ông Nguyễn Biểu Ăn Cỗ Đầu Người
57Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
57
I - LƯỢC SỬ: Ông Nguyễn Biểu (  ? - 1413) người huyện La Sơn, Nghệ An,
mieuthonguyenbieuohungyennghean
iếu thờ Nguyễn Biểu ở Hưng Nguyên (Nghệ An)
đỗ Tiến sĩ cuối đời Trần làm quan Ngự Sử, phò nhà Hậu Trần vua Trùng Quang(1409 -1413).Năm 1413, tình hình binh bị rất ngặt,Trùng Quang Đế tỏ ý muốn cử người đi sứ sang địch thương thuyết. Không ai dám đi. Ông tình nguyện, chịu mệnh vua sang trại giặc nghị hòa. Vua Trùng Quang có bài thơ tiễn Ông, Ông đáp họa.

Vào trại giặc, tướng giặc Trương Phụ cho dọn Cỗ Đầu Người để thử đởm lược. Ông ung dung móc mắt nhắm rượu và khinh mạn làm thơ trước giặc. Việc nghị hoà không thành. Nhưng Trương Phụ cảm phục khí phách, cho Ông về.

Môt lúc sau, do sàm tấu của tên Việt gian Phan Liêu, Trương Phụ bèn sai lính đuổi theo bắt lại. Trương Phụ bảo Ông qùi lạy hắn. Chẳng những không qùi, Ô.còn mắng vào mặt quân xâm lược. Trương Phụ tức giận sai trói, rồi dùng tóc của Ông cột vào chân cầu bên bờ sông Lam, gần chùa Yên Quốc. Nước lớn Ông bị ngộp..!!

Dưới đây là 3 bài thơ:Tiễn Nguyễn Biểu Đi Sứ của vua Trùng Qung. Bài Thơ Họa và bài Cỗ Đầu Người của Nguyễn Biểu. Ngoài ra, có 2 bài thơ " Hoạ vận " của người biên soạn:

I I - NHỮNG BÀI THƠ:
 
TIỄN NGUYỄN BIỂU ĐI SỨ

Mấy vần thơ cũ ngợi Hoàng Hoa*
Trịnh trọng rầy nhân dựng khúc ca
Chiếu phượng mấy hàng tơ cặn kẽ
Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha
Tang bồng đã bấm lòng** khi trẻ
Khương quế*** thêm cay tính tuổi già
Việc nước một mai công ngõ vẹn
Gác lân danh tiếng dõi lầu xa
                       Vua TRÙNG QUANG

*Kinh Thi:bài thơ Hoàng Hoàng Giả Hoa, lời vua sai tôi thần đi Sứ
**quyết chí
***gừng & quế

 BÀI THƠ HỌA (gởi vua Trùng Quang)
  
Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa
Ngóng tai đồng vọng thuở thi(âu) ca
Đường mây vó ký lần lần trải
Ải tuyết cờ mao thức thức pha
Há một cung tên lồng chí trẻ
Bội mười vàng sắt đúc gan già
Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối*
Dịch lộ** ba ngàn dám ngại xa.
                       NGUYỄN BIỂU
* tài đối đáp khi đi Sứ
** đường đi Sứ

TÁN THÁN NGUYỄN BIỂU ĐI SỨ

Nghiêng mình kính cẩn đấng tài hoa
Nguyễn Biểu anh hùng chính khí ca
Râu cọp vuốt chơi hòng thách thức
Hang hùm vào thử quyết xông pha
Tiền phương chống giặc gom tài trẻ
Phụng sứ giúp vua góp trí già
Tâm nguyện khải hoàn cho Tổ Quốc
Mặc tình nguy hiểm mặc đường xa..!!
              Nguyễn Minh Thanh cẩn họa

CỖ ĐẦU NGƯỜI

Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi
Gia hào* thêm có cỗ đầu người
Nem công chả phượng còn thua béo
Thịt gấu gan lân hẳn kém tươi
Ca lối Lộc minh** so cũng một
Vật bày Thỏ thủ bội gấp mười
Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn
Tráng sĩ như Phàn*** tiếng để đời
                           NGUYỄN BIỂU
*thức nhắm ngon
**bài thơ trong Kinh Thi tả việc vua đãi Sứ Giả
*** Phàn Khoái, cận tướng của Lưu Bang, nhà Hán.

 NGUYỄN BIỂU ĂN CỖ ĐẦU NGƯỜI

La Sơn, Nghệ Tỉnh đất thơm mùi
Thế giới xưa nay chỉ một người
Ăn cỗ đầu lâu nghe ruột héo*
Giận quân xâm lược uất gan tươi
Luận lời đanh thép tài cao vợi
Thần thái ung dung đởm vẹn mười
Thương tiếc khôn nguôi trang dũng khí
Sông Lam**vỗ sóng nhớ muôn đời..!!
                     Nguyễn Minh Thanh cẩn họa
* Vì ăn thịt người dân mình
**Dòng sông chảy ngang qua quê hương Ông.

Lịch sử cổ kim: nước Việt, Đông Tây ..., anh hùng trận mạc, liệt nữ yên cương rất nhiều, rất nhiều...

Duy, dũng khí gan liền tướng quân như ô.Nguyễn Biểu đã ung dung lẫm liệt ăn Cỗ Đầu Người và còn làm thơ khinh mạn giặc dữ, là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam nói riêng và cả nhân loại nói chung..!! 

Đây chính là:

" Khí Hạo Nhiên chí đại chí cương
So chính khí đã đầy trong trời đất "

mà cụ Nguyễn Công Trứ đã đề cập trong bài " Kẻ Sĩ "

Vô vàn kính phục và ngưỡng mộ trước dũng khí trùm trời của tiền nhân, hậu sinh trân trọng tưởng niệm Ngài qua 2 bài thơ:

NGỰ SỬ NGUYỄN BIỂU

Gầy gầy mắt sáng tóc hoa râm
Cương trực kiên trung ánh nguyệt rằm
Trọng trách mệnh vua vào hổ huyệt
Thiết tha vận nước vượt sơn lâm
Giữa triều xin được làm thông sứ
Trước giặc* không quì tỏ quyết tâm
Sang sảng trang nghiêm trong đối đáp
Xả thân tuẫn quốc dưới cầu Lam**..!!
                   Nguyễn Minh Thanh cẩn tác
    *Trương Phụ
    **Cầu bên bờ sông Lam

 XÓT THƯƠNG ÔNG NGUYỄN BIỂU

Thưa rằng đởm lực có thừa
'' Đầu Người Ăn Cỗ'' chuyện xưa ai bì
Dốc lòng phò Chúa cứu nguy
Mắng tên Trương Phụ còn ghi sử vàng
Chùa Yên Quốc chân cầu Lam
Xót thân bẩy thước phải cam lìa đời
Khí hùng sáng tỏa nơi nơi
Việt Nam anh kiệt ngời ngời Năm Châu
Nghiêng mình kính lễ cúi đầu
Sứ thần Nguyễn - Biểu niệm câu anh hùng !!
                        Nguyễn Minh Thanh cẩn tác

Nguyễn Minh Thanh biên soạn

( Viết để tưởng niệm Cổ Nhân và hận giặc Bắc kẻ thù truyền kiếp của dân Việt !! )

Nguồn: các trang nhà NB...
             TNĐT&DNTĐ của gs Tịnh Vân Thanh
              HVTĐ của Đào Duy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn