BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 66320)
(Xem: 60078)
(Xem: 37356)
(Xem: 29613)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Năm Chữ Năm Câu

06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 1031)
Năm Chữ Năm Câu
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


1.

Nhìn trong Thơ thấy Đạo
Nhìn trong Đạo thấy Thơ
Nhìn trong Thơ thấy Gạo
Nhìn trong Gạo thấy Mình
Có Không thiệt rốt ráo!!!

2.

Nhìn trong Em thấy Mệnh
Nhìn trong Mệnh thấy Đời
Nhìn trong Đời thấy Bệnh
Nhìn trong Bệnh thấy Lời
Lời lôi âm rù quếnh!!!

3.

Nhìn trong Mưa thấy Nắng
Nhìn trong Nắng thấy Giông
Nhìn trong Giông thấy Mộng
Nhìn trong Mộng thấy Mồng
Mồng bông bay lồng lộng!!!

4.

Nhìn trong Vườn thấy Ruộng
Nhìn trong Ruộng thấy Mương
Nhìn trong Mương thấy Luống
Nhìn trong Luống thấy Đường
Đường thương tâm đã ruổng!!!

5.

Nhìn trong Cây thấy Lá
Nhìn trong Lá thấy Sông
Nhìn trong Sông thấy Cá
Nhìn trong Cá thấy Lông
Ôi sợi lông điền dã!!!

6.

Nhìn trong Hạt thấy Mầm
Nhìn trong Mầm thấy Mộ
Nhìn trong Mộ thấy Âm
Nhìn trong Âm thấy Số
Ôi tượng số điếc câm!!!

7.

Nhìn trong Tim thấy Mắt
Nhìn trong Mắt thấy Người
Nhìn trong Người thấy Ngợm
Nhìn trong Ngợm thấy Trời
Trời ơi chơi thiệt bợm!!!

8.

Nhìn trong Hồn thấy Vía
Nhìn trong Vía thấy Am
Nhìn trong Am thấy Lửa
Nhìn trong Lửa thấy Đàn
Đàn không dây chói chang!!!

9.

Nhìn trong Kinh thấy Kệ
Nhìn trong Kệ thấy Sen
Nhìn trong Sen thấy Lệ
Nhìn trong Lệ thấy Đèn
Đèn nhen thơm bóng Huệ!!!

Nguyễn Lương Vỵ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn