BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75363)
(Xem: 62771)
(Xem: 40068)
(Xem: 31790)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vì quyền, âm mưu tước đoạt đất của Mẹ liệt sỹ quá cố

28 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 1234)
Vì quyền, âm mưu tước đoạt đất của Mẹ liệt sỹ quá cố
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Tài sản công các “Quan” dùng mọi thủ thuật đưa vào “Túi tham”, đất của dân chiếm dụng làm đường không thực hiện đền bù. Gia đình đảng viên xây tường giữ đất, họ cho rằng: Đi hỏi quyền lợi mang tiếng “Đi kiện”. Tôi có đơn nhờ các cơ quan xem xét, yêu cầu những người có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật. Trả lại quyền lợi chính đáng cho dân.

 - Quan phường: Dựng hồ sơ vu cho tôi tổ chức khiếu kiện đông người ban hành số: 13/QĐ-UB ngày 25/12/2005: “Về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã”.

- Quan thành phố: Dùng cường quyền ban hành số: 253/UBND-Ttra, ngày 27/04/2007: “..Đề nghị ông Kiên chấp hành nghiêm quyền và nghĩa vụ công dân trong khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, không khiếu nại, tố cáo những việc không có chứng cứ, căn cứ; khiếu nại, tố cáo vượt cấp gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị-trật tự xã hội ở địa phương”.

 Tôi có đơn, phản bác với tiêu đề: “Không tố cáo để giữ an ninh, trật tự địa phương hay để các Quan cách mạng đảng viên Đảng cộng sản “Thoái hóa biến chất” rễ bề vơ vét cho đầy túi tham”, tôi gửi đến cơ quan hữu trách, cơ quan công luận nhờ can thiệp. Biết không thể bưng bít được, họ đành thí “Tốt” giữ “Xe”, ban hành số: 42/GM-TTr ngày 26/12/2007. Mời tôi, thông báo kỷ luật mấy ông “Quan phường”.Không thực hiện nghiêm, việc giải quyết tố cáo theo Luật pháp quy định. Đến nay, lớp cán bộ kế cận những ông “Cử nhân luật”. Tại chức, vẫn đi theo vết xe đổ của những người tiền nhiệm: Chà đạp Luật pháp, trù dập người chống Tham nhũng, tiêu cực. Mười sáu năm, các “Quan” đưa ra nhiều lý do nhưng “Nuốt” không trôi, vì một gia đình quá bức súc đã làm nhà trọ giữa đường nên các “Quan” đành gọi dân trả đất. Gia đình đảng viên, nhanh chóng dỡ tường nhận đền bù gia đình tôi các “Quan” cố tình tính không đúng, không đủ.

Ngày 17/12/2012, Chủ tịch phường có giấy mời, lý do mập mờ: “Giải quyết việc giải phóng mặt bằng đường Tây Thành đối với hộ ông Hoàng Trung Kiên”. Vì nhiều năm đi lại, biết “Thuật nhà quan” nên tôi chuẩn bị chứng cứ đến hội nghị theo giấy mời. Phó chủ tịch, Phạm Văn Ứng chủ trì giới thiệu thành phần có: Đại diện các Ban ngành của phường, có Bí thư, Trưởng phố, lý do: Để giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Trung Kiên. Mặc dù có đủ chứng cứ nhưng chỉ thống nhất được nội dung thứ nhất, còn 2 nội dung “Ông Phó” dùng cường quyền gạt đi. Không căn cứ Luật pháp lại bám vào số: 2168 hòng tước đoạt đất của “Bà mẹ liệt sỹ đã quá cố”(?!). Tôi yêu cầu giao biên bản làm việc, yêu cầu sao chụp văn bản theo quy định của Luật khiếu nại “Ông Phó” phớt lờ.

 Ngày 20/12/201, ngày 04/01/2013, ngày 28/2/2013, tôi gửi đơn qua đường Bưu điện và đến UBND phường Nam Thành nộp. Công chức Văn phòng, Lê Thị Kiều Hoa nhận đơn nhưng quá thời gian luật định không được thụ lý? Ngày 28/03/2013, UBND phường mời, lý do: “Giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc GPMB đường Tây Thành và làm rõ một số nội dung đơn của ông”. Buổi làm việc có Chủ tịch phường và công chức địa chính, Chủ tịch yêu cầu tôi cung cấp các giấy tờ có liên quan để UBND phường xem xét giải quyết.

 Ngày 01/04/2013, tôi đến phường giao chứng cứ theo yêu cầu (Kèm theo bảng hệ thống), công chức địa chính nhận. Khi tôi yêu cầu sao chụp chứng cứ, trích lục bản đồ công chức địa chính, lý do: “Để em chuẩn bị, sau đó mời bác đến làm việc”. Tôi ra về, công chức Văn phòng chạy theo đưa trả lời đơn của phường, về nhà xem Số: 01/HD-UBND ngày 28/03/2013, tôi thấy trái luật. Chủ tịch đưa “Râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Ngày 07/04/2013, tôi có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch ỉm đơn của tôi không trả lời?

 Ngày 09/05/2013, UBND phường mời tôi “Trả lời đơn”, chỉ có Chủ tịch phường và công chức địa chính. Chủ tịch, cho rằng: “Các ban ngành có việc bận..”. Tôi đề nghị cho biết, UBND phường mời “Trả lời đơn..” là thế nào? Yêu cầu, dừng hội nghị để mời các ban ngành cùng tham gia, yêu cầu cung cấp tài liệu theo quy định của Luật khiếu nại. UBND phường chỉ cung cấp cho tôi: Biên bản làm việc ngày 18/12/2012; ngày 28/03/2013 và ngày 09/05/2013.

 Ngày 16/05/2013, UBND phường mời, lý do: “UBND phường trả lời đơn của ông”, do khách quan tôi đến muộn họ không gọi điện, giải tán hội nghị?

 Tôi đến Văn phòng gặp Chủ tịch trình bầy và hỏi tại sao không gọi điện.

 Chủ tịch trả lời: “Mời rồi nên không gọi điện và bảo, công chức Văn phòng. Đưa văn bản trả lời cho ông ấy”.

 Tôi hỏi: “Tại sao, mọi lần có giấy mời vẫn gọi điện”?

 Chủ tịch trả lời: “Gọi điện hay không là quyền của tôi”.

 Tôi bức xúc đập tay xuống bàn nói: “Yêu cầu lập biên bản…đến khi nào giải quyết đơn”.

 Chủ tịch hô: “Gọi người lập biên bản, ông ấy đến gây rối”.

 Tôi đập tiếp xuống bàn nói: “Gọi cả công an đến đây lập biên bản”.

 Chủ tịch bỏ đi, tôi nói: “Gọi điện là quyền của ông…đất của tôi, tôi về xây dựng”.

 Tôi về, báo Trưởng công an phường, báo với Trưởng phố rồi chuyển vật liệu để xây lại phần đất của gia đình đã bị chiếm dụng nhiều năm. Trưởng công an phường, Bí thư, Trưởng phố đến có ý kiến. Tôi nói rõ: “Tôi đã có đơn trình từ phố đến phường Chủ tịch phường nói với tôi để giải quyết. Đến nay, lại xử sự theo kiểu “Xã hội đen” nên đất tôi, tôi xây lại…”.

 

Ngày 17/5/2013, công chức Văn phòng và công chức Xây dựng đến nhà tôi đưa giấy mời, lý do: “UBND phường trả lời đơn”. Theo giấy mời, chiều 21/05/2013, tôi đến UBND phường. Chủ tịch, chủ trì hội nghị giới thiệu: Thành phần, lý do, chương trình làm việc, hỏi ý kiến những người tham gia hội nghị.

 

Tôi yêu cầu: Thư ký tóm tắt trung thực…Mời đối tượng bị tố cáo là ông Phạm Văn Ứng ra khỏi hội nghị, tôi có ý kiến ghi âm buổi làm việc (Hiện tại tôi đang ghi âm)”.

 Chủ tịch chấp nhận việc ghi âm, không chấp nhận đưa ông Ứng ra khỏi hội nghị.

 Tôi yêu cầu dừng hội nghị, lý do: UBND phường không thực hiện giải quyết đơn theo trình tự quy định của pháp luật cụ thể:

 - Luật quy định: Trong thời hạn 7 ngày người khiếu nại yêu cầu. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ thông tin liên quan đến nội dung khiếu nại phải cung cấp tài liệu chứng cứ. Thực tế, tôi yêu cầu cung cấp tài liệu rất nhiều lần UBND phường không cung cấp. Không có lý do tại sao không cung cấp?

- Luật quy định: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại…người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại. Thực tế, UBND phường chưa thông báo thụ lý đơn, chưa tổ chức đối thoại.

 Thông qua biên bản, thư ký ghi không trung thực “Bỏ quên”, ý kiến đại diện Cựu chiến binh phường và Trưởng phố Phúc Chỉnh 2. Tôi yêu cầu ghi ý kiến của 2 đại biểu, yêu cầu lập thành 2 biên bản giao cho tôi một bản. Chủ tịch phường bao biện cho rằng: “Ý kiến phát biểu của 2 đại biểu, sau khi hội nghị đã kết thúc..”. Công chức Tư pháp, cho rằng: “Theo quy định, chỉ lập một bản”. Tôi thấy, Chủ tịch và công chức Tư pháp phường Nam Thành, tỏ rõ thái độ cường quyền nên không ký biên bản.

 Để giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Để công cuộc Chỉnh Đốn Đảng đạt kết quả, lấy lại niềm tin trong dân. Tôi gửi nội dung đến cơ quan hữu trách, cơ quan công luận can thiệp. Yêu cầu cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo quy định của Đảng và quy định của Pháp luật, làm rõ:

 - Tại sao, UBND phường Nam Thành không giải quyết đơn do cơ quan chức năng chuyển đến. Không thông báo lý do không giải quyết?

- Tại sao, tôi có đơn gửi Chủ tịch UBND phường, Phản ánh về. Thái độ hành xử với dân của Phó chủ tịch, Phạm Văn Ứng, công chức địa chính Đỗ Hùng Sơn và công chức Văn phòng Bùi Thị Hảo. Chủ tịch không giải quyết lại dựng hồ sơ vu khống, tôi yêu cầu cung cấp biên bản cố tình không cung cấp?

- Tại sao, 2 ông đảng viên, cán bộ chủ chốt của phường không cho tôi sao chụp, trích lục văn bản theo quy định của Luật khiếu nại, tôi đã có đơn và nhiều lần đề nghị?

- Tại sao, UBND phường không thông báo thụ lý đơn, không tổ chức đối thoại theo quy định của pháp luật, dùng “Luật rừng” mời “Trả lời đơn”?

 Tôi chịu trách nhiệm nội dung nêu trên, yêu cầu được: Thông báo chuyển vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thông báo về việc thụ lý. Thông báo kết quả giải quyết.

Ninh Bình 26 tháng 5 năm 2013

Hoàng Trung Kiên

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn