BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63000)
(Xem: 58154)
(Xem: 35630)
(Xem: 27899)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người Việt Nam cần có lý tưởng mới !

28 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 839)
Người Việt Nam cần có lý tưởng mới !
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Kính gửi: Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế!

 Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam và là nhà hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Tôi xin có mấy lời tâm sự với đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế. Cho đến nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. Tôi đã lập kế hoạch để thực hiện nhằm từ 10 năm đến 20 năm đưa Việt Nam trở thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Đồng thời tôi lập kế hoạch cải cách phát triển ASEAN và thế giới. Trong năm 2014 tôi bắt đầu khởi sự những chương trình cải cách phát triển ASEAN và thế giới như sau:

1- Chương trình vận động cải cách Liên Hiệp Quốc.

2- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới.

3- Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới.

4- Chương trình vận động thành lập an ninh chung thế giới theo mô hình mới.

5- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung thế giới.

6- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình.

7- Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chung thế giới.

8- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN.

9- Chương trình vận động thành lập quân đội chung ASEAN.

10- Chương trình vận động thành lập an ninh chung ASEAN.

11- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN.

12- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN mô hình.

13- Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chính phủ chung ASEAN.

14- Nhiều chương trình lớn khác nữa cho Việt Nam, ASEAN và thế giới.

Rất nhiều người Việt Nam đã từng tâm sự với tôi rằng là họ rất buồn vì ngày nay đại đa số người Việt Nam sống thiếu lý tưởng. Thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ rất nhiều người Việt Nam sống có lý tưởng, lý tưởng của họ là sống chiến đấu hy sinh để cho dân tộc Việt Nam được độc lập, thống nhất. Ngày nay dân tộc Việt Nam đã được độc lập, thống nhất rồi thì lý tưởng sống của người Việt Nam hiện nay cụ thể là gì ?! Tôi muốn tất cả mọi người dân tộc Việt Nam ngày nay hãy sống với những lý tưởng cụ thể mới. Theo tôi lý tưởng sống của người Việt Nam hiện nay nên là:

 

1/ Xây dựng một xã hội Việt Nam có sự tôn trọng quyền con người đầy đủ, toàn diện.

2/ Xây dựng một xã hội Việt Nam trong sạch, không có hoặc ít có tệ nạn tham nhũng trong bộ máy chính quyền, không có hoặc ít có tệ nạn trong xã hội như: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cờ bạc, mãi dâm.

3/ Xây dựng Việt Nam có môi trường sống thật trong sạch.

4/ Xây dựng Việt Nam sớm trở thành cường quốc.

5/ Cống hiến cho ASEAN và nhân loại hòa bình hơn, thịnh vượng hơn, hạnh phúc hơn.

6/ Xây dựng dân tộc Việt Nam biết sống có nhiều tình yêu thương hơn, đoàn kết hơn, vị tha hơn, bao dung hơn, bác ái hơn.

 Còn rất nhiều vấn đề nữa nhưng có ít nhất 6 vấn đề tôi vừa nêu là rất cần thiết xây dựng phấn đấu cho người Việt Nam. Mơ ước suông mà không thực hiện sẽ không bao giờ có thành công. Thà có một mơ ước để rồi tan vỡ còn hơn là không có gì để mà mơ ước. Tôi muốn đặt ra những mục tiêu cụ thể đồng thời lập ra những kế hoạch cụ thể cho mọi người Việt Nam tham gia thực hiện nhằm sớm đạt được mục tiêu đề ra. Để giành được độc lập, thống nhất đã có hàng triệu con người Việt Nam ưu tú phải hy sinh. Những hy sinh cao cả của nhiều triệu con người Việt Nam ưu tú trong chiến tranh là để nhằm đem lại quyền con người, hạnh phúc cho thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Nếu thế hệ người Việt Nam hiện nay và mai sau sống thiếu quyền con người, hạnh phúc thì có nghĩa rằng sự hy sinh của nhiều triệu con người Việt Nam ưu tú trong chiến tranh trở thành vô ích tựa như công con dã tràng xe cát biển Đông.

 Chủ nghĩa cộng sản đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia châu Âu nhưng không mang lại được sự công bằng, phát triển, hạnh phúc cho các quốc gia ấy trong thế kỷ 20. Bởi vậy cuối thế kỷ 20 toàn bộ hơn 20 quốc gia châu Âu đã đồng loạt giã từ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản đã hiện diện tại Việt Nam hơn một nửa thế kỷ. Nhưng cho đến nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới, xã hội Việt Nam còn rất thiếu công bằng và rất thiếu quyền con người.

 Hệ lý luận chủ nghĩa công sản Mác – Lê Nin sai lầm đến 99% và thiếu sót rất nhiều. Khi tư duy nhận thức sai ắt sẽ dẫn đến hành động sai và kết quả không tốt ở thực tiễn. Tôi cùng nhóm trí thức, doanh nhân người Việt Nam đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa và loại bỏ hoàn toàn sai lầm của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin để viết thành hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Trong hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng còn có tinh hoa của nhiều chủ thuyết khác và có thêm nhiều sự sáng tạo mới của nhóm chúng tôi. Nhóm chúng tôi muốn tặng miễn phí hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng cho đảng cộng sản Việt Nam để thay thế hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin có quá nhiều sai lầm và thiếu sót.

 Hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin đã làm u mê tinh thần dân tộc Việt Nam, làm đảo lộn nhiều giá trị đạo đức của xã hội Việt Nam, chia rẽ làm mất sự đoàn kết trong nội bộ xã hội Việt Nam và tạo ra nhiều sự mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

 Hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin đã đưa ra nhiều nhận định sai lầm và thiếu sót nghiêm trọng như sau:

1/ Tất cả mọi doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân đều thuộc về giai cấp bóc lột tức là giai cấp tư bản.

2/ Giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ gồm các thành phần xã hội như sau: trí thức, nhà báo, văn nghệ sỹ, giáo viên, học sinh, sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ.

3/ Tất cả những ai là người làm thuê ở những cơ sở kinh tế tư nhân đều thuộc về giai cấp bị bóc lột.

4/ Coi triết lý của tất cả các tôn giáo đều là mê tín dị đoan.

 Từ 4 nhận định này Các Mác đưa ra những giải pháp rất cực đoan, độc ác để cải cách xã hội loài người như sau:

1/ Sử dụng bạo lực để cưỡng bức tước đoạt toàn bộ tài sản tư hữu của doanh nhân khối kinh tế tư nhân để làm thành sở hữu công cộng toàn dân.

2/ Bài trừ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội.

3/ Xác định mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt toàn bộ kinh tế tư nhân khỏi xã hội loài người để trong tương lại nhân loại chỉ còn một hình thái duy nhất đó là kinh tế công cộng chung toàn xã hội.

 Đã có khoảng 30 quốc gia trên thế giới thực hiện theo lý thuyết chủ nghĩa cộng sản. Kết quả ở thực tế nhận thấy cái lợi chỉ có khoảng 1% nhưng cái hại thì có đến 99%. Trong từng doanh nghiệp thì tạo ra sự chia rẽ và mâu thuẫn giai cấp. Đối với nhân loại thì tạo ra đối kháng giữa các quốc gia cộng sản với các quốc gia phi cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản kích động sự sử dụng bạo lực để cải cách xã hội. Chủ nghĩa cộng sản đã tạo ra vô vàn sự bất công, độc ác trong xã hội loài người.

 Đã có hàng triệu doanh nhân khối kinh tế tư nhân ở khoảng 30 quốc gia cộng sản trên thế giới bị cưỡng bức tước đoạt tài sản. Trong số đó chỉ có khoảng 1% họ là giai cấp tư bản thật sự, còn lại khoảng 99% họ không thuộc về giai cấp tư bản. Trong hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng tôi đã chỉ ra có 3 loại tư bản là: tư bản đen, tư bản xanh, tư bản đỏ. Có hai hình thái kinh tế tư nhân là kinh tế tư nhân tư bản và kinh tế tư nhân cộng đồng. Kinh tế tư nhân tư bản là kinh tế tư nhân có bóc lột. Kinh tế tư nhân cộng đồng là kinh tế tư nhân không có bóc lột. Vì hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm quy kết kinh tế tư nhân cộng đồng trở thành kinh tế tư nhân tư bản, bởi vậy đã có đến khoảng 99% doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân trên toàn thế giới đã từng bị quy thành phần oan, họ bị cưỡng bức tịch thu tài sản sở hữu chính đáng của mình.

 Tôi đã công bố bài viết giới thiệu tóm tắt nội dung hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Tuy mới chỉ là sự giới thiệu tóm tắt đôi chút nội dung cơ bản nhưng thời gian qua đã có rất nhiều người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế nhiệt liệt hoan nghênh. Dự kiến trong năm 2014 tôi sẽ viết hoàn thành quyển sách chương trình sơ cấp hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng để công bố. Tôi muốn tiếp bước theo con đường nhà cách mạng yêu nước Phan Châu Trinh đã vạch ra là: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng đưa ra những lý luận, giải pháp hòa bình để cải cách phát triển xã hội loài người. Tuyệt đối không chủ trương sử dụng bạo lực để cải cách xã hội như hệ lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin.

 Trong năm 2014 tôi sẽ tổ chức rất nhiều hội nghị, hội thảo trực tiếp và trực tuyến. Các hội nghị, hội thảo bàn về những chương trình cải cách phát triển Việt Nam, cải cách phát triển ASEAN và thế giới.

 Lý tưởng mơ hồ chỉ dẫn con người đến sự thất vọng, tuyệt vọng. Tôi muốn xây dựng lý tưởng sống mới cho mọi người dân tộc Việt Nam rất cụ thể, rõ ràng. Lý tưởng phải có mục tiêu thực hiện rõ ràng, phải có kế hoạch khoa học cụ thể để từng bước thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

 Trong năm 2014 tôi sẽ tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới . Trong hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới có bàn sâu kỹ về những kế hoạch, giải pháp thực hiện lý tưởng sống mới cho mọi người dân tộc Việt Nam ta.

 Việt Nam giàu mạnh lên và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, phát triển, hạnh phúc của nhân loại thì rất tốt.

 Thông qua bài viết nhỏ này tôi mong muốn đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy hưởng ứng, làm theo, cổ vũ tinh thần sống theo lý tưởng sống mới cho người Việt Nam mà tôi đề ra.

 Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

 Tôi rất mong đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bạn bè quốc tế hãy sống theo tinh thần sống của nhóm chúng tôi là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!

 Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 28/04/2014,

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê

Website: www.lethanglong.wordpress.com . Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn

ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. ĐTCĐ: (08)22245577. ĐTDĐ: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn