BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75039)
(Xem: 62619)
(Xem: 39957)
(Xem: 31564)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tham Nhũng Giũ Sổ Việt Cộng

15 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 1369)
Tham Nhũng Giũ Sổ Việt Cộng
51Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
3.52
Một lễ hô thần nhập tượng Hồ Chí Minh ở một đình làng


Tham nhũng là siêu đặc ân
Ban thưởng cho đám bồi thần hả lòng
Kẻo không lục súc tranh công
Tan hoang đế chế đại đồng tha ma ?

Tham nhũng quốc sách đảng ta
Ngu sao diệt tuyệt chết cha cả bầy
Bộ sậu chính trị cáo cầy
Tội đồ dân tộc đến ngày phanh thây ?

Tham nhũng toàn diện phơi bày
Từ ngày có đảng thẳng tay bạo hành
Buôn dân bán nước lòi chành
Tru di cửu tộc rành rành tội danh ?

Tham nhũng tôn giáo tanh bành
Xây chùa hoành tráng ố danh bia truyền
Phật Ngọc xuất hiện cửa thiềng *
Lưu manh hóa tà giáo quyền quốc doanh !

Tham nhũng quyền bính tung hoành
Chủ trương diệt chủng dối quanh diệt thù
Cái gọi cách mạng mùa thu
Cướp chánh quyền cho Tàu phù – Liên xô !

Tham nhũng chân lý điên rồ
Vô đạo dối trá tô hô lõa lồ ,
Thờ cộng xóa bỏ cơ đồ
Đánh Tây Mỹ lại bưng bô quốc thù !

Tham nhũng đạo đức già Thu
Thụt thò Pác Bó giải khu gái Tầy
Khổ công gieo giống cáo cầy
Sản xuất cách mạng giả cầy ma cô .

Tham nhũng tư tưởng cáo Hồ
Công an hóa đảng côn đồ nội xâm
Gặm “mười sáu chữ…” lặng câm
Đeo “bốn tốt” khoe dã tâm bạo Tần !

Tham nhũng quyền lợi truồng trần
Bầy sâu nhứt trí đội quần chia phân
Cái gì cũng của nhân dân
Ngân hàng ruộng đất giành phần đảng ta ?

Tham nhũng quốc tổ đại trà
Đại công lập quốc cha già chí minh
Đồ đảng thú vật kiêu binh
Đày dân nô lệ nhân tình đão điên !

Tham nhũng hòa bình như điên
Phản động khủng bố xích xiềng lương dân
Hô hào dân chủ ngàn lần
Khó tin , hạch hỏi bọn Trần Dân Tiên ?

Biết chăng con cháu Rồng Tiên
Truyền thống đạo lý thánh hiền tan hoang
Nội xâm quỷ sống bạo tàn
Cúng tổ quốc cho Tàu man xung công

Đua nhau tham nhũng hội đồng
Toàn đảng hồ hởi giáp công chia phần
Tư bản quá độ bao sân
Giải thiêng truyền khống “tam dân” dặc thù **

Đừng mơ xã nghĩa thiên thu ,
Mà hòng vô sản dân ngu chết bằm .
Đừng tưởng dân trí tối tăm ,
Diễn tuồng tham nhũng muôn năm độc quyền .

Đừng khinh dân khí đão điên ,
Sợ hải đến nỗi ươn hèn lưu liên .
Toàn dân oán hận oan khiên ,
Nổi dậy giũ sổ bạo quyền Việt gian !

LẠC HỒNG

Hè 2013

Chú thích

*Phật Ngọc :Đồ đảng phong danh Phật cho ác tặc Hồ Chí Minh là Phật Ngọc , đúc tượng mặc đồ đại cán Tàu và đem vào chùa thờ.

**Tam Dân : Của Dân , Do Dân và Vì Dân theo đặc thù Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn