BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72265)
(Xem: 61922)
(Xem: 39008)
(Xem: 30935)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phê phán các "phạm trù sẽ" của nhà "sẽ học" Engels

04 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 849)
Phê phán các "phạm trù sẽ" của nhà "sẽ học" Engels
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Khi nào Đảng cộng sản VN còn “Kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh” như trong “Bản dự thảo báo cáo chính trị đại hội X” đã viết, thì chúng tôi còn đấu tranh (trên tinh thần hòa bình, tranh luận khoa học), đòi ĐCSVN không được độc quyền chân lý; tức là đòi đảng phải tuân thủ tinh thần hoài nghi triệt đề, tinh thần phê phán triệt để, chống khuynh hướng duy tâm cực đoan tuyệt đối hoá chân lý…là những điều Marx đòi hỏi phải có trong quá trình nhận thức, nghiên cứu và phê phán triết học, dù là chính triết học Marxism đi chăng nữa.

 

 

 

 

 Cộng Sản = Chủ Nghĩa “Sẽ”


Với tư cách là người đã bỏ ra hơn 30 năm đọc và nghiên cứu triết học, trong đó có triết học Marxism, chúng tôi luôn coi nhận thức chân lý là một quá trình tự do tư tưởng, không bao giờ dám cho ý kiến của riêng của mình là hoàn toàn đúng, để áp đặt ý định chủ quan mình lên kẻ khác, như cái thói học phiệt của đảng hiện nay. Do đó, chúng tôi mong đảng CSVN một lần nữa, sau khi cởi trói cho văn nghệ sĩ, hãy cởi trói cho các nhà khoa học nhân văn, để mọi người cùng vất bỏ dây lòi tói “độc quyền chân lý” rất xấu xa, rất phản khoa học, phản Marxism mà đảng CSVN vẫn dùng làm công cụ để đàn áp tư tưởng, cấm bất kỳ cuộc tranh luận nào về “chủ nghĩa Marx và tư tưởng Hồ Chí Minh”, khiến cả một dân tộc bị đảng tước đoạt phép biện chứng Marxism, nên không còn công cụ tư duy. Khi khả năng biện giải, khả năng phán xét hiện thực của 82 triệu người bị triệt tiêu bằng chính cái lý thuyết mà đảng đang tôn thờ, thì đó đích thực là một thảm họa cho dân tộc; mỉa mai thay, đảng dương biển Marxism lên để cấm linh hồn của biện chứng pháp Marxism là tinh thần phê phán ( phản đề, đối lập, phản biện), khiến đầu óc các thế hệ Việt Nam từ 1954 -2006 (ở miền Bắc) , 1975-2006 (ở miền Nam và cả nước) bị dìm trong u mê và nô lệ về mặt tư tưởng chính trị. Thưa với đảng rằng, Tự Do khởi thuỷ là Tự Do Tư Tưởng; mà muốn có tự do tư tưởng thì phải có tự do báo chí!

Trong bài viết này, chúng tôi dành để phê bình tác phẩm “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản” được in từ trang 441 đến trang 446, trong cuốn “Tuyển tập Mác Ăng-ghen” NXB Sự thật -1980, tập một, dày 885 trang; theo lời chú thích ở trang 818 (sđd), mục 64, viết rằng: “Tác phẩm “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản” là bản dự thảo cương lĩnh khoa học đầu tiên của Liên Đoàn những người cộng sản và là một bước chuẫn bị cơ bản cho tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”…

Vì thế, tác phẩm “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản” do Engels viết là tác phẩm cực kỳ quan trọng của chủ nghĩa cộng sản, là cơ sở, nền tảng để tạo ra “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”, như một văn bản gốc, mà thông qua nó, chúng ta mới có thể tìm thấy những nguyên nhân tạo ra học thuyết này. Mặc dù tác phẩm khởi nguồn học thuyết cộng sản do một mình Engels viết, cũng như “Tuyên ngôn của đảng cộng sản” cũng chỉ do một mình Engels chắp bút, nhưng cả hai “tác phẩm vĩ đại” nhất của CNCS này, đều thể hiện tư tưởng chung của cả hai triết gia: Marx & Engels, mặc dù trong bài viết, chúng tôi chỉ nhắc tên Engels mà thôi.

“Những Nguyên Lý Của Chủ Nghĩa Cộng Sản” chỉ vỏn vẹn có 25 trang, (in trên khổ sách: 12,5 x20 cm (In tại Đông Đức từ nhà máy in Carl Marx Werk PoBneck tháng 11/1980, số lượng in: 60.000 cuốn); tính tổng cộng, tác phẩm nền tảng này chỉ có 7.750 chữ, nhưng nó đã có tới 80 chữ “sẽ” (Tám mươi chữ Sẽ); bình quân, cứ 90 chữ trong tác phẩm “Những Nguyên Lý Của Chủ Nghĩa Cộng Sản” thì Có Một Chữ “Sẽ”chủ soái đi kèm!

Do đó, ta có thể dùng khái niệm Sẽ Học mà gọi Marx—Engels là Hai Nhà Sẽ Học vĩ đại, gọi chủ nghĩa cộng sản của hai ông là Chủ Nghĩa Sẽ, gọi các phạm trù trong lý thuyết của hai ông là “Phạm Trù Sẽ”. “Sẽ” là từ chỉ việc sắp tới, sự sắp có, điều chưa tới, có thể tới hoặc không bao giờ tới. “Sẽ” cũng hàm nghĩa “hứa”: kiểu Marx—Lenin hứa thiên đường cộng sản trên thế gian máu chảy thành sông vì đấu tranh giai cấp, vì chuyên chính vô sản; rằng: cứ lầm lũi sống, nghe lời ta mà chiến đấu chí chết đi, hi sinh buộc thắt bụng lại như nút chai, như cổ cò đi, nhịn đói nhịn khát chịu khổ cực muôn phần nhục nhã đi, lao lên giết sạch tư bản, xóa sạch tư hữu đi, đập tan chùa chiền nhà thờ đi hỡi giai cấp vô sản đói khát, dốt nát, thất đức ở thế gian kia ơi, Thiên Đường Cộng Sản “Sẽ” Tới Ngày Mà!

Từ năm 1848, năm ra đời của “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”, Marx-Engel – Lenin - Stalin -Mao Trạch Đông- Kim Nhật Thành — Hồ Chí Minh — Ceausescu — Pol Pot… đã Hứa Sẽ Có Thiên Đường Cộng Sản ngay trong thế kỷ XX thôi! Nhưng thiên đường chẳng thấy đâu, chỉ thấy địa ngục của chết chóc, diệt chủng, nô lệ, tù tội, đói khát, độc tài chuyên chế… Đến nỗi, các đảng cộng sản Trung Quốc, Việt Nam phải vứt chủ nghĩa xã hội vào sọt rác để tập tành xây dựng chủ nghĩa tư bản mà tạm thời lờ Thiên Đuờng đi, lờ Mục Đích Sẽ, Định Hướng Sẽ đi cho dân Đang xỉu khỏi chết đói trước Đã …, no rồi Sẽ quay lại Học Thuyết Sẽ sau!

Nguyên nhân chính gây ra bao nhiêu đau thương khổ ải cho nhân loại và quê hương ta cũng bởi hai "Nhà Sẽ Học" này, bởi các "Phạm Trù Sẽ" của cái Xã Hội Ảo = Xã Hội Cộng Sản Nằm Mơ của Marx–Engel. Từ những giấc mơ bệnh hoạn, từ những sự tưởng tượng tào lao thiên địa, những hình dung ba láp ba xàm về tương lai nhân loại đã được thánh hoá dưới Búa và Liềm của giai cấp vô sản lưu manh (chữ của Marx), từ khái niệm tuyệt đối của Hegels khi lịch sử kết thúc phép biện chứng, từ cái chủ nghĩa tiến hoá trong tự nhiên và xã hội bằng con đường duy Ác của Darwin, từ niềm tin không cơ sở rằng giai cấp vô sản là tuyệt đối chân lý, từ …từ tất cả nguồn gốc nhăng nhít, phi logic, phi con người, muốn xóa bỏ tư hữu là xóa bỏ chính con người, tức xóa bỏ lịch sử, xoá bỏ loài người, hai ông triết gia Marx-Engels mà thần kinh đang có vấn đề, đã rút tỉa ra những quy luật, gọi là những quy luật của Chủ Nghĩa Cộng Sản, nhằm áp đặt những điều chủ quan vô cùng phi lý, vô cùng tầm bậy của mình lên con người, lên xã hội và lịch sử nhân loại, tức là những "Phạm Trù Sẽ", sẽ không bao giờ có, không bao giờ đến, như sau:

“…Sẽ gây nên cách mạng ở trong các nước…” (448)
“…Sẽ giải phóng cho công nhân ở các nước…” (448)
“…Sẽ chỉ không bình đẳng với nhau khi nào tư bản của họ không bằng nhau…” (448)
“…Sẽ tiến hành…” (450)
“…Sẽ phá tan được…(450)
“…Sẽ không còn nằm trong tay cá nhân riêng lẻ cạnh tranh với nhau nữa…” (452)
“…Sẽ do toàn xã hội quản lý…” (452)
“…Sẽ được tiến hành vì lợi ích chung…” (452)
“…Sẽ tiêu diệt cạnh tranh, thay cạnh tranh bằng hợp tác…” (452)
“…Sẽ làm được như vậy…” (454)
“…Sẽ là người phản đối việc đó…” (454)
“…Sẽ thúc đẩy giai cấp vô sản bị áp bức đứng lên làm cách mạng…” (454)
“…Sẽ chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần dần…” (455)
“…Sẽ phải đồng ý với các yêu cầu của giai cấp vô sản…” (455)
“…Sẽ kết thúc bằng thắng lợi của giai cấp vô sản…” (455)
“…Sẽ trở nên hoàn toàn vô ích nếu nó không được dùng ngay lập tức làm phương tiện để thi hành những biện pháp rộng rãi trực tiếp đánh vào chế độ tư hữu và bảo đảm sự sinh sống của giai cấp vô sản…( 455)
“…Sẽ thủ tiêu được sự cạnh tranh giữa công nhân với nhau…” (456)
“…Sẽ buộc phải trả công cao như là nhà nước…” (456)
“…Sẽ dẫn đến biện pháp khác…” (457)
“…Sẽ ngày càng phải đi xa hơn nữa…(457)
“…Sẽ dẫn đến chỗ đó…” ( 457)
“…Sẽ được nâng lên…” ( 457)
“…Sẽ tăng lên do lao động của giai cấp vô sản…” (457)
“…Sẽ tự nó tiêu vong…” (457)
“…Sẽ trở thành thừa (Ghi chú: (tức tiền tệ - theo lởi Engels) nên ngày 19-4-1975 khi đồng chí PolPot, cháu đích tôn thừa kế của Marx – (đích tới của “định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đưa quân Khemer đỏ vào “giải phóng” Phnom Penh (Nam Vang), liền dùng 5 tấn bộc phá đánh sập, nổ tung ngân hàng quốc gia Cambodia (Căm-pốt), khiến tiền giấy của chế độ Lon Nol—Sirik Matak bay mù trời suốt tuần lễ) (457)
“…Sẽ tăng lên với mức độ như thế…” (457)Sirik Matak—Lon Nol


“…Sẽ thay đổi đến mức có thể vứt bỏ hết thảy những hình thức cuối cùng của quan hệ xã hội cũ (Ghi chú: Marx—Engels dạy, đến xã hội cộng sản, các quan hệ người với người cần “vứt bỏ hết thảy những hình thức quan hệ cũ”, tức vứt bỏ quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, thầy trò, kẻ trên người dưới, vứt bỏ quan hệ giữa người với thượng đế, vứt bỏ quan hệ giữa người với ký ức lịch sử, vứt bỏ quan hệ đạo đức, luân lý cũ, vứt bỏ các hình thức giao tiếp cá nhân và xã hội như : bỏ hẳn chữ “Của” trong ta: không còn có thể phân biệt được đây là vợ của anh, kia là vợ của tôi, đây là ô tô của chị, kia là ô tô của em, không còn nhà cửa tư nhân, vì nếu có nhà riêng thì làm sao phân biệt được đây là nhà của “moa” còn kia là nhà của “toa”? Cá chế độ thiên đường Marx-Engels tiên đoán: Sẽ không còn khái niệm cá nhân, không còn gia đình, tổ quốc và không còn nhân loại; vì phép biện chứng khi đó đã kết thúc, đúng như cả Hegel và Marx cùng khẳng định: lịch sử loài người Sẽ (lại Sẽ) sẽ kết thúc, Sẽ kết thúc biện chứng pháp, kết thúc quy luật âm dương, không còn mâu thuẫn nữa, không còn đấu tranh sinh tồn nữa: con nai, con thỏ có thể cưới cọp và sư tử làm chồng (hoặc làm vợ), mèo và chuột Sẽ hôn nhau say đắm…Thế giới và loài người Sẽ…Sẽ …Sẽ …xảy ra hàng tỷ điều kỳ lạ: Sẽ làm cho cái sự Sẽ luôn luôn Sẽ Xảy ra…) ( 457)

“…Sẽ có tính dân tộc…” (458)
“…Sẽ đồng thời xảy ra trong tất cả các nước văn minh…”(458)
“…Sẽ làm thay đổi hoàn toàn…” (458)
“…Sẽ có quy mô toàn thế giới…(458)
“…Sẽ đưa lại những kết quả…” (458)
“…Sẽ tước khỏi tay bọn tư bản tư nhân…” (458)
“…Sẽ quản lý tất cả…” (458)
“…Sẽ bị thủ tiêu trước hết…”(458)
“…Sẽ chấm dứt …” 458)
“…Sẽ tỏ ra hoàn toàn không đủ nữa…” (458)
“…Sẽ không còn gây ra cảnh nghèo đói…” (458)
“…Sẽ đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội…” (458)
“…Sẽ tạo nên những phương tiện để thỏa mãn nhu cầu mới đó…” (459)
“…Sẽ là điều kiện và động cơ kích thích sự tiến bộ hơn nữa…” (459)
“…Sẽ thực hiện được tiến bộ đó…” (459)
“…Sẽ phát triển với những quy mô khiến cho đại công nghiệp hiện nay đem so sánh với đại công nghiệp ấy thì thật là nhỏ bé không đáng kể…” (459)
“…Sẽ làm cho xã hội có đủ sản phẩm để thoả mãn…”(459)
“…Sẽ bước vào giai đoạn hoàn toàn mới…” (459)
“…Sẽ cung cấp hoàn toàn đầy đủ sản phẩm cho xã hội…” (459)
“…Sẽ trở nên thừa…” (459)
“…Sẽ hoàn toàn mất hẳn…” (Ghi chú: mất hẳn sự phân công lao động) (459)
“…Sẽ cần đến những con người hoàn toàn mới…” (460)
“…Sẽ tạo nên những con người mới đó…” (460)
“…Sẽ làm cho những người trẻ có khả năng nắm vững nhanh chóng toàn bộ hệ thống sản xuất…” (460)
“…Sẽ làm cho họ thoát khỏi tình trạng một chiều…” (460)
“…Sẽ làm cho những thành viên trong xã hội đó có khả năng sử dụng một cách toàn diện năng lực phát triển toàn diện của mình…” (460)
“…Sẽ không còn giai cấp nữa…” (460)
“…Sẽ không thể tương dung được với sự tiếp tục tồn tại của các giai cấp…”(461)
“…Sẽ không còn sự đối lập giữa nông thôn và thành thị…” (461)
“…Sẽ làm ( một người) cả lao động nông nghiệp và công nghiệp…” (461)
“…Sẽ trở thành ( quan hệ nam nữ) một công việc hoàn toàn tư nhân…” (461)
“…Sẽ tiêu diệt được cơ sở của hôn nhân hiện tại…”(462)
“…Sẽ mất đi cùng với chế độ tư hữu…”(462)
“…Sẽ không còn những tệ xấu của xã hội hiện tại…” (462)
“…Sẽ mang đến những tai họa khác…”(462)
“…Sẽ không mở ra được những triển vọng…” (462)
“…Sẽ liên hiệp với những người xã hội chủ nghĩa dân chủ…” (465)
“…Sẽ mang lại thắng lợi cho giai cấp vô sản…” (465)
…….

…Sẽ …và… Sẽ …Sẽ …Sẽ…tới Lim vô cùng, tới khi nào Sẽ không còn có thể Sẽ được nữa! Sẽ biến mất ngay cả cái thì Tương Lai Nơi Cư Ngụ Thiên Đường Cộng Sản Ảo Trên Hiện Tại Thê Thảm Xã Hội Chủ Nghĩa!

 

 

 Pol Pot... “Đã” và ai... Sẽ tiếp?


Bởi Đảng luôn luôn lấy mục đích Sẽ Tốt Đẹp để biện minh cho hành động Đã & Đang cực kỳ xấu xa ghê tởm, dương các chiêu bài các "phạm trù sẽ”, “chủ nghĩa sẽ”, Marx Sẽ, Englels Sẽ, Mao Trạch Đông Sẽ, Hồ Chí Minh Sẽ, Pol Pot Sẽ… thề tóm lấy thiên đường cộng sản cho nhân dân dù ngay trên nền tảng địa ngục xã hội chũ nghĩa hôm nay…

Lịch sử đau thương cao vút núi xương và trầm sâu sông máu do “chủ nghĩa sẽ” của “hai nhà sẽ học” Marx-Engels đã, đang và Sẽ còn gây nên cho nhân loại bao thảm họa kinh hoàng, đã chứng minh mọi sự bói toán ( tiên đoán) của “hai nhà sẽ học” là hoàn toàn sai bét!

Để kết thúc bài báo này, chúng tôi hình dung ra đội hình duyệt binh vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản với hàng tỷ người đói khát, mặt lên cơn nghiền tương lai, vượt qua các thảo nguyên châu Âu, vượt dãy Ural tràn qua châu Á, qua Xiberia, tràn qua Vạn lý trường thành, vượt qua Hoàng Hà, Dương Tử …theo Hoa quân đỏ nhập Việt xanh rùng rùng thác đổ (theo kiểu các binh quốc xã Hitler dương lưỡi LÊ, dương lưỡi MÁC duyệt binh hàng dọc), ào ào hàng tỷ đồng chí vô sản dương búa liềm đi duyệt binh rung chuyển thế gian, theo nhịp chân rầm rập, vừa đi vừa đồng thanh hét khản cổ nhịp ba, mù mịt cả chân trời, một âm thanh ma quái toàn một từ “sẽ”:

“…Sẽ Sẽ Sẽ …Sẽ Sẽ Sẽ…Sẽ Sẽ Sẽ…Sẽ Sẽ Sẽ…Sẽ Sẽ Sẽ…Sẽ Sẽ Sẽ Sẽ…Sẽ Sẽ Sẽ …Sẽ Sẽ Sẽ…Sẽ Sẽ Sẽ…Sẽ Sẽ Sẽ…tới thiên đường …!”

Sài Gòn, 04-03-2006
Trần Mạnh Hảo

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn