BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 54725)
(Xem: 50635)
(Xem: 34920)
(Xem: 26710)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mười bài thơ Vô Đề

10 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 853)
Mười bài thơ Vô Đề
51Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
3.52


Vô Đề Đầu

Đọc Xuôi :
Thương mến ai cùng ta hát ca,
Chứa chan lời đẹp ý vui hòa.
Hương thơm thắm áo màu tơ trúc,
Sắc diễm kiều xuân dáng ngọc ngà.
Gương tỏa bóng cười môi hé nụ,
Mắt đưa tình gởi mộng chờ hoa.
Tường đông liễu đợi lòng nhung nhớ,
Vương vấn thêm đời mơ thiết tha.

Đọc Ngược :
Tha thiết mơ đời thêm vấn vương,
Nhớ nhung lòng đợi liễu đông tường.
Hoa chào mộng gởi tình đưa mắt,
Nụ hé môi cười bóng tỏa gương.
Ngà ngọc nét xuân kiều diễm sắc,
Trúc tơ mầu áo thắm thơm hương.
Hòa vui ý đẹp tình chan chứa,
Ca hát ta cùng ai mến thương !

Vô Đề 1

Đọc Xuôi :
Thương nhớ Thu vàng áo thướt tha,
Xuyến xao hồn đượm ý chan hòa
Hương thơm nhụy cúc mùi tơ gấm,
Phấn đẹp mầu son dáng ngọc ngà.
Sương ngậm trăng lồng mây dịu bóng,
Mộng chờ thơ gởi nụ hồng hoa
Vương tình khúc hát lòng say đắm,
Thương nhớ Thu vàng áo thướt tha.

Đọc Ngược :
Tha thướt áo vàng Thu nhớ thương,
Đắm say lòng hát khúc tình vương.
Hoa hồng nụ gởi thơ chờ mộng,
Bóng dịu mây lồng trăng ngậm sương.
Ngà ngọc dáng son mầu đẹp phấn,
Gấm tơ mùi cúc nhụy thơm hương.
Hòa chan ý đượm hồn xao xuyến,
Tha thướt áo vàng Thu nhớ thương.

Vô Đề 2

Đọc Xuôi :
Thương lòng gợi nhớ điệu đàn em,
Quyện nhạc tình xuân hé ngọc rèm.
Gương chiếu bóng lồng, mây tóc mượt,
Gió đưa trăng tựa, gối thân mềm.
Hương say giấc điệp, hồn ngây ngất,
Sắc đượm mầu tơ, lụa ấm êm.
Vương vấn cung ngà tay phím dạo,
Chương đài thắm nở mộng hoa thềm.

Đọc Ngược :
Thềm hoa mộng nở thắm đài chương,
Dạo phím tay ngà cung vấn vương.
Êm ấm lụa tơ, mầu đượm sắc,
Ngất ngây hồn điệp, giấc say hương.
Mềm thân gối tựa, trăng đưa gió,
Mượt tóc mây lồng, bóng chiếu gương.
Rèm cửa hé xuân tình nhạc quyện,
Em đàn điệu nhớ gợi lòng thương.

Vô Đề 3

Đọc Xuôi :
Sương chiều gợi nhớ điệu đàn ai,
Tưởng mộng tình thơ chút cảm hoài !
Hương tỏa khói mờ hơi gió thoảng,
Bóng nương hồn nhạt nét hoa cài.
Thương buồn tiếng hát sầu tơ trúc,
Hận tủi đời mang khổ sắc tài !
Gương tiếc lược tàn son phấn nát,
Vương hờn mắt biếc tóc mầu phai !

Đọc Ngược :
Phai mầu tóc biếc mắt hờn vương !
Nát phấn son tàn lược tiếc gương.
Tài sắc khổ mang đời tủi hận,
Trúc tơ sầu hát tiếng buồn vương.
Cài hoa nét nhạt hồn nương bóng,
Thoảng gió hơi mờ khói tỏa hương.
Hoài cảm chút thơ tình mộng tưởng,
Ai đàn điệu nhớ gợi chiều sương !

Vô Đề 4

Đọc Xuôi :
Sang bến đợi thuyền hoa ngát hương,
Thiết tha đời thắm nở yêu thương.
Vàng thanh nét bút hồn say luyến,
Mát dịu câu tình ý vấn vương.
Đàn dạo tiếng mơ lòng thỏ nguyệt,
Mộng vào thơ quyện bóng đài chương.
Ngàn mây gió thoảng trời tươi sắc,
Sang bến đợi thuyền hoa ngát hương.

Đọc Ngược :
Hương ngát hoa thuyền đợi bến sang,
Sắc tươi trời thoảng gió mây ngàn.
Chương đài bóng quyện thơ vào mộng,
Nguyệt thỏ lòng mơ tiếng dạo đàn.
Vương vấn ý tình câu dịu mát,
Luyến say hồn bút nét thanh vàng.
Thương yêu nở thắm đời tha thiết,
Hương ngát hoa thuyền đợi bến sang.

Vô Đề 5

Đọc Xuôi :
Xao xuyến trăng thề ai tiễn đưa,
Luyến lưu lòng gợi ý tình xưa.
Đào tươi nét ngọc thân mềm liễu,
Gấm dịu mầu hoa áo mỏng tơ.
Nào mãi nhớ mong đàn gởi nhạc ?
Đó còn say luyến mộng vào thơ ?
Hao gầy dáng đợi… dài năm tháng,
Xao xuyến trăng thề ai tiễn đưa.

Đọc Ngược :
Đưa tiễn ai thề trăng xuyến xao,
Tháng năm dài đợi… dáng gầy hao.
Thơ vào mộng luyến say còn đó,
Nhạc gợi đàn mong nhớ mãi nào ?
Tơ mỏng áo hoa mầu dịu gấm,
Liễu mềm thân ngọc nét tươi đào
Xưa tình ý gởi lòng lưu luyến
Đưa tiễn ai thề trăng xuyến xao.

Vô Đề 6

Đọc Xuôi :
Thương nhớ ai mà ai nhớ thương ?
Lững lờ mây khói nhuộm tà dương.
Sương mờ lạnh héo tơ cười liễu,
Nắng hắt hiu buồn gió thoảng hương.
Vương vấn nỗi đau đời lỡ mộng,
Tái tê lòng nhạt bóng hờn gương.
Tường bên bướm ngại hoa hờ hững,
Thương nhớ ai mà ai nhớ thương !

Đọc Ngược :
Thương nhớ ai mà ai nhớ thương ?
Hững hờ hoa ngại bướm bên tường.
Gương hờn bóng nhạt lòng tê tái,
Mộng lỡ đời đau nỗi vấn vương.
Hương thoảng gió buồn hiu hắt nắng,
Liễu cười tơ héo lạnh mờ sương.
Dương tà nhuộm khói mây lờ lững,
Thương nhớ ai mà ai nhớ thương !

Vô Đề 7

Đọc Xuôi :
Dâu bể nỗi sầu ai nhớ ai !?
Sắt se dường lạnh tháng năm dài.
Đau thương thế sự chừng tê tái,
Dở lỡ đời duyên dẫu miệt mài.
Dầu dãi nét xưa hoa mộng rũ,
Dấu yêu đường cũ sắc mầu phai.
Châu chìm đắm mãi chi lầm lỗi ?
Dâu bể nỗi sầu ai nhớ ai !

Đọc Ngược :
Ai nhớ ai sầu nỗi bể dâu ?
Lỗi lầm chi mãi đắm chìm châu !
Phai mầu sắc cũ đường yêu dấu,
Rũ mộng hoa xưa nét dãi dầu.
Mài miệt dẫu duyên đời lỡ dở,
Tái tê chừng sự thế thương đau.
Dài năm tháng lạnh dường se sắt,
Ai nhớ ai sầu nỗi bể dâu ?!

Vô Đề 8

1.- Đọc Xuôi :
Trăng thề lỗi phận chịu lời câm,
Khổ lụy đời đau nghẹn uất thầm.
Chăn chiếu lạnh sầu thương ngọc gấm,
Áo xiêm buồn hận tiếc hương trầm.
Khăn nhòe nhọet phấn son tàn rã,
Lệ chứa chan hồn mộng lỡ lầm.
Giăng bủa sóng tình duyên mệnh bạc,
Cằn khô tóc thẹn lược hờn trâm.

2.- Đọc Ngược :
Trâm hờn lược thẹn tóc khô cằn,
Bạc mệnh duyên tình sóng bủa giăng.
Lầm lỡ mộng hồn chan chứa lệ,
Rã tàn son phấn nhọet nhòe khăn.
Trầm hương tiếc hận buồn xiêm áo,
Gấm ngọc thương sầu lạnh chiếu chăn.
Thầm uất nghẹn đau đời lụy khổ,
Câm lời chịu phận lỗi thề trăng.

Vô Đề Cuối

Đọc Xuôi :
Lơ lững nước buồn sông mãi trôi,
Ngẩn ngơ thuyền lạc bến xa rồi.
Tơ lìa phím gãy đàn dang dở,
Nhụy nát hoa tàn gió tả tơi.
Thờ thẩn tiếng ca sầu điệu nhớ,
Hắt hiu trời thấm lạnh sương rơi,
Mơ hình bóng cũ tình lưu luyến,
Thơ sắt se hồn mộng rã rời !

Đọc Ngược :
Rời rã mộng hồn se sắt thơ ?!
Luyến lưu tình cũ bóng hình mơ.
Rơi sương lạnh thấm trời hiu hắt,
Nhớ điệu sầu ca tiếng thẩn thờ.
Tơi tả gió tàn hoa nát nhụy,
Dở dang đàn gãy phím lìa tơ.
Rồi xa bến lạc thuyền ngơ ngần,
Trôi mãi sông buồn nước lững lơ.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn