BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 48351)
(Xem: 44637)
(Xem: 34569)
(Xem: 26169)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Kỷ niệm 30 ngày ngọn lửa Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội

24 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 607)
Kỷ niệm 30 ngày ngọn lửa Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Kính gửi : - Đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài Nước,

Đồng kính gửi : - Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Tòa án Công lý Liên Hiệp Quốc,

 - Các Quốc hội, Chính phủ Dân chủ, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế,

 - Các Tổ chức Truyền thông Quốc tế.

Kính thưa Quí Vị,

Quí Nhân sĩ và Bạn trẻ rường cột tương lai của Nước Việt Nam mới đang hình thành thân mến,

1. Sau hơn 90 năm Chủ nghĩa Cộng sản (CS) lừa gạt Tổ quốc Việt Nam chúng ta, gần 60 năm chế độ CS độc tài toàn trị trùm phủ miền Bắc và hơn 36 năm thống trị cả Nước, tiếp nối bao thế hệ cha anh đã liên lỉ đấu tranh bằng đủ mọi hình thức, nay chúng ta phải đồng loạt tự vươn vai ngẩng cao đầu, vượt qua mọi sợ hãi, cùng nhau uy dũng công khai dõng dạc tuyên bố với Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN) rằng :

+ Chúng tôi không muốn NCQ CSVN tiếp tục bán đất, bán rừng, nhượng biển của Tổ Tiên cho Tàu Cộng nữa.

+ Chúng tôi không muốn mỗi năm 2 triệu thai nhi VN bị trục giết do một chủ trương cực kỳ sai lầm tác hại :

Trục giết vô số nhi thai :

Ngút trời tội ác họa tai lâu dài !!!

+ Chúng tôi không muốn thấy người Dân Ức vô tội bị CA đánh, tra tấn, giết chết quá dễ dàng trong các đồn Công an (CA) hoặc có khi ngay trên đường phố chỉ vì vài lý do vu vơ.

+ Chúng tôi không muốn thấy hàng chục vạn Dân Oan lê lết hết công viên này đến cổng cơ quan nọ, để uất kiện đất nhà từ chục năm này đến chục năm khác mà NCQ CSVN vẫn trơ lì lờ gạt, không thèm giải quyết cho bà con.

+ Chúng tôi không muốn thấy nền Giáo dục-Văn hóa của Dân tộc ngày càng sa đọa suy đồi. Toàn Dân mãi bị đày đọa bế tắc trong 5 xiềng xích đặc trưng của mọi chế độ CS : bạo lực, bất công, dối trá, hận thù và sợ hãi.

+ Chúng tôi không muốn thấy các Tôn giáo tiếp tục bị cấm đoán, bị triệt bỏ, bị đàn áp, bị lợi dụng nô dịch làm thoái hóa biến chất dưới đủ mọi hình thức.

+ Chúng tôi không muốn thấy Nhà Chùa này, Nhà Thờ kia tiếp tục bị đập phá, san bằng vì phải bị “giải phóng mặt bằng“ cho Đài Loan, Trung Cộng... làm những khu vui chơi tội lỗi... mà Dân nghèo VN chỉ biết đứng xa nhìn.

+ Chúng tôi không muốn chế độ CS tiếp tục vừa bưng bít, vừa lừa gạt, vừa tước đoạt các Nhân quyền chính đáng cơ bản nhất của Đồng bào, để gông cùm, nô dịch, đàn áp, giam nhốt, giết chết Đồng bào và những Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình Yêu Nước của chúng tôi; còn cuộc sống Đồng bào thì ngày càng đắt đỏ, gian nan, khó khăn...

+ Chúng tôi muốn sống tự do như mọi người bình thường trong Cộng đồng Nhân loại Văn minh hôm nay.

+ Ngày 26-4-2011, từ Hà Nội, Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn đã hào hùng đốt lên ngọn lửa cương trực truyền thống Lạc Hồng. Dù hơi chậm, hiện nay đã có hơn 600 sinh viên muốn tiếp bước Anh khi chính CA CS tạo cơ hội.

+ Vì thế, hôm nay tôi kính mời Quí Vị và các Bạn trẻ cùng nhau đồng tâm hiệp lực thổi bùng nguồn lửa Nguyễn Anh Tuấn lên to cao hơn, tạo một đột phá mới, góp phần vĩnh viễn thiêu hủy và chôn vùi chế độ CS độc tài phi nhân, ranh ma tàn độc, đã làm Đất Nước chúng ta quá tang thương, lạc hậu.

2. Căn cứ trên 4 Văn bản Công pháp Quốc tế cơ bản của Liên Hiệp Quốc (LHQ), cô đọng quá trình văn minh hàng ngàn năm của Nhân loại, tuy chưa hoàn hảo, nhưng vẫn là những chuẩn mực tốt nhất hiện nay về công lý, nhân quyền, tự do, dân chủ mà Nhân loại đã đạt được : Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ngày 10-12-1948, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị ngày 16-12-1966, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa ngày 16-12-1966, Tuyên ngôn Quốc tế Bảo vệ những Người đấu tranh cho Nhân quyền (Tuyên ngôn về Quyền và Trách vụ của các cá nhân, đoàn thể và các cơ quan trong xã hội nhằm thăng tiến và bảo vệ các Quyền con người cùng những Tự do căn bản được công nhận trên toàn thế giới) ngày 10-12-1998, kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Quốc tế (QT) Nhân quyền. (NCQ CSVN xin tham gia các Công Ước QT này nhằm tuyên truyền, nhưng về Nhân quyền, Tự do, Dân chủ... thì VN mưu ma giải thích lại theo ý Bộ Chính Trị Đảng CSVN (BCT ĐCSVN) để giới hạn hoặc thủ tiêu các Nhân quyền và Dân quyền LHQ đã biểu quyết. Kính gửi đính kèm Tập sách nhỏ về Công pháp QT để Quí Vị tùy nghi đối chiếu).

+ Đặc biệt, căn cứ Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị ngày 16-12-1966, Việt Nam xin tham gia ngày 24-9-1992 (nhưng từ đó đến nay không hề tuân giữ, thực tế là đã thủ tiêu nó rồi) :

Điều 5.1. Không một quốc gia, một phe nhóm hay một cá nhân nào có quyền giải thích các điều khoản trong Công Ước này để cho phép họ hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu diệt những quyền tự do đã được Công Ước thừa nhận, hoặc để giới hạn những quyền tự do này quá mức ấn định trong Công Ước.

Điều 5.2. Các quốc gia hội viên kết ước nào đã thừa nhận một số nhân quyền căn bản trong luật pháp quốc gia, công ước, quy chế hay tục lệ, sẽ không được quyền giới hạn hay đình chỉ thi hành các nhân quyền căn bản đó, viện cớ rằng Công Ước này không thừa nhận những nhân quyền đó, hay chỉ thừa nhận trong một phạm vi hạn hẹp hơn.

+ Và căn cứ Tuyên ngôn Quốc tế Bảo vệ những Người đấu tranh cho Nhân quyền ngày 10-12-1998 :

Điều 2.1. Mỗi quốc gia có trách nhiệm và bổn phận trên hết để bảo vệ, thăng tiến một cách hiệu quả tất cả các quyền con người và tất cả các tự do căn bản, nhất là chấp nhận những biện pháp cần thiết để thiết lập những điều kiện xã hội, kinh tế, chính trị và những lĩnh vực khác, cũng như những bảo đảm pháp lý đòi hỏi để tất cả mọi người đặt dưới pháp chế quốc gia, tự cá nhân mình hay liên hợp với những người khác, có thể hưởng dụng trong thực tế tất cả các quyền và các tự do này.

Điều 2.2. Mỗi quốc gia phải chấp nhận những tiêu chuẩn luật pháp, hành chính cùng những tiêu chuẩn cần thiết khác, để theo dõi xem các quyền và các tự do mà Tuyên ngôn này nhắm tới có được bảo đảm một cách có hiệu lực hay không.

Điều 3. Những quy định trong luật pháp quốc gia phải phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và những nghĩa vụ quốc tế của quốc gia ấy trên lĩnh vực nhân quyền và các tự do căn bản được dùng làm khung pháp lý, hầu thể hiện sự thực thi những quyền con người và các tự do căn bản, cũng như tất cả mọi hoạt động được nhắm tới trong bản Tuyên ngôn này, y theo mục tiêu làm thăng tiến, bảo vệ và thực hiện có hiệu lực cho các quyền và các tự do ấy.

Điều 4. Không một quy định nào trong bản Tuyên ngôn này được lý giải nhằm gây thiệt hại cho những mục đích và những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, hay cấu thành một sự hạn chế hoặc một vi phạm đối với những quy định trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, trong những Công ước liên quan đến nhân quyền và những văn bản cững như những cam kết quốc tế khác áp dụng trong lĩnh vực này.

Chúng ta tự thấy mình đã trì trệ, thiếu mạnh dạn và sáng kiến, chưa biết sử dụng Công pháp QT để tự vệ và giúp giành lại Tự do Dân chủ cho Dân tộc hiệu quả hơn. Vì thế, sau bao năm sợ hãi, giấu che chui lách, từ hôm nay chúng ta hãy hiên ngang nói to cho mọi người biết và kính mời QT chứng kiến :

+ Ngày 22-5-2011, chúng tôi đã không đi bầu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân bù nhìn do ĐCSVN độc diễn, như đã từng không đi bầu, và sẽ không bao giờ đi bầu những loại Quốc hội, Tổ chức dân chủ giả hiệu như thế;

+ Chúng tôi đang sử dụng Internet để tiếp cận thông tin và tri thức của Nhân loại đến từ mọi nguồn;

+ Chúng tôi đang sử dụng máy tính, điện thoại số......, điện thư là......;

+ Chúng tôi đang cất giữ và phổ biến các tài liệu về Sự Thật, Công lý, Dân chủ, Nhân phẩm, Nhân quyền, Tự do...

+ Chúng tôi đã tham gia Khối 8406, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ, Phong trào... Đảng... có Trụ sở / Văn phòng tại...

+ Tuy nhiên, sau hàng trăm năm Nhân loại đã kinh nghiệm với CS, chúng tôi phải luôn khôn ngoan tỉnh táo, không quá ngây thơ bạch hóa hết mọi chuyện, chưa thể sòng phẳng 100% với Công an (CA) CSVN đang tùng phục BCT ĐCSVN, nguồn gốc mọi gian ác, nên rất gian manh quỷ quyệt.

Nếu BCT ĐCSVN thấy như vậy là “phản động, phạm pháp...’’ thì cứ sai các đảng viên CA cắt điện thoại, điện thư, nghe lén, tịch thu, bắt giam, tra tấn, truy tố, nhốt tù, thủ tiêu... Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với bạo quyền độc đoán và gian ác của BCT bằng mọi giá. CA nào vì mê lầm / ngoan cố mà thấy phù hợp với dòng máu gian ác sẵn có thì cứ chấp hành mệnh lệnh. CA nào nhận ra bất công bất chính, nhưng vì cơm áo gạo tiền, buộc đè nén lương tâm mà vâng lệnh, thì suốt đời phải tủi nhục ăn năn sám hối. May mắn cho Dân tộc và cho chính các Bạn, nếu Bạn CA nào thấy không nên kéo lê kiếp tay sai đớn hèn, thì dù xuất ngũ hoặc không, phải sớm tham gia Phong trào Dân chủ với chúng tôi, như từ hàng ngũ của các Bạn đã có người làm ngày càng đông thêm.

Trong khi BCT ĐCSVN đương nhiệm kế thừa tội lỗi của 10 BCT trước đã bị chúng tôi công khai gửi Đơn Tố Cáo và Yêu Cầu Truy Tố về 2 tội Bán Nước và Phản Quốc ngày 21-12-2010 và đã có Thư Yêu Cầu Trả Lời Dứt Khoát Trước Công Luận Quốc Dân và Quốc Tế về 2 tội này lần 2 ngày 30-1-2011, mà BCT và các Cơ quan Thẩm quyền Thụ lý vẫn hoàn toàn im lặng, nên hôm nay, cùng với Lời Phát Động Cao Trào đây, chúng tôi lặp lại Thư Yêu Cầu này lần 3.

3. Đề nghị các Công ty, Văn phòng khi gặp các Công dân : Chỉ vì không đi bầu QH & HĐND ngày 22-5-2011 vừa rồi, hoặc vì tham gia Cao trào này mà bị đuổi việc, bị đuổi học, bị giam bằng đại học, bị ghi vào văn bằng hạnh kiểm xấu/kém... đến xin việc làm, thì ưu tiên tuyển dụng các Bạn này không do dự, vì họ là những Công dân hào hùng khí phách, nhân cách chuẩn mực, rường cột tương lai của Tổ quốc chúng ta.

4. Về cá nhân tôi : + Nếu BCT ĐCSVN muốn Việt Nam là một Thành viên bình thường của LHQ, muốn tuân thủ Công pháp QT mà NCQ CSVN đã xin tham gia, thì phải công bố trả tự do hoàn toàn đầy đủ cho tôi để tôi : Đi lại tự do và sử dụng các Nhân quyền và Dân quyền bình thường mà Công pháp Quốc tế đã buộc mọi Nước Thành viên LHQ phải chấp hành. Ngược lại, nếu BCT ĐCSVN thấy không thể cho tôi sống như một người bình thường giữa Nhân loại văn minh hôm nay, thì cứ nhốt kín chôn chặt tôi trong ngục tù. BCT chắc chắn sẽ nhốt một bộ xương khô, vì như tôi đã công bố trong Lời Tuyên bố số 01 ngày 3-3-2011 là trong trường hợp này, tôi sẽ tuyệt thực vô thời hạn và khước từ mọi điều trị y tế. Vụ việc chắc chắn sẽ nổ to hơn.

+ Phòng tôi luôn sẵn tài liệu về Sự thật, Công lý, Dân chủ, Nhân quyền... Số điện thoại của tôi : 84(0)1286.010.995. Điện thư : hyvonggiuamandem@gmail.com. Kính mời mọi người sử dụng số ĐT và email này. Nếu vô hiệu, đó là bằng chứng hiển nhiên CA CSVN đã cắt cả hai, đã chọn độc tài lạc hậu, gạt bỏ văn minh thăng tiến cho Dân tộc VN rồi.

+ Từ ngày 01-01-2011, trước 2 cổng Nhà Chung 69 Phan Đình Phùng và Tòa Tổng Giám mục 6 Nguyễn Trường Tộ, Huế luôn có 2 trạm CA canh gác suốt 24/24. Lúc cao điểm mỗi trạm # 15 CA. Bình thường mỗi trạm 4-6 CA, ngăn chặn tất cả khách nào CA nghi sẽ thăm tôi. Nếu khách từ phòng số 5 bước ra thì: khách nam bị tra vấn lục soát đến 21-22g hoặc đến 2-3g sáng hôm sau; khách nữ cũng bị tương tự, hiểm độc nhất là đã có # 6 Chị bị CA lột áo quần trần truồng nhiều lần để lục tìm tài liệu dân chủ... tạo nhục hình kinh khiếp để không ai dám thăm tôi. Từ hôm nay, phòng số 5 Nhà Hưu dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế sẵn sàng đón khách, kính mời mọi Chính khách QT, mọi cơ quan Truyền thông QT, mọi Bạn hữu trong và ngoài Nước thăm tôi. Kính mời Tín hữu Dâng Thánh Lễ với tôi tại Phòng Nguyện kế bên. Quí Vị sẽ có chứng cứ cụ thể Việt Nam đạo đức - văn minh đến mức nào, còn xứng đáng là Thành viên LHQ nữa không ?

Kính cảm ơn và mời gọi mọi người tham gia Cao trào Nguyễn Anh Tuấn đầy vẻ điên gàn này.

Phát động từ Nhà Hưu dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, 26-5-2011

Linh mục Tù nhân Lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý, 69 Phan Đình Phùng, Huế.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn