BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 65603)
(Xem: 59669)
(Xem: 36985)
(Xem: 29260)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nguyện Ước Đầu Năm Tân Mão 2011

28 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 969)
Nguyện Ước Đầu Năm Tân Mão 2011
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
 

( Mến tặng gia đình, bạn bè và đồng bào của tôi hiện đang định cư nơi hải ngoại )

 *
Thời gian trôi, mau quá tựa mây bay,
Mười hai tháng, cứ ngỡ như mới đây,
Mà nay thấm thoắt đã thành dĩ vãng,
Bỏ lại đằng sau dấu vết tháng ngày.

 *
Loài người trải qua biết bao biến cố
Tốt đẹp cũng nhiều, xấu xa cũng có,
Người chết, nhà tan ,trí nhớ ngập đầy,
Cho những đường đi…nghĩ thấy buồn thay.
Nước mắt, máu xương sông núi cao dầy.
Song cũng thật nhiều thành công vĩ đại,
Sáng danh nhân loại trên trái đất này.

 *
Đêm muộn một mình, trước máy ngồi đây
Tâm hồn suy nghĩ về đất nước này,
Nghĩ đến Cố Hương, mịt mù xa thẳm,
Với nhiều kỷ niệm biết bao đằm thắm,
Đến những vùng đất khổ đau chìm đắm :
Chiến tranh, áp bức, nghèo khổ đọa đầy.

 *
Tôi đã đi qua phần lớn cuộc đời,
Trong nhiều cuộc chiến, giam giữ nhiều nơi,
Ước mơ Tự Do, Hạnh Phúc không thôi.
Gian khổ, vinh quang, cho thấy điều này:
Nhiều gương dũng cảm, thật đáng phục thay !
Bẩy mươi chín năm được sống làm người,
Lòng tôi mong ước mãi mãi không thôi:
Hoà Bình, Thịnh Vượng, Tự Do sẽ đến
Với hết mọi người sống trên trái đất ,
Trong đó có cả đồng bào yêu quý cuả tôi.

San Diego, California
Phạm Ngọc Nhiễm
( Phỏng dịch
)

***

New Year of the Cat 2011 Wishes ( Cordially offered to my family members friends & compatriots actually settling overseas) 

 
 *
The time goes too quickly.
Twelve months that have just been existing
 recently
Already become something of the Past,
Leaving behind for this globe lots of memories.

 *
People of the Earth have gone through so
 many events
Occurring on two ways : good and bad,
Human beings, properties were spent
For purposes worth to be sad,
Blood and tears have made large rivers.
At the same time, uncountable victories
Have been realized with dignity. 

 *
Sitting alone at quiet midnight,
With all my heart, I’m thinking about my
 resident country,
To my native one beyond the Pacific Ocean,
With so many unforgettable memories,
To others, suffering great miseries:
Wars, disasters, suppressions and poverties.

 *
I had spent most of my life
For the struggles of people’s Freedom,
Democracy, Happiness,
Being detained in various kinds of prisons.
So, I’ve found identified heroes
Who fought bravely much more than I did.
Now, over seventy-nine years of living,
I’m still nurturing a wish :
Peace, Prosperity, Freedom will come
To all people in this world in Blissfulness,
My beloved Vietnamese people included.
 *
San Diego, California
Phan Duc Minh
( Member of the International Society of Poets


 ***

Summarily translated into French language :

Nouvel An du Chat 2011 Aspirations( Cordialement offert à mes amis, membres de la famille et compatriotes fixant domiciles d'outre-

mer ). * 
Le temps passe trop vite.
Douze mois qui viennent d'être en vigueur
 récemment
Déjà devenu une chose du passé,
Laissant derrière lui pour ce monde beaucoup de
 souvenirs.
 *
Gens de la Terre ont traversé tant de nombreux
 événements
Survenant sur deux façons: bonnes et mauvaises,
Les êtres humains, les propriétés ont été dépensés
Aux fins de la peine d'être triste,
Sang et les larmes ont fait les grandes rivières.
Dans le même temps, d'innombrables victoires
Ont été réalisées dans la dignité.
 *
Assis seul à minuit calme,
Avec tout mon cœur, je pense à mon
 résident pays,
Pour ma maternelle au-delà de l'Océan Pacifique,
Avec autant de souvenirs inoubliables,
Pour d'autres, la souffrance de grandes misères:

Les catastrophes, les suppressions , les pauvretés
 et les guerres…
 *
J'avais passé la plupart de ma vie
Pour les luttes de la liberté des gens,
La démocratie, le bonheur,
Détenu dans différents types de prisons.
Donc, j'ai trouvé héros identifiés
Qui se sont battus courageusement beaucoup plus
 que moi.
Aujourd'hui, plus de 79 années de vie,
Je suis toujours entretenu le désir:
La paix, la prospérité, la liberté viendront
Pour tous les gens dans ce monde de béatitude,
Mon bien-aimé peuple vietnamien inclus.
 *
San Diego- Californie
Phan Duc Minh
(Membre de la Société Internationale des Poètes)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn