BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 62960)
(Xem: 58118)
(Xem: 35620)
(Xem: 27873)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đơn Xin Thành Lập Báo Chí Tư Nhân

02 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 788)
Đơn Xin Thành Lập Báo Chí Tư Nhân
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


--*--


ĐƠN XIN


THÀNH LẬP BÁO CHÍ TƯ NHÂN


 Kính gửi:

1/ Bộ thông tin - truyền thông!

2/ Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam !

3/ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng !

4/ Văn phòng chủ tịch nước Việt Nam !

5/ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang !

6/ Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

7/ Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng!

8/ Sở thông tin – truyền thông thành phố Hồ Chí Minh!

9/ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh!

10/ Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh!

11/ Bộ Tư pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam !

12/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngòai!

13/ Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế!

14/ Hội nhà báo Việt Nam!

15/ Liên hội nhà báo thế giới!

16/ Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc!

17/ Hội đồng ASEAN và Liên Hiệp Quốc!

18/ Nhân dân, chính phủ, cơ quan ngoại giao các quốc gia ASEAN và thế giới!

19/ Các phóng viên, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế!

20/ Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế!

21/ Nhân dân phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM!

 Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi sinh ngày 06/04/1967.

Hộ khẩu thường trú và nơi ở của tôi hiện nay tại số nhà: 80 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. Nay tôi làm đơn này thay mặt một nhóm doanh nhân, trí thức và nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan công chức chính quyền Việt Nam cấp giấy phép cho chúng tôi được thành lập một số công ty cổ phần báo chí để thành lập một số tờ báo tư nhân có tên gọi như sau:

 1- Báo phòng chống tham nhũng và lãng phí Việt Nam.

2- Báo Diên Hồng Việt Nam.

3- Báo chấn hưng nước Việt.

4- Báo Cứu quốc.

5- Báo Thanh niên chấn hưng nước Việt.

6- Báo Phụ nữ chấn hưng nước Việt.

7- Báo Thiếu niên chấn hưng nước Việt.

8- Báo Nhi đồng chấn hưng nước Việt.

9- Báo Người cao tuổi chấn hưng nước Việt.

10- Báo Doanh nhân, Doanh nghiệp chấn hưng nước Việt.

11- Báo Công an chấn hưng nước Việt.

12- Báo Quân đội chấn hưng nước Việt.

13- Báo Cựu chiến binh chấn hưng nước Việt.

14- Báo Việt kiều chấn hưng dân tộc Việt.

15- Báo cải cách phát triển Việt Nam.

16- Báo đổi mới tư duy Việt Nam.

17- Báo cộng đồng Việt Nam.

18- Báo Việt Nam và ASEAN.

19- Báo hòa bình Việt Nam.

20- Báo nhân quyền Việt Nam.

21- Báo công lý Việt Nam.

22- Báo Việt Nam và thế giới.

23- Báo doanh nhân, doanh nghiệp ASEAN.

24- Báo doanh nhân, doanh nghiệp thế giới.

25- Báo văn nghệ sỹ chấn hưng nước Việt.

26- Báo nhà giáo chấn hưng nước Việt.

27- Báo học sinh chấn hưng nước Việt.

28- Báo sinh viên chấn hưng nước Việt.

29- Báo công nhân chấn hưng nước Việt.

30- Báo nông dân chấn hưng nước Việt.

31- Báo thể thao chấn hưng dân tộc Việt.

32- Báo mô trường chấn hưng nước Việt.

33- Báo tình yêu Việt Nam.

34- Báo công chức chấn hưng nước Việt.

35- Báo Phật giáo chấn hưng nước Việt.

36- Báo Công giáo chấn hưng nước Việt.

37- Báo Tin Lành giáo chấn hưng nước Việt.

 Tôi xin khẳng định tinh thần nội dung trong đơn này là buộc những cơ quan chính quyền Việt Nam phải cấp giấy phép. Tôi yêu cầu chứ không đề nghị. Tôi không xin, tôi không cần sự ban ơn mà đây là thuộc quyền con người chính đáng của tôi và của nhân dân Việt Nam. Những căn cứ để tôi viết đơn này như sau:

 1/ Căn cứ thứ nhất: Cuối năm 2013 quốc hội Việt Nam hiện nay đã ban hành hiến pháp sửa đổi có bổ sung điều khoản có nội dung quan trọng là: Tôn trọng và bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam.

 2/ Căn cứ thứ hai: Trong thông điệp đầu năm 2014 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tuyên bố 3 nội dung quan trọng là:

- Công dân Việt Nam được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm.

- Công chức chính quyền Việt Nam chỉ được làm những gì mà luật pháp cho phép.

- Nhân dân Việt Nam được quyền sử dụng hiến pháp và pháp luật để bảo vệ lợi ích và quyền con người chính đáng của mình.

3/ Căn cứ thứ ba: Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức ASEAN và Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là ủy viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 3 năm từ năm 2014 đến năm 2016. Trước khi gia nhập các tổ chức này Việt Nam đã phải cam kết tôn trọng toàn bộ những công ước quốc tế mà các tổ chức đó đã ban hành còn hiệu lực. Nhân dân Việt Nam và tôi là công dân Việt Nam nhưng đồng thời còn là công dân ASEAN, công dân thế giới nữa. Tất cả mọi công ước quốc tế do Liên Hiệp Quốc, Hội đồng ASEAN, Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ban hành thì tôi cùng nhân dân Việt Nam có quyền được hưởng đầy đủ, trọn vẹn.

Trong bản Tuyên ngôn và công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành còn hiệu lực có nội dung quan trọng công nhận về quyền tự do ngôn luận cho công dân mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong quyền tự do ngôn luận có quyền tự do thành lập báo chí tư nhân cho nhân dân mọi quốc gia dân tộc trên thế giới.

 4/ Căn cứ thứ tư: Tôi, gia đình tôi và nhân dân Việt Nam nộp thuế vào ngân sách để nuôi bộ máy công chức chính quyền Việt Nam. Bộ máy công chức chính quyền Việt Nam là từ nhân dân Việt Nam mà ra, sinh ra để đại diện cho nhân dân và để phục vụ nhân dân chứ không phải là để cai trị nhân dân. Tôi và nhân dân Việt Nam chỉ có thể chấp nhận tại Việt Nam có công chức chính quyền chứ không chấp nhận có quan chức chính quyền. Quan chức là chức vụ mang tính quan lại để cai trị nhân dân. Công chức là chức vụ công cộng, là chức vụ sinh ra để phục vụ nhân dân. Còn nhiều căn cứ khác nữa. Nhưng chỉ xét vào 4 căn cứ tôi vừa nêu đã khẳng định quyền của tôi và nhân dân Việt Nam được quyền yêu cầu các cơ quan chính quyền, công chức chính quyền Việt Nam buộc phải cấp giấy phép cho chúng tôi thành lập báo chí tư nhân.

 Tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới việc thành lập báo chí tư nhân rất dễ, dễ còn hơn cả việc đăng ký thành lập công ty hoặc mờ quán ăn hay tiệm cà phê nữa. Nhân dân Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới có thể không cần phải xin giấy phép của chính quyền để thành lập báo chí tư nhân. Họ có thể được quyền thành lập báo chí tư nhân trước rồi sau đó mới thông báo cho chính quyền biết.

Bà Nguyễn Thị Doan


 Nữ phó chủ tịch nước Việt Nam là Nguyễn Thị Doan từng tuyên bố là: dân chủ Việt Nam “cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”! Vậy liệu có phải thực sự là đúng như vậy không ?! Dân chủ Việt Nam tốt gấp vạn lần Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Thụy Sỹ, Úc … chăng ?!

 Đơn xin thành lập báo chí tư nhân này vừa là thật nhưng đồng thời cũng chính là một phép thử đối với sự thật dân chủ, tự do, quyền con người tại Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không được thành lập báo chí tư nhân thì lấy đâu ra tại Việt Nam có quyền tự do ngôn luận. Vi phạm quyền tự do ngôn luận chính là vi phạm quyền con người đối với nhân dân Việt Nam.

 Tôi yêu cầu trong vòng 45 ngày các cơ quan, các công chức thuộc chính quyền Việt Nam buộc phải trả lời cho tôi biết về việc có cấp giấy phép thành lập báo chí tư nhân cho nhóm chúng tôi hay không ?! Dù cấp phép hay không cấp phép cũng buộc phải trả lời. Nếu cấp phép xin hãy hướng dẫn chúng tôi những thủ tục cụ thể. Nếu từ chối yêu cầu của chúng tôi phải nêu rõ lý do.

 Sau 45 ngày kể từ khi tôi gửi đơn, công bố rộng rãi đơn này mà chính quyền Việt Nam im lặng không trả lời tôi hoặc trả lời tôi thiếu sự thấu tình đạt lý thì tôi sẽ cùng nhân dân Việt Nam khởi kiện chính quyền Việt Nam ra Tòa án Hình sự Quốc tế về việc vi phạm quyền con người đối với tôi cùng nhân dân Việt Nam. Tôi cùng nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc khai trừ Việt Nam ra khỏi chức ủy viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

 Nhóm chúng tôi dự tính kêu gọi rộng rãi nhân dân Việt Nam ở trong nước, Việt kiều tại nước ngoài và bè bạn quốc tế góp vốn cổ phần thành lập nhiều công ty cổ phần báo chí tư nhân. Mức góp vốn thấp nhất là từ 10 ngàn đồng Việt Nam hoặc 0,5 đô la Mỹ.

 Mọi sự liên lạc của các cơ quan chính quyền Việt Nam, công chức chính quyền Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế đối với tôi xin thông qua địa chỉ nhà riêng của tôi tại: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. Điện thoại cố định: (08)22245577. Điện thoại di động: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com .


 Tôi xin chúc toàn thể công chức chính quyền Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

 Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 02/04/2014,

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê

Wesite: www.lethanglong.wordpress.com .

Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn .
Ý kiến bạn đọc
03 Tháng Tư 20147:00 SA
Khách
Anh Long oi, 1+1 = 2 co can phai dua cho hoc sinh lop 1 thu lai khong?. hay la anh dang suy nghi nen thu cai banh xe no co phai hinh tron khong hay la no la hinh vuong.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn