BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50116)
(Xem: 46237)
(Xem: 34692)
(Xem: 26372)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Diễn Đàn Hội Nghị Diên Hồng Quyền Giáo Viên, Sinh Viên

31 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 551)
Diễn Đàn Hội Nghị Diên Hồng Quyền Giáo Viên, Sinh Viên
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Thân gửi: Toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam !


 

Lê Thăng Long

Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê, là doanh nhân, là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi đã từng nhiều lần đi du lịch, công tác tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết các quốc gia dân chủ mà tôi từng đặt chân tới người dân của họ đều hiểu rất rõ về nội dung Tuyên ngôn và công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành. Các quốc gia dân chủ trên thế giới họ đưa nội dung quốc tế về nhân quyền nguyên bản mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành vào giảng dạy trong nhà trường cấp phổ thông ở bộ môn giáo dục đạo đức công dân.


 Thật tiếc tại Việt Nam nội dung công ước quốc tế nhân quyền mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành không được những phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền nguyên bản và chưa được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Việt Nam là thành viên chính thức của hội đồng ASEAN, Liên Hiệp Quốc. Do vậy mỗi người Việt Nam vừa là công dân nước Việt Nam nhưng còn là công dân ASEAN và công dân thế giới nữa. Tất cả những công ước quốc tế mà hội đồng ASEAN và Liên Hiệp Quốc đã ban hành thì nhân dân Việt Nam có quyền được hưởng đầy đủ, trọn vẹn. Nội dung công ước nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành có những nội dung cơ bản công nhận công dân thuộc mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới có những quyền như sau:


 1- Quyền tự do ngôn luận, tức là quyền được thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Trong quyền tự do ngôn luận có quyền tự do hội họp, có quyền nói và viết lên những tư tưởng riêng của mình thể hiện trước xã hội.


 2- Quyền tự do tôn giáo.


 3- Quyền tư do lập hội. Đảng là một hình thái của hội. Do vậy trong quyền tự do lập hội đã có quyền tự do lập đảng.

 4- Quyền tự do dạy và học tập, tức là giáo viên không bị cưỡng bức những gì mà mình không muốn dạy và học sinh, sinh viên không bị cưỡng bức học những tri thức mà họ không muốn học.


 5- Quyền tự do bầu cử, ứng cử.


 6- Quyền tự do biểu tình.

 Đối chiếu với nội dung quốc tế về nhân quyền mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành thì tại Việt Nam đã vi phạm quyền con người nghiêm trọng đối với giáo viên, học sinh, sinh viên. Cụ thể là có rất nhiều bộ môn học sai lầm về nội dung, giáo viên không muốn dạy mà vẫn buộc phải dạy. Học sinh và sinh viên không muốn học mà vẫn buộc phải học. Tôi xin dẫn chứng có ít nhất 4 bộ môn học có nội dung sai mà giáo viên buộc phải dạy, học sinh và sinh viên buộc phải học. Đó là:


 1- Triết học Mác – Lê Nin.

2- Xã hội học Mác – Lê Nin.

3- Kinh tế học Mác – Lê Nin.


4- Chính trị học Mác – Lê Nin.

 Tôi xin khẳng định nội dung của 4 bộ môn học này sai lầm và thiếu sót tới 99%. Khi con người tư duy nhận thức sai ắt dẫn đến hành động sai lầm. Kiến trúc sư thiết kế sai thì khi thi công tòa nhà cao ốc sẽ bị sụp đổ hoặc không đẹp, không tiện dụng. Hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin (CNCS M-L) sai lầm và thiếu sót đã đầu độc tư duy nhận thức của hàng chục triệu người Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua đến nay. Những điều quan trọng, cốt lõi nhất của hệ lý luận CNCS M-L đều bị sai lầm và thiếu sót rất nghiêm trọng. Sau đây tôi xin phân tích, chứng minh ngay lập tức những điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất của hệ lý luận CNCS M-L bị sai lầm và thiếu sót rất nghiêm trọng:

 Các Mác là ông tổ sáng lập hệ lý luận CNCS M-L, trong lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động đã đưa ra một số nhận định quan trọng như sau:

 1- Toàn bộ những ai làm chủ những cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân đều thuộc về giai cấp bóc lột. Giai cấp bóc lột còn có tên gọi là giai cấp tư bản.

 2- Toàn bộ những ai lao động làm thuê cho những cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân thì đều thuộc về giai cấp bị bóc lột.

 3- Giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ gồm những thành phần trong xã hội như sau: trí thức, nhà báo, văn nghệ sỹ, giáo viên, học sinh, sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ.

 Tôi khẳng định những nhận định tôi vừa nêu do Các Mác sáng lập ra là sai lầm và thiếu sót nghiêm trọng. Để giáo viên, học sinh, sinh viên dễ hiểu tôi xin đưa kèm ví dụ cụ thể cùng với lý luận khoa học như sau:

 Ngài Abraham Lincoln là một vị tổng thống rất được nhân dân Hoa Kỳ và thế giới mến mộ. Ngay giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abraham Lincoln thì quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật cấm cưỡng bức sử dụng lao động nô lệ đối với người da màu và mọi công dân. Khi người lao động không được bình đẳng quyền con người với doanh nhân, khi người lao động bị doanh nhân trả thu nhập thấp hơn sự cống hiến hữu ích của họ cho doanh nghiệp thì khi đó doanh nhân trở thành người thuộc về giai cấp bóc lột và người lao động thuộc về giai cấp bị bóc lột. Ngược lại khi người lao động được bình đẳng quyền con người với doanh nhân, khi doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động xứng đáng với sự cống hiến hữu ích của họ thì khi ấy doanh nhân không còn thuộc về giai cấp bóc lột và người lao động cũng không phải thuộc về giai cấp bị bóc lột nữa.


 Trên thực tế có hai hình thái kinh tế tư nhân là kinh tế tư nhân có bóc lột và kinh tế tư nhân không có bóc lột. Kinh tế tư nhân có bóc lột gọi là kinh tế tư nhân tư bản. Chúng tôi gọi kinh tế tư nhân không có bóc lột là kinh tế tư nhân cộng đồng.

 Theo phân tích của tôi như vậy có nghĩa rằng từ giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abraham Lincoln về trước thì Hoa Kỳ là quốc gia kinh tế tư nhân tư bản. Còn từ giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abraham Lincoln trở về đến ngày nay thì Hoa Kỳ không còn là quốc gia kinh tế tư nhân tư bản nữa. Hoa kỳ đã trở thành quốc gia kinh tế tư nhân cộng đồng. Tôi và nhóm trí thức, doanh nhân Việt Nam đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa của hệ lý luận CNCS M-L cộng với sự chắt lọc tinh hoa của nhiều học thuyết khác cùng với nhiều sự sáng tạo mới chúng tôi đã viết ra hệ lý luận mới có tên là hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Tôi xin mời toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam hãy tìm hiểu về hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Tôi đã viết tóm tắt, phổ biến công khai nội dung cơ bản hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng trên mạng internet.

 Có hai hình thái kinh tế cộng đồng đó là kinh tế cộng đồng tư nhân và kinh tế cộng đồng tập thể.

 Những thành phần xã hội như: trí thức, nhà báo, văn nghệ sỹ, giáo viên, học sinh, sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ không hề tham gia bóc lột, cho dù là bóc lột rất nhỏ cũng không có. Do vậy quy kết những thành phần xã hội đó thuộc giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ, kết luận này của Các Mác sai lầm hoàn toàn.

 Theo quyền con người đối với giáo viên, học sinh, sinh viên mà Tuyên ngôn và Công ước về nhân quyền quốc tế do Liên Hiệp Quốc đã ban hành thì giáo viên có quyền từ chối dạy, học sinh và sinh viên có quyền từ chối học những bộ môn học có nội dung sai lầm, thiếu sót.

 Tôi và nhóm trí thức, doanh nhân Việt Nam có thể giúp các nhà trường Việt Nam hình thành sách giáo trình các bộ môn học về: triết học, kinh tế học, xã hội học, chính trị học. Chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức hội nghị Diên Hồng theo chủ đề bảo vệ quyền con người cho giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam. Những gì tôi đã trình bày trong bài viết này chỉ ví như một giọt nước, những gì mà tôi muốn trình bày thì ví tựa như là nước bốn đại dương. Thông qua những buổi hội nghị Diên Hồng tôi, các trí thức và doanh nhân Việt Nam sẽ cùng thảo luận, chia sẻ qua lại với toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam về những vấn đề liên quan đến giáo dục, đào tạo, quyền con người.


 Bắt đầu từ năm 2014 tôi cùng một nhóm trí thức, doanh nhân Việt Nam sẽ thực hiện việc đào tạo hoàn toàn miễn học phí nghiệp vụ điều hành doanh nghiệp cho 5 triệu doanh nhân mới và tái đào tạo nâng cao nghiệp vụ điều hành doanh nghiệp cho 5 triệu doanh nhân cũ. Đào tạo trực tiếp và đào tạo điện tử, đào tạo từ xa. Đào tạo lý thuyết kết hợp với thực hành. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nhà trường Việt Nam. Học sinh phổ thông từ 10 tuổi trở lên và toàn bộ sinh viên có thể tham dự những khòa đào tạo nghiệp vụ điều hành doanh nghiệp. Chúng tôi chuyên đào tạo những vấn đề mà nhà trường không dạy hoặc ít dạy. Nhà trường thiên về đào tạo ra người lao động tốt. Chúng tôi không đào tạo ra những người lao động tốt mà chỉ đào tạo ra những doanh nhân giỏi có đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ học viên những khòa đào tạo doanh nhân để sớm khởi nghiệp trở thành doanh nhân giỏi thực thụ.

 Tôi từng tham gia kinh doanh từ khi tôi là sinh viên đại học. Tôi có bằng cao học nhưng tôi tự học, tự nghiên cứu để có trình độ thực tế ở mức tiến sĩ và trên tiến sĩ ở một số lĩnh vực.


 Tôi cùng nhóm bạn tôi có nhiều người từng lập nghiệp từ “hai bàn tay trắng”. Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ Việt Nam về kỹ năng tạo lập doanh nghiệp từ hai bàn tay trắng ngay khi còn đang là sinh viên.


 Các giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam muốn tham gia khóa đào tạo doanh nhân hoàn toàn miễn học phí, muốn tham gia hội nghị Diên Hồng xin liên lạc với tôi theo địa chỉ nhà riêng tại: 80 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Điện thoại di động: +84-967375886. Email: thanglong67@gmail.com .


 Tôi xin chúc toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn nhiều sức khỏe, dạy và học tốt, thành công, hạnh phúc!


 Tôi luôn sẵn lòng hợp tác với toàn thể giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam!


 Sài Gòn – TP.HCM, Việt Nam, ngày 31/12/2013,

Người khởi xướng diễn đàn hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới


Lê Thăng Long – Lincoln Lê


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn