BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 64421)
(Xem: 58938)
(Xem: 36364)
(Xem: 28645)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vai trò của thành phần trí thức trong công cuộc đấu tranh sinh tồn dân tộc

28 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 851)
Vai trò của thành phần trí thức trong công cuộc đấu tranh sinh tồn dân tộc
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Duy vật cộng sản chủ nghĩa đã được sáng chế bởi Karl Mark với sự hà hơi tiếp sức của Angel .Sau đó nhờ sự đẻo gọt , mài giủa , sơn phết và sự thi thố hổ tương với sự quãng bá đắc lực của Lénin , Stalin , Mao Trạch Đông , Hồ Chí Minh v. v. và v. v. . , tạo thành một tổng khí lực vô song . Họ hết sức bình sanh dồn hết tổng khí lực thổi nó bay bổng đến mây xanh . Rồi dần dà , công năng tác đông rơi vào trạng huống hơi tàn lực kiệt , nó lao xuống mặt đất vỡ tan ra trăm mảnh .

Tất cả họ đều là những kẻ có yếu tính ác đến mức bạo tợn hung tàn , cực ác lấn át triệt tiêu yếu tính thiện trong bản tính con người họ ( Đúng là ngưu tìm ngưu , mã tìm mã ) , trở thành lũ người vô nhân tính , vô lương tri và vô liêm sỉ ( Tam vô duy vật : vô tính , vô tri và vô sỉ ) .

Cho nên những đặc tính duy ý chí , duy ngã độc tôn , xảo quyệt , độc ác , dã man , hiếu sát là thuộc tính của yếu tính cực ác ngự trị trong não trạng của những tên đầu sỏ cộng sản được thể hiện qua việc chấp nhận Cương lĩnh đảng Cộng sản và những động thái thực thi chủ trương tranh đấu giai cấp , dùng bạo lực cướp chính quyền và thiết lập nên cái bộ máy cầm quyền gọi là chuyên chính vô sản do giai cấp công nhân ( dõm ) lãnh đạo đã nghiền nát hết lẽ sống của con người và sự sinh tồn của dân tộc .

A—Công cuộc tranh đấu Sinh tồn Dân tộc .

 Chủ ngĩa Duy vật Cộng sản là một tôn giáo dưới sự thống lãnh của những kẻ vốn có yếu tính ác ác cực đại , gáng cho nó cái tên Ác giáo mới đúng lý . Karl Mark là Ác chúa ; Lénin , Stalin , Mao Trạch Đông . . . là Ác chủ của mỗi đại ác đảng thay phiên nhau cai quản toàn thể ác đồ chúng ; Hồ Chí Minh , Kim Nhựt Thành , Fidel Castro , Pôn Pốt . . . là các Ác thừa sai chỉ cai quàn các xứ giáo ; Còn tất cả tín đồ là Ác đồ chúng ( là chúng chết chớ không phải là chúng sinh ) .

Ác Kinh Duy vật Cộng sản vốn đề cao ác lý và sùng bái duy vật , cho nên đối với những kẻ vốn có yếu tính ác cực ác như lũ đầu sỏ cộng sản , thí tất cả mọi sự vật mà vốn dĩ là tốt đẹp , đối với họ thì xấu xa tồi bại ; nhân loại tôn sùng thờ cúng , đối với họ thì hành xử lăng mạ đạp đổ . . . Nghĩa là họ tri và hành theo bản năng ác , theo thú tính của họ , không khác nào thú vật thuộc loại dã man nhứt như cọp , beo , sư tử . . .

Mark duy vật hóa “ biện chứng pháp ( gắn thêm cái đuôi duy vật ) ” thành một ông thánh sống có quyền năng chế tác ra được cái ông thánh con “ Duy vật Sử quan , ông thánh con nặn ra một quá trình tiến hóa của lịch sử loài người và nhân đó ông thánh sống duy vật biện chứng phán rằng “ Động lực của lịch sử là sự đấu tranh giai cấp ” .

Nhưng kỳ thật :“ Động lực của lịch sử là sự tranh đấu sinh tồn ”.

Còn hình thức giai cấp tranh đấu cũng như những hình thức tranh đấu khác như dân tộc tranh đấu , tư tưởng tranh đấu , tôn giáo tranh đấu , độc lập tranh đấu , tự do dân chủ tranh đấu , nhân quyền dân quyền tranh đấu , an sinh hạnh phúc tranh đấu .v .v . là một trong tất cả khía cạnh của sự tranh đấu sinh tồn .

Công cuộc tranh đấu của quốc dân đồng bào ở thời điểm nầy là công cuộc tranh đấu toàn diện gồm tất cả những hình thức tranh đấu nói trên tức là Công cuộc Tranh đấu Sinh tồn Dân tộc .

Cấp bách trước nhứt là ngay bây giờ phải tranh đấu giành lại sự độc lập cho đất nước và giải phóng dân tộc Lạc Hồng thoát khỏi ách nộ lệ , bị thống trị bởi giặc nội xâm Hồ Chí Minh và giặc ngoại xâm Trung cộng . Diệt nội xâm trước , diệt ngoại xâm sau ?

Tổ quốc Việt đã và đang lâm vào đại thảm họa nước mất nhà tan và dân tộc đang bị xô đẩy đến bờ vực thẩm diệt vong .

Những ai đã chủ động gây nên đại thảm họa diệt quốc và diệt chủng nầy ?

Xin thưa rằng chính Hồ Chí Minh và đồ đảng với sự đồng lõa đùm bộc của thành phần ngụy trí thứ gia nô .

B—Hồ Chí Minh đã bán nước buôn dân ác đồ tiếp tục thực thi Tam Ước Cộng sản .

Khoảng thời gian từ tháng 12|1920 , Nguyễn Ái Quốc về sau là Hồ Chí Minh tham dự đại hội VIII Đảng Xã Hội Pháp , rồi sau đó liên tiếp gia nhập đảng Cộng sản Pháp , 1923 sang Liên Xô làm việc trong Quốc tế Cộng sản III , tháng 10|1923 được Hội nghị Quốc tế Nông dân I bầu vào Chủ tịch đoàn Hội đồng Quốc tế Nông dân , rồi tham dự Quốc tế Cộng sản V , Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên IV , Đại hội Quốc tế Công hội đỏ , rồi được phong làm Uỷ viên Thường trực Bộ Đông Phương trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam của Đệ tam Quốc tế Cộng sản .

Cho đến đầu xuân 1930 vâng lệnh Liên xô chủ trì cuộc hợp thành lập đảng Cộng sản Việt Nam ở Cửu Long Hương cảng và tháng 10|1930 đổi thành đảng Cộng sản Đông Dương . Kể từ đó , Hồ đã chánh thức nhập cảng Chủ nghĩa Duy vật Cộng sản ngoại lai vào Việt Nam .

Căn cứ vào những sự kiên lịch sử nói trên , chắc chắn không sai rằng , Hồ Chí Minh đã tuyên thệ tuyệt đối quyết trung thành chấp hành Cương lĩnh của Đệ tam Quốc tế Cộng sản và cũng được đả thông tư tưởng ( nói theo kiểu cộng sản ) thấu hiểu hết tất cả những chủ trương sắt máu của Đệ tam Quốc tế Cộng sản như sự đấu tranh giai cấp ( Tuân lịnh Liên xô- Tàu phù đấu tố trí phú địa hào , đào tận gốc trốc tận rễ , thả cửa sát hại đồng bào mình để thõa mãn thú tính ) , việc dùng bạo lực cướp chính quyền và thiết lập một bộ máy thống trị chuyên chính vô sản do giai cấp công nhân ( dõm ) lãnh đạo .

Đồng thời , Hồ Chí Minh cũng phải chấp hành trách nhiêm xúi bẫy thành lập và trợ trưởng cho các đảng cộng sản anh em ở Á châu phát động mạnh mẻ phong trào đấu tranh giai cấp theo trình tự nói trên để cuối cùng tất cả đảng cộng sản trên thế giới đồng ý nhứt trí đoàn kết thống nhứt thành một khối Cộng sản III kiên cố như thành đồng vách sắt cùng nhau tiến nhanh , tiến mạnh và tiến vững chắc lên Thế giới Đại đồng tức Thiên đường Cộng sản , một Thế giới Đại đồng ảo - không tưởng , lại dung chứa hai cái vấn nạn bất khả thi gọi là Tam vô và Nhị các ( Tam vô là vô tổ quốc , vô tôn giáo và vô gia đình , và Nhị các là các tận sở năng và các thụ sở nhu tức lao động theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu ) .

Với những động thái quá đỗi tích cực trong quá trình sinh hoạt đó chứng thực :

1-- Hồ Chí Minh vốn có yếu tính ác cực ác , tự hoạn nhân tính và lòng yêu nước của mình , và vì thế mới được cho đầu quân theo đảng Cộng sản Quốc tế III ngoại lai , một thứ vũ khí võ trang cho Hồ để sau nầy đem ra sử dụng cho công cuộc tiêu diệt đồng bào mình và sẵn sàng dâng cúng tổ quốc Việt cho Đệ tam Quốc tế Cộng sản ngay từ khi mới gia nhập đảng Cộng sản Đệ tam ( Nếu không phải như thế thì đâu được thăng quan tiến chức nhanh chóng ), hòng mưu cầu đổi lấy quyền lực và quyền lợi .

Tóm lại Hồ Chí Minh đã tự hoạn nhân tính và lòng yêu nước của mình , đem ném vào vũng bùn tội ác , trở thành kẻ vô lương tri và vô liêm sỉ hóa lộn ngược kiếp thành một tên cộng sản nòi rặc giống tam vô-nhị các.

Đó là một động thái mải quốc cầu vinh không chỉ riêng cho cá nhân , mà chung cho cả bè đảng Việt gian Cộng sản .

2—Hồ Chí Minh đã tự nguyện chui vào cái vòng kim cô cộng sản bao chặt cả sinh mệnh riêng mình và luôn cả sinh mệnh đồ đảng tức sinh mệnh đảng Việt cộng .

Cái Vòng kim cô duy vật ” do Mark sáng chế như máy phát điện . Nó tích tụ một năng lượng ác cực đại . khi được sử dụng nó phát ra một năng lực vĩ đại . Nó là một bí kiếp võ công duy vật tuyệt ác .

Mỗi khi cái vòng được xiết ( gọi là đầu cơ chính trị ) nhẹ hay mạnh , ít hoặc nhiều lần tùy hỉ lòng hảo tâm bố thí của ác chủ của nó ( Liên xô , Trung cộng ) hay có khi ác thừa sai tự xiết ( goi là thủ dâm chính trị ) để thỏa mãn thú tính ác độc dã man cứ trỗi dậy triền miên , bị dồn nén chưa có thời điểm được ác chủ cho phép thi triển , khi thì được xiết vào “ một nấc biến cố , hai hay nhiều nấc bởi ác chủ ở một thời điểm nào đó có liên quan đến cá nhân cộng sản hay quốc gia dân tộc nào bị cộng sản thống trị . Khi đó nó truyền công năng ác thượng thừa cho ác xứ hấp thu vào làm gia tăng nội công lên một hay nhiều thành công lực , làm cho sức vóc ác đồ cường tráng bất thường , tinh thần sung mãn hồ hỡi phấn khởi lạ thường và tính khí hung hiểm ác độc dị thường .

Nhịp độ được xiết và tự xiết được lập lại nhiều lần theo một Quá trình Tam Ước Cộng sản gồm ba giai đoạn

--Hạ xiết : ác thừa sai hấp thu thành công lực ở mức hạ đẳng nên nội khí xung ác chảy ra thành Khẩu ước tức nhận khẩu lịnh bán nước buôn dân . . ;

--Trung xiết : ác thừa sai hấp thu thành công lực đến mức trung đẳng nên nội khí xung ác tuôn chảy ra thành Ký ước hay Hiệp ước tức tuân lịnh ký giấy bán nước buôn dân . . ;

--Thượng xiết : ác thừa sai hấp thu thành công lực đến mức thượng thừa nên nội khí xung ác cuồn cuộn chảy ra thành Hành ước tức khấu đầu trước thiên triều xin được mở đại lễ hội ký giấy bàn giao bàn lãnh tổ quốc với thiên triều và xin được tấn phong nhiệm chức Thái thú Giao chỉ quận .

Khẩu ước , Hiệp ươc và Hành ước đều có hai măt : bí mật ( đen chưa bị hoặc được soi sáng ) và không bí mât ( trắng đã bị hoặc được bạch hóa ) . Và có nhiều điều ước xãy ra trong trường hợp ngoại lệ , ví như có khẩu ước lại được ước định trong thời hiệp ước hay thời hành ước , và cũng như vậy cho hai ước kia . Do đó không một ai biết thời ước nào có bao nhiêu ước . Thử hỏi chỉ năm 2010 có 334 lần - tới 125 lần cấp thứ trưởng trở lên- phái đoàn Việt cộng và Trung cộng thăm lẫn nhau ( hơn nửa thế kỷ qua có bao trăm ngàn lần thăm viếng để bàn chuyện gì . . . ? ) do sự tiết lộ của Khổng Huyền Hưu đương nhiệm đại sứ Trung cộng tại Hà Nôi . Chỉ biết đại khái như :

--Khẩu ước là sự kiện lịch sử có tính cách cá biệt liên quan đến NAQ và LT hay tay chân bộ hạ như : Những sự kiện đã đề cập trong đoạn 1 và 2 của phần B , Ai sai chớ Stalin Mao Trạch Đông không bao giờ sai ( HCM phát biểu ) , Đánh Mý là đánh cho Liên xô cho Trung cộng ( Lê Duẩn phát ngôn ). . . Hoặc có đảng tính từ : Việc bán đứng Cụ Phan Bội Châu cho Pháp năm 1925 , Việc chủ trì đại hội thành lâp đảng Công sản Việt Nam rồi đổi tên là đảng Cộng sản Đông Dương , Việc cướp chính quyền quốc gia tháng 8|1945 , Việc đọc văn bản Tuyên ngôn độc lập 2|9|45 . . .

--Ký ước hay Hiệp ước là những sự kiện lịch sử có tính cách chung liên quan đến vận mệnh đảng Việt cộng hệ lụy đến sự sinh tồn dân tộc : Hiệp định sơ bộ Pháp Việt 6|3|46 do Pháp ký với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( chứng thực hành động phản quốc của HCM ) ,Tam Ước 14|9|1946 do Hồ Chí Minh ký với Marius Moutet ( một tên cộng sản Pháp ký tạm ước dõm ) , Hiệp định Genève 1954 , Phong trào cải cách ruộng đất , Cuộc đàn áp phong trào Nhân văn Giai phẩm , Công Hàm Phạm Văn Đồng 1958 và Thông báo chung 16 chữ vàng và 4 tốt ( cả hai mặc nhiên thành một định ước đối với Trung cộng ) , Hiệp định Ba lê 1973 , Hiệp ước Biên giới 1999 ( dâng cúng đất ) , Hiệp định Biên giới 2000 ( dâng cúng biển ) . . .

--Hành ước là những động thái tự giác của Việt cộng tuân lịnh hoặc Liên xô hay Trung cộng bắt buộc phải tuân lịnh chấp hành những khẩu ước và hiệp ước : Việt cộng bãi bỏ visa nhập cảnh đối với công dân Trung cộng , Trung cộng là chủ nhân ông hầu hết những đại công ty công thương kỹ nghệ trên toàn lãnh thổ Việt Nam , Bán Tây nguyên cho Công ty Hán khai thác bauxite , Bán hằng trăm ngàn mẫu tây đất rừng đầu nguồn cho Tàu tặc tạo tác nên những chiến khu chống phản động Việt Nam ( chớ không phải Việt cộng ), Hàng hóa từ thượng vàng đến hạ cám của Trung quốc tự do ồ ạt nhập vào Việt Nam , Hàng trăm ngàn công dân Trung cộng lủ lượt tràn vào sinh sống trên khắp miền đất nước Việt Nam cóc cần có hộ khẩu - tha hồ xây dựng những làng Tàu nhộn nhịp nhốn nháo nghênh ngáo và những khu phố tàu to tổ bố biệt lập để sinh cư lập nghiệp - và xây dựng những Cung văn hóa Tàu hoành tráng mỹ lệ tôn thờ Khổng Tử , Chùa Tàu được xây cất hoành tráng khắp nơi , Học sinh Việt từ mẫu giáo trở lên phải học tiếng Tàu dưới sự giáo huấn của những nữ diễn viên Tàu xinh đẹp ăn mặc hở hang , Chiến dịch thẳng tay đàn áp hòng tiêu diêt trước tôn giáo nào có Chủ đạo Tứ Ân nhập thế như Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài Giáo ( Việt cộng quyết đoán rằng hai tôn giáo nầy có mối huyết hận thâm thù với họ ) , Chiến dịch đàn áp thô bạo dân oan biểu tìh đòi quyền tư hữu ruộng đất , Chiến dịch đàn áp dã man nhân dân biểu tình chống Trung quốc xâm lăng và đòi Việt gian Cộng sản cắt cái Lưỡi bò Biển Đông của Trung cộng .v.v. [ Quá trình Tam Ước Cộng sản : 1- Hạ xiết ( xiết nhanh ) , 2- Trung xiết ( xiết mạnh ) và 3-Thượng xiết ( xiết vững chắc )]

Đám đầu lãnh Việt cộng không thể nào thực thi được Bát Chánh Đạo của Đức Khổng Tử và lại tích cực chấp hành Qúa trình Tam Ước Cộng sản .

C—Ngụy trí thức hay Trí thức gia nô .

1—Đầu lãnh Việt cộng là loại Người khỉ Tứ Không .

Phàm là con người , nhứt là thành phần lãnh đạo quốc gia dân tộc đảm nhận đại trọng trách trị quốc an dân bình thiên hạ thì phải “ Cách Vật - Trí Tri , Thành Tâm - Thiện Ý , Tu Thân - Tề Gia “ mới có đủ tài đức mà đứng ra nhận lãnh đại trách nhiệm “ Trị Quốc - Bình Thiên Hạ ”( Bát chánh đạo của Đức Khổng Phu Tử ) .

Còn nếu thuộc “ loại người khỉ Việt cộng “ T Không : 1- Không hiểu biết : Cách Vật – Trí Tri ( dốt nát ) . 2 – Không có : Thành Tâm – Thiện Ý ( xão quyệt ) . 3 – Không thực hành đạo : “ Tu Thân – Tề Gia ( bạo lực như mafia , thảo khấu ) 4 – Làm sao có được Một Có tức Không : Tài đức để gánh vác đại trọng trách “ Trị quốc - Bình thiên hạ , hả ? ( T Không ) .

Công việc trị quốc an dân bình thiên hạ là một đại trọng sự , chớ đâu phải chuyện : cà chớn cà chớp , bá láp bá sàm , bán cá bán tôm , đá cá lăn dưa , thiến heo thiến chó , mổ lợn mổ bò , sớm đầu tối đánh , ruồi bu kiến đậu , tham nhũng hối lộ .v.v. , mà đám người khỉ khọt đít đỏ lòm làm được .

Lũ đầu đà người Việt cộng , làm sao cai trị được loài người , phải cút vào rừng Phi châu chung sống với dã thú đi !

2—Đầu lãnh Việt cộng Tứ Không và những con tương cận .

Cái chủ nghĩa Duy vật Cộng sản là một sản phẩm phi nhân bản dân bản , phản lại lẽ sống của nhân loại và sự sinh tồn dân tộc . Nhân loại đã ném nó vào cầu xí lâu rồi !

Vậy mà ngày hôm nay , vẫn còn một số ít người Việt đang sinh sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài , hoặc có người tự phong mình là trí thức , hay có người được thế nhân phong hàm trí thức vì họ có đeo nhãn hiệu cử nhân , thạc sĩ , phó tiến sĩ , luật gia , luật sư , kỹ sư , bác sĩ , giáo sư đại học , học giả , nhà nghiên cứu , triết gia .v.v. đang còn ngoan cố khẳng định rằng một , hai hay hơn hai trong những nhận xét dưới đây hoặc tương tự như vậy , là đúng :

--Nhân (ngọn ) hư đạo (gốc ) bất hư tức ám chỉ Chủ nghĩa Duy vật Cộng sản là chân lý . Những đại thảm họa đã xảy ra hệ lụy đến quốc gia dân tộc dưới những triều đại cộng sản là do giới thống trị sau nầy gây nên ?

Xin ướm hỏi các đại thần trí thức đang phục dịch dưới triều đại Việt cộng đương quyền : . . . chớ không do bởi cả gốc lẫn ngọn , phải không ?

--Yêu xã hội chủ nghĩa là yêu nước – Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội . Miễn có yêu nước là quí báu rồi ?

Như vậy hồi xưa chưa có CNXH , thì Tổ tiên ta không hề biết yêu nước và tất cả là đồ phản quốc , phải không ?

--Hồ chủ tịch là đấng anh minh thần võ , phải chi còn sống để lèo lái con thuyền quốc gia đến nay thì cái gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( đâu thèm đỗi thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm chi để khỏi bị mang tiếng là một tỉnh bang Liên xô ) là một đại cường quốc lâu rồi ! Đâu đến nỗi sa vào thảm cảnh bị tàn phá đụt đẻo bâm dầm tả tơi nát bét và đang đắm chìm xuống đáy vực thẩm diệt vong như bây giờ. Do tại bởi lũ nào vậy? Do tại bởi đám đầu đà quỉ sống sau nầy như Phiêu , Mạnh , Sang , Trọng , Hùng , Dũng . . . và một bầy sâu tham nhũng chỉ biết nghe lời xúi bẫy của tụi phản động nước ngoài , không chuyên tu học tập tự phê và phê cho đ thông tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ chủ tịch , gây ra ?

Chẳng những không còn chuyên tu học tập phê và tự phê cho đả thông . . . theo vi mô , mà đã chuyên tu học tập cho đả thông theo vĩ mô , thổi phình tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ chủ tịch lên to vĩ đại bằng đại dương và mổ xẽ bấy nhậy hết , rồi lặn lội trong đó để chuyên soi rọi bằng siêu hiển vi kính tư bản tìm dấu vết chân lý . nhưng không thấy gì hết ? Có phải tại tư tưởng đạo đức cách mạng HCM là đồ dõm , càng đả thông càng bị xụi bại , phải không ?

--Ai sai chớ Hồ Chủ tịch đâu có những hành x đến đỗi quá sai lầm hủ bại họa hại như thế . Quả thật nếu có sai đến mức làm đại bại hoại nước non dân tộc là tại bởi thuộc cấp lỡ phóng tay gây nên tội lỗi tày đình kinh thiên động địa , chớ bộ . . ?

như những hậu quả đã xảy ra trong phong trào Cải cách ruộng đất , Phong trào đàn áp Nhân văn Giai phẩm , Cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân . . . “ Bác” đã thượng đài trước quần chúng nhân dân khóc lóc xin được tha thứ tội lỗi vì rằng những cái kết quả tốt đó to lớn hơn thiệt hại gấp nhiều lần , đem quang vinh cho đảng và nhà nước do đảng cộng sản chỉ đạo . Nhân dân hãy tha thứ cho những đồng chí đã hành xử sai lầm nhưng họ là những người đầy tớ đầy nhiệt huyết yêu nước ?

--Thành phần trí thức già ( trưởng lão ngu trung ) chúng tôi vì yêu nước phải theo Việt cộng và đã trở thành tôi trung thần trong khoảng thời gian tri vì của Bác mà ! Chớ đâu phải làm tôi thần cho đám phản chúa thời nay .

Vì thế các vị chỉ chống đám quỷ sa tăng nầy thôi , thay thế chúng bằng những vị lãnh đạo mới thuộc đảng Việt cộng có tài có đức là quý hóa xiết bao ?

--Hai cuộc chiến Chống giặc Pháp xâm lăng và Chống giặc Mỹ cứu nước do Bác thống lĩnh điều động là hai cuộc chiến thần thánh , rất cần thiết và vang lừng một trời chính nghĩa ?

Thử hỏi có phải hai cuộc chiến phi nhân bản phi dân bản và phi nghĩa là của , do và vì Đế quốc đỏ sách động thông qua sự tuân hành xuẩn động của HCM và đám ác đảng tay sai Việt gian cộng sản không ?

--Dù sự thể xung đôt giữa đại khối quốc gia chân chính và thiểu số Việt cộng gian tà đương quyền đến tột đỉnh đang nghiêng hẵn về phía đại chúng nhân dân có chánh nghĩa , nhưng hơn lúc nào hết , lúc nầy sơn hà đang nghiêng ngửa nguy biến , hãy gạt bỏ mối thù ý thức hệ Quốc Cộng đi , hãy đóng cửa dạy nhau và hãy đồng lòng cùng nhau đoàn kết lại thành đại khối dân tộc , may ra mới chống nỗi và đại thắng quân Trung cộng bá đạo . Kể nào không chịu đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng là phản quốc ?

Kẻ nào đang sinh sống ở hải như GS Lê Xuân Khoa vốn “ Yêu chủ nghĩa xã hội là yêu nước ” , đừng ỷ ở Mỹ mà xúi bẫy thiên hạ nữa , hãy cuốn tượng về sống với Việt công , quỳ lạy kính xin đạo diễn “ Việt cộng Tứ không”cho làm diễn viên ái quốc thủ vai chánh đại trí thức TS NMT hay TĐT trong vở tuồng chèo “ Lịch sử lật ngữa lập lại ” , phải không ?

--Áp dụng chiến thuật ngoại giao nhúng nhường mềm dẽo của nhà đương quyền cộng sản đối với Trung cộng , là một chọn lựa khéo léo khôn ngoan . Trãi qua bao triều đại xưa , sau khi đại thắng quân Tàu ,Tiền nhân ta đã áp dụng chiến thuật ngoại giao như vậy đối với Trung quốc mới giữ vững được độc lập tự chủ cho nước nhà kia mà ?

Xin GS NMH , Bình luận gia TBN trên đài phát thanh ĐLSN . . . nên biết mọi sự vật trong vũ trụ biến dịch vô thường , không nên so sánh tà sách ngoại giao của Việt cộng trong thời thế toàn cầu bây giờ với chánh sách ngoại giao của các triều đại Trần , Lý , Lê , Nguyễn Tây sơn . . . bị kiềm kẹp trong một hoàn cảnh cục bộ đơn độc . Hơn nữa quí tiền triều không hề cắt một tấc đất và một tấc biển đem cúng cụ cho thiên triều bắc phương ?

--Các anh , sống ở nước ngoài , nói gì cũng được . Còn ( trí thức ) chúng tôi chỉ dám nói đến một mức độ được phép nói thôi và còn phải bảo vệ miếng cơm manh áo ( phường giá áo túi cơm ? ) nữa , chớ bộ ?

Lữ Phương ơi ! Mi là đồ ngụy trí thức gia nô tam vô duy vật , là phường giá áo túi cơm ? Già mồm lãi nhãi hoài , bộ không biết xấu hổ và nhục với quốc dân đồng bào sao ? Mi có hai con đường phải chọn một : một là đoái công chuộc tội và hai là tự sát , nếu không sẽ bị lưu xú muôn đời ! ! !

Sau khi đọc kỹ những quan điểm trên , những ai ( thuộc thành phần trí thức) đã là tác giả của một hay hai . . . trong số quan điểm đó ( hoặc có những quan điểm có nội dung tương tự ) , mà chưa chịu phản tỉnh trở về chánh nghĩa quốc gia và nguyện tích cực tham gia vào Công cuộc Tranh đấu Sinh tồn Dân tộc , thì chính hẫu thuộc thành phần Ngụy Trí thức và cũng là những Con tương cận với đám Trí thức Gia nô và lũ đầu đà Việt cộng Tứ Không , hãy cùng nhau cuốn tượng chạy qua rừng Phi châu sinh cư lập nghiệp là thuận theo tà lý duy vật cộng sản lắm đó ?

DĐặc tính của trí thức và quần chúng nhân dân ( Chỉ xét về phương diện tâm lý xã hội ).

Thời nào thành phần trí thức cũng được đề cao là những hạt kim cương , ngọc ngà châu báu , là tinh hoa của dân tộc , được xã hội quan tâm đến .

I -- Đối với nhà cầm quyền theo vương đạo thì họ rất được nễ trọng và tin dùng , còn theo tà đạo thì họ rất được nễ sợ và sử dụng như gia nô , nô tài .

Tuy mấy ông trùm cộng sản cho trí thức là cục phân , nhưng chúng lại dồn hết công sức đào luyện trí thức thành giới nô tài hồng hơn chuyên , để sai xử tận răng và tận đáy quần chúng nhân dân . Nếu ai chống lại sẽ bị thanh trừng bằng mọi kiểu độc thủ bí mật tinh vi hoặc trần truồn lộ liễu hèn hạ .

Tại sao ? Bởi tại vì :

1—Tuy trí thức ( chân chính ) là báu vật của thiên hạ , lại quá ít , chỉ thấy lác đác trong một quốc gia như Việt Nam hiện nay ! ! !

2 –Tự thân những báu vật đó không có sức hút keo sơn dính khắn lại với nhau . Một đại trí thức ( một viên kim cương lớn tổ bố ) dễ bị Việt công ( một thợ khéo ) cắt giủa thành một tay sai đa dạng ( nhiều viên nhỏ ) nhưng tự ổng không có chất keo đoàn kết ( dính lại với nhau ) mà phải cần có những chất keo yêu nước hay chất keo quyền lực quyền lợi . . . tác động . Ta thử nắm chặt vài chục viên kim cương ( tự nhiên khô hay ướt ) , xiết thật chặt trong lòng bàn tay một hồi lâu rồi thẩy xuống mặt bàn , chúng nhảy tung tóe rời ra khắp hướng trên mặt bàn . Khác hơn một kết quả nắm thẩy một nắm cát đất bùn ( chỉ quần chúng nhân dân , tự nhiên ướt hay khô ) , nếu khô là một đóng chè bè , còn ướt là một cuc ?

II—Đối với quần chúng đồng bào thì họ rất được tôn trọng và kính nễ . Truyền thống văn hóa tôn sư ( kẻ sĩ xưa , trí thức nay ) trọng đạo ( Tứ Ân : 1-Ân Tổ Tiên Cha Mẹ , 2-Ân Đất Nước , 3-Ân Tam Tài : Địa Nhân Thiên , 4- Ân Đồng bào Nhân loại ) đã ngự trị muôn đời trong tâm huyết của nòi giống Tiên Rồng . Dù ở thời nào và nơi đâu , hầu hết các bậc phụ huynh Việt Nam cũng cật lực làm việc tuy có vất vã khỗ nhọc đến mấy cũng quyết tâm nuôi con cháu ăn học đỗ đạt thành tài ( trí thức ) .

Vì ảnh hưởng sâu đậm truyền thống Văn hóa Nước ( Văn hóa Nông nghiệp có bản chất Đất và Nước , mới có danh xưng Đất Nước Viêt Nam . . . ) , tự thân của đai khối quần chúng nhân dân là nước của sông hồ biển cả và cát đất của đồi núi , vỏ trái đất ( mới có từ Non Sông ).

Mỗi cá nhân là một hạt cát đất và một phân tử nước , cả hai tương tác hổ tương nhau và tương tác hổ tương với mỗi cá nhân khác ( cũng có ít ngoại lệ ) .

Nếu chúng chịu những tác động của :

--- thiên nhiên thì : cát đất biến thành đá , núi non , sa mạc . vỏ trái đất ; Còn nước biến thành mưa , nước khe , nước suối , nước sông , nước hồ , nước biển và nước đại dương , cơn thủy triều , trận lụt lội , dòng cuồng lưu , trận đại hồng thủy .

---nhân tạo thì : cát đất biến thành đền đài thành quách nguy nga tráng lệ , cầu cống , đường xá , phi trường . . ; Còn nước biến thành nước kinh đào sông đào giao thông hay kinh đào thủy lợi , nước hồ . . .

Nước và đất cát là môi trường tác động hình thành , rửa sạch viên kim cương , làm đẹp viên kim cương và cũng có tác động ngược lại .

Nước nhận chìm ngấm kim cương . Nhưng kim cương không nhận chìm được nước . Cũng vậy đất cát chôn lấp mất kim cương , chớ kim cương không chôn được đất cát .

E –Kết luận

Con người yếu như nước và nhỏ nhẹ như hạt đất cát , phân tử nước không thể biến hóa thành ông thần mưa gió , thần sấm sét , thần bảo táp , thần sơn tinh thủy tinh . . , nhưng trong đại khối Quốc dân Đồng bào có thành phần trí thức ( không chỉ là đặc danh của những người có bằng cấp cao và cao niên ) được trân quí như kim cương ngọc ngà châu báu cũng có thể đoàn kết keo sơn với nhau bằng chất keo yêu nước ( bằng chất keo quyền lực quyền lợi thì hại bất cập lợi cho đại cuộc ) , đồng tâm nhứt trí bầu chọn ra một vị trí thức có đức độ tài cao như quí đại anh thư nữ kiệt Hai Bà Trưng , Bà Triệu . . , hay như quí đại anh hùng hào kiệt Thái Úy Lý Thường Kiệt , Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn , Bình Định Vương Lê Lợi , Đại Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ . . lãnh đạo Công cuộc Tranh đấu Sinh tồn Dân tộc .

Một lời hiệu triệu chánh nghĩa được phát ra từ lòng thành ý thiện của quí vị ( như phun châu nhả ngọc ) , có giá trị ngàn vàng , sẽ vang dội khắp non sông và khắp thế giới .

Trăm lời , ngàn lời trở thành một khối keo yêu nước đoàn kết trăm họ đồng bào lại với nhau , khởi động một công cuộc đại cách mạng nhân quyền dân quyền , vùng lên biểu tình , đại biểu tình bắt buộc đám đầu đà Việt gian cộng sản phải trả Tổ Quốc Việt lại Nhân dân Việt Nam .

Lạc Hồng

26|8|12

 Phụ chú :

Quí vị phải lưu ý

1—Chủ nghĩa Duy vật Cộng sản là Đạo của Kẻ Vô Đạo .

2—Bất luận ở thời nào và nơi đâu , đám đầu lãnh Cộng sản vốn có yếu tính cực ác , vô nhân tính , vô lương tri và vô liêm sỉ ( Tam vô duy vật : vô tính , vô tri , vô sỉ ) .

Những động thái buôn dân bán nước , sát hại đồng bào ruột thịt , ám hại trí thức chân chính yêu nước , tham nhũng hối lộ , phản động , độc quyền cố vị , tham tàn ích kỹ hèn hạ . . là hững động thái tận thiện của họ ( Chân lý toàn thiện của ác quỷ ) .

3—Quí vị có gởi chúng hằng ngàn khuyến nghị sửa sai xây dựng để cũng cố đảng được vững bền muôn năm trường trị , chẳng khác nào quí vị lấy nước lạnh đổ lá môn hay đờn khải tai trâu ; Chẳng những chúng không chịu sửa sai mà trái lại câm thù đến ba đời quí vị .

4—Cái gọi là lưỡi bò đỏ lòm chín đoạn là sản phẩm của đồng tác giả Trung cộng và Việt cộng , thò ra dài thòn để thăm dò mức độ chống đối của quốc dân đồng bào ta đến thời điểm có thể tổ chức đại lễ hội bàn giao bàn lãnh Tổ quốc Việt chưa ? Cả lũ giặc nội xâm và ngoại xâm rất khiếp sợ bản tính yêu nước và chí khí quật khởi kiên cường của chi trưởng Lạc Việt nòi giống Bách Việt . Nếu chưa thì nó sẽ mềm nhũng ra như cái chi chi . Rồi sẽ có một cái lưỡi tượng một khúc tổ mẹ lớn gấp ba bốn lần cái lưỡi bò , cứng đơ , che khuất hết bản đồ Việt Nam .

5—Hiên thời thực lực quân sự của Trung cộng còn kém thua Mỹ hàng chục lần và đã đang lâm vào cái thế bị cô lập cọng với một nội tình bị bị phân hóa trầm kha về mọi mặt nhứt là mặt văn hóa chủng tộc . Hơn bao giờ hết , chánh quyền Mỹ sẽ vịn vào bất cứ lý cớ nào chứng tỏ Trung cộng khởi động quân xâm lăng bất cứ nước nào ở vùng Đông Á và Đông Nam Á , kể cả việc Trung cộng mượn cớ Mỹ xâm lăng Việt Nam kéo quân qua trợ giúp Việt cộng . Một khi không giãi quyết được vấn nạn khũng hoảng kinh tế tài chánh chính trị ở Mỹ do chính Trung cộng đã tác động qua hình thức kinh tế tài chính bằng giãi pháp ngoại giao chánh trị kinh tế mưu toan phá vỡ liên bang Đại Hán , thì Mỹ sẽ khởi động một cuộc chiến phủ đầu để thực thi chiến lược chẳng đừng đánh Tàu phù , mới diệt trừ tận gốc được một đại thảm họa Hán hóa chắc chắn sẽ xãy đến cho Mỹ và cả thế giới . Dù Việt cộng có theo Mỹ hay không , cuộc chiến Mỹ Trung cũng sẽ xãy ra .

6—Từ 5 ta suy ra “ Theo Mỹ thì ác đảng mất và nước còn ; Còn theo Trung cộng thì nước tang hoang mà ác đảng cũng mất luôn ” . Theo Mỹ trong cảnh huống bi đát của Tàu phù hiện nay , đừng nói ỷ có cái lưỡi bò đỏ lòm mà có cả cái lưỡi khổng tượng đỏ loét cũng bị cắt đứt lìa tại đốc giọng , hộc máu chết tươi liền .

7—Một điều hết sức trớ triêu nghịch lý với thường tình , đã và đang xãy ra ở Việt Nam :

--- Đại khối nông dâncông nhân bị nhà cầm quyền và đám trí thức gia nô cho là dân trí còn quá thấp kém ( không xứng đáng được hưởng các thứ quyền tự do dân chủ vì đó là những đặc ân chỉ giành cho giai cấp thống trị đỏ và thân tộc ) , đa số lại có ý thức đúng đắn về nhân quyền và dân quyền là những thứ quyền tự nhiên của họ , đã đang bị Việt cộng cưỡng đoạt :

+++ Nông nỗi lên qua hình thức biểu tình bất bạo động đòi được quyền tư hữu ruộng đất vườn tược nhà cửa của họ một khi bị Việt cộng cướp đoạt . Nay những cuộc biểu tình của dân oan đã trở thành một cao trào càng ngày càng có tổ chức và qui mô hơn , bất chấp bị đàn áp vô nhân tính ;

+++ Công nhân cũng vùng lên biểu tình đòi tăng lương và đòi quyền an sinh xã hội càng ngày càng tăng trở thành một cao trào qui mô có tổ chức , bất chấp bị bỏ tù hay đàn áp man rợ .

----Thành phần trí thức trẻ gồm học sinh , sinh viên , thanh niên , luật sư , kỹ sư , nhà báo tự do .. kể cả nam lẫn nữ , đã can trường hiên ngang xuống đường biểu tình đòi quyền sống cho mình và quyền sinh tồn dân tộc , bất chấp bị đàn áp dã man như thời trung cổ .

Sự thể như thế xãy ra hằng ngày trước mặt các bậc trí thức già có dân trí toàn bích . Vậy ôi tại sao đại đa số họ lại có thái độ trùm chăn bó gối , vô cảm lạnh lùng tàn nhẫn vây !!!


Không lẽ dân trí của loại duy vât khác hơn dân trí của loài người ?

Hỡi “ Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm” hãy phán xét cho quốc dân đồng bào nhờ !!!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn