BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63935)
(Xem: 58677)
(Xem: 36135)
(Xem: 28428)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một thú chơi thơ

17 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 1130)
Một thú chơi thơ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Kính thưa quý vị và quý bạn yêu thơ,

 

Tiếng Việt rất phong phú, nhất là trong thơ văn, mà có lẽ hầu hết các thứ tiếng trên thế giới không có được. Ở đây tôi xin trình bày đến quý liệt vị về lối chơi thơ chơi chữ có đôi phần thú vị, và mất một số thời gian để suy gẫm so sánh, mà quên đi phần nào nỗi buồn phiền nếu có… trong năm mười phút của cuộc đời …

Đó là chỉ dùng 56 chữ của bài thơ Thất Ngôn Bát Cú Thuận Nghịch Độc thứ nhất có tựa là “Khóc Hồn Oan”, lại hoán đổi vị thế một số chữ trong mỗi câu của bài thơ này, để trở thành một bài thơ Thất Ngôn Bát Cú Thuận Nghịch Độc thứ hai với tựa “Rũ Lệ Đài Trang”, cùng mang một nội dung giống nhau. Nhưng ở bài thứ hai này có đến 12 cách đọc, và số chữ của mỗi câu cũng lược bỏ đi, từ mỗi câu 7 chữ còn lại 5 chữ, rồi 4 chữ, 3 chữ, và thậm chí còn 2 chữ, mà bài thơ vẫn tạm gọi là chấp nhận được. Tất nhiên vẫn còn có điều thiếu sót, dám mong các bậc cao minh chỉ điểm thêm cho.

 

 KHÓC HỒN OAN…

 

 Đọc Xuôi

 Trang đài rũ lạnh xót sầu hoa, 

 Bể khổ đời tan nát ngọc ngà. 

 Đàn giận phím rơi tình nghẹn uất, 

 Mộng hờn duyên trách lệ chan hòa. 

 Tàn son sắc tủi lòng cay đắng, 

 Rã phấn hương chìm nỗi thiết tha. 

 Dang dở phận đau buồn bạc phước, 

 Oan hồn khóc hận máu tim nhòa. 

 

 Đọc Ngược :

 Nhòa tim máu hận khóc hồn oan,

 Phước bạc buồn đau phận dở dang.

 Tha thiết nỗi chìm hương phấn rã,

 Đắng cay lòng tủi sắc son tàn.

 Hòa chan lệ trách duyên hờn mộng,

 Uất nghẹn tình rơi phím giận đàn.

 Ngà ngọc nát tan đời khổ bể,

 Hoa sầu xót lạnh rũ đài trang.

 

 

 LỆ ĐÀI TRANG… 

 (56 chữ trong phần Đọc Xuôi và Ngược của

 bài thơ này giống như bài thơ trên, và thêm

 10 cách đọc khác nữa, tức có 12 cách đọc) 

 

1.- Đọc Xuôi :

 Trang đài lệ tủi khóc buồn hoa ! 

 Phước bạc đời đau xót ngọc ngà. 

 Dang dở mộng sầu tim nghẹn uất, 

 Đắng cay tình hận máu chan hòa. 

 Đàn rơi phím giận lòng tan nát, 

 Phận trách duyên hờn nỗi thiết tha.

 Tàn rã phấn son chìm khổ bể, 

 Oan hồn lạnh rũ sắc hương nhòa ! 

 

2.-Đọc Ngược :

 Nhòa hương sắc rũ lạnh hồn oan,

 Bể khổ chìm son phấn rã tàn. 

 Tha thiết nỗi hờn duyên trách phận, 

 Nát tan lòng giận phím rơi đàn.

 Hòa chan máu hận tình cay đắng, 

 Uất nghẹn tim sầu mộng dở dang. 

 Ngà ngọc xót đau đời bạc phước, 

 Hoa buồn khóc tủi lệ đài trang ! 

 

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

 Lệ tủi khóc buồn hoa…

 Đời đau xót ngọc ngà…

 Mộng sầu tim nghẹn uất…

 Tình hận máu chan hòa…

 Phím giận lòng tan nát…

 Duyên hờn nỗi thiết tha…

 Phấn son chìm khổ bể…

 Lạnh rũ sắc hương nhòa..!

 

 

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

 Sắc rũ lạnh hồn oan…

 Chìm son phấn rã tàn…

 Nỗi hờn duyên trách phận…

 Lòng giận phím rơi đàn…

 Máu hận tình cay đắng…

 Tim sầu mộng dở dang…

 Xót đau đời bạc phước…

 Khóc tủi lệ đài trang..!

 

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

 Tủi khóc buồn hoa…

 Đau xót ngọc ngà…

 Sầu tim nghẹn uất…

 Hận máu chan hòa…

 Giận lòng tan nát…

 Hờn nỗi thiết tha…

 Son chìm khổ bể…

 Rũ sắc hương nhòa..!

 

 

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

 Rũ lạnh hồn oan…

 Son phấn rã tàn…

 Hờn duyên trách phận…

 Giận phím rơi đàn…

 Hận tình cay đắng…

 Sầu mộng dở dang…

 Đau đời bạc phước…

 Tủi lệ đài trang..!

 

 

7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

 Khóc buồn hoa,

 Xót ngọc ngà.

 Tim nghẹn uất,

 Máu chan hòa.

 Lòng tan nát,

 Nỗi thiết tha.

 Chìm khổ bể

 Sắc hương nhòa !

 

 

8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

 Lạnh hồn oan,

 Phấn rã tàn.

 Duyên trách phận,

 Phím rơi đàn.

 Tình cay đắng,

 Mộng dở dang.

 Đời bạc phước,

 Lệ đài trang !

 

 

9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

 Trang đài lệ tủi… 

 Phước bạc đời đau...

 Dang dở mộng sầu…

 Đắng cay tình hận...

 Đàn rơi phím giận… 

 Phận trách duyên hờn...

 Tàn rã phấn son…

 Oan hồn lạnh rũ…

 

 

10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

 Nhòa hương sắc rũ…

 Bể khổ chìm son...

 Tha thiết nỗi hờn…

 Nát tan lòng giận…

 Hòa chan máu hận…

 Uất nghẹn tim sầu…

 Ngà ngọc xót đau…

 Hoa buồn khóc tủi…

 

 

11.- Đọc Bài Xuôi như thơ tự do :

 Trang đài…

 Lệ tủi…

 Khóc buồn hoa..!

 

 Phước bạc…

 Đời đau…

 Xót ngọc ngà…

 

 Dang dở…

 Mộng sầu…

 Tim nghẹn uất…

 

 Đắng cay…

 Tình hận…

 Máu chan hòa…

 

 Đàn rơi…

 Phím giận…

 Lòng tan nát…

 

 Phận trách…

 Duyên hờn…

 Nỗi thiết tha…

 

 Tàn rã…

 Phấn son…

 Chìm khổ bể…

 

 Oan hồn…

 Lạnh rũ…

 Sắc hương nhòa..!

 

 

12.- Đọc Bài Ngược như thơ tự do :

 Nhòa hương…

 Sắc rũ…

 Lạnh hồn oan..!

 

 Bể khổ…

 Chìm son…

 Phấn rã tàn…

 

 Tha thiết…

 Nỗi hờn…

 Duyên trách phận…

 

 Nát tan…

 Lòng giận…

 Phím rơi đàn…

 

 Hòa chan…

 Máu hận…

 Tình cay đắng…

 

 Uất nghẹn…

 Tim sầu…

 Mộng dở dang…

 

 Ngà ngọc…

 Xót đau…

 Đời bạc phước…

 

 Hoa buồn…

 Khóc tủi…

 Lệ đài trang..!

 

 Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

(5/2012)

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn