BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 68357)
(Xem: 61015)
(Xem: 38176)
(Xem: 30455)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bức tâm thư gửi chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

15 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 852)
Bức tâm thư gửi chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Kính gửi:

1/ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Quốc hội Việt Nam!

2/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài!

3/ Nhân dân các quốc gia ASEAN và thế giới!

4/ Hội đồng ASEAN, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Quốc!

5/ Các phóng viên, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế!

 Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi là công dân Việt Nam, công dân thế giới. Tôi là doanh nhân và là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Nay tôi xin viết bức thư này trình bày với chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một số tâm tư, tâm huyết của tôi như sau:

 I/ Lời thưa gửi thứ nhất: Tôi có hơi mừng một chút vì cuối năm 2013 Quốc hội Việt Nam biểu quyết sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong nội dung sửa đổi Hiến pháp lần này có tỏ ra coi trọng quyền con người của nhân dân Việt Nam. Dẫu quá muộn vẫn còn hơn không. Bây giờ Quốc hội Việt Nam mới thật sự bắt đầu quan tâm đến bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Vậy phải chăng là từ trước đến nay tại Việt Nam quốc hội và chính quyền Việt Nam chưa thực sự quan tâm bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam ?!

 Tôi có hơi mừng một chút nhưng phần lo trong tôi vẫn có rất nhiều bởi vì tôi được biết có quá nhiều sự ở Việt Nam thường xảy ra nói thì một đường nhưng thực hiện thì một nẻo. Một điều rất căn bản đối với luật pháp của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới là: Công dân được toàn quyền làm những gì mà luật pháp không cấm. Ấy vậy nhưng có rất nhiều vấn đề luật pháp không cấm nhưng nhân dân Việt Nam làm thì vẫn bị quy tội, bị bắt giam tù. Tôi xin ví dụ: Tôi và nhiều người Việt Nam đã đọc kỹ, đã tìm rất kỹ không hề thấy trong nội dung Hiến pháp và pháp luật Việt Nam không có điều về cấm nhân dân Việt Nam thành lập đảng mới. Trong điều 4 Hiến pháp của Việt Nam cũng không hề ghi rõ ràng điều cấm nhân dân Việt Nam được thành lập đảng mới ngoài đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng nếu nhân dân Việt Nam thành lập đảng chính trị mới hoặc vận động thành lập đảng mới thì bị bỏ tù, bị quy tội, bị cấm đoán, bị cản trở. Như vậy đã quá rõ là hiến pháp và pháp luật Việt Nam nói một đường nhưng làm một nẻo. Nếu thực sự là cấm thì tôi xin quốc hội Việt Nam ban hành hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi thật rõ ràng cho nhân dân Việt Nam biết là cấm thành lập đảng chính trị mới đi!

 Tôi đang rất lo tương tự như là chuyện điều 4 Hiến pháp Việt Nam, vấn đề cấm thành lập đảng chính trị mới ở Việt Nam. Quốc hội Việt Nam mới nói quan tâm bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam thì có thể là sự thật nhưng đó có thể cũng chỉ là sự lừa bịp mới tương tự như chuyện điều 4 Hiến pháp mà thôi. Văn bản pháp luật nói như vậy mà không phải vậy.

 Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Như vậy tôi và nhân dân Việt Nam vừa là công dân Việt Nam nhưng đồng thời còn là công dân ASEAN, công dân thế giới. Mọi công ước quốc tế do ASEAN và Liên Hiệp Quốc ban hành thì nhân dân Việt Nam có quyền được hưởng đầy đủ, trọn vẹn.

 

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tại hội nghị của các đại biểu Quốc hội về đầu tư hôm 11/4/2014.Courtesy vne


Tôi xin hỏi chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là nhân dân Việt Nam có được hưởng quyền con người đầy đủ, trọn vẹn theo như đúng nội dung bản công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành hay không ?! Cuối năm 2013 quốc hội Việt Nam có nhấn mạnh vấn đề coi trọng và bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Nhưng cách nói còn chung chung và mơ hồ quá. Tôi đề nghị quốc hội Việt Nam ban hành luật ghi rõ hơn quyền con người cho nhân dân Việt Nam gồm có những quyền gì, có theo đúng hoàn toàn nội dung bản công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành hay không?!

 II/ Lời thưa gửi thứ 2: Tôi có quan hệ với khá nhiều người nước ngoài, bè bạn quốc tế thường hỏi tôi là hiến pháp, pháp luật của Việt Nam có mấy quyền phân lập. Hiến pháp của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới thì rõ ràng đúng là ba quyền phân lập rồi. Tôi đã trao đổi với một số trí thức Việt Nam, trí thức nước ngoài, sau một thời gian bình phẩm, phân tích hiến pháp Việt Nam thì có rất nhiều ý kiến rất khác nhau. Có người nói hiến pháp Việt Nam là ba quyền phân lập. Có người nói hiến pháp, pháp luật Việt Nam là bốn quyền phân lập. Có người nói hiến pháp, pháp luật Việt Nam là một quyền phân lập. Có người nói hiến pháp, pháp luật Việt Nam không có quyền nào cả. Sở dĩ có nhiều kết quả khác nhau vì nhiều người có nhiều cách tư duy phân tích khác nhau về hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới hiến pháp, pháp luật có ba quyền phân lập là: 1) Quyền lập pháp. 2) Quyền hành pháp. 3) Quyền tư pháp.

 Có nhiều người nói ở Việt Nam cũng có đủ ba quyền phân lập là lập pháp, hành pháp, tư pháp. Như vậy Việt Nam là hiến pháp, pháp luật cũng là ba quyền phân lập giốn như là Hoa Kỳ. Nhưng có một số người lại nói ở Việt Nam có thêm một quyền nữa là quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam rất lớn. Như vậy Việt Nam có thêm một quyền nữa là 4 quyền phân lập. Có một số lại nói ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Việt Nam được đặt trong sự lãnh đạo độc quyền, toàn diện, tuyệt đối của đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy gộp lại ở Việt Nam chỉ có một quyền của đảng cộng sản Việt Nam thôi. Có một số người khác lại nói ở Việt Nam nhân dân Việt Nam không có quyền nào cả. Khi chỉ có một quyền lãnh đạo của đảng công sản Việt Nam là duy nhất, toàn diện đối với xã hội Việt Nam thì bản chất thật sự là nhân dân Việt Nam bị tước bỏ hoàn toàn không còn một quyền gì hết.

 Có một thực tế quá phổ biến không thể chối cãi được ở Việt Nam đó là: quyền lực thực tế của chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam cao hơn và bao trùm lên quyền lực thực tế của những chức vụ như: chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ. Ở các cấp chính quyền như xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố thì quyền lực thực tế của các chức vụ bí thư đảng cộng sản Việt Nam luôn cao hơn và bao trùm lên quyền lực thực tế của chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân. Từ trước đến nay nhân dân Việt Nam chỉ được tham gia bầu cử, ứng cử vào các chức vụ trong bộ máy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chính phủ, nhà nước, quốc hội. Nhưng nhân dân Việt Nam chưa bao giờ được tham gia bầu cử, ứng cử vào chức vụ tổng bí thư và bí thư các cấp trong bộ máy của đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy thực sự bản chất nhân dân Việt Nam chỉ được tham gia bầu cử, ứng cử tạo ra các chức vụ chính quyền cấp thấp để các chức vụ đó họ đi tuân lệnh, vâng dạ, nghe theo sự chỉ đạo của các chức vụ quyền lực cao hơn thuộc đảng cộng sản Việt Nam mà nhân dân Việt Nam không được tham gia ứng cử, bầu cử.

 Một trong những quyền con người quan trọng nhất đó là quyền nhân dân được tự do tham gia bầu cử, ứng cử tạo ra bộ máy chính quyền là của dân để phục vụ dân. Thực tế quyền lực, cách bầu cử và ứng cử ở Việt Nam cho thấy có sự bịp bợm, ngụy biện, bao biện để lừa gạt, tước bỏ khéo léo quyền tự do bầu cử, ứng cử của nhân dân. Nhân dân làm chủ thông qua sự tự do bầu cử, ứng cử của họ để tạo ra mọi chức vụ lãnh đạo chính quyền. Nếu không thực sự như vậy thì xã hội ấy không có dân chủ thực sự. Đó chỉ là dân chủ giả tạo hay dân chủ bịp bợm, ngụy biện, bao biện mà thôi.

 Đảng cộng sản Việt Nam là một bộ phận của nhân dân Việt Nam. Trong điều 4 Hiến pháp Việt Nam có nói đảng cộng sản Việt Nam là đại diện của nhân dân để lãnh đạo toàn diện nhân dân Việt Nam. Nhưng tôi thấy ở Việt Nam chưa bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý rộng rãi xem nhân dân Việt Nam có đồng ý ủy quyền cho đảng cộng sản Việt Nam đại diện cho họ để lãnh đạo toàn diện họ hay không ?! Chỉ khi nào có đủ 100% nhân dân Việt Nam ký giấy ủy quyền cho đảng cộng sản Việt Nam đại diện quyền lợi cho họ để lãnh đạo toàn diện họ thì điều 4 Hiến pháp Việt Nam mới thực sự hợp tình, hợp lý. Đáng lẽ cần phải ghi rõ: đảng cộng sản Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với nhân dân Việt Nam mới phải đạo. Nhưng ở Việt Nam lại có nhiều sự quy định nghịch lý cưỡng bức như: Công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản Việt Nam.

 Có một thực tế rằng là hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm tới 99% và thiếu sót rất nhiều. Vậy trung thành tuyệt đối với đảng cộng sản Việt Nam có nghĩa rằng là trung thành với sự sai lầm đến 99%. Nhóm chúng tôi đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa, loại bỏ hoàn toàn sai lầm của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin để viết ra một hệ lý luận khác có tên gọi là hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Trong hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng còn có nhiều sự kế thừa của rất nhiều tinh hoa của các chủ thuyết khác và thêm vào đó nhiều sự sáng tạo mới của nhóm chúng tôi. Nhóm chúng tôi muốn tặng miễn phí cho đảng cộng sản Việt Nam hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng để thay thế cho hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Khi tư duy nhận thức sai lầm ắt sẽ không thể lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi con đường đúng để Việt Nam sớm phát triển trở thành cường quốc.

 Tôi đề nghị chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận các đóng góp ý kiến của cá nhân tôi để tư duy nhận thức lại, từ đó có thể giúp cho quốc hội Việt Nam ban hành mới, sửa đổi bổ sung cho Hiến pháp, pháp luật Việt Nam ngày càng khoa học hơn, tốt hơn.

 Việt Nam chỉ có thể là một quốc gia thực sự dân chủ thực sự khi chọn một trong hai giải pháp cải cách như sau:

1/ Việt Nam có đa nguyên đa đảng như các quốc gia dân chủ trên thế giới.

2/ Tại Việt Nam nhân dân Việt Nam được tự do tham gia bầu cử, ứng cử vào mọi chức vụ lãnh đạo của bộ máy đảng cộng sản Việt Nam.

 III/ Lời thưa gửi thứ ba:

Tôi đang xúc tiến việc tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để bàn về các vấn đề cải cách Việt Nam nhằm sớm đưa Việt Nam phát triển trở thành cường quốc. Tôi xin mời chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham gia vào ban tổ chức cùng với tôi để tổ chức thành công hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới trong năm 2014. Trong trường hợp không tham gia ban tổ chức tôi mong chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và quốc hội Việt Nam giúp đỡ, bảo vệ giúp cho tôi được tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới thành công tốt đẹp.

 Tôi có rất nhiều vấn đề muốn thưa gửi nhưng trong bức thư này tôi chỉ tạm xin thưa gửi 3 vấn đề như tôi vừa nêu.

 Ngoài sự muốn cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam tôi còn muốn cống hiến nhiều lợi ích cho ASEAN và nhân loại. Trong năm 2014 tôi sẽ bắt đầu thực hiện những chương trình sau đây:

1- Chương trình vận động cải cách Liên Hiệp Quốc.

2- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới.

3- Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới.

4- Chương trình vận động thành lập an ninh chung thế giới theo mô hình mới.

5- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung thế giới.

6- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình.

7- Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chung thế giới.

8- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN.

9- Chương trình vận động thành lập quân đội chung ASEAN.

10- Chương trình vận động thành lập an ninh chung ASEAN.

11- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN.

12- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN mô hình.

13- Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chính phủ chung ASEAN.

14- Nhiều chương trình lớn khác nữa cho Việt Nam, ASEAN và thế giới.

 Tôi rất mong chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ cùng tham gia với tôi trong những hoạt động mưu cầu lợi ích cho dân tộc Việt Nam, ASEAN và nhân loại. Tôi cầu mong chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ bảo vệ quyền con người chính đáng của tôi, trợ giúp tôi để tôi là được nhiều việc tốt đem lại nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam, ASEAN và nhân loại.

 Tôi xin chúc chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và gia đình, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

 Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 15/04/2014,

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê,

Wesite: www.lethanglong.wordpress.com . Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn

ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. ĐTCĐ: (08)22245577. ĐTDĐ: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn