BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 48734)
(Xem: 44995)
(Xem: 34582)
(Xem: 26198)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vận động thành lập Chánh Phủ Quốc Dân Lâm Thời Việt Nam

20 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 841)
Vận động thành lập Chánh Phủ Quốc Dân Lâm Thời Việt Nam
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
 Tổ quốc Việt Nam đang lâm vào đại họa quốc phá gia vong , có nên thành lập Chánh Phủ Quốc Dân Lâm Thời Việt Nam để cứu nguy hay không?

 Chúng ta lần lượt xét qua :


 I.-Vấn Nạn Tam Nhu & Tam Hòa Đối Với Dân Tộc Do Việt Cộng Manh Động .


 1 - Tam Nhu : Lãnh đạo , Chánh danh và Huy động lực lượng


 1a.- Lãnh đạo :

 Một Chánh quyền rất cần Lãnh Đạo có tài đức , biết nhìn xa hiểu rộng và thành tâm thiện ý chiêu hiền đãi sĩ tạo điều kiện công bằng thuận lợi cho nhân tài tham gia triều chính để trị quốc an dân , kinh bang tế thế .


 Giới cầm quyền điều hành quốc gia phải theo kỷ cương xã hội , tôn trọng phép nước và lòng dân . Tất cả qui vào sự thõa mãn nguyện vọng của toàn dân hầu đáp ứng kịp Thời , Thế và Cơ đang biến chuyển . Có thế mới bảo đãm được sự Độc lập cho Quốc gia và sự Tự do Hạnh phúc cho Dân tộc


 Đàng nầy chánh quyền do sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam , thay vì giai cấp thống trị Chuyên chính Vô sản được chọn lựa công bằng theo tiêu chuẩn đức độ và tài năng , họ lại dựa vào sự chia bè kết cánh trong Đảng Cộng sản Việt Nam . Rồi họ mặc sức đua nhau tranh giành lấy quyền tấn phong phe mình lên nắm giữ quyền lãnh đạo . Sự chọn lựa lại căn cứ theo đảng tính đặc sệt chất keo hồng hơn chuyên . Nhưng lại thể hiện tính đảng lươn lẹo theo cảm tính cá nhân .


 Do vậy khiến giai cấp lãnh đạo bị phân hóa cùng cực chỉ vì quyền lực và quyền lợi .

 Như ở quan trường “ trên bảo dưới không nghe ” . Vì thế đại loạn sứ quân và tham nhũng đã trở thành hiện thực .


 Mỗi tỉnh có một sứ quân cát cứ và độc trị dân theo đảng lệ tùy tiện xách nhiễu lương dân .

 Còn sinh hoạt ngoài xã hội thì loạn cào cào , đão điên , vô kỷ vô cương , vô pháp , vô đạo , vô nhân như xã hội loài người thời hoang dã .

 Tóm lại : Một khi “ Thượng bất chánh , hạ tắc loạn ” thì vai tuồng lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam nay đã biện chứng thành Đảng Tư Bản Cộng Sản còn thể thồng gì nữa mà lãnh đạo được quốc dân trong cơn nguy biến nầy ? 

 1b.- Chánh danh :

 Chánh quyền Cộng sản hiện nay không chánh danh , tạị vì :

 -- Nhân vật khai sinh ra nó là Hồ Chí Minh làm thừa sai của đế quốc thực dân Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản .

 Chính Hồ Chí Minh đã tôn thờ Chủ nghĩa Cộng sản là một cứu cánh , lấy Tổ quốc Việt Nam làm phương tiện để phục vụ cho Cứu cánh Duy vật ;

 -- Nó là kế thừa của Chánh quyền được dàn dựng từ sự cướp Chánh quyền Quốc gia của nước Việt Nam đã được Nhật trao trả độc lập do học giả Trần Trọng Kim làm Thủ tướng Chánh phủ . Chánh quyền Ngụy Việt gian Cộng sản do Hồ Chí Minh khai sinh đã “ Rước voi về giầy mả tổ - Cõng rắn cắn gà nhà ” ;

 -- Hơn nữa giới lãnh đạo cầm quyền hiện nay là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam do đảng cử dân bầu theo lối áp đặt có hệ thống đảng tính độc tài toàn trị , chớ không được tuyển chọn theo phương thức phổ thông đầu phiếu có đặc tính tự do dân chủ .

 Dĩ nhiên cái Chánh phủ do họ dàn dựng nên không phải Chánh Phủ Của Dân , Do Dân và Vì Dân .

 Tóm lái : Chánh phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một ngụy quyền . Nó hoàn toàn không có tính cách chánh danh vì bàn tính buôn dân bán nước và tham tàn độc ác dị thường của giới lãnh đạo bất chánh .

 1c.- Huy động lực lượng :

 Một chánh quyền vốn không chánh danh lại hoàn toàn lệ thuộc dưới quyền điều hành độc đoán của nhóm người lãnh đạo cũng không chánh danh . Cả hai danh không chánh thì ngôn không thuận là nguyên nhân thúc đẩy nhà đương quyền :

 -- Cứ mãi áp đặt Chủ nghĩa Duy Vật Cộng Sản lên sinh mệnh của Tổ quốc qua Chánh sách Ngu dân hóa và Bần cùng hóa nhân dân , với mục đích ;

 --- Không nâng cao dân trí và dân khí ;

 --- Không cho dân giàu nước mạnh ;

 --- Không cho dân biểu tình chống Trung cộng xâm lăng ;

 --- Không cho dân được quyền tự do dân chủ , nhân quyền dân quyền .

 Chứng tỏ :

 -- Họ không có Ý thức Sinh tồn Dân tộc quyết đem lại Độc lập cho Quốc gia và Tự do Hạnh phúc cho Dân tộc , mà chỉ cho Đảng Việt cộng và Trung cộng thôi .

 -- Không khả năng vượt qua nỗi sợ hải mất quyền bính vốn lưu cửu trong tư tưởng của những kẻ bất chánh một khi đã đoạt tới đỉnh danh vọng giàu sang ;

 -- Động thái mãi quốc cầu vinh của giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam là căn bịnh bất trị ;

 -- Đối nội thì lâm đại loạn sứ quân và tham nhũng về quyền lợi luôn cả quyền bính . Còn đối ngoại thì giặc ngoại xâm Trung cộng đã chiếm nhiều trọng điểm sinh tử hệ lụy đến tiền đồ tổ quốc trên mọi vùng lãnh thổ . Trung cộng đã manh động xâm chiếm lãnh địa Việt Nam . Dĩ nhiên đã có sự đồng lõa của bộ chánh trị đương quyền Việt Nam.

 Tóm lại : Họ đã mất hết huy tín và không còn danh chánh ngôn thuận để huy động lực lượng quần chúng đáp ứng kịp Thời , Thế và Cơ đang biến chuyển theo Xu thế Dân chủ hóa toàn cầu không thể đão ngược .

 2. - Tam Hòa : Thời , Thế và Cơ

 2a.- Thời :

 Nhìn chung trào lưu Dân Chủ đã đang trổi dậy ở diện toàn cầu , Nó đã trở thành một dòng thác Cách mang Nhân quyền Dân quyền sẽ cuốn sụp đổ tất cả những Thể Chế Độc Tài Toàn Trị dù núp dưới hình thái Đảng phiệt , Quân phiệt hay Giáo phiệt . . .

 Mới đây nhân dân của những nước Ai Cập, Tunisie, libya...đã thành công trong công cuộc cách mạng lật đổ những chế độ độc tài toàn trị , thiết lập nên những Chánh Quyền Tự Do Dân Chủ . Cũng như Miến Điện đang từ bỏ Chế Độ Quân Phiệt chấp nhận thực thi Chánh Sách Tự Do Dân Chủ với sự áp dụng mô thức Kinh Tế Thị Trường .

 Tóm lại : Trào lưu Tự Do Dân Chủ là một xu thế tất yếu của thời đại Dân Chủ Hóa Toàn Cầu , không thể bị đão ngược .

 2b.- Thế :

 Vào thập niên 50, 60 ở Việt Nam , trong dân gian đã lưu truyền câu đồng dao :

 “ Việt cộng đến đâu thì dân sầu đến đó ” .

 Câu đồng dao nầy chứng tỏ rằng , đến nay nhờ phương tiện truyền thông được toàn cầu hóa , hầu hết người dân đã biết :

 -- Hồ Chí Minh là thừa sai của Đế Quốc Thực Dân Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã nhập cảng Chủ Nghĩa Duy Vật Cộng Sản vào Việt Nam ;

 -- Đảng Cộng sản Việt Nam phạm tội khủng bố và diệt chủng vì trải qua 83 năm chính họ là thủ phạm đã sát hại hơn 10 triệu sinh mạng người Việt là đồng bào của họ ;

 -- Chính HCM và đồ đảng đã “ Rước voi về giày mả tổ - Cõng rắn cắn gà nhà ” đã gây biết bao khổ nạn tang thương cho đồng bào .

 Nay Đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn bị lệ thuộc Trung cộng đã gây ra một đại thảm họa quốc phá gia vong đối với Quốc Gia Dân Tộc .

 Tóm lại : Cái mặt nạ yêu nước thương nòi của HCM và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thể hiện nguyên hình cái Đảng Tư Bản Cộng Sản . Họ không còn tư cách chánh danh mượn lấy Chủ Nghĩa Dân Tộc làm thế lực huy động lòng ái quốc của toàn dân như hồi giữa thập niên 50 .

 2c.- Cơ :

 Tuân hành tuyệt đối mệnh lệnh Liên xô – Trung cộng , Hồ Chí Minh và đồ đảng lãnh đạo đã hành xử nhiều vụ việc quá đỗi sai trái “ Trời không dung đất không tha ” đối với quốc gia dân tộc .

 Trong quá khứ : Hồ Chí Minh và đồ đảng lãnh đạo đã :

 -- Xách động cuộc Kháng chiến Chống Pháp ( 1946-1954 ) không cần thiết và cuộc Chiến tranh chống “ Mỹ Ngụy ” ( 1959-1975 ) vô nghĩa để Giải phóng Việt Nam Cộng Hòa ;

 -- Phát động Chiến dịch Cải cách Ruộng đất (1949-1956 )đã thảm sát gần 200 ngàn người dân vô tội . Đồng thời đã triệt hạ toàn bộ truyền thống văn hóa đạo lý và nền tảng dân chủ trực tiếp ở xã thôn được duy trì hơn 4 ngàn năm ;

 -- Ký Công hàm dâng cúng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng , gọi là Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng 1958 ;

 -- Tổng công kích Huế gọi là Cuộc Thảm sát Tết Mậu Thân 1968 đã sát hại gần 6 ngàn dân lành Huế qua hình thức đập đầu , chôn sống . . ;

 -- Hành xử Chánh sách trả thù hèn hạ đối với Dân Quân Cán Chánh Việt Nam Cộng Hòa qua Quốc sách Kinh Tế Mới và Quốc sách Tù Cải Tạo , Chiến dịch đánh tư sản mại bản và đổi tiền . . , duy chỉ nhằm mục tiêu cướp đoạt hết tài sản của toàn công dân Việt Nam Cộng Hòa làm chiến lợi phẩm đem chia chác cho nhau . Đồng thời chúng đã giết hằng mấy chục vạn người qua những chánh sách cướp của giết dân ;

 Trong hiện tại : Chánh quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã :

 -- Dâng cúng Ải Nam Quan , Thác Bản Giốc , Vịnh Bắc Bộ , Bãi Tục Lãm và dải đất dọc theo biên cương phía Bắc cho Trung cộng qua hai Hiệp định Biên giới 1999 và Hiệp định Vịnh Bắc Bộ 2000 .

 -- Kết Khẩu ước 16 Chữ vàng và 4 Tốt với Trung cộng là để dâng cống phẩm Bauxit Tây Nguyên , hằng ngàn kí lô mét vuông Rừng đầu nguồn , Biển Đông với Đường Lưỡi Bò chin Khúc , , , cho Trung cộng để giữ vững ngôi quyền thống trị .

 -- Làm ngơ cho Trung cộng tha hồ hành xử chánh sách cướp của giết ngư dân sinh hoạt lao khổ trên Biển Đông Việt Nam .

 -- Gắn Quốc sách Công nghiệp hóa và Cơ giới hóa Nông nghiệp vào động thái cướp đoat sạch bách Ruộng Đất Nhà Cửa của người dân làm giàu cho đảng viên cán bộ các cấp từ thượng cấp đến hạ cấp qua Chánh sách Bần cùng hóa Nhân dân . Chính sách đảng hóa nầy nhằm bức bách toàn dân phải chấp nhận gia nhập Đại Giai cấp Công nhân trong Thế Giới Đại Đồng .

 -- Thi hành Chánh sách Buôn bán Phụ Nữ ,Trẻ Vị Thành Niên làm nô lệ tình dục và Buôn bán dân nghèo làm lao nô cho ngoại quốc , là hành động của lủ ma cô .

 -- Chấp nhận sự dạy dỗ “ Dạy cho Việt Nam một bài học “ để đời của Đặng Tiểu Bình là đúng theo Kinh Marx .Để đời nhớ một cuộc xâm lăng có đảng tính cải tạo tư tưởng nâng niu nuông chiều “ Yêu cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi ” . Bởi vậy người dân chớ nên sanh tâm oán thù làm lễ truy điệu vong linh tử sĩ đã hy sinh vì nước ; Còn chánh phủ phải triệt để tiêu diệt “ bọn phản động” nghe lời xúi dục của ngoại bang nổi lên làm Cách mạng Quốc Dân chống lại Cách mạng Xã hội Chủ Nghĩa .

 -- Kiêu đảng hóa Công an , Dân phòng , Xã hội đen và Xã hội đỏ thành Bang hội Kiêu đảng làm lực lượng chủ lực để bảo vệ và cũng cố đảng . Kiêu đảng đã đàn áp khốc liệt người dân yêu nước và sát hại cả tính mạng người dân như gia súc . Chúng lại tùy tiện bắt bỏ tù những chiến sĩ Dân Chủ Yêu Nước biểu tình hoặc viết blog chống Trung cộng xâm lăng .

 -- Tham nhũng là Quốc nạn đối với Quốc Dân chẳng những chỉ về quyền lợi mà cả quyền bính , mà lại là Quốc sách của Đảng quyền . Với Chủ trương tham nhũng , đại tham nhũng và đại đại tham nhũng , chúng nó đã thẳng tay cướp đoạt hết tài sản của quốc dân và dồn hết vào kho tài sản của đảng tộc . Có như thế chúng nó mới bảo đãm được quá trình tiến nhanh tiến mạnh và tiến vững chắc đến mức quá độ của giai đoạn tư bản quá độ .

 -- Trải nghiệm qua những biến cố lịch sử có sự tham gia của Việt cộng , nếu bất luận ai có tinh thần quốc gia dân tộc hay tổ chức đảng phái nào theo Chủ nghĩa Dân tộc hay Chủ nghĩa Tự do Tư bản ( đối lập với cộng sản ) nghe lời dụ dỗ đường mật tha thiết yêu nước thường nòi kiễu “ Bác ” mà hợp tác với Việt cộng là tự sát . Xưa như thế mà bây giờ cũng như thế !

 Tóm lại : Nay Đảng Tư Bản Cộng sản Việt Nam không còn cơ hội nào khả dĩ có thể đoái công chuộc đại trọng tội khủng bố , diệt chủng và buôn dân bán nước .

 3.- Kết luận chung : Để giải quyết những vấn nạn Tam Nhu và Tam Hòa bức thiết đã nêu trên , đồng bào ở trong nước nên Vận động thành lập : Chánh Phủ Quốc Dân Lâm Thời Việt Nam ( CPQDLTVN ) và Phong Trào Bảo Vệ & Phát Huy Nhân Quyền Dân Quyền ( PTBV&PHNQDQ )

 II – Mục đích : Cấp bách thành lập :

 1 – Chánh Phủ Quốc Dân Lâm Thời Việt Nam 

 Mục đích tập hơp toàn dân để tạo điều kiện tiến hành một cuộc Cách Mạng Nhân Quyền Dân Quyền để bảo vệ Quyền Sồng Con Người và Quyền Sinh Tồn Dân Tộc gồm những quyền căn bản đã bị Việt cộng tước đoạt như:

 -- Quyền đòi Nhà Cầm Quyền phải thiết lập bảng Hiến Pháp của Dân , do Dân và vì Dân ( tức lấy nguyện vọng của toàn dân làm nền tảng ) ;

 -- Quyền đòi Nhà Cằm Quyền phải bảo vệ Tổ Quốc khi bị lâm nguy ( lấy lòng ái quốc của dân làm gốc );

 -- Quyền đòi thiết lập Chánh Phủ với Tam quyền phân lập minh bạch rạch ròi ( tức lấy Hiến pháp làm nền tảng ) ;

 -- Quyền tư hữu ruộng đất

 -- Quyền tự do bầu cử và ứng cử

 -- Quyền tự do tư tưởng

 -- Quyền tự do tín ngưởng

 -- Quyền tự do ngôn luận, báo chí

 -- Quyền tự do cư trú ;

 -- Quyền tự do hội họp, lập hội , lập đảng chính trị,v.v…

 2 – Phong Trào Bảo Vệ & Phát Huy Nhân Quyền Dân Quyền :

 Để hậu thuẫn và cổ súy cho CPQDLTVN nên thành lập PTBV&PHNQDQ nhằm mục đích :

 --Vận động toàn dân đoàn kết cùng nhau đồng tâm nhất trí ủng hộ CPQDLTVN ;

 -- Vận động mọi đoàn thể chính thị , tổ chức xã hội dân sự , tôn giáo thống nhứt cùng nhau hổ trợ tích cực cho CPQDLTVN

 --Vận động Chánh Quyền và Dân Chúng của tất cả các Quốc Gia theo Chánh Thể Tự Do Dân Chủ tích cực ủng hộ và yễm trợ CPQDLTVN ;

 --Vận động tất cả các Tổ chức Dân sự Bảo vệ Nhân quyền Dân quyền trên thế giới ủng hộ công cuộc tranh đấu của Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam .

 III –Thay Lời Kết : Tại Sao Phải Thành Lập Chánh Phủ Quốc Dân Lâm Thời Việt Nam Ở Trong Nước ?

 Tại vì :

 1.- Nguyên nhân xa :

 Chánh quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn kiên định tôn thờ Chủ Nghĩa Duy Vật Cộng Sản vốn bản chất phi Nhân bản Dân bản với :

 -- Cứu Cánh là Thế Giới Đại Đồng không tưởng : vô gia đình , vô tôn giáo , vô tổ quốc ..;

 -- Chủ Trương Đấu Tranh Giai Cấp triệt để hủy diệt truyền thống văn hóa đạo lý dân tộc , tinh thần yêu nước và nền tảng dân chủ của dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước .

 2.- Nguyên nhân gần :

 -- Đối nội : Đảng Cộng Sản Việt Nam nay đã biện chứng thành Đảng Tư Bản Cộng Sản đang triệt để thi hành chánh sách độc tài toàn trị để thống trị toàn dân đã bị chúng duy vật hóa thành giai cấp nô lệ .

 Việt Nam bị bại liệt hoàn toàn về mọi lãnh vực ( chánh trị , kinh tế , xã hội , giáo dục , đạo lý , y tế . . . ) . Sự thể khốc hại đó không do tác động từ những yếu tố khách quan nội ngoại , mà do nhà cầm Việt cộng tuân thủ thực thi Chánh sách Thực dân của Trung cộng , tạo điều kiện thuận tình hợp lý cho Trung cộng thôn tính Việt Nam không cần tiếng súng .

 -- Đối ngoại : Thực thi chánh sách ngoại giao hoàn toàn lệ thuộc Trung cộng , Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dâng cúng nhiều địa điểm trọng yếu của quốc gia cho Trung cộng để làm bàn đạp thôn tính toàn cõi Việt Nam trong một tương lai không xa .

 Chung luận :

 Nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dâng cúng Tổ Quốc Việt Nam cho Trung Cộng là hiện thực ;

 Chủ Ngĩa Tự Do Dân Chủ là Chánh Nghĩa , còn Chủ Nghĩa Duy Vật Cộng Sản là Gian Tà ; Người Việt Quốc Dân là Chánh Nhân , còn Việt Cộng là Cường Đạo . 

 Và Tam Nhu - Tam Hòa là thuộc tính của Chánh Nghĩa và Chánh Nhân .

 Vì thế hơn lúc nào hết , trong bối cảnh Lịch Sử Tranh Đấu Sinh Tôn Dân Tộc đang nguy khổn đưa đến hệ lụy diệt vong , chúng tôi kêu gọi :

 ++ Mọi người Việt Nam đoàn kết như một , hãy tích cực Vận Động Thành Lập Chánh Phủ Quốc Dân Lâm Thời Việt Nam ở trong nước ;

 ++ Mọi đoàn thể chánh trị , tổ chức xã hội dân sự , tôn giáo thống nhất như một , hãy huy động lực lượng , hiệp lực cùng nhau , thề quyết đồng tâm nhất trí đứng lên làm cuộc Cách Mạng Nhân Quyền Dân Quyền giành lại Quyền Sống Con Người và Quyền Sinh Tồn Dân Tộc Việt Nam .

 Cấp bách nhứt Thành lập CPQDLTVN là để Huy Động Lực Lượng chống lại sự Xâm Lăng của Trung Cộng :
 ++ Để giữ vững bờ cõi ;
 ++ Để lấy lại những phần đất đã và đang mất vào tay Trung Cộng .


 Đồng bào đã thừa biết :

 ++ Nay đám Đầu lãnh Việt cộng đã là triệu phú tỉ phú đô la Mý . Những kẻ vốn bất chánh cường đạo , lại làm giàu bằng con đường bất chánh phi nhân , khi lâm vào Thời , Thế và Cơ cùng căn mạt kiếp đa đầu thọ địch , thì bản tính hèn nhát , sợ chết , xu nịnh tăng đến mức cực đại .

 Con đường khá hợp thời dành cho họ là “ dĩ đào vi thượng : ba mươi sáu chước , chước chạy là diệu chước ” , nếu không muốn đầu hàng mưu sự sống sót .

 ++ Ban Lãnh Đạo Chánh Phủ Quốc Dân Lâm Thời Việt Nam đươc bí mật thành lâp do sự tự nguyện dấn thân của những vị có đức độ - tài năng , đởm lược – cơ trí và khí phách – can trường ( không tùy thuộc tuổi tác và nam nữ , “ thà chết vinh hơn sống nhục” ) là khắc tinh của Việt gian Cộng sản và cũng là những Bậc Đại Anh Hùng Anh Thư như Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ điều động Đại quân xong pha trận mạc tiến ra Bắc hà đại phá quân Thanh và trừng trị bọn thảo khấu bán nước cầu vinh Lê Chiêu Thống .


 ++ Sau khi bản Tuyên Ngôn Cách Mạng Quốc Dân đã tuyên đọc trên internet được loan truyền khắp thế giới , một số cán bộ lãnh đạo cốt yếu xuất hiện tiên phong lãnh đạo những cuộc biểu tình bất bạo động chống Trung cộng , đòi Quyền Biểu Quyết Hiền Pháp của Dân , do Dân và vì Dân , đòi Quyền Tư Hữu Ruộng Đất , đòi Quyền Thành Lập Nghiệp Đoàn Công Nông Độc Lập , đòi Xử Tử Tham Nhũng , , .


 Không thể phủ định rằng tình thế sẽ biến chuyển theo sự điều động của Ban Lãnh Đạo Bí Mật do bởi tại “ Thời thế thế thời phải thế ”.


  LẠC HỒNG


 19-2-13

Ý kiến bạn đọc
21 Tháng Hai 20138:00 SA
Khách
Yêu cầu Lạc Hồng cho biết địa chỉ và số đ/t, trang web, email...để chúng tôi liên lạc....để cùng nhau vô tù ngồi đếm lịch , hay cùng nhau vô nhà thương điên (trừ lạc hồng)....
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn