BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75218)
(Xem: 62717)
(Xem: 40018)
(Xem: 31700)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Năm 1975, những lần Triệt-thoái

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 2691)
Năm 1975, những lần Triệt-thoái
54Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.85
Biến-chuyển bất-thường

 Sau gần hai năm 1973-1974 Việt-Nam Cộng-Hòa tương-đối tạm ổn-định, tình-hình Miền Cao-Nguyên và Duyên-Hải Trung-phần đã đột-ngột biến-đổi mau lẹ vào đầu năm 1975. Sau hai lần đại-bại vào Tết Mậu-Thân 1968 và Tổng Tấn-công Vượt Vĩ-Tuyến 17 năm 1972, Cộng-Sản Bắc-Việt lại quyết-định một mở một cuộc tấn-công nữa với toàn-lực quân-đội chính-quy của chúng.

Ngày 10 tháng 3 năm 1975 Ban Mê Thuột bị thất-thủ, rất ít quân trú-phòng QLVNCH trốn về được duyên-hải. Tổng-Thống Nguyễn-Văn-Thiệu ra lệnh triệt-thoái luôn các tỉnh chiến-lược của cao-nguyên là Pleiku và Kontum. Ngày 15-3, quân-đội cao-nguyên rút lui về Tuy-Hòa. Vì thiếu kế-hoạch và cũng vì phải vướng chân khi kéo theo hàng chục ngàn dân di-tản trốn chạy Cộng-Sản, Quân-Đoàn 2 đã bị thiệt-hại lớn.

Trong khi ảnh-hưởng tâm-lý gây náo-loạn khắp nơi, thì lệnh điều-động từ Sài-Gòn ban-hành lại bất-nhất, hệ-thống phòng-thủ của Quân-Đoàn 1 bắt đầu bị rạn nứt.

Công-tác di-tản

Ngày 24 tháng 3, Quân-Đoàn I dự-tính rút Sư-Đoàn 2 ra ngoài đảo Cù-lao Ré.

Ngày 25 tháng 3, quân-đội bỏ Cố-đô Huế một cách vô tổ-chức rút về phía Đà-Nẵng, kéo theo hàng trăm ngàn người tị-nạn. Trong cảnh hỗn-loạn tại Vùng 1 Chiến-thuật lúc đó, Hải-Quân đã thành-lập Phân-đội Bắc, mạo-hiểm đưa các chiến-hạm, chiến-đĩnh đổ-bộ vào di-tản nhiều-ngàn quân-nhân chạy ra Cửa Thuận-An. 

 Chiều ngày 26 tháng 3, Phân-Đoàn Nam gồm có HQ. 802, HQ. 505, HQ. 404, Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm Chu-Lai, một số Giang-Vận-Hạm tăng-phái; được giao nhiệm-vụ vào Chu-Lai đón Sư-Đoàn 2 ra Đảo Lý-Sơn (Cù-Lao Ré. Chiều-ngày 27 tháng 3, một số quân-nhân Sư-Đoàn 2 gây áp-lực đòi HQ. 404 đưa họ vễ Đà-Nẵng.

Rồi đến lượt Đà-Nẵng, vì số lượng quá lớn số quân và dân tị-nạn kéo về, nên cũng lọt ra ngoài vòng kiểm-soát của Quân-Đoàn 1. Trong việc di-tản, BTTM/QLVNCH dự-trù chuyển-vận chính-quyền, quân-đội và một số thường-dân tị-nạn về Cam-Ranh. Các chiến-hạm tận-dụng mọi phương-tiện khả-hữu để cứu vớt quân-nhân và thường-dân. Các giới-chức Quân-đội quên mình lo cho công-vụ đến độ Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng 1 Duyên-Hải cùng Trung-Tướng TL/QĐ1/V1CT suýt nữa bị kẹt lại tại Tiên-Sa.


 Tuần-Dương-Hạm di-tản Quân-nhân Vùng 1 Chiến-thuật


 Các thương-thuyền và cuộc di-tản

 Các thương-thuyền, tàu kéo và các Xà-lan thuộc Bộ Chỉ-Huy Hải-Vận Hoa-kỳ Military Sealift Command (MSC) cũng tham-gia trong cuộc di-tản miền Trung.

 Ngày 24 tháng 3, co 6 xà-lan do các tàu kéo sau đây được mang từ Vũng Tàu ra Đà-Nẵng:

- Asiatic Stamina

- Chitose Maru

- Osceola

- Pawnee

- Shibaura Maru

Ngày 25 tháng 3, cơ-quan MSC đặt các thương-thuyền sau đây trong tình-trạng sẵn-sàng thi-hành kế-hoạch di-tản tại Miền Trung của Việt-Nam Cộng-Hòa:

- SS American Racer

- SS Green Forest

- SS Green Port

- SS Green Wave

- SS Pioneer Commander

- SS Pioneer Contender

- SS Transcolorado

- USNS Greenville Victory

- USNS Sgt Andrew Miller

- USNS Sgt. Truman Kimbro

Những thương-thuyền này có sức chuyển-vận rất lớn, ngay sau đó đã giúp sức rất nhiều-trong công-tác đưa người và vật-dụng từ Miền Trung xuôi Nam.

Những người Bỏ phiếu cho Tự-Do bằng Chân

Trong cuộc chiến đã có gần triệu dân Bắc di-cư bỏ Cộng-Sản năm 1954-1955, chạy vào Nam tìm tự-do. Những người dân Việt-nam hiền-hòa vô-tội khắp nơi chạy theo Quốc-gia rất nhiều. Kể từ 1954 đến 1975 có tới 5 triệu người tị-nạn Cộng-Sản, đã được gọi chung là những “Người Bỏ Phiếu Bằng Chân". Tuy vậy trong lần di-tản Vùng 1 này, chỉ với một thời-gian ngắn ngủi năm ba ngày, một số lượng lớn lao đến hàng trăm ngàn người, bỏ nhà cửa ruộng vườn, mồ mả tổ-tiên trốn chạy Cộng-Sản. Trong cơn hoảng-hốt sợ hãi, lần đầu tiên “Người Bỏ Phiếu Bằng Chân" của miền Trung đã chạy nhanh" đến như vậy. Đà-Nẵng có dân-cư bình-thường là 600,000 người, đột-nhiên tăng vọt lên 2,000,000...

 Vì dân tị-nạn tràn vào, tình-trạng Đà-Nẵng trở nên hỗn loạn, ngoài vòng kiểm-soát của chính-quyền. Số phận của những người tị-nạn lần này bi-đát hơn những đợt di-cư lần trước. Trong tổng-số 2 triệu thường-dân trốn chạy Cộng-Sản, chỉ có khoảng 50,000 người may mắn lên được tàu ra khỏi Đà-Nẵng.

Những ngày chót của Công-tác Triệt-thoái Vùng 1 Chiến-thuật.

 Theo nhà Khảo-cứu Pham-Kim-Vinh: Khi tướng Trưởng vẫn còn nắm rất vững sự chỉ-huy các đơn-vị quân-sự thì Ông đã phải chịu thua đám thường-dân chạy giặc Cộng-Sản

 Ngày 28 tháng 3, có tin cho biết Việt-Cộng đã chiếm của biển Hội-An.

 Rạng sáng ngày 29 tháng 3, tướng Trưởng đặt bản-doanh tại Căn-cứ Hải-Quân ở Tiên-Sa. Ông ra lệnh cho Sư-Đoàn 3 lập đầu cầu ở phía Bắc Hội-An để tàu Hải-Quân đến đón binh-sĩ.

 Trong khi các phi-trường bị tê-liệt vì bị địch-quân pháo-kích tấn-công, Hải-Quân trở thành phương-tiện độc-nhất để ra vào Vùng 1 Chiến-thuật. Có 6.000 binh-sĩ TQLC được tàu chuyên-chở. Sư-Đoàn 3 không được may mắn bằng Sư-Đoàn TQLC. Sau khi 1,000 binh-sĩ lên chiến-hạm di-tản thì đến đợt thứ nhì cách đó 6 tiếng, binh-sĩ Sư-Đoàn 3 đã mất kiên-nhẫn, bắn vào chiến-hạm. Công-tác triệt-thoái Sư-Đoàn 3 theo Sử-gia Phạm Kim Vinh, chỉ vì các "phản-ứng" đó mà Hải-Quân đành phải ngừng lại.

 Trong một bài viết được ghi là của Trung-Tướng Ngô-Quang-Trưởng phổ-biến tại Hoa-Kỳ trong thập-niên 1990, tác-giả đã viết về những biến-cố trên. Khá rõ. Chúng tôi xin trích-dẫn lại một vài đoạn như sau:

... Đúng ngày 22 tháng 3 năm 1975, tôi được lệnh rút Sư-Đoàn Dù và Sư-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến về giữ Nha Trang.

... Ngày 24 bỏ Tam-Kỳ Quảng-Ngãi, Hải-Quân đưa Sư-Đoàn 2 từ Chu-Lai ra Cù Lao Ré.

... Ngày 25 bỏ Huế.

 ... Ngày 29 tháng 3, Cộng-Quân tràn vào Đà Nẵng với những trận giao-tranh nhỏ. Tôi được chiến-hạm HQ. 404 đưa về Sài-Gòn. Trên tàu cũng có một Lữ-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến. Khi tàu chạy ngoài khơi, Tổng thống Thiệu liên-lạc yêu-cầu tôi ra tái chiếm lại Đà Nẵng. Tôi trả lời ngay là bây giờ tôi lấy ai để theo chân tôi tái chiếm Đà Nẵng? Lính tráng đã phân tán mỗi người một nơi. Cấp chỉ-huy thì mạnh ai nấy thoát. Làm sao tôi có thể làm chuyện đó (tái chiếm Đà Nẵng) được?

Sau đó tôi được lệnh cho Hạm-Trưởng ghé tàu vào Cam Ranh, bỏ hết Thủy-Quân Lục-Chiến xuống, rồi chỉ chở một mình tôi về Sài-Gòn. Tôi không chịu, mặc dù lúc đó tàu đã cặp bến Cam Ranh rồi…

 Báo-cáo của cơ-quan MSC cho biết ngày 30-3, thương-thuyền American Challenger là chiếc tầu chót dời Đà-Nẵng. Theo Giáo-Sư Phạm-Kim-Vinh, Cộng-Quân thấy chúng không cần tiến ngay vào Đà-Nẵng. Cũng có thể Cộng-Quân không dám ngăn-cản sự tiếp-cứu số người Mỹ tại Đà-Nẵng. Phải chăng Cộng-Quân sợ người Mỹ chờ một điều-gì đó để có lý-do can-thiệp trở lại? Người ta chỉ biết rằng chúng đã dừng lại ở ngoại-ô Đà-Nẵng, để mặc cho tàu thuyền các quốc-gia Nhật, Trung-Hoa, Mỹ và cả VNCH đón vớt hàng ngàn người trốn chạy ra khơi.

Hải-Quân Triệt-Thoái tại Vùng 2 Chiến-thuật.

 Vùng 1 đã mất. Sư suy-sụp lan tràn rất nhanh chóng đến duyên-hải Vùng 2 Chiến-thuật.

Ngày 31-3, Quy-Nhơn bị mất.

Ngày 2-4, Nha-Trang mất theo.

 Chương-trình di-tản Vùng 1 Chiến-thuật vào Cam-Ranh bị thay đổi vì toán chót đang đến nơi thì ngay Cam-Ranh cũng lại gặp bất ổn. Từ ngày 1-4 đến ngày 4-4, số người vừa đổ xuống Cam-Ranh lại được bốc lên để chuyển-tiếp đi Phú-Quốc. Một số lượng không lớn lắm được phép đổ-bộ xuống Vũng-Tàu.

 Ngày 10 tháng 4, tất cả các chiến-hạm và thương-thuyền hoàn-tất công-tác đổ-bộ người xuống Phú-Quốc.

Coi như công-tác trợ-giúp Việt-Nam Cộng-Hòa di-tản đã hoàn-tất, vào ngày 14 tháng 4, Chính-phủ Hoa-Kỳ ra lệnh cho tất cả các Chiến-hạm của họ dời xa hải-phận Việt-Nam.

Hải-Quân Kỷ-luật, không Hỗn-loạn khi Di-tản

 Cuộc di-tản Miền Trung vào Miền Nam thực-hiện được là nhờ những phương-tiện đường biển.

Theo giáo-sư Sử-Địa Nguyễn-Khắc-Ngữ, chính nhờ vào những nỗ-lực của Hải-Quân trong giai-đoạn cuối cùng của cuộc chiến mà Việt-Nam Cộng-Hòa kéo dài sự tồn-tại tới 30 tháng 4 năm 1975.

Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 Hạm-Đội có thay-đổi nhân-sự. Tư-Lệnh Hải-Quân chỉ-định Hải-Quân Đại-Tá Phạm-Mạnh-Khuê thay thế Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn Xuân Sơn ở chức-vụ Tư-Lệnh Hạm-Đội. Khi đó Đại-Tá Khuê đang làm Tham-Mưu-Trưởng BTL/ Hành-Quân Biển. Lý-do của sự thay đổi là để Bộ Tư-Lệnh Hạm-Đội có thể phối-hợp chặt chẽ hơn với BTL/ Hành-Quân Biển, hầu thi-hành kế-hoạch hành-quân di-tản một cách nhanh chóng và hữu-hiệu

Lui Binh Chiến-Lược và Di-tản.

Đoạn văn dưới đây được trích từ một bài phỏng-vấn Cựu Phó Đô-Đốc Chung-Tấn-Cang được thực-hiện bời Nhà Văn Phan-Lạc-Tiếp.

Cuối tháng 4 năm 1975, Tổng Thống Thiệu từ chức, giao quyền cho Phó Tổng Thống Trần-Văn-Hương. Dưới nhiều-áp-lực, Tổng Thống Chỉ-định Trần-Văn-Hương phải nhường quyền-hành lại cho Đại Tướng Dương-Văn-Minh. Người ta hy-vọng có một giải-pháp ôn-hòa trước sự tiến quân ồ ạt của Cộng-quân.

Giữa lúc khó-khăn ấy, Phó Đô Đốc Chung-Tấn-Cang, sau nhiều-năm biệt-phái đảm-nhiệm các trách-vụ ngoài Hải-Quân, đã trở lại Hải-Quân. Quanh Sài-Gòn Cộng-quân đã có mặt.

“Thủy-trình huyết mạch, hơi thở của Sài-Gòn trong bao lâu là con sông Lòng Tàu và Soài Rạp phải được giữ vững. Và đó còn là con đường cuối cùng của đoàn tàu của Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa dời Sài-Gòn trước khi quá muộn. Ra đi nghiêm-túc và an-toàn. Đó là một cuộc lui binh đẹp đẽ, đầy kỷ-luật.”

 Trên đây là nhận-xét của Phó Đô Đốc Cang, Ông nói thêm; "Như tất cả mọi người đều biết, sức mạnh của Hải-Quân là sức mạnh tập-thể. Soạn-thảo kế-hoạch là ông Chí (Phó Đề-Đốc Nguyễn-Hữu-Chí), Tư-Lệnh Hành-Quân Biển, ông Sơn (Nguyễn Xuân Sơn, Đại-Tá Cựu Tư-Lệnh Hạm-Đội) ông Kiểm (Đại-Tá Đỗ Kiểm, Đại-Tá Tham-Mưu-Phó Hành-Quân) ông Luân (Đại-Tá Chỉ-Huy-Trưởng Tiếp-Vận) và ông Khuê (Đại-Tá Phạm-Mạnh-Khuê, Tham-Mưu-Trưởng Hành-Quân Biển). Đó là lúc sửa soạn.

Đâu như hôm 26/4/75, tôi có họp Bộ Tham-Mưu nói đến ý-định là phải ra khỏi Sài-Gòn. Mà đi là cùng đi tất cả. Ra khỏi Sài-gòn, giữ lấy toàn-thể lực-lượng rồi sẽ tính sau. Sự ra đi của đoàn tàu có tính-cách chiến-lược.

Người giúp tôi nhiều-nhất, đắc-lực nhất, ngày đêm lo cho đoàn tàu là ông Hùng (Phó Đề-Đốc Đinh-Mạnh-Hùng).”

“Khi đoàn tàu dời khỏi Sài-Gòn, đã ở ngoài biển, mà Tổng Thống Dương-Văn-Minh không đầu hàng thì sao !" Ông Cang đáp: "Thì ít nhất ta vẫn giữ được toàn lực-lượng của Hải-Quân mình. Khi ấy, nếu thời cuộc thuận-tiện ta lại quay trở lại, vào Cần Thơ chẳng hạn. Ở đó vấn-đề tiếp-liệu còn đầy đủ. Dầu nhớt và đạn dược còn nhiều.

Còn Phó Đề-Đốc Hoàng-Cơ-Minh? Đô Đốc Cang lại cười và nói: "Ông Minh lo về liên-lạc, nên các chiến-hạm chỉ nghe thấy tiếng ông ấy. Nhưng trên thực tế, từ lúc tàu ra đi, cho đến khi giao tàu cho Mỹ, trên đường đi chúng ta đều tiếp-cứu các ghe xuồng của đồng-bào vượt biển hệ-thống chỉ-huy do tôi điều-khiển vẫn rất nghiêm-chỉnh. Tuy đất nước đã lọt vào tay Cộng-sản, nhưng đoàn tàu vẫn còn trương cờ Việt-Nam Cộng-Hòa.

 

HQ. 500 đưa người di-tản ra khỏi Sài-Gòn


 Từ Hạm-Đội HQ/VNCH chuyển sang Hạm-Đội Hải-Quân Phi

 Số chiến-hạm nguyên thuộc hạm-đội HQ/VNCH được chuyển-giao Hải-Quân Phi gồm có:

 - 1 Khu-Truc-Hạm DER: Trần-Hưng-Đạo HQ. 1. 

- 6 Tuần-Dương-Hạm WHEC: Trần Quang Khải HQ. 2, Trần Nhật Duật HQ. 3, Trần Bình Trọng HQ. 5 (chiếc này cũng đã lập nhiều-chiến-công trong trận hải-chiến ở Hoàng-Sa), Trần Quốc Toản HQ. 6, Lý Thường Kiệt HQ. 16 (từng tham-dự trận hải-chiến Hoàng-Sa) và Ngô Quyền HQ. 17.

 - 5 Hộ-Tống-Hạm PCE: Đống Đa II HQ. 07, Chi Lăng II HQ. 08, Chí Linh HQ. 11, Ngọc Hồi HQ. 12 và Vạn Kiếp II HQ. 14.

 - 5 Dương-Vận-Hạm LST (Landing Ship Tank): Cam Ranh HQ. 500, Thị Nại HQ. 502, Nha-Trang HQ. 505, Mỹ Tho HQ. 800 và Cần Thơ HQ. 801.

 - 1 Cơ-Xưởng-Hạm ARL Vĩnh Long HQ. 802.

 - 3 Hải-Vận-Hạm LSM (Landing Ship Medium): Hát Giang HQ. 400, Hàn Giang HQ. 401 và Hương Giang HQ. 404.

 - 3 Trợ-Chiến-Hạm LSSL (Landing Ship Support Large): Đoàn Ngọc Tảng HQ. 228, Lưu Phú Thọ HQ. 229 và Nguyễn Đức Bổng HQ. 231.

 - 3 Giang-Pháo-Hạm LSIL (Landing Ship Infantry Large): Thiên Kích HQ. 329, Lôi Công HQ. 330 và Tầm Sét HQ. 331.

 - 2 Hỏa-Vận-Hạm (Tầu chở dầu): HQ. 470 và HQ. 471.

 - 1 Tuần-Duyên-Đĩnh PGM: Hòn Tróc HQ. 618.

Trích Lược Sử Hải Quân - Chương 6

Hội Đồng Hải Sử HQVNCH
Ý kiến bạn đọc
17 Tháng Mười Một 20118:00 SA
Khách
HQ VNCH rút chạy cũng rất ... anh hùng. Bái phục !.
01 Tháng Ba 20118:00 SA
Khách
cám ơn Chú đã cho ta thấy rằng người mỹ (MSC) họ cũng hết lòng với dân di tản VN chúng ta . và cũng tận đến bây giờ welfare & food tamp...người mỹ từ khi quen biết đến chữ VN thì chỉ có chi nhiều hơn thu . còn nữa nói ra thì thấy tức cười, triệt thoái kiểu nào mà tl/qđ1/v1ct phải tụt quần cởi áo bơi ra tàu ...vậy mà tí suýt nữa kẹt lại .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn