BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 66348)
(Xem: 60100)
(Xem: 37449)
(Xem: 29637)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

RFA phỏng vấn về HT Quảng Độ về việc Hoa Kỳ lấy tên VN ra khỏi danh sách CPC

16 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 861)
RFA phỏng vấn về HT Quảng Độ về việc Hoa Kỳ lấy tên VN ra khỏi danh sách CPC
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Nhằm tìm hiểu ý kiến của các chức sắc và nhân sĩ tôn giáo về quyết định của bộ ngoại giao Hoa kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo, gọi tắt là CPC, trong buổi phát thanh trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị ý kiến của các tôn giáo Tin Lành, Hoà hảo, Cao Đài và Công giáo.

Buổi nay xin gửi đến quý vị ý kiến của hoà thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng viện hoá đạo Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước Việt Nam công nhận. Cụôc phỏng vấn do Ỷ Lan thực hiện.

Ỷ Lan: Kính bạch hòa thượng Thích Quảng Độ, hôm qua đại sứ lưu động về tự do tôn giáo trên thế giới, ông John Hanford vừa tuyên bố rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, tức là CPC. Lý do theo lời đại sứ Hanford là Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trên lĩnh vực tôn giáo. Kính xin hòa thượng cho biết tôn ý về vấn đề này. Có thật là Việt Nam đã thay đổi chính sách tôn giáo không, đối với các tôn giáo nói chung và đối với GH/PGVNTN nói riêng?

Ht. Thích Quảng Độ: Trước hết tôi xin nói rằng trước khi Hoa Kỳ đặt Việt Nam CS vào danh sách CPC cũng như sau khi rút ra là mới ngày hôm qua đó, hiện trạng các cái tôn giáo nói chung và GH/PGVNTN nói riêng ở đây không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là vẫn cứ tiếp tục bị đàn áp lúc thì mạnh lúc thì vừa. Ngay bây giờ đây, trước mắt tôi đây vừa mới nhận được cái báo cáo ở ngoài Quảng Trị, đại diện giáo hội Quảng Trị tiếp tục bị đàn áp suốt từ hôm thành lập ban đại diện tới nay, mời toàn ban lên công an suốt ngày suốt đêm không cho về ăn cơm, làm việc suốt ngày rồi tối mới được cho về. Quốc tế đâu có biết chuyện đó. Nói tóm lại là chưa có một cái gì thay đổi, mà cũng không bao giờ thay đổi, trừ khi bao giờ mà Việt Nam được tự do dân chủ thực sự mà thay đổi hẳn cái chế độ cộng sản sang một cái chế độ dân chủ thực sự thì tôn giáo mới hết bị đàn áp, bởi vì bản chất cộng sản là đã không dung tôn giáo, không dung tôn giáo mà trước sau gì nếu họ có cơ hội thì họ sẽ tiêu diệt tôn giáo dần dần, và cái đàn áp tôn giáo Việt Nam lại còn có một lý do chính là thế này, tất cả các cái đoàn thể ở đây về đoàn thể nhân dân ấy, thì ngoài cái đoàn thể mặt trận tổ quốc của CS ra là họ nắm hết quần chúng rồi, ngoài cái tổ chức ngoại vi ấy của CS, thì không còn có một đoàn thể nào hay cá nhân nào có quần chúng như là các tôn giáo, kể cả Thiên Chúa rồi Cao Đài, Hòa Hảo. Các quần chúng nằm hết trong các tôn giáo đó, cho nên họ bằng cách nào cũng phải tiêu diệt các tôn giáo để họ nắm toàn bộ nhân dân Việt Nam Bởi thế cho nên chừng nào còn chế độ CS thì chừng đó tôn giáo còn bị đàn áp. Cho nên cái vấn đề CPC đưa vào hay lấy ra cái đó không quan trọng, nó không thay đổi được cái gì cả. Còn ông Hanford ổng nói như vậy là chỉ để ông ấy có cái cớ cần phải đưa nó ra thì ông lấy cớ ở đây đã có tiến bộ, đã có thay đổi chứ thực sự nguyên trạng như thế không có gì thay đổi, bởi vì ông ấy lâu lâu mới đến Việt Nam một lần mà đến Việt Nam một lần thì dân Bắc người ta nói: “Nghe CS nói con rắn trong lổ còn phải bò ra”. Thì chắc là nó cũng chiêu đải ông rất là lịch sự rất là thân mật, rồi nó nói thì chắc là ông cũng tin vậy thôi chứ ông có đi về tận nhà quê ông tiếp xúc được với những nạn nhân bị CS đàn áp đâu mà ổng biết được sự thật. Mà nói cho đứng thì họ là vì cái quyền lợi tương quan, quyền lợi của CS, quyền lợi của Mỹ, nghĩa là tôi nói một cách nôm na, CPC chỉ là một món hàng người Mỹ đặt ra đó để đòi hỏi, để trả giá với nhau, nhưng trước Hà Nội chưa trả giá đúng mức thì họ chưa đưa ra, nhưng bây giờ đã đúng mức họ đòi hỏi thì họ đưa ra thôi, chứ đâu phải họ đặt cái CPC vào đó để mà thật tâm giúp các tổ chức tôn giáo đang bị CS đàn áp. Cho nên nó là một món hàng. Nói như thế không có nghĩa là mình phụ lòng tốt của người ta. Người ta đặt vào người ta tỏ ra cái lòng tốt thì mình cũng cảm tạ cái đó. Nhưng, giá mà ông đừng có đặt vào thì tốt hơn, đối với trường hợp Việt Nam họ đừng đặt vào thì còn có lợi hơn, ở chỗ tôi nói thí dụ từ 30 tháng 4 năm 75, cộng sản cưỡng chiếm miền Nam là bắt đầu các tôn giáo đã bị đàn áp ngay từ lúc đó rồi chứ không phải là đến tháng 9 năm 2004 CPC mới được đặt vào đó, thế thì bây giờ đến ngày hôm ấy Mỹ mới đặt CSVN vào danh sách CPC thì tức là Mỹ thừa nhận CSVN có đàn áp tôn giáo. Vậy thì từ 30 tháng 4 năm 75 cho đến năm 2004 họ mới thừa nhận CSVN có đàn áp tôn giáo, nhưng mà họ đã giúp được gì đâu? Giờ đây họ được giá rồi bán món hàng đó họ đưa CPC ra, rút tên ông này ra khỏi danh sách, thế thì rõ ràng, À. Việt Nam bây giờ không còn đàn áp tôn giáo nữa, do đó cái CPC đưa ra hay đưa vô tôi không quan tâm, bởi vì chúng tôi không đặt cái sự tồn vong của GH/PGVNTN vào CPC, mà chúng tôi đặt sự tồn vong của Phật Giáo Việt Nam nói chung và GH/PGVNTN đặt giữa giòng dân tộc Việt Nam. Vậy khi nào dân tộc Việt Nam còn thì Phật Giáo còn Giáo Hội còn, nó đàn áp một lúc rồi nó qua đi như những cơn giông tố bão táp rồi cũng có ngày tan, CS không thể tồn tại mãi trên cái đất nước Việt Nam này để đàn áp Phật Giáo. Phật Giáo vào đây đã 2000 năm rồi trải qua bao nhiêu thời đại bao nhiêu chế độ, 2000 năm qua bao nhiêu chế độ chính trị đến rồi đi, lên rồi thì sụp đổ nhưng mà Phật Giáo vẫn là Phật Giáo. Do đó cho nên Phật Giáo từ ngàn xưa đến nay không bao giờ liên kết mình với một chế độ chính trị nào hết, không đồng hóa mình với một chế độ chính trị nào hết. Bởi vậy người cộng sản đây cố đưa Phật Giáo như cái giáo hội nhà nước vào làm tay sai cho CS, nhưng mà cái giáo hội ấy chỉ là cây tầm gửi, một khi chế độ CS không còn nữa thì cái giáo hội Phật Giáo Việt Nam tay sai đó cũng tự tiêu. Cho nên GH/PGVNTN với cái truyền thống 2000 năm không làm chính trị, nhưng mà tuy không làm chính trị, mà có đóng góp ý kiến xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc cho nhà vua biết đường nào nó lợi ích cho dân tộc thì nhà vua nghe mà làm. Đấy, đóng vai trò thuần túy là cố vấn. Không ăn lương nhà nước, không ra làm quốc hội, không ra làm chủ tịch hay đại biểu nhân dân như cộng sản lợi dụng Phật giáo làm như bây giờ, thì cái Phật giáo nhà nước đi làm chuyện đó chứ GH/PGVNTN không làm, cho nên khi nào CS sụp đổ thì cái giáo hội ấy cũng tan tành, mà chắc chắn phải có ngày đó thôi. Do đó cho nên đừng thấy người ta đưa vào mà mừng cũng đừng thấy người ta rút ra mà buồn, ông Bush còn hai năm nữa thì cũng phải về vườn, ông CS này trước sau cũng về vườn, mà chúng tôi không đặt cái sự tồn vong của Giáo Hội vào một chế độ nào cả, vào một cái CPC nào cả, họ cứ tiếp tục đàn áp đi, chúng tôi sẵn sàng chịu đựng. Thế thôi, cho đến khi nào họ không còn sứa đàn áp nữa thì chúng tôi mới hết, chúng tôi mới được nghỉ ngơi, chừng nào còn đàn áp, chúng tôi còn đương đầu, còn chịu đựng được, được đến ngày nào thì được, khi nào chết thì thôi, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận hết.

Ỷ Lan: Bạch Hòa Thượng, trước tình hình như vậy thì theo ý HT các tín hữu tôn giáo và người Việt phải làm gì và làm như thế nào ?

HT TQĐ: Người Tây Phương đã có câu nói là :"Trời giúp những người nào biết cách tự giúp mình" thì bây giờ đây Giáo Hội cũng thế. Giáo Hội bao giờ cũng tự cứu mình trước chớ không hoàn toàn ỷ lại vào người ngoài. Trong thế giới tương duyên, tương quan này có liên hệ chằng chịt nhau, người ta giúp được cái gì mình quí cái đó. Nhưng mà không hoàn toàn tin tưởng ỷ lại vào người ta, mình không thể trao cái vận mệnh của mình hoàn toàn vào trong tai ai hết mà mình phải nắm lấy vận mệnh của mình. Nhân đây tôi cũng xin đề nghị với tất cả các đảng phái, các tổ chức mới thành lập đây cũng như Công Đoàn Đoàn Kết Công Nông Liên Kết, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền, Đảng Dân Chủ Tự Do mới thành lập đây, thì tất cả các vị đó đều mong muốn đất nước Việt Nam một ngày nào đó được dân chủ, tự do và nhân quyền được tôn trọng. Thì bây giờ đây các vị đã hướng đến cái đích đó là đích cao cả thì mình phải tự cứu mình còn ai giúp được bên ngoài coi là cái phụ thôi, còn cái tự cứu mình là chính. Nhân tiện đây tôi cũng kêu gọi tất cả các đoàn thể chính trị tổ chức , công nông đó kết hợp lại thành một khối cho thật mạnh, đoàn kết lại với nhau bỏ hết các tị hiềm, nghi kị đi, ngồi thẳng lại với nhau thật sự một lòng để tạo thành một sức mạnh, một đối trọng để nói thẳng, đặt thẳng vấn đề với người CS Việt Nam. Các anh phải trả lại quyền làm người cho toàn thể dân tộc 80 triệu dân đây, các anh không thể nô lệ hóa cái dân tộc này mãi mãi được, các anh nô lệ hóa nó 60 năm rồi bây giờ đến lúc các anh phải trả lại, Đấy ! thì như vậy người Mỹ giúp cũng được, không giúp cũng được, ai giúp thì cảm ơn, không giúp thì mình tự bảo mình mà mình giúp mình thì người ta mới có thể giúp mình chứ ngồi đó mà chờ cho sung rụng vào miệng và há miệng chờ sung rụng - không có . Mình phải thực hiện, mình phải hành động, mà hành động có kết quả nhất là phải biết đoàn kết với nhau thì các vị phải thúc đẩy toàn dân đã đến lúc mình phải tỏ ra cái hành động cụ thể, chẳng hạn như đình công, chẳng hạn như bãi thị, bất tuân lệnh. Những cái đó có thể người CS thấy được sức mạnh của nhân dân như thế họ mới chịu nói chuyện, chớ cứ đòi suông thì nó như kiểu làm chính trị sa-lông, xôi thịt, thì không bao giờ có tự do dân chủ đâu . Mình phải tự lập lấy, mình phải nắm vận mệnh của mình, thay đổi thời đại, thay đổi cuộc sống tự mình làm lấy rồi họ giúp được là cái tốt, còn không giúp mình phải lo lấy hết chu toàn

Ỷ Lan: Bạch Hòa Thượng! Có tin loan truyền mấy ngày qua rằng Viện Hóa Đạo lấy cái cớ Đức Tăng Thống bị bịnh để đưa Ngài vào Sài Gòn điều trị rồi sau đó chuyển về chùa Giác Hoa để lưu giữ và khống chế Ngài . Điều này có đúng không bạch Hòa Thượng

HT TQĐ: Dạ thưa đó cũng là những kẻ xấu bụng đấy, mà họ chuyên làm những cái như thế cho nên họ cũng tưởng ai cũng làm thế cả . Tâm địa họ luôn luôn tối đen, luôn luôn nghĩ đến cái xấu, những cái bất nhân cho nên họ nghĩ tất cả những người khác cũng như họ , nhưng không phải . Cái trường hợp này tôi xin nói rõ là hôm 28/9, Đức Tăng Thống được nhà nước Bình Định đưa vào tận bịnh viện Chợ Rẫy. Sáng Chủ Nhật tôi mới lên thăm bây giờ thấy ở Chợ Rẫy các phương tiện nó không được thoải mái, chật hẹp lắm. Do đó cho nên chúng tôi có người giới thiệu đến bịnh viện riêng tư gọi là bịnh viện Pháp Việt ở bên quận 7 thì chúng tôi mới sắp xếp để rước Ôn sang bịnh viện Pháp Việt để đi ra, đi vào thăm viếng cho nó tiện, với lại chỗ đó cũng rộng rãi, mát mẻ mà người ta rất là chú ý chăm lo săn sóc cho Ôn. Đến độ 10 ngày thì người ta cho biết có thể đưa cho Ngài xuất viện được rồi thì chúng tôi mới rước Ngài về chùa Giác Hoa, và họ bảo 2 tuần sau mới vào tái khám. Thì rước Ngài về Giác Hoa nghỉ và chờ đến ngày vào tái khám. Mới tuần trước đây Ngài khỏe ra lắm rồi thì mới đây Ngài bảo là cho tôi về Nguyên Thiều bởi vì ở ngoài đó rộng rãi, thoãng khoát và Ngài đi lại nó tiện lắm chớ ở chùa Giác Hoa quá chật chội đi, Đi xuống mãi tận dưới cùng mới có được cái sân có cây mà đi lại và đi lên xuống rất là nguy hiễm. Do đó cho nên chúng tôi bảo Ngài ra nhưng đúng 2 tháng sau bịnh viện muốn Ngài vào tái khám thì lại đưa Ngài vào . Công việc chỉ có thế thôi chớ chúng tôi bắt Ngài về đây làm chi ? Ai bắt được ? Có như là họ cứ muốn bắt ai họ bắt, cho nên họ cứ tưởng ai cũng có quyền làm như họ . Họ muốn giam ai thì giam nên họ nghĩ cái ông Sư cũng vậy và ông Sư này họ muốn giam lúc nào cũng được, muốn bắt lúc nào cũng được. Cái đó là cái rất độc ác, thâm độc, họ tìm đủ mọi cách phân hóa, ly gián nói xấu nầy khác . Nhưng kẻ nào nói xấu người khác thì tự miệng họ nó xấu rồi, mặt họ đã xấu rồi . Đấy là sự thật chỉ có thể thôi ! Tôi nói để người Phật tâm, Phật tử biết như thế chớ chúng tôi có quyền gì mà giam Ngài, rồi họ bảo mưu đồ tước quyền với những cái gì. Ối giời ơi! Quyền trong Phật Giáo nó là cái gì đâu ? Quyền của họ thì nào là vàng bạc, châu báo chất đầy nhà đầy cửa, đất đai muốn chiếm đâu thì chiếm, họ tưởng người nào cũng tham cái quyền như họ, đó lại đại gian dối, đại vọng ngữ, cái tâm họ lúc nào cũng đen tối nên họ nghĩ cái gì cũng đen tối, làm cái gì cũng đen tối. Cho nên đấy chỉ là cái ác ý họ gieo giắt nghi kỵ, ly gián, xấu xa cho Giáo Hội bởi gì họ công khai dẹp Giáo Hội chưa được thì họ tìm đủ mọi cách nầy, cách khác để họ dẹp. Để xem cuối cùng họ dẹp bằng cách nào? Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi đấy !

Ỷ Lan: Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Độ .

Ỷ Lan

Đặc Phái Viên đài Á Châu Tự Do tại Paris

16-11-2006
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn