BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 74639)
(Xem: 62502)
(Xem: 39833)
(Xem: 31424)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lê-nin vẫn chưa chết!

22 Tháng Tư 20247:15 SA(Xem: 312)
Lê-nin vẫn chưa chết!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Từ đầu năm đến nay, nhiều nhà xuất bản Pháp tung ra sách mới hoặc in lại sách cũ nhắc lại việc cướp chánh quyền của cộng sản đệ tam (bolchevique) và thiết lập chế độ độc tài toàn trị của Lê-nin ở Nga .

Tượng Lenin bị vứt bỏ khi hết thời
Tượng Lenin bị vứt bỏ khi hết thời

Năm 1945, một nhóm thanh niên Việt Nam, lối năm mươi tên, cũng theo đệ tam (bolchevique), thứ râu ria của Lê-nin, từ miền rừng Việt Bắc kéo về Hà nội cướp chánh quyền của Cụ Trần Trọng Kim, học theo mánh khóe Lê-nin hồi 1917 ở Nga và thiết lập chế độ độc tài ác ôn hiện nay vẫn còn ở Việt Nam.

Nay Pháp tung ra nhiều quyển sách nói về Lénine vì muốn chỉ ra Poutine là sản phẩm tinh ròng của Lê-nin mặc dầu Poutine nhiều lần phê phán Lê-nin sai lầm nghiêm trọng là đã tạo ra nước Ukraine độc lập để ngày nay, Poutine phải mở «cuộc hành quân đặc biệt» để thu hồi. Trái lại, Poutine chủ trương tôn thờ Staline và kết thân với Xi vì cùng ngưỡng mộ Mao sâu xa.

Riêng tuần báo pháp Le Point cho rằng Poutine là Staline cộng với Hitler. Hoặc Poutine là Staline nhưng gian ác hơn Staline nhiều.

Mỗi lần có dịp nói về Lê-nin, Cỏ May tôi không thể không nhớ hồi sau 30/04/75, nhiều tên vc dạy chánh trị cho dân Sài gòn, quả quyết Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đều có họ xa với Lê-nin. Cùng họ . Chúng còn nói rỏ ở ngoài Bắc « Cán bộ chúng tôi đều gọi Bác Lê-nin là Bác Sáu Lê-nin ».

Tên Lê-nin phiên âm theo chữ la-tin (tiếng pháp và cả tiếng việt) là «Vladimir Ilitch Lénine». Viết tắt thành «VI Lê-nin» . Đúng là «Sáu Lê-nin»!

Nói Lê-nin chưa chết vì ngày nay hảy còn lắm tên độc tài cộng sản như Xi, Ủn, Trọng hoặc độc tài mà không cộng sản như Poutine, tất cả đều cai trị rặp theo chủ thuyết Lê-nin.

Lê-nin hay Staline?

Cộng sản Pháp từ những năm 1930 đã từng đặt vấn đề độc tài toàn trị là của Lê-nin hay Staline? Boris Souvarine, lãnh tụ đảng cộng sản Pháp, sau trở thành người chuyên về Staline, phân biệt tách bạch về hai người, Lê-nin và Staline, thì cho rằng chính Staline mới đúng là tên bạo chúa cực kỳ ác ôn. Nhưng sau này, cả người cộng sản, những người có chút suy nghĩ, cũng đã phải thừa nhận chính Lê-nin mới đúng là nguồn gốc của thứ chế độ độc tài toàn trị ác ôn còn tồn tại ngày nay ở Tàu, Việt nam, Bắc hàn, Nga, …

Riêng hai sử gia Alexandre Sumpf và Stéphane Courtois chỉ rõ mọi dự án, suy nghĩ của Lê nin từ khởi đi, và ngay trong thực chất, đều là thứ độc tài toàn trị. Chất độc tài ác ôn đã có trong suy nghĩ của Lê-nin từ trước khi hắn cướp được chánh quyền. Những suy nghĩ từ trong đầu của hắn đã là thứ độc tài rồi. Đảng cộng sản đệ tam được huấn luyện nhuần nhuyễn những mánh khóe cực kỳ xảo trá để cướp chánh quyền của nhơn dân. Khi cướp được chánh quyền vào tay thì dùng kỷ luật sắt và sự gian ác để giữ chặt trong tay và nhờ đó kiểm soát toàn xã hội.

Sử gia Alexandre Sumpf giải thích rõ bản chất độc tài của Lê-nin đã bộc lộ ngay từ lúc lợi dụng cơ hội sau cách mạng 1905, Nga hoàng đã tuyên bố thoái vị, cướp được chánh quyền dân chủ non trẻ, giải tán Quốc hội Lập hiến, đàn áp nông dân nổi dậy, thành lập công an (Tchéka – tiền thân của KGB và ngày nay là FSB) .

Ngoài ra, phải thấy rõ cái ác ôn của Lê-nin chủ trương không phải chỉ giai đoạn, mà nó là thực chất của hệ thống cai trị, của chế độ. Sử gia Stéphane Courtois nhận định rỏ hơn những khác biệt giữa Lê-nin và Staline là thuộc về tầm vóc, về mức độ chớ không phải về bản chất. Vì cả hai đều có chung một bản chất là thứ độc tài cực kỳ ác ôn.

Lê- nin mới là kẻ cực kỳ tàn bạo

Năm 1917, vừa chôm được chánh quyền từ Alexandre Karensky ở Peter-sbourg, Lê-nin liền thiếp lập chế độ độc tài toàn trị cộng sản: dẹp bỏ mọi thứ tự do đã có, lập công an chánh trị, tàn sát kẻ chống đối hoặc không cùng phe cánh, gọi chung là « kẻ thù của nhơn dân », lập trại tập trung, giàn dựng những phiên xử án như Tòa án nhân dân. Hệ thống ác ôn của Lê-nin được Staline thừa kế và mở rộng ra bao trùm gần nửa thế giới trong thế kỷ qua.

Tháng 9 năm 2022, ở Thành phố La Courneuve, ngoại ô Đông-Bắc Paris, cũng như hằng năm, Đảng Cộng sản pháp tổ chức Lễ Hội « Nhơn Đạo » (Fête de L’Humanité) . Người tham dự rất đông . Dĩ nhiên có đủ các đảng phái thuộc cánh Tả của Pháp như đảng Cộng sản, đảng Xã hội chủ nghĩa, đảng Xanh, Pháp bất khuất, Lực lượng Thợ thuyền, Đảng Chống Tư bàn, Đệ Tứ,… . Các tổ chức tham dự đều dựng gian hàng, vừa giới thiệu tổ chức của mình, vừa bán sách báo hoặc sản phẩm của tổ chức để tuyên truyền. Ngoài ra còn có nhiều trò chơi và ăn uống.

Trên những lối đi tại lễ Hội L’ Humanité khai mạc năm 1930, có những pho tượng bán thân và hình ảnh Lê-nin thì nay đều biến mất, được thay thế bằng hình của anh chàng râu xồm Che Guevara, một tên xã hội chủ nghĩa nhưng tay chưa nhuộm máu như Lê-nin.

Suốt thời gian dài Lê-nin như bị bỏ quên, nhưng không phài vì thế mà thoát khỏi bị dư luận phê phán tội ác . Tại Lễ Hội « Nhơn Đao », Ông Philippe Bouyssou, Thị trưởng Thành phố Ivry- sur-Seine, nói về Lê-nin « Mọi người ai cũng thấy Lê-nin là tên độc tài tàn bạo và khát máu đã cướp đoạt chánh quyền của dân chúng . Staline chi có việc mở rộng áp dụng chế độ tàn bạo đã được Lê-nin thiết lập » .

Ông Philippe Bouyssou là đảng viên cộng sản Pháp. Năm 1982, ông gia nhập Đoàn Thanh niên cộng sản. Thành phố Ivry-sur-Seine, sát bên Paris Quận 13, có truyền thống cộng sản. Trước đây, Ông Georges Marrane, bạn Hồ Chí Minh, bố vợ của Cụ Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Kinh tế của Chánh phủ Hồ Chí Minh 1946 (Ông NMH lại không theo cs), làm Thượng Nghị sĩ cs và Thị trưởng Ivry-sur-Seine suốt 36 năm. Nay Công trường thành phố mang tên Marrane.

Ở lều của phái đoàn Liên đoàn cộng sản Tỉnh Val-de-Marne cũng đồng thanh lên tiếng tố cáo « Lê-nin mới đúng là bạo chúa ác ôn dựng lên chế độ công sản được nhiều nước theo » .

Khi vừa nắm quyền ở Nga, Lê-nin liền đua ra tín điều « Hạ những ai chống đối, gán cho chúng là kẻ thù của nhơn dân » ngày nay hảy còn được Poutine, Xi, Trọng nhiệt tình áp dụng triệt để ở nước của họ.

Từ 20 tháng 12 năm 1917, Lê-nin tổ chức Công an chánh trị, có tên Tcheka – Ủy ban Đặc biệc, sau trở thành Guépéou, rồi NKVD và sau cùng là KGB. Tới Poutine đổi thành FSB. Công an của Lê-nin có quyền hạn vô biên, hành động ngoài pháp luật, chỉ biết tuần hành theo lời dạy của Lê-nin mà thôi. Dzerjinski, trùm Công an giải nghĩa « Công an là những người không biét điều gì hiệu quả hơn là cho ngay 1 viên vào đầu kẻ mà mình muốn nó im mồm đi».

Ra đời năm 2017, qua năm sau Công an Tcheka có 120 000 người. Năm 1921, tăng lên 280 000.

Công an đối với dân chúng cực kỳ dã man nhưng những hành động của chúng chưa bao giờ làm cho Lê-nin xúc động vì thấy tội nghiệp cho nạn nhơn. Trái lại, Lê-nin còn ưu đãi Công an hơn những Cơ quan khác.

Trước Đại hội Đảng, Lê-nin dõng dạc tuyên bố «Một người cộng sản ưu tú cũng chính là một Công an xuất sắc».

Và nói về việc bảo vệ chế độ cộng sản, Lê-nin dạy « Một chế độ sẵn sàng thực thi khủng bố vô giới hạn thì không thể nào bị lật đổ ” (Simon LEYS, Essais sur la Chine, Robert Laffont, Paris 1998, trg.5) .

Cũng theo Simon LEYS (Essais sur la Chine, trg ), tron g những năm 1965-1969, Mao làm đại cách mạng văn hóa vô sản đã giết trên nửa triệu dân tàu, và qua các cuộc cách mạng, hắn đã giết tất cả hơn 80 triệu dân tàu nhờ áp dụng đúng chủ thuyết giết hàng loạt học được ở Lê-nin .

Năm 1932-1933, Staline, người kế nghiệp Lê-nin, đã cho dân Ukraine (Liên-xô) chết đói từ 4 tới 6 triêu người chỉ trong vòng 9 tháng bằng chánh sách tập thể hóa ruộng đất và tập trung quyền lực .

Ngay từ năm 1920, Lê-nin đã cho lập hằng trăm trại tù tập trung, gọi là « trại cải tạo » và liền có cả trăm ngàn dân nga được đưa vào học tập. Ở Việt Nam, từ thời Việt minh, Hồ Chí Minh cũng học lóm ở Lê-nin, cho tổ chức « Trại Đầm Đùn » ở Thanh hóa, dưới tên gọi hiền lành, dễ thương là « Trại Lao động Tiết kiệm » nhưng thật sự là trại tù, giam nhốt những người có tiền, có ruộng đất, làm công chức cho Tây, bắt họ làm việc cho đảng cộng sản đến gục ngã vì kiệt sức và đói .

Sau 30/04/75, học theo Bác Sáu Lê-nin, cộng sản hà nội lập trại cải tạo trên khắp Việt nam để nhốt hằng 300 000 dân miền nam, cũng bắt họ lao động cực lực, chết đói, chết bịnh không được chửa trị .

Đối vói tôn giáo vốn là thuốc phiện, Lê-nin cho giết hết 8000 tu sĩ Chánh thống giáo, số còn lại cho đi cải tạo và lao động sản xuất . Tiếp theo, năm 1930, Staline cũng gởi tới trại cải tạo hằng ngàn tu sĩ, đóng cửa hết 90% nhà thờ ở vùng quê .

Từ cách mạng Tháng 10, uy tín của Lê-nin trở thành vật thờ phượng mù quán của đảng viên cộng sản . Nhưng nó là một hiện tượng được đảng cộng sản bảo vệ và duy trì . Hình ảnh, tượng đài, bích chương , biểu ngữ, dựng lên, dán trên tường, giăng mắc khắp nơi trong nước .

Trước khi chết, năm 1922, Lê-nin còn giàn dựng lên vụ án 34 cán bộ lãnh đạo đảng vì dám có ý kiến phê phán đường lối của hắn ta nhưng bị dư luận quôc tế kịch liệt phản đối nên phải đem đi nhốt . Qua thời Staline, Staline cho đem đi bắn .

Ngày 21 tháng 1 năm 1924, Lê-nin chết nhưng chủ thuyết chánh trị của ông ta vẫn không chết theo hắn, nhứt là chánh sách khủng bố hằng loạt được Staline, Mao, Hồ Chí Minh tiếp tục ân cần áp dụng ở xứ sở của họ vô cùng hũu hiệu : cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, cải tạo tư sản, tập trung cải tạo, kinh tế mới,…

Lê-nin ở Nghệ an và ở Hà nội

Ở Việt nam, từ Hồ Chí Minh tới nay, đảng cộng sản vẫn bám sát Lê-nin để cai trị và khủng bố, đàn áp nhơn dân, áp dụng lời dạy của Lê nin «Một chế độ sẵn sàng thực thi khủng bố vô giới hạn thì không thể nào bị lật đổ” để bảo vệ chế độ .

Đúng là Sáu Lê-nin chưa chết ở Việt nam ! Ngày 3-4-2024 vừa rồi, Ban Tuyên giáo Nghệ An cho biết nhơn dịp kỷ niệm 154 năm ngày sanh của Sáu Lê-nin, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk (Nga) sẽ tổ chức lễ khánh thành tượng Lê-nin đặt tại thành phố Vinh vào giữa tháng 4-2024, trên diện tích 1.036,5m2, bệ cao 3m, bằng thép. Mặt trước khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt “VI LÊ-NIN, 1870-1924”, mặt sau khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt “Biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga”. Tượng đặt ở giữa ngã tư đại lộ Lê-nin với đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh.

Nhưng có điều mới lạ là việc dựng tượng Lê-nin ngày nay đã gây nhiều tranh cải ở Trung ương đảng vì họ thấy ở Âu châu, nhiều nước cộng sản củ đang có phong trào hạ bệ tượng đài Mác, Lê-nin và nhứt là Staline . Và những người đưa ra ý kiến phê phán đó chưa thấy bị Công an thanh toán .

Sự phê phán rỏ hơn khi Ts Vũ Thị Phương Anh (trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng), giải thích “Theo tôi không nên nhìn nó nặng về góc độ văn hóa, mà nó phải xét dưới góc độ chính trị. Nó là một biểu tượng chính trị và đại diện cho một chế độ mà người dân thấy mình là nạn nhân cho nên muốn đập bỏ nó đi. Đây là hành động mang tính biểu tượng, thể hiện mong muốn cho mình một chế độ dân chủ hơn”. Theo nhà giáo Vũ Thị Phương Anh, những công trình như tượng đài Lê-nin đang là biểu tượng của một chế độ chính trị, và nó không phải là những công trình hiếm, mà nó có mặt hầu như mọi nơi ở các quốc gia cộng sản cũ ở Liên-xô và Đông Âu. Và nếu người ta không đập ở chỗ này thì họ sẽ dỡ bỏ nó ở chỗ khác… Một ý kiến khác nhìn đơn giản hơn theo hướng thời sự « củi – lò », rằng « không chắc chính quyền tỉnh Nghệ An yêu mến Lê-nin. Vấn đề là kế hoạch thực hiện này được thượng cấp phê duyệt thì thực hiện sẽ có tiền. Bị chỉ trích mà có cơ hội “phết, phẩy” thì vẫn hăm hở làm thôi » (Báo Thời Luận, ngày 11/04/24, Ca, Huê kỳ) .

Cũng chuyện Sáu Lê-nin . Ngày 3/4/2024, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử và tuyên phạt ông Nguyễn Chí Dũng, 57 tuổi, một cựu quân nhơn chuyên rà phá bom mìn, 5 năm tù ở vì tội đem chất nổ phá hủy tượng Sáu Lê-nin ở Công trường Lê-nin, Hà nội, ngày 8/9/2023, làm bể đít và què cẳng Sáu Lê-nin . Chuyện cực kỳ quan trọng mà báo trong nước không nói rõ ông này ở đơn vị quân đội nào, tại sao làm chuyện động trời đó, mức độ thiệt hại thật sự và dư luận dân chúng phản ứng như thế nào,.. ?

Việc phá hủy tượng Sáu Lê-nin còn nghiêm trọng hơn cho nổ lăng Hồ Chí Minh ở Hà nội nữa vì « Lê-nin là Thầy, là cha, là người lãnh đạo cách mạng việt nam », Hồ Chí Minh viết trên báo như lời ai điếu sau khi Lê- nin chết mà không được dự đám ma trong lúc Hồ đang có mặt ở đó từ 30/06/1923.

Từ trước đến nay, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản không dung tha các hành động phỉ báng lãnh tụ cộng sản hay xúc phạm, hủy hoại các tượng đài của các lãnh tụ của chế độ, mặc dầu trên thế giới nhiều bức tượng Lê-nin ở các nước thuộc Liên-xô cũ đã bị giựt sập kể từ khi khối này tan rã vào năm 1991(VOA).

Gần đây hơn hết ở Ukraine, dân chúng hè nhau kéo Sáu Lê-nin sập xuống, đem vứt sạc .

Ở Việt nam, chúng có dựng tượng Hồ Chí Minh cũng chỉ vì kiếm chút cháo mà thôi. Nay mai đây, dân chúng vì từ lâu, bị công an khủng bố hằng loạt, đến một lúc không còn biết sợ nữa, sẽ noi theo gương sáng của Ukraine và Đông âu, cùng nhau kéo sâp tất cả tượng tên Hồ Chí Minh. Cả cái mả của hắn ở Ba Đình nữa. Để Lê-nin và Hồ cùng chết vĩnh viễn .

Cũng là tất yếu lịch sử thôi!

Nguyễn thị Cỏ May
Nguồn: Đàn Chim Việt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn