BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75301)
(Xem: 62752)
(Xem: 40052)
(Xem: 31766)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đừng Tưởng

14 Tháng Bảy 201512:00 SA(Xem: 1525)
Đừng Tưởng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ cao là sáng, cứ tu là hiền.
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được, cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm. Không nghe là điếc. Không trông là mù
…...
Bùi Giáng (1956-1998)
* * *

Đã là người Việt Nam, chúng ta mặc dù sống xa quê hương, mặc dù bị bắt buộc phải bỏ nước ra đi tỵ nạn Cộng Sản, và làm lại cuộc đời trong một khung cảnh đặc biệt, chúng ta lúc nào cũng tha thiết với tình hình biến chuyển của đất nước. Thứ nhứt, từ những ngày Trung Cộng càng ngày càng càng lộ rõ thái độ hung hăng xâm chiếm lãnh thổ đất nước và biển hải, dưới sự đồng thuận đồng lỏa và sự cai trị vừa độc tài độc đoán vừa hoàn toàn thiếu khả năng và vô trách nhiệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng Cộng Sản Việt Nam, được Hồ Chí Minh, nhơn viên đắc lực của Đảng Cộng Sản Quốc Tế nhập cảng và áp dụng nguyên xi, lấy toàn bộ tất cả, từ lý thuyết đến chánh sách Cộng Sản Quốc Tế đã được sử dụng bên Nga, bên Tàu bởi những ông chủ nhơn - giáo chủ Lê Nin, Xì ta lin, hay Mao Trạch Đông để cưởng chiếm Việt Nam. Từ Đấu Tranh Giai Cấp, đến Cải Cách Ruộng Đất, qua Cải Tạo Công Thương Nghiệp hay đưa người đi các trại Tập Trung Cải Tạo, nhứt nhứt đều rập khuôn, lấy mẫu. Và người dân Việt Nam từ ngày Việt Minh cướp quyền ấy, thoạt đầu từng vùng, sau đến cả miền Bắc và từ 40 năm nay toàn cả nước từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau, sống trong một kỷ nguyên đen tối, “Đêm Giữa Ban Ngày” - như nhà văn Vũ Thư Hiên đã tả - nhưng được Cộng Sản gọi bằng một mỹ từ láo khoét: Cách Mạng.

Hồ Chí Minh đến Moscow tháng 7/1955, có Bộ trưởng quốc phòng Liên Xô Nguyên soái Klementi Voroshilov (trái), là tay chân thân cận của Josef Stalin ra đón


Thật vậy, vừa sau khi Nhựt đầu hàng đồng minh, chấm dứt cuộc Thế chiến 2, thừa nước đục thả câu, thừa lỗ trống chánh trị của Chánh Phủ Trần Trọng Kim, của chánh quyền đầu tiên non trẻ của một nước Việt Nam thực sự Độc Lập, thực sự được hoàn toàn giải phóng khỏi khối Thực Dân Pháp do Hoàng Đế Bảo Đại lấy lại, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đã cướp chánh quyền trong tay Hoàng Đế Bảo Đại và Chánh Phủ Nam Triều của nước Việt Nam vừa chiếm lại Độc Lập.

Bảo rằng, nước Việt Nam lúc ấy do Nhựt bổn tạo thành là sai! Nhựt đảo chánh một nước Pháp thua trận. Đất nước Việt Nam dù bị quân đội Nhựt đóng quân, nhưng nhà cầm quyền hành chánh Nhựt không đụng đến chủ quyền đất nước, trái lại, Pháp thất trận, nên Nhựt phải giao chánh quyền lấy lại từ chế độ thuộc địa Pháp trả lại cho Vua Bảo Đại, người hấu duệ nối ngôi Nhà Nguyễn, là nhà đương quyền trị vì đất nước Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19 ngay khi quân đội Pháp cưởng chiếm và áp chế chế độ thuộc địa và bảo hộ trên toàn cỏi Đông Dương ba xứ Việt Miên Lào.

Bảo rằng vì quân Nhựt chiếm đóng nước Việt Nam ta, nên dưới thời Vua Bảo Đại và chánh phủ Trần Trọng Kim, Việt Nam không phải là một quốc gia độc lập! Vậy thì sau Thế chiến 2, Nhựt bị Mỹ chiếm đóng quân quản, nhưng Hoàng Đế Nhựt vẫn trị vì, nước Nhựt không độc lập sao? Và Tây Đức với Quốc Gia Liên Bang Cộng Hòa Đức vẫn là một Quốc gia Độc lập nhưng với những vùng bị quân đồng minh Pháp Anh Mỹ chiếm đóng!

Khi Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 9 năm 1945, lợi dụng dân chúng biểu tình ủng hộ chánh phủ Trần Trọng Kim – dân chúng biểu tình cầm lá cờ vàng ba sọc, quẻ Ly - bị một nhóm người đến vừa phủ dụ, vừa hành hung đàn áp, buộc dân chúng vứt cờ quẻ Ly cầm cờ đỏ sao vàng là cờ của Mặt Trận Việt Minh - (thay lá cờ Tổ quốc bằng một lá cờ một tổ chức) -. Việc ấy đã được nhạc sĩ, nhà văn Tô Hải, một cựu đảng viên Cộng Sản kể lại.

Và từ những ngày cướp nước ấy, toàn dân Việt Nam bị Đảng Cộng sản lôi kéo vào một Mê Hồn Trận, sống không thật, sống trong láo khoét tự tuyên truyền, tự tưởng, tự mơ. Sắp hàng để nhận ăn, sắp hàng để nhận hàng mà gọi rằng Tự Do. Ở chia hộ, ăn chia phần, mà gọi là Độc lập. Ăn khoai thế cơm, ăn rau thay thịt mà vẫn cám ơn Bác Đảng đã cho ăn ngon! Đấu tố cha mẹ mà vẫn cám ơn Bác Đảng đã cho mình ánh sáng! Giết người thì gọi là Giải Phóng! Mặc vãi kaki Nam Định mà cám ơn Bác Đảng cho mình mặc áo Lụa Hà Đông!

Vì vậy, ngày hôm nay, chúng ta, những người Việt còn sống sót lại của kỷ nguyên Cách Mạng ấy của thế kỷ 21, sau 70 năm nghe lời đường mật của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hãy cảnh giác và:

Đừng Tưởng:

1/ Đừng Tưởng: Hồ Chí Minh là Người Yêu Nước:

Huyền thoại Cộng Sản nói Hồ Chí Minh là người yêu nước, bởi sử dụng tên Nguyễn Ái Quốc. Nhưng Nguyễn Ái Quốc chỉ là bút danh ký trên những bài báo và những truyền đơn chống chế độ thuộc địa Pháp tại Pháp vào những năm 1920.

Sự thật ngày nay ai cũng biết Nguyễn Ái Quốc là bút hiệu, là tên chung của 5 nhà đấu tranh chống Pháp, cùng tới lui căn nhà số 6 đường Gobelin, Paris 13 ngày nay. Nơi ấy là văn phòng Luật Sư và cũng là căn nhà ở của Luật sư Tiến sĩ Phan Văn Trường. Nơi ấy cũng là nơi hội họp của Luật sư Trường cùng ba vị học giả khác. Người thứ nhứt là Phó Bảng Phan Châu Trinh, một nhà nho học, ông đàn anh 50 tuồi của tất cả, ông cũng là bạn đồng môn với ông Nguyễn Sinh Sắc cha đẻ của Nguyễn Tất Thành. Vị học giả thứ hai là Kỹ sư Hóa Học Nguyễn Thế Truyền, và người cuối cùng là anh sanh viên Trường Luật, trẻ tuổi tài cao, Nguyễn An Ninh. Hai người sau tuổi vừa trên dưới 25 tuổi. Nguyễn Tất Thành, dốt nát, tiếng Tây tiếng u bập bẹ, tiếng Hán viết được trăm chữ, nhưng vì là con của ông Nguyễn Sinh Sắc nên được Cụ Phó Bảng Phan Châu Trinh thâu nhận và thương mến đở đầu. Lặn lội nhọc nhằn, rửa chén phụ bếp trên tàu Nguyễn Tất Thành đến Pháp chỉ để xin vào học trường thuộc địa nhưng chẳng may bị từ chối nên đem lòng uất hận. Nguyễn Tất Thành may mắn gặp cụ Phan Châu Trinh nhờ vậy được che chở giới thiệu nhập bọn 4 vị học gỉả số 6 đường Gobelin đấu tranh chống chế độ Thực dân. Nhờ không văn hóa, nhờ không nghề nghiệp, và cũng chẳng có cái gì để mất nên khi hai cụ Phan nhận giấy Cảnh Sát Pháp mời Mơ Xừ Nguyễn Le Patriote, lauteur - tác giả các bài báo. Các vị kia đều có hoặc kẻ Luật sư người công việc hay còn sanh viên như Nguyễn An Ninh, chỉ có Mơ Xừ Nguyễn Tất Thành, là trên trăng, dưới dế nên bèn tình nguyện đi hầu cảnh sát và lãnh cái tên Nguyễn Le Patriote aka Nguyễn Ái Quốc. Âu cũng chịu chơi! Đáng khen!

Thế là từ nay, Nguyễn Tất Thành chôm được cái tên Nguyễn Ái Quốc, việt hóa từ bút hiệu - chữ ký chung “Nguyễn La Patriote” dưới tất cả những thông báo – manifestes đấu tranh chống chế độ thực dân Pháp. Thuở ấy chống chế độ tiểu tư sản – petit bourgeois, là một suy nghĩ rất cấp tiến, rất thời đại, của không khí một xã hội Pháp và âu châu đang chuyển mình, ảnh hưởng với những tư tưởng mới của Các Mác, của các lý thuyết gia các phái nihilisme, đã bắt đầu có những suy nghĩ bảo vệ các quyền các thiểu số, nữ quyền, con trẻ, những suy nghĩ nhơn quyền, đấu tranh giai cấp, xã hội đòi bình đẳng rất sôi sục. Những năm ấy là những năm của các suy nghĩ quá khích, từ những suy nghĩ xã hội kiểu nhóm Đệ nhị Quốc tế, hay xách động quần chúng đấu tranh bạo lực của các nhóm nihilistes, đòi xóa bỏ tất cả làm lại từ số không đúng với lời quốc tế ca – Internationale “ du passé faisons table rase – xóa quá khứ ta làm lại từ đầu!”. Nhóm Bôn Sơ Vích Nga với LêNin đã cướp chánh quyền, Liên Sô đang thành lập. Cách Mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cái nhìn giai cấp, công nhơn lao động mơ làm chủ. Vô sản thế giới hãy đứng lên! Debout les damnés de la terre - Hởi những kẻ khốn cùng hãy đứng lên!”.

Nguyễn Tất Thành, từ nay đã chẳng những chôm được cái tên Nguyễn Ái Quốc mà còn được cầu chứng tại tòa bởi cơ quan Cảnh Sát Pháp! (phải công nhận cái chịu chơi của Nguyễn Tất Thành dám đứng ra nhận mình là Nguyễn Ái Quốc) nay biến thành một tay đấu tranh chống chế độ Pháp có tên tuổi. Với tên nầy, Nguyễn Ái Quốc được các tổ chức Pháp thuộc phái tả, đấu tranh chống hay đối lập chánh phủ tiểu tư sản Pháp thời bấy giờ kéo về mình để sử dụng, vì tất cả có nhu cầu cấn một đại diện biểu tượng lexploité ou le colonisé - “thằng dân bị đô hộ hay thằnh dân bị áp bức”. Các phong trào đấu tranh Pháp cần một thằng đen Phi Châu - Banania, và một thằng “coolie - nhà quê a-na-mít, và Nguyễn Ái Quốc tạo được biểu tượng ấy, với thân thể gầy gò, vầng trán cao và cặp mắt sáng và lên sốt của kẻ bị bịnh sốt rét – ce corps malingre, ce grand front et ces yeux brillants et fiévreux du paludéens - cho các Phong trào ấy từ Nhóm Tam Điểm (Nguyễn Ái Quốc được tuyên thệ cho nhập bọn nhưng vì quá dốt nên bị loại ra). Và chó ngáp phải ruồi, một ngày kia nhập cuộc đi theo phái đoàn SFIO Đảng Xã hội - thuộc Đệ Nhị Quốc Tế Công Nhơn - đến dự Hội Nghị Tours năm 1923. Khi phái đoàn Paris đồng phản bội các đồng chí Đảng Xã hội nhập hướng Đệ Tam Quốc tế do Staline lãnh đạo tạo thành Đảng Cộng sản Pháp, hoàn toàn nô lệ Staline, Nguyễn Tất Thành bổng nhiên là thành viên sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp.

Nhờ theo hướng Cộng Sản Quốc tế Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc nhập trường Cộng Sản Quốc Tế, trở thành tên Quỷ Đỏ đắc lực và bằng mọi giá, lường gạt từ các người Quốc gia không Cộng Sản, cùng đấu tranh chống Pháp – từ nhà đấu tranh yêu nước Phan Bôi Châu đến tất cả các người cùng đấu tranh, cùng đứng chung một Mật Trận, một tổ chức, nhưng không Cộng Sản, lường gạt ngay cả toàn bộ nhơn dân Việt Nam bất kể là người ơn nghĩa như bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm đến người trí thức cao quý như Cụ Phạm Quỳnh hay những đối thủ chánh trị như Trương Tử Anh, Lý Đông A hay người tu hành tôn giáo như Đức Thầy Hùnh Phú Sổ! Tất cả phải diệt, tất cả phải giết, phải thủ tiêu, tất cả phải cắt, phải bỏ, như ông ta đã trả lời một nhà báo khi ông nào hỏi tại sao ông giết ông Phan Văn Hùm, Hồ Chí Minh trả lời rằng … “chỉ vì ông Phan Văn Hùm không đi cùng đường với tôi”!

Vì vậy ngày nay, Đừng Tưởng khi người Cộng Cộng Sản nói Dân Chủ, nói Nhơn Quyền là đi cùng đường với người Quốc Gia Lương Thiện Tử Tế.

Bao nhiêu người Quốc Gia Lương Thiện Tử Tế, từ thuở ban đầu như cụ Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường Phan Bội Châu đến Bà Cát Hanh Long … đều bị lường gạt, bị giết, bị bắt, bị phản bội, chỉ vì Tưởng Hồ Chí Minh Yêu Nước

2/ Đừng Tưởng: Đảng Cộng Sản Việt Nam Chia Rẽ Tranh Chấp Phe Phái, Chia Phe Mỹ, Phe Tàu:

Một trong những nghịch lý của Việt Nam là sự cầm quyền lâu dài của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cũng như tất cả những chế độ độc tài khác, chế độ Cộng Sản Việt Nam dựa trên một tổ chức gồm các cá nhơn cùng đồng một quyền lợi. Giữ quyền lực để khai thác và chia chác quyền lợi. Ba quyền chánh trị Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp đều nằm trong tay Đảng Cộng Sản cộng với quyền thứ tư là Quyền Thông Tin, Tuyên Truyền, Giáo Dục cũng nằm trong tay Đảng. Hai vũ khí, Quốc Phòng và Nôi An cũng trong tay Đảng. Không đối lập, độc đảng, là không có người kiểm soát, không có người can gián, và cả không có bàn cãi, nghiên cứu, Đảng cứ tiếp tục cầm quyền. Tất cả những quyền lực ấy đều có quyền lợi, và quyền lợi lớn nhứt là kinh tế. Rút rỉa, chia các, tham nhũng, làm giàu là món lợi đầu tiên. Cái gia tài, gồm khai thác tài nguyên, cộng với những số tiền vay mượn, viện trợ giúp đở nước ngoài đều được khai thác chôm chỉa.

Lúc xưa thời mới thành lập Đảng có vài nhơn vật phải vất vã để chiếm quyền, ngày hôm nay, sự lựa chọn là do một nhóm 15 người thay nhau cầm quyền thôi. Những thời gian gần đây có những sách kể những thâm cung bí sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Người đọc nhìn thấy lần lượt nhóm thế hệ 1, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp …bị nhóm thế hệ đàn em Lê Duẩn Lê Đức Thọ truất phế … rồi nhóm Lê Đức Thọ lại bị nhóm Lê Đức Anh thay thế …người đọc cảm tưởng Đảng Cộng Sản chuyển biến theo thời gian.

Nhưng khi nhìn kỹ, đọc kỹ, chỉ là một hướng độc nhứt, không thay đổi, Đảng Cộng Sản đổi người lãnh đạo, nhưng không đổi hướng lãnh đạo! Dù chúng ta có cảm tưởng ảng Cộng Sản đổi hướng đi nữa, ấy cũng chỉ là một chuyển hướng nghiên theo thời thế thôi, trước sau vẫn độc quyền!

Lúc cướp nước, lúc đấu tranh chống Thực dân để giành Độc Lập, thì lương lẹo, khi cần, đi gần với Pháp để dẹp các địch thủ, nhưng khi có lệnh Nga “bật đèn xanh” thì vào bưng chống Pháp ngay (19-21-1945). Thời gian trước, khi chưa có đèn xanh Nga thì câu giờ - modus vivaldi với Pháp - để đủ thời giờ tiêu diệt tất cả các phe kháng chiến không Cộng Sản - để độc quyền chống Pháp dưới sự hỗ trợ của Cộng Sản Quốc Tế.

Lý do nào mà đáng lý là phải lợi dụng giai đoạn modus vivaldi để cũng cố đoàn kết hiệp lực với các Đảng Phái Quốc Gia Không Cộng Sản để cả toàn dân Việt Nam chống Pháp, trái lại đàng nầy Đảng Cộng Sản lại tiệu diệt các Đảng pháp Quốc Gia? Chỉ vì mục tiêu cuối cùng là nhuộm đỏ Việt Nam chứ không phải giải phóng. Và vì vậy Hồ Chí Minh được Cộng Sản Quốc Tế cho mượn lương, mượn vũ khí, mượn cả người - nếu đồng mình Mỹ mất người (58 000 quân nhơn bỏ mình), nếu đồng mình Úc mất người, nếu đồng minh Đại Hàn, Thái Lan thất thoát thương vong nhơn mạng, …Thử hỏi xem, có ai biết rõ Liên Sô thương vong bao nhiêu? Tàu thương vong bao nhiêu nhơn mạng trên chiến trường Việt Nam? Chả phải Lê Duẩn đã nói là Việt Nam đánh Mỹ dùm Tàu dùm Liên Sô chăng?

Vì vậy, khi Hồ Chí Minh yếu gối, thiếu nhẫn nại, thiếu sáng suốt, thiếu nghị lực, thiếu quyết tâm, bắt đầu muốn đi đêm với Ngô Đình Diệm, thì nhóm Lê Duẩn Lê Đức Thọ cướp quyền ngay. Không có phe Nga, không có phe Tàu gì cả. Con đường thẳng là con đường tàn bạo, độc tài độc đảng, Cộng Sản hoá. Hồ Chí Minh sai đường, hạ bệ Hồ Chí Minh xuống thay bằng Lê Duẩn! Sau Lê Duẩn, đến Nguyễn Văn Linh…Lê Đức Anh… Không còn Nga, thì theo Cộng Sản Tàu. Ngày nay, Tàu Nga; Tập Cận Bình và Poutine bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Việt Nam dễ dàng mở cửa nói chuyện với Nga.

Nga, nay đổi tên không còn còn Liên Sô Cộng Sản nữa, vì cơ chế Liên Sô tạp nhạp không đồng nhứt được. Nhưng ngày nay, bao nhiêu quốc gia cựu Liên Sô hoàn toàn dân chủ? Tất cả đều là những quốc gia độc tài toàn trị. Các quốc gia nhóm Ban tíc, Balan, Tiệp, Hung …là những quốc gia ngoại lệ đã là những cựu quốc gia có sẳn một truyền thống dân chủ rồi và đã bị cưởng chế biến thành những quốc gia Cộng Sản.

Tàu, Việt Nam tương lai cũng thế thôi! Dù có bỏ, dù có từ hay đổi tên Đảng Cộng Sản, cũng vẫn không thoát được độc tài, vì tất cả những người lãnh đạo hay ứng viên lãnh đạo đều cùng một văn hóa, cùng một lý thuyết, cùng một văn minh … nói tóm lại, cùng xuất xứ một lò Cộng Sản mà ra.

Nhắc lại để không quên, nên nhớ, kể cả Gorbatchev, người đã phá vỡ hệ thống suy nghĩ Cộng Sản, chỉ vì lúc bấy giờ hệ thống kinh tế xã hội Liên Sô đang và đã đi vào đường cùn, ngõ cụt. Những tên lãnh đạo tiếp theo sau Gorbatchev, có khác chi các lãnh đạo Cộng Sản cũ của Liên Sô? Họ chẳng những là những độc tài độc đảng…mà còn là những tay trùm maffia, đã cướp bóc vơ vét toàn bộ tài sản, tài nguyên nước Nga, từ Eltsine, Medvedev hay Poutine

Vì vậy Đừng Tưởng Đảng Cộng Sản Việt Nam nhiều phe phái, tranh giành ảnh hưởng và có hai phe kẻ thân Tàu người thân Mỹ. Tất cả đều lệ thuộc Tàu, thân Mỹ là nhiệm vụ ngoại vi, lãnh của Tàu để be bờ Mỹ xâm nhập Biển Đông.

Đảng Cộng Sản Quốc Tế mà một hệ thống như con bạch tuột nhiều vòi, Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một cái vòi.

Ngày nay đầu não con bạch tuột là Bắc Kinh. Bằng chứng Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, sau khi qua Bắc Kinh “khấu đầu lãnh nhiệm vụ” qua Mỹ. Tàu sẽ khống chế Việt Nam, và “ranh giới sự Tự Quyết” của Việt Nam để nói chuyện với Mỹ chỉ nhỏ bằng lãnh hải Việt Nam là 40 cây số thôi - 4/5 Biển Đông Việt Nam là Nam Hoa Hải Tàu. Phía Biển Tây Hải Của Phi Luật Tân, cũng là một phần của Nam Hoa Hải Tàu còn có sự kiện tụng tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Tàu, chứ phía Biển Đông Việt Nam là mất rồi.

3/ Đừng Tưởng Mỹ Xoay Trục Là Việt Nam Không Hán Hóa:

Mỹ xoay trục chuyển lực lượng Hải quân từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương. Người Việt chúng ta từ quốc nội đến hải ngoại sung sướng, mong chờ. Nhứt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Con em hậu duệ người Việt tỵ nạn, nay có người làm tướng, là tá chỉ huy, cấp chỉ huy quân đội Huê Kỳ.

Mỹ sẽ đưa con em người tỵ nạn, be bờ giúp Việt Nam mẫu quốc chống bành trướng Trung Cộng!

Hãnh diện thay! Thế nhưng có thật vậy không?

Phi luật Tân, đồng minh với Mỹ từ Thế chiến 2, cùng Mỹ chiến đấu chống quân phiệt Nhựt, đã từng cho Mỹ đóng quân (Cubic Bay, và Clark AirBase,), thuộc trong hệ thống vòng đai phòng thủ Thái Bình Dương kéo từ Okinawa Nhựt Bổn, đến Úc Châu, nhưng vẫn chưa thấy tướng lãnh chỉ huy người Phi hay người Nhựt đến Việt Nam. Mỹ đã thử gởi đến Việt Nam một vị Lãnh sự gốc Việt hậu duệ người tỵ nạn Cộng Sản.

Có thể Mỹ muốn tạo hình ảnh một quan Thái thú Mỹ gốc Việt, để làm đối trọng cân bằng với Tàu. Vì ngày nay toàn bộ quốc gia Cộng Sản Việt Nam cũng do các quan Thái Thú Tàu Cộng Sản, gốc Việt Cộng Sản cai quản.

Vì vậy chúng ta Đừng Tưởng người Việt chúng ta không bị Hán Hóa. Chúng ta đã hoàn toàn Hán Hóa rồi. Chúng ta không có Chủ quyền. Mọi đường hướng ngoại giao đều nhứt nhứt phải hỏi đại diện Bắc Kinh, và nếu cần, công du khấu đầu. Việt Nam là chư hầu như lúc xưa Ba Lan, Hung, Đông Đức, Tiệp Khắc là chư hầu Liên Sô vậy!

Lúc xưa, vì Nga dùng từ Liên Sô nên không ai nói Nga Hóa. Ngày nay nửa Ukraine đang bị Nga Hóa. Nửa Bê La Russi A đang bị Nga Hóa… Quân đội Tàu không có mặt ở Việt Nam, nhưng quân phục quân đội Việt Nam là quân phục Tàu.

Mỹ sẽ xoay trục, Mỹ đã xoay trục. Mỹ trãi Hải quân với Hạm đội 7 đến sát Biển Đông Việt Nam - với Phi Luật Tân, với Okinawa với Đài Loan là những đồng minh tự nhiên làm điểm tựa.

Nhưng với Việt Nam? Ngoài những thăm viếng chẳng có chi là bảo đảm cả. Tàu chiến Mỹ máy bay Mỹ có thể “du ngoạn - cởi ngựa xem hoa” xuyên biển Đông Hải Việt Nam hay Nam Hải Tàu, nhưng có thể thường trực tuần tra không?

Và Việt Nam, với chủ quyền thực sự Tàu “cho phép” là một hành lang hải phận 40 cây số tính từ bờ. Bằng chứng ghe thuyền ngư dân hay tàu bè Việt Nam hoạt động ngoài 40 cây số lọt vào vòng đai “lưởi rồng - chữ U – chín nút” đều bị “tàu lạ Trung Cộng” đụng, đâm, xịt nước đuổi đi. Tàu bè Nhà nước, hải quân Việt Cộng thì la ó phản đối, còn thuyền bè ngư dân Việt Nam thì … ráng chịu. Ai biểu?

Còn chương trình vũ trang Nhơn dân giữ biển giữ hải, giữ giang sơn, thì ngày nay chỉ thấy biểu ngữ, tuyên truyền và súng AK để chống với cà nông hải pháo, thì người viết chúng tôi ngày nay chưa thấy gì cả.

Có thể chúng tôi chỉ là thằng tỵ nạn hải ngoại không biết gì! Chứ có lẽ, trong nước biết đâu, đã có một anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng đốt Tàu Lạ Hán Cộng rồi!

4/ Đừng Tưởng Sau Đại Hội, Đảng Sẽ Tân Canh, Sửa Sai, Việt Nam Sẽ Dân Chủ Hóa, Dân Việt Hưởng Nhơn Quyền:

Thấm thoát, chẳng chốc một Đại Hội nữa lại đến. Lại sắp đặt người. Bộ Tam Sên lãnh đạo lúc này múa may quay cuồng tuyên bố vung vít và sẽ có bộ Tam Sên mới, cũng sẽ vung vít tuyên bố quay cuồng.

Dân cá độ chánh trị nghề nghiệp trong nước và hải ngoại bắt đầu lên bài, tuyên bố, thầy rùa, thầy bói đoán mò.

Tất cả đang dùa tiền vào tụ ồng Chí Ba X, đoán rằng Thầy Ba X sẽ là tay Gorbatchev mới, nay vừa dẹp Tổng Phùng, để Tướng Vịnh thân Tàu chầu rìa, đưa Tướng Tri thân Mỹ lên giữ Quân đội Nhơn Dân.

Hôm nọ nghe Thầy Ba X phát ngôn nói “Quân phải trung với Tổ Quốc!”. Hay quá! Biểu Lính phải bảo vệ Tổ Quốc đúng là người Hiền.

Tổng Trọng du Mỹ Quốc! Obama mở văn phòng méo tiếp các nhà tranh đấu bị Việt Cộng “cho phép trục xuất qua Mỹ”. Tội nghiệp ông Tổng Obama bí nước, phải nhờ Điếu Cầy một cưu bộ đội, du kích nhơn dân Việt Nam thắng Mỹ cứu nước, đưôc huấn luyện nghề quân đội du kích chuyên viên nhà nghêề có cả những “du kích núp trên mây đánh máy bay Mỹ hạ Mac Cain”, thuộc lòng chiến thuật chiến lược Việt Cộng dạy Obama cách tiếp chuyện với Tổng Trọng. Và Luật Sư họ Cù hậu duệ nhà thơ ca tụng Củ khoai, và “Gió mưa là bệnh của trời”, sẽ dạy cho Tổng Obama luật rừng Việt Nam để nói chuyện với Tổng Trọng.

Ôi toàn chuyện kỷ nguyên ô ba ma! Còn có kẻ còn “hồ hởi” bảo Huê kỳ “đang đi tìm đồng minh chống Trung Cộng”! Và sung sướng hãnh diện bảo người đồng minh sánh giá nhứt là Việt Nam Cộng Sản. Vì chỉ có Việt Nam Cộng Sản mới là đồng minh sánh giá nhứt cho Mỹ, vì là kẻ hiểu Tàu Cộng nhứt. Đúng là ếch nằm đáy giếng! Thật là

Việt Nam ở Đông Nam Á, cũng như Hy Lạp ở khu vực đồng Euro vậy! Bỏ thì thương, vương thì chết tới bị thương!

Các bạn ơi!, mong các bạn, hãy sáng suốt cho chúng ta một lý do gì để nước Mỹ, và Âu Châu, nơi chúng ta đang sanh sống, đang đóng thuế, bỏ tiền, bỏ của, bỏ nhơn mạng, bỏ danh dự, bỏ đạo đức, giúp Việt Nam chống Tàu.Thật sự nước Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam, dân chúng Việt Nam, có thật sự muốn chống Tàu không? Và Mỹ có thật sự muốn chiến tranh với Tàu không?

Đó là những câu hỏi mà mỗi chúng ta phải tự đặt ra.

Để Kết Luận:

Chúng ta có gắng cảnh giác bỏ đi những Đừng Tưởng dễ dàng hằng ngày.

Đừng Tưởng Chánh Quyền Mỹ giúp Việt Nam Hải Ngoại Chống Cộng,

Đừng Tưởng Quốc Hội Mỹ Đấu Tranh Nhơn Quyền cho Việt Nam,

Đừng Tưởng toàn dân Việt Nam Chống Tàu,

Đừng Tưởng Việt Nam Hải Ngoại gồm toàn là nạn nhơn Cộng Sản, toàn là Người Tỵ nạn Cộng Sản,

Đừng Tưởng tất cả người Việt Hải Ngoại tha thiết với Việt Nam Cộng Hòa.

Đừng Tường Cờ Vàng Ba sọc được toàn người Việt của Việt Nam Hải Ngoại yêu chuộng.

Đừng Tưởng tất cả chúng ta là con cháu hậu duệ của người Việt Quốc Gia Tự Do của Việt Nam Cộng Hòa.

Đừng Tưởng người Việt tỵ nạn ai ai cũng khóc Ngày Quốc Hận 30 tháng tư, ai ai cũng hãnh diện nhớ ơn Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cả!

Mong thay

Hồi Nhơn Sơn, tháng bảy tuần hai.

Những ngày theo dõi những lung tung trong thời sự hằng ngày

Phan Văn Song

Nguồn Việt Báo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn