BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 64432)
(Xem: 58944)
(Xem: 36374)
(Xem: 28652)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Sự chơn thật và sự giả dối

21 Tháng Tám 200712:00 SA(Xem: 807)
Sự chơn thật và sự giả dối
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Phàm làm con người Ai cũng biết sự Chơn Thật và sự Giả Dối, nếu không có sự Chơn Thật thì làm sao biết được sự Giả Dối và nếu không có sự Giả Dối thì làm sao biết được sự Chơn Thật; Đó là luật tương đối hay là phản ánh của hai Thái cực Chơn Thật và Giả Dối.

Trong một Gia Đình từ Ông Bà sanh ra Cha Mẹ, rồi đến Cha Mẹ sanh ra Ta, thương yêu nuôi nấng dạy dỗ Ta, cho Ta ăn học nên người là sự Chơn Thật, thoảng như có người nói người không phải là con cháu của Họ thì đó là sự Giả Dối.

Hay trong một Quốc Gia, Đoàn thể Tôn Giáo, Chính Trị, Đa3ng phái cũng vậy, nếu như Họ thực thi đúng Mục tiêu, Tôn chỉ có lợi ích cho Nhân Quần Xã Hội thì là sự Chơn Thật, còn ngược lại thì là sự Giả Dối.

Ngoài ra sự Chơn Thật và Giả Dối còn thễ hiện qua sự thương yêu, khối tình yêu ái thiêng liêng ấy đã có sẳn từ khi Ta mới được sanh ra và được phát triển mãi cho đến khi Ta Trưởng Thành và đến ngày cuối cùng trước khi nhắm mắt lìa Đời đều luôn luôn có tình thương yêu bên cạnh Ta như hình với bóng; Nếu Ta sống một cách Chơn Thật, chính vì sự Chơn Thật ấy mới nẩy sanh ra khối tình thương yêu mầu nhiệm ấy, mới khiến cho Ta có được nghị lực đấu tranh cho sự sống vì bản thân, vì sự bảo vệ sự sống cho Gia Đình, Thân Tộc, giống nòi, Ta dám hy sinh, xã thân phụng sự đem đến sự ấm no Hạnh phúc, sự trường tồn của giống nòi, sự phồn vinh cho Quốc Gia Dân Tộc; Rộng lớn hơn nữa là tình thương yêu Nhân Loại Đại Đồng Thế Giới bằng tấm lòng từ bi bác ái nhân nghĩa vẹn toàn thì đó là sự Chơn Thật, còn ngược lại là sự Giả Dối và sự Giả Dối có thể hiện qua sự gian manh, xảo trá, lừa đảo, lường gạt, bịp bợm, tráo trở, không nói có, có nói không, nói mà không làm, không thương mà nói rằng thương, không ghét mà nói rằng ghét, làm sai mà không nhận sai, làm lỗi mà không nhận lỗi, hành động bất tài, bất chánh, bất nhân, bất xứng, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, lại láo khoét hô hào, khoe khoang đễ mị dân, ngụy tạo cho mình là người Anh hùng Quân tử, để dể bề tham nhũng, nhiểu nhương, loạn lạc, bạo ngược ly tán cướp của giết người, hại Dân, bán Nước, và hô hào vì Nước vì Dân, yêu tổ Quốc, yêu Đồng bào, đó là sự Giả Dối trắng trợn nên có câu kinh Xám Hối “Dối người nào khác dối Trời, Trời đâu dám dối ra Đời ngỗ ngang”.

Ngày xưa Tào Tháo đoạt nghiệp Hớn cũng nhờ sự giả dối và Ông Machiavel nhờ sự giả dối mới giữ được nước Ý, nhưng sự giả dối để được công thành danh toại, đắc lợi thế tình song vẩn không tồn tại, cũng như Hoàng Nghiệp Romain hay Tần Thủy Hoàng cũng tạo nên sự nghiệp bằng sự giả dối, và chính sự giả dối đó dã xô ngã sự nghiệp vỉ đại của Họ bởi đầu óc dối trá của Họ, nên lời xưa có câu “Thế sự vạn Ban Đô Thị giả Ta vì Đạo Đức giả vì chơn”. Để chứng minh ngày nay sự giả dối của Chủ Nghĩa Cộng Sản Bolshevik Lenin, ra đời hô hào Cách mạng tháng 10 năm 1917 cướp Chính Quyền và triệt hạ các Đãng phái khác và phát triển lan rộng khắp Châu Âu, Châu Á như vết dầu loang, cũng nhờ sự tuyên truyền giả dối. Đến năm 1921 Đãng Cộng Sản Bolshevik thành lập Đệ Tam Quốc Gia Cộng Sản để lãnh Đạo các Đãng Cộng Sản khác hầu nhuộm đỏ Thế Giới. Nhưng rồi cũng chính sự giả dối đó làm xụp đổ chủ nghĩa Cộng Sản ở Châu Âu như Liên Xô, Đức, Ba lan v.v…

Cải cách ruộng đất. Ảnh tư liệu từ Google


Ở Việt Nam Đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo, cũng học theo bải học của Lenin Bolshevik, cũng nhờ sự giả dối để cướp Chính quyền tại nhà Hát lớn Hà Nội 19/8/1945 và làm cuộc Cách mạng vô sản đã giết chết hằng triệu đồng bào Miền Bắc qua các cuộc đấu tố 1952-1954 cải cách ruộng đất vô sản hóa nhân dân, Hồ Chí Minh tuyên truyền những định lý căn bản của triết học Cộng Sản Bolshevik Lenin, phỗ biến tư tưởng nầy đến các cấp trong quần chúng bằng cách học tập tư tưởng Chính Trị Max-Lenin, lừa bịp nhân dân ở Miền Bắc và Miền Nam bằng lý luận, đấu tranh chánh nghĩa ngụy tạo, hô hào Cách mạng, giải phóng Miền Nam, Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào Giải phóng Miền Nam, kêu gọi Thanh Thiếu Niên Tòng Quân, phô trương khẫu hiệu đoàn kết Dân Tộc, Đoàn kết Đại đoàn kết, Sanh Bắc tử Nam, cứu Nước cứu Dân… Với chiêu bài đấu tranh giành Độc Lập Tự Do cho Đất Nước Việt Nam. “Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do”, và kêu gọi lòng yêu nước yêu Đồng Bào Việt Nam.

Hồ Chí Minh đã lường gạt giả dối Dân Việt Nam tin vào đường lối chính sách chống thực dân Pháp, và lường gạt công sức đấu tranh của các lực lượng phe phái Quốc Gia yêu nước các vị Anh hùng yêu Nước, Nhân Sỉ yêu Nước, Đồng Bào Việt Nam yêu Nước để rồi hy sinh hằng triệu Dân Việt Nam, Chiến Sỉ Việt Nam, Anh Hùng Việt Nam, cũng vì ý đồ cũng cố quyền lực của Đãng Cộng Sản Việt Nam, cũng chính Hồ Chí Minh đã ra tay tiêu diệt hằng loạt các nhà ái Quốc như cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lý Đông Á, v.v… và ép buộc Vua Bảo Đại Thoái vị.

Chính bản thân Hồ Chí Minh lấy sự giả dối ngụy trang cho mình làm người Lảnh Đạo tốt theo chủ thuyết Tam vô, vô gia đình, vô Tôn Giáo, vô Sản, nêu gương cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, yêu nước, yêu Đồng Bào. Nhưng sự thật thì sao? Thần tượng Hồ Chí Minh bị xụp đổ bởi sự dối trá, giả dối đã được phanh phui, phơi bày theo quá trình lịch sử Việt Nam (điển hình Hồ Chí Minh gian díu với Bà Nông Thị Xuân sanh ra Nông Đức Mạnh con Hò Chí Minh). Hơn 60 Năm Đãng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn dối gạt Dân Việt Nam thay đổi sách lược không ngừng, nói dối trở thành thói quen, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói “Đừng tin những gì Cộng Sản nói, mà hảy nhìn kỷ những gì Cộng Sản làm”.

Hồ Chí Minh đã gieo mầm móng Cộng Sản Việt Nam, áp đặt một Chủ Nghĩa Vô nhân Đạo lên toàn Dân Tộc Việt Nam làm cho Nước Việt Nam nghèo đói tụt hậu kể từ năm 1952. Bắt đầu cuộc đấu tố ruộng đất, đến vụ án nhân văn giai phẩm, rồi đến Mặt trận giải phóng Miền Nam, cuối cùng cưởng chiếm Miền Nam do sự xếp đặt của Hoa Kỳ nên ngày 30/4/1975 Miền Nam hoàn toàn thất thủ. Nhưng Hồ Chí Minh cũng đâu có còn tồn tại bởi Ông đã chết năm 1969, và trở thành một Tên tội đồ truyền kiếp của lịch sử “Trăm năm bia đá thì mòn, ngằn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Bởi tội ác diệt chủng như Hitler. Mặc dù Hồ Chí Minh đã chết, nhưng thế hệ CSVN vẩn tiếp nối, Đãng Cộng Sản Việt Nam đang trên đỉnh cao của sự chiến thắng bằng sự giả dối luân hành qua các tay lảnh Đạo Đãng và nhà nước: Trần Văn Trà, Phạm Văn Đồng, Vỏ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Lê Duẫn, Lê Đức Anh, Vỏ Văn Kiệt, Lê Đức Thọ, Đổ Mười, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, v.v… cùng với Tập đoàn Cộng Sản các cấp từ Trung Ương đến Địa Phương, cũng dùng giọng điệu tuyên truyền giả dối: “Đãng và Nhà Nước vì Dân, Phục vụ Dân, Đãng là đày tớ của Nhân Dân”, “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập Tư Do Hạnh Phúc, Hồ Chí Minh muôn năm, Đãng Cộng Sản muôn năm, v.v…”.

Hiện nay Đãng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng các chiêu thức giả dối siêu đẳng trước Nhân Dân Việt Nam bằng hình thức ra Nghị quyết, Pháp lệnh, Hiến pháp, Thông báo, Cải thiên mở rộng bang giao kinh tế Nước ngoài, bầu cử Quốc Hội, “xây dựng một Xã hội chủ nghĩa công bằng dân chủ văn minh”. “Dân làm chủ Đãng và nhà nước lãnh Đạo” “Nước giàu Dân mạnh”. Tất cả những chiêu thức trên đều nhầm vào mục đích tuyên truyền để giữ vững chế độ Cộng Sản độc tài chuyên chế. Đã trải qua 32 năm Thiên đường Cộng Sản chỉ là ảo ảnh, Họ không có xây dựng gì cho Đất Nước ngoại trừ nhà Tù, trại Cải Tạo vùng kinh tế mới và những cơ ngơi, cơ quan của Đãng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam. Họ mị Dân và lừa bịp cả Thế Giới, Họ đã gây ra bao cảnh tang thương, tan tác, mất mát từ vật chất lẩn Tinh thần, Đạo Đức truyền thống của Dân Tộc, Họ đang đẫy Việt nam vào hai gọng kềm của Tư bản đỏ và Tư bản tài phiệt, trước dư luận Thế giới, Họ cũng phô trương những điều giã dối là tại Việt Nam có Tự Do Nhân Quyền, có Tư Do Tín Ngưỡng, Tự Do báo chí, Tư Do ngôn luận nên Cha Nhà thờ củng là Đãng, Sư ở Chùa cũng là Đãng, nên tất cả Sư, Tăng Ni, Phật Tử, Chức Sẳc, Chức Việc, Đạo Hửu, Tín Đồ, Cha và con chiên đều nằm dưới sự quản lý của Đãng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam, nên đời thay Đạo loạn, không còn gì là phẫm hạnh, Đạo hạnh của Chức Sắc, Nhà Sư, Cha xứ, giáo hội. Đạo Quốc doanh không còn theo đúng kỷ cương, điều luật của Đạo, nên mới dối Đạo mượn danh Đạo tạo danh Đời, vì thế mới có cảnh bán Chùa, cướp Đất, các Sư, các Cha, các Chức Sắc đi xe đời mới, ở nhà sang, uống rượu, hút thuốc và có các Cô hầu. Hằng năm các Chùa và Nhà thờ thường hay có lễ bái cúng tế. Đãng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam có cho người đến Chùa, Nhà thờ để thu nhận tiền lể vật cúng bái của Dân đem về phân chia cho UBND Tỉnh, Huyện, Xã và đễ lại một phần cho Chùa, cho Cha, Sư, Chức Sắc an hưởng. Nếu như có ai bất bình, chướng tai gai mắt, thì coi chừng bị trù dập, bắt bớ, tù đày hay thủ tiêu hoặc nếu là lãnh Đạo các cơ quan Hội đoàn, Chùa chiền, Nhà thờ thì sẽ bị kiễm điễm, tự kiễm nhận sai lầm và từ chức, hoặc bắt buộc phải từ chức văn hóa để thay thế người khác đắc lực với Đãng và nhà nước hơn, đây là sự giã dối có kế hoạch, không những dối người mà còn dối Trời Phật Thánh Thần, về mặt Tôn Giáo.

Còn ở ngoài Đời sống Xả Hội thì không thể nào kể hết từ Anh chăn trâu, chăn bò, chăn vịt làm ruộng, làm thuê tham gia Bộ Đội, Giao Liên du kích, Cán bộ ngày xưa nón tai bèo, khăn rằn quấn cổ, mang dép râu, ngày nay trơ thành Cán bộ, lãnh Đạo Đãng và Nhà Nước đi xe hơi ở nhà lầu vợ hai vợ ba ăn trên ngồi trước sung sướng tấm thân chưa phỉ còn sanh ra cờ bạc, cá độ, rượu chè, hút sách, gái gộc nai tơ mua bán đỗi chác dối gian, hối lộ tham nhũng, tham ô quyền thế nhan nhản hằng ngày. Ôi! Thành phố Hồ Chí Minh thối nát, Thủ đô Hà Nội lụn bại gia phong nhà Nam.

Như vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam là gì? Là con ký sinh trùng nguy hiểm tai họa khốn khổ cho Nhân Dân Việt Nam, Nó gậm nhấm, bòn rút, hút máu Nhân Dân Việt Nam, Đất Nước Việt Nam điêu tàn lũng đoạn kinh tế sau bức bình phong hào nhoáng che đậy bởi nhà cao cửa rộng của thành phần Cán bộ Đãng viên, khi du khách đến viếng thăm Việt Nam tưởng là Dân giàu, nhưng sự thật đa số là của Cán bộ Đãng và Nhà Nước Cộng Sản. Nhìn lại Dân thì nghèo ăn xin, lượm rác, làm mướn làm thuê, buôn bán vặt vảnh, nô lệ nước ngoài, một xã hội giả dối, nói Dân làm chủ sự thật Cán Bộ Đãng làm chủ, sự phản ảnh nghịch lại rằng Họ giả dối và lừa bịp Thiên Hạ.

Dân oan khiếu kiện Quốc Hội không binh vực cho Dân mà còn làm ngơ, mặc cho quan chức địa phương lạm quyền, rừng nào cọp nấy, không theo luật lệ, hành pháp rối loạn, không nghiêm minh, tòa án xữ không công bằng, xữ án có hối lộ thì đầu to đít teo, án nặng thành nhẹ, nên vụ khiếu kiện đất đai, Đãng và Nhà Nước chiếm dụng đất của Dân, Địa phương không giải quyết, kéo dài năm nầy đến năm khác. Vậy Quốc hội thành lập để làm gì? Ủy ban Thanh Tra các cấp để làm chi? Tại sao không Thanh tra Đãng và Cán Bộ làm sai trái với Dân? Mà bắt Dân đè đầu đè cỗ, người Dân sống cảnh trên đe dưới búa nên oan ức lòng Dân căm phẫn, mới biểu tình kêu oan trước Quốc Hội và ở Hà Nội. Họ không sợ bắt bớ tù đày, không sợ chết mới cùng nhau biểu tình khiếu kiện cho những người có lương tâm nhìn thấy nỗi oan khiêng của người Dân. Thế nhưng cấp lãnh Đạo không nhìn thấy vẫn đàn áp bằng bạo lực, như vậy sự giả dối mà Cán Bộ Đãng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã nói với Dân, đã hô hào với Dân nay đã phô bày ra trước mặt Dân, cho lòng Dân thấy rỏ sự giả dối của Đãng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam thì sự giả dối đó như một quả bóng nếu đánh mạnh chừng nào thì sẻ dội ngược lại mạnh chừng đó, đây cũng là dấu hiệu của sự xụp đổ Chế độ Cộng Sản Việt Nam, nên sự giả dối càng nhiều thì chính sự giả dối sẻ đạp đổ tiêu tan mau chóng ngần ấy. Giống như sự xụp đổ của Chủ Nghĩa Cộng Sản khối Đông Âu: Liên Xô, Đức, Ba Lan, và các Nước khác v.v…

Sự giả dối phản ánh lại sự chơn thật là sự Tự Do Dân Chủ như lòng Dân Việt Nam mong ước là một Xả hội Hòa Bình Độc Lập Tự Do thật sự, có hiến pháp, lập pháp, hành pháp, công lý, công bằng, tự do, từ bi bác ái, do Nhân Dân bầu chọn ra để phục vụ cho Dân, vì Dân, để phát triển kinh tế và các tầng lớp Sỉ Nông Công Thương, sự phát triển Tự do kinh tế, Tự do báo chí, Tự do ngôn luận, Tự do Tín ngưởng tức là Người Tu Chơn thật sự để cứu rỗi, phỗ độ Chúng Sanh hướng tới Chân Thiện Mỷ tức là Đạo. Đạo và Đời tương đắc “Đạo không Đời không sức, Đời không Đạo không quyền” như bên nhà Phật cách đây Hai ngàn năm trăm hai mươi một năm về trước Đức Phật Thích Ca biết được sự khỗ của con người Sanh Lảo Bệnh Tử nên mới quyết chí Tầm chơn, để tìm phương giải khổ cho Đời đưa con người đến chỗ giải khỗ, giải thoát nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống hay cảnh Niết Bàn đây là sự chơn thật vỉnh cửu.

Ở bên Trung Hoa đời nhà Châu Đức Khổng Tử chu du đi khắp Thiên Hạ truyền bá Đạo Nho vì Ngài thấy thế thái nhân tình suy vi, Nhân tâm bất nhứt, con người đã xa lìa bổn thiện và chẳng thể hiện làm người, mà Đạo làm người không thực hiện được thì mong gì Đạo Trời nên Nho Giáo có câu “Nhơn Đạo bất tu Tiên Đạo viễn hỉ” cốt yếu đễ chúng sanh nhớ đến Đạo làm người trên hết.

Và cũng vì con người ham mê Tiền bạc, Duyền thế Danh vọng, đã làm cho Đời loạn lạc, đảo lộn luân thường mạnh đặng yếu thua nên Ngài dạy các Môn Đệ rằng “Chứa vàng bạc để dành cho con cháu chưa chắc giữ được, chứa sách vở dành cho con cháu chưa chắc gì chịu đọc, không gì hơn là chứa cái âm đức mờ mờ khó thấy kia đễ dành cho con cháu mới là kế sách lâu dài” vì thế Ngài dạy Ta cốt yếu tìm ở sự chơn thật chớ Tiền tài Danh vọng, Phú quý Giàu sang hay nghèo khó bần hàn cũng chỉ là cảnh tạm ảo mộng phù du, không thể nào tồn tại.

Do đó nếu không có giả thì chẳng có chơn, nếu không có chơn thì chẳng có giả, nếu không có Tà thì cũng làm sao có Chánh, nếu chẵng có bạo tàn thì lấy gì chứng minh Nhơn nghĩa, nếu thiếu kẻ vô lương tham nhũng, thì làm sao nỗi bật giá trị xứng đáng của kẻ Công bình liêm chánh thanh cao, Đời xưa trong Triều chánh có Nịnh thần, thì có các Bậc Trung cang nghĩa khí Anh Hùng mới có cơ hội biễu dương tài đức. Kẻ có tài đức hành động của Họ từ bi bác ái nhân nghĩa hòa đồng, thường đưa Họ đến chổ thành công vinh hiễn người Đời ca tụng, còn kẻ có tài thiếu đức thì hay bị thất bại và người đời dèm pha chê chán. Nhưng có như vậy nguời ta mới hiễu được đễ trọng người Tài đức. Cỗ nhân có câu “Đức thắng Tài” hay “Đạo cao Đức Trọng” đấy cũng ám chỉ làm người phải thể hiện cái chơn lý chơn thật là sự thương yêu công chánh, Công bằng Bác ái Từ bi Nhân nghĩa Đại đồng.

Người Tài Đức Việt Nam Ta hiện có hằng trăm hằng triệu đang ở trong và ngoài Nước, Họ đang đấu tranh đễ giải ách Cộng Sản, như các vị lảnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo, các quí vị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trên Thế giới, các Hội đòan, các Quân nhân Cán chính, các Cơ quan Truyền thông Báo chí, và Quí vị Đồng hương các nơi ở Hải Ngoại và Quốc Nội, Họ là những người có Lương tâm chơn thật yêu Tỗ Quốc yêu Đồng Bào Việt Nam, Họ phát động Phong trào tranh đấu Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền để giải thễ chế dộ Cộng Sản, xây dựng lại một Quốc Gia Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Thật Sự phồn thịnh phát triễn mọi mặt kinh tế, Chính Trị Nhân văn v.v… hầu kịp bước theo nền văn minh Thế Giới.

Hiện nay cũng có những thành phần Cán Bộ Đãng Viên Cộng Sản chân chính có lương tâm tự kiểm điểm xét lại quá trình hành xữ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, Họ cũng ý thức nhìn nhận lại rằng sự sai lầm của Chủ Nghĩa Cộng Sản Việt Nam, Họ biết được giá trị của sự Chơn Thật qua sự giả dối, nên Họ cũng muốn có sự cải tỗ hoặc thay đỗi Chế độ Cộng Sản để cho Dân Việt Nam có được sự Tự Do Dân Chủ Ấm No Hạnh Phúc thật sự. Họ cũng muốn xây dựng lại Đất Nước trên tinh thần thương yêu hòa giải Dân tộc, loại bỏ Đãng Cộng Sản độc tài, thành lập Đa Đãng và Thanh trừng thành phần Cán Bộ Đãng Viên Công Sản Bán Nước Hại Dân. Đấy cũng là những biểu tượng của những Anh Hùng tài cao đức trọng có lương tâm chơn chính chơn thật muốn cứu Dân cứu Nước.

Vậy chúng ta hảy đồng tâm nhứt trí đoàn kết trong Nước cũng như ở Hải ngoại đấu tranh cứu Dân, cứu Nước Việt Nam, chúng ta không thễ chờ đợi ai cứu giúp chúng ta. Hơn nữa thế kỷ trôi qua thời gian không dừng lại nếu chúng ta không tranh đấu tìm phương giải thoát ách Cộng Sản, giống như Thuyền bơi giòng nước ngược. Nếu không tiến ắt sẻ lùi. Chúng ta hảy thương yêu đoàn kết nhau, cùng nhau tiến lên đấu tranh cứu Dân cứu Nước bằng tấm lòng thương yêu Tỗ Quốc và Đồng bào Chơn Thật, đó là sự thương yêu chơn lỷ, chỉ có sự chơn thật mới thắng được sự giả đối, chỉ có sự chơn thật mới tồn tại vỉnh cửu, như những bậc Anh Hùng Liệt Nữ được ngàn đời lưu danh hậu thế. Còn ngược lại sự giả dối thì không bao giờ tồn tại sẻ bị xựp đổ điêu tàn theo thời gian, ngàn đời phê phán.

Kỷ Sư Nông Học Nguyễn Thị Mỹ Nga
Ngày 21/08/2007 AL 09/07/Đinh Hợi

Tài Liệu Tham Khảo
(LTĐ của Đức Hộ Pháp)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn