BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 74639)
(Xem: 62502)
(Xem: 39833)
(Xem: 31424)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quyền Uy Luận

17 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 1822)
Quyền Uy Luận
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

Có ba thứ quyền uy trên trái đất từ thuở loài người thoát khỏi cảnh ăn lông ở lỗ ­để kiến tạo xã hội văn minh. Phàm những ai thích quyền uy, lợi dụng quyền uy, chống quyền uy và sợ quyền uy ­đều phải quán triệt ba thứ quyền uy ấy.Quyền uy hợp pháp. Thế nào gọi là quyền uy hợp pháp ? Quyền uy hợp pháp là quyền uy ­được pháp lí thừa nhận. Pháp lí của một quốc gia là gì ? Là Hiến pháp. Do đâu có Hiến pháp ? Dân chúng bầu Quốc hội. Quốc hội lập Hiến pháp. Từ Hiến pháp mới đẻ ra các cơ cấu quốc gia ; mới có Lập pháp, Tư Pháp, Hành Pháp ; mới có Tổng thống hay Chủ tịch ; mới có Nội các. Rồi mới có Tòa án và Nhà tù. Nói nôm na, quyền uy hợp pháp là quyền uy có chính quyền, chính phủ. Có chính quyền thì mới phân quyền cho cá nhân. Thí dụ : Thủ tướng chính phủ mời ông Nguyễn văn Chức giữ Bộ nội vụ là ông Chức có quyền uy hợp pháp. Ông Chức có quyền bổ nhiệm hay cách chức Tổng giám đốc công an, Tỉnh trưởng... Kẻ nào hỗn láo dám công khai nhục mạ ông Bộ trưởng nội vụ, kẻ ấy sẽ bị truy tố ra pháp luật, sẽ vào tù. Thí dụ : Tổng thống Ngô Đình Diệm ban quyền cho ông Lê Quang Tung là ông Tung ­đeo lon trung tá vào và cả nước sợ quyền uy của ông Tung. Thí dụ : ông Nguyễn văn Thiệu ban quyền uy cho ông Cao văn Viên là ông Viên làm Đại tướng tổng tham mưu trưởng quân lực VNCH, tha hồ ban nhật lệnh, tha hồ bắt bỏ quân lao những anh lính nhớ vợ thương con mà đào ngũ, tha hồ gắn lon, gắn huy chương cho sĩ quan văn phòng ! Có quyền uy hợp pháp, dẫu ngu dốt, người ta vẫn ­được phép xưng mình là tướng, là tá , là thủ tướng, là chủ tịch. Quyền uy hợp pháp cho phép lập các Hội ... tương tế, cho phép cả lạc quyên, xổ số Tombola, cho phép đối lập và cấm đoán đối lập. Điều đáng nói là, vì có quyền uy hợp pháp, muốn bắt ai chống lại tư tưởng và hành ­động của mình, người bị bắt đều có giấy mời hay trát gọi. Quyền uy hợp pháp có thể rất bá đạo hay vương đạo. Tuy nhiên, bá đạo hay vương đạo thì vẫn cứ là quyền uy hợp pháp. Nói tóm lại : Khi không nắm được chính quyền, khi không có chính phủ thì không có quyền uy hợp pháp. Bởi vì không thể nhân danh cái gì mà tỏ quyền uy, không thể nhân danh ai mà thị uy ­được.Quyền uy tự tạo. Thế nào gọi là quyền uy tự tạo ? Quyền uy tự tạo là quyền uy tự mình tạo ra bằng tài năng và đạo đức của chính mình. Khi người ta thấy quyền uy hợp pháp nằm gọn trong tay bọn bất xứng, bọn tham nhũng thối nát, bọn độc tài khốn kiếp, bọn ­đàn áp và bóc lột dân chúng, bọn làm ung bấy tổ quốc, bọn làm ­điêu đứng dân tộc, người ta chống lại chúng để tước đọạt quyền uy hợp pháp khỏi tay chúng. Đương nhiên, kẻ chống đối chưa có quyền uy. Và họ phải tự tạo quyền uy. Như đã nói, họ tạo quyền uy bằng tài năng và đạo đức của họ. Một người dùng tài năng và đạo đức của mình chỉ ­được chính nghĩa ra bốn phương và được quần chúng ngưỡng mộ, hậu thuẫn. Lịch sử nhân loại không thiếu những con người tự tạo quyền uy. Lịch sử Việt Nam càng không thiếu. Gần gũi chúng ta nhất là anh em nhà Tây Sơn. Bất kể anh là ai, thạc sĩ hay hạ sĩ, nếu anh chinh phục nổi sự cảm mến của quần chúng, nếu anh được quần chúng ủng hộ anh vì đại nghĩa của anh, anh ­đã có quyền uy tự tạo. Từ quyền uy tự tạo, anh sẽ dấy động một phong trào để giành lấy quyền uy hợp pháp của bọn bất xứng. Khi chưa nắm quyền uy hợp pháp, nghĩa là, khi vẫn ở cái vị thế quyền uy tự tạo, người ta không ­được phép khinh nhờn sự ngưỡng mộ của quần chúng mà tác yêu tác quái. Thông thường, những người tự tạo quyền uy để mưu đồ ­đại sự đều là những bậc khiêm cung "vui sau niềm vui của thiên hạ, buồn trước nỗi buồn của thiên hạ" ; đều là những bậc sẵn sàng móc tim dâng đại cuộc và chẳng màng lộc bổng cá nhân hay thèm khát cái hư danh tầm thường. Do ­đó, cái lầm nhỏ của họ ­được quần chúng bỏ qua, cái sai lớn của họ được quần chúng xúm nhau chia xẻ. Những người tự tạo quyền uy gần gũi nhau thì gắn bó, xa cách nhau thì giữ thái độ quân tử, không "cách chức" nhau, không phổ biến tài liệu "bôi bẩn" nhau. Và như thế, chính thế, dẫu chưa có quyền uy hợp pháp mà tưởng chừng họ đã có rồi.Quyền uy ảo tưởng. Thế nào gọi là quyền uy ảo tưởng ? Quyền uy ảo tưởng là quyền uy của một hạng người không có quyền uy hợp pháp hoặc đã bị tước đoạt quyền uy hợp pháp và chẳng một chút tài năng, đạo đức để tự tạo quyền uy. Nói rõ ràng, quyền uy ảo tưởng là quyền uy của một hạng người đã đánh mất quyền uy hợp pháp của chính mình. Đó là những ông tướng đào ngũ, những ông tá đào ngũ trước lệnh đầu hàng vẫn cứ tưởng bở mình còn là tướng, là tá ở nước Mỹ, nước Pháp ! Và họ ồn ào tranh ­đấu cũng chỉ nhằm mục đích phục hồi quyền uy hợp pháp cũ của họ. Hạng người ảo tưởng không biết thời và thế của mình nên đã khoác lên mình thứ quyền uy ễnh ương giả bò để phong chức tước lẫn nhau, xưng tụng lẫn nhau và ... chửi bới lẫn nhau. Nếu chỉ có vậy thôi, không nên mất thì giờ suy nghĩ về họ. Đằng này, ngoài những chức tước lố bịch, họ còn lập cả Ban Hành Động ­để trừ khử những ai dám khinh nhờn cái quyền uy ảo tưởng của họ. Ai dám công khai chửi tổng thống Nguyễn văn Thiệu khi ông còn ngự ở Dinh Độc Lập ? Và kẻ nào dám, kẻ ấy sẽ bị tống giam ngay lập tức. Tạo sao ? Vì ông Thiệu có quyền uy hợp pháp. Ta, Đồng Nai tư mã, công khai gọi ông chủ tịch Hoàng Cơ Minh, ông chủ tịch Phạm Ngọc Lũy là hai ông lạc quyên, xổ số. Pháp luật nào truy tố ta ? Ban Hành Động của hai ông à ? Hãy đến nhà ta đi, hãy hẹn đúng ngày giờ đến nhà ta hoặc hãy viết "văn thư" kí tên và ghi địa chỉ chính xác dọa ta đi, ta sẽ báo cảnh sát Mỹ và cả lũ vào tù. Nhưng nếu lén lút ­đâm chém thì đó là hành động và tư tưởng của bọn găng tơ, bọn côn ­đồ, bọn mafia khốn kiếp. Khi ấy, chủ tịch đồng hóa với Al Capone, Don Corléone ... Và quyền uy ảo tưởng là quyền uy của hạng tà đạo. Dĩ nhiên, họ là lũ tà đạo. Nên họ đã ghim vào tuổi trẻ, ghim vào trái tim nhiệt tình của tuổi trẻ vết tích Tuyên Thệ ô nhục để tuổi trẻ chết đứng trong quyền uy ảo tưởng của họ. Tất cả những ai đã tuyên thệ với lũ tà đạo đều không dám lên tiếng công phẫn về hành động vô liêm sỉ của chúng và tư tưởng bỉ ổi của chúng. Tuổi trẻ và những ai trót lỡ tuyên thệ với lũ tà đạo đành chịu cái thế "chết đuối trên cạn". Những người ­đã tuyên thệ với lũ tà đạo quên rằng, chỉ có một lời tuyên thệ duy nhất là trung thành với tổ quốc và dân tộc mới có giá trị và mới, suốt đời, giữ nguyên vẹn lời thề. Tuyên thệ với Đảng, dẫu là Đảng cộng sản, vẫn cứ hủy lời tuyên thệ như thường, miễn là công khai hủy bỏ và nhận thức một cách thành thật rằng mình đã sai lầm. Tuyên thệ với bọn ăn cướp thì càng nên quên mình đã tuyên thệ. Lũ tà đạo đã bị đồng hóa với găng tơ, mafia. Hãy hiên ngang dìm non lời thề trung thành lạc quyên, xổ số, súng gỗ, chiến khu bịp ! Bọn quyền uy ảo tưởng chẳng có tư cách gì phán xét ai và càng chẳng có quyền hành gì hãm hại ai. Vì, bản chất của chúng là ảo tưởng. Chúng không có cái uy của quyền uy hợp pháp, không có cái đức của quyền uy tự tạo. Chúng chỉ là ễnh ương ham to bằng bò. Và đã tan xác !*Tất cả những kẻ tự phong mình là chủ tịch, là tổng thư kí, là tổng vụ này nọ và tự cho mình đầy đủ quyền uy khuynh loát và chế ngự những người khác và bắt người khác phải đi vào quỹ đạo của mình, trong cái thế vô chính phủ hôm nay, đều là bọn ảo tưởng. Và quyền uy của chúng là quyền uy ảo tưởng. Với bọn ảo tưởng, bọn lộng giả thành chân, bọn lấy chiêm bao làm sự thật mà vẫn còn có người hoài công ­đem cái kiến thức pháp lí của mình luận về cương lĩnh tà đạo đến nỗi bị tà đạo chụp cả thùng rác lên đầu, thật đáng tiếc ! Mới chỉ là quyền uy ảo tưởng đã học đòi bá đạo, chặn lời bịt tiếng thiên hạ. Khi nắm gọn quyền uy hợp pháp, hẳn sẽ xẩy ra đại họa đốt sách chôn học trò. Cộng sản đang là cái nhọt mưng mủ làm nhức nhối dân tộc. Ngày nào còn cộng sản, ngày ấy đồng bào ta còn đau khổ, tủi nhục. Và giữ vững niềm tin giải thoát quê hương, quyết tâm tiêu diệt cộng sản là bổn phận, là nghĩa vụ của mỗi người Việt Nam lưu vong. Muốn bảo vệ niềm tin, muốn tận diệt cộng sản, trước hết, cần nhận diện bọn tà đạo, không để chúng hành xử cái quyền uy ảo tưởng của chúng. Bởi vì, bằng quyền uy ảo tưởng, bằng Ban Hành Động phi pháp, bọn tà đạo đã dọa nạt người công chính, ­đã gây chia rẽ, thù hận tứ tung giữa các hội đoàn của cộng ­đồng Việt Nam tị nạn cộng sản khắp nơi. Đã đến lúc lưu dân trên thế giới phải đứng dậy, lên tiếng bắt bọn tà đạo trả lại tiền lạc quyên, tiền mua vé số mà chúng đã ních chặt túi rồi trích tiền đó thuê lũ côn đồ văn nghệ chụp mũ, bôi bẩn những ai vạch trần mọi hành động bịp bợm, gian manh của chúng. Đã đến lúc phải khai quật xác chết của người chết oan để phanh phui vụ ám sát đê tiện. Đã đến lúc phải cấm chỉ bọn tà đạo lợi dụng lòng yêu nước và tinh thần chống cộng của chúng ta. Và, hơn hết, những người tuổi trẻ phải ly khai bọn tà đạo để tìm con đường chiến đấu tiêu diệt cộng sản giải thoát đất nước yêu dấu.Đồng Nai Tư Mã


6-85


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn