BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75293)
(Xem: 62752)
(Xem: 40052)
(Xem: 31761)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thông bạch Vu Lan 2549

10 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 926)
Thông bạch Vu Lan 2549
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54

2005-08-10 | | PTTPGQT


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, T.P. Hồ Chí Minh


Phật lịch 2549
Số 06/VHĐ/VT

THÔNG BẠCH VU LAN 2549
của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Thưa toàn thể Phật tử trong và ngoài nước,

Cứ mỗi độ Vu Lan về, thì trong lòng mọi Phật tử Việt Nam lại rộn lên những ý niệm báo hiếu. Hình ảnh Tôn giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu Mẹ trong kinh Vu Lan Bồn (Ullambana) là bài học báo hiếu cho người Phật tử. Nhưng ý chí thiết tha của cá nhân Tôn giả không đủ, bởi vì như lời Phật dạy, phải cần đến đức hạnh thanh tịnh của chư Tăng nhân ngày Tự Tứ chú nguyện, thì mới viên thành việc cứu độ. Đây là bài học thứ hai về đại lực từ bi của pháp thể Tăng già.

Từ hình ảnh báo hiếu cứu mẹ với nguyện lực đại bi của chư Tăng, cho đến Ngày xá tội vong nhân trong truyền thống Vu Lan rằm tháng bảy ở nước ta, đã có bước tiến dài trong ý thức tự lợi lợi tha, đem con người riêng biệt tương thông với nhân loại và chúng sinh. Vì vậy mà kinh dạy : Chúng sinh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau.

Thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có khổ đau, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có ác tâm, ở đấy có địa ngục ; ở đâu có đàn áp, nhục hình, ở đấy có địa ngục, ở đâu ý chí và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đấy có địa ngục. Trong ý nghĩa về địa ngục như thế, người Phật tử biết rằng nếu không có tâm Đại Bi, thì không thể nào giải thoát chúng sinh ra khỏi mọi loại địa ngục. Đại Bi là lấy từ bi làm gốc, là động cơ của Bồ tát hạnh. Bồ tát hạnh trong mùa báo hiếu Vu Lan là siêu độ cho hương linh cửu huyền thất tổ, rộng hơn nữa, là mở cửa địa ngục xóa tội cho mọi loài chúng sinh trong sáu cõi. Đấy là hiếu hạnh của Phật giáo, mà hiếu hạnh qua kinh sách của Phật giáo Việt Nam, thì “quên mình cứu người”, “giúp nghèo cứu thiếu, thương nuôi quần sinh” đứng đầu Hiếu hạnh.

Trong xã hội đầy dẫy tệ đoan ngày nay, đơn vị gia đình đang bị hủy hoại. Lòng hiếu thuận biến thành niềm tham luyến hiếu lợi. Tiền tài, danh vọng làm thước đo cảnh sống trăm năm hư ảo. Cha mẹ, tổ tiên, tổ quốc... đang là những chiếc bóng mờ thiên di ra khỏi trái tim và trí não con người. Đây chính là địa ngục thường trực vây kín con người xã hội ngày nay. Và cũng chính ngày nay đây, hình bóng Tôn giả Mục Kiền Liên đi cứu Mẹ là tiếng kêu cảnh tỉnh, để con người thôi làm những đứa con hoang, côi cút, dù đang sống phủ phê trong danh lợi, bạc tiền. Một tiếng kêu cảnh tỉnh để trả lại mẹ cha, tổ tiên, tổ quốc cho con người.

Phải sống và chết trong Hiếu hạnh thì mới thánh hóa những kiếp đời và tịnh hóa nhân gian. Hiếu hạnh với đức Thế tôn là truyền thừa Chánh pháp ; hiếu hạnh với Tổ tiên là bảo vệ con người của nòi giống ; hiếu hạnh với cha mẹ trong hiện tại, quá khứ hay vị lai là phục vụ chúng sinh. Bằng Hiếu hạnh mà Phật tử Việt Nam góp phần tích cực đòi lại Nhân quyền cho người sống và Linh quyền cho người chết.

Thực hiện Hiếu hạnh, tức đem tâm Đại Bi mà che chở, đem tâm Đại Từ mà làm lợi ích, đem tâm Vô Úy mà bảo vệ con người và chúng sinh trong thời đại hiếu sát, bức hiếp ngày nay. Được như thế, mùa Vu Lan báo hiếu trở thành ngày Tết Hiếu thuận với tổ tiên và hòa lạc nhân loại.

Bi nguyện của hiếu hạnh không chỉ là sự nhớ ơn và trả ơn với cha mẹ nhiều đời, với chúng sinh muôn kiếp, mà còn là hạnh lợi tha của Bồ tát. Và từ hạnh lợi tha mà thành Phật. Cũng do hạnh lợi tha mà các vọng tưởng tan biến, nghi ngại không còn, khủng bố cũng chấm dứt, quê hương thành tịnh độ, thế giới hết địa ngục, trần gian họp hội Long hoa.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Thanh Minh Thiền viện - Saigon, Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2549
Viện trưởng Viện Hóa Đạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn