BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35653)
(Xem: 33246)
(Xem: 32352)
(Xem: 24669)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngụy trí thức, các ông bà là ai ?

16 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 566)
Ngụy trí thức, các ông bà là ai ?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 A – AI LÀ NGỤY TRÍ THỨC ? 

  I -- Giá trị trí thức không do bằng cấp

 Thông thường khi đề cập đến giới trí thức thì hầu như mọi người đều liên tưởng đến các ông các bà có học lực cao được bất cứ nhà nước nào trên thế giới chứng nhận qua bằng cấp .

 Ngày xưa ở Việt Nam là các ông trạng nguyên , bảng nhãn , thám hoa , tiến sĩ , phó bảng , cử nhân , tú tài . . thuộc giới nho sĩ , được vua chúa chọn lựa ra làm quan để cai trị thần dân qua những cuộc thi Hương , thi Hội hoặc thi Đình .

 Ngày nay là các ông bà tiến sĩ , phó tiến sĩ , thạc sĩ , bác sĩ , kỹ sư . . . còn được gọi chung là giới khoa bảng .

 Ở các nước cộng sản , các ông bà tuy bị cộng sản coi như cục phân , nhưng lại được cộng sản quyết tâm đào tạo ( học giả mà có bằng thật ) một cách nhuần nhuyễn chuyên chính hồng hơn chuyên để sản xuất tôi trung thần , không ngoài thủ đoạn là duy vật hóa vật chất lẫn tư tưởng giới trí thức để khuôn đúc thành đám chó giữ nhà .

 Còn ở các nước tư bản tự do , các ông bà được đào tạo thành nhân tài với những bằng cấp chuyên môn khác nhau để phục vụ nhân sinh . Trong một số các ông bà cũng được những nhà lãnh đạo chính quyền trên thế giới lựa chọn ra tham chính tức ra làm quan , trị quốc an dân .

 Đối với quần chúng nhân dân hầu như nơi nào thời nào cũng rất tôn trọng giới khoa bảng . Thông thường họ cũng được quần chúng bầu cử vào chức vị lãnh đạo quốc gia như tổng thống , thủ tướng hay dân biểu nghị sĩ quốc hội . . . hoặc lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự như đảng phái , nghiệp đoàn , hội đoàn , cộng đồng dân tộc . . .

 Thử hỏi tất cả những vị nho sĩ xưa và khoa bảng Viêt Nam nay có dính liú đến chính trường đều là thuộc giới trí thức hay không ? ( Tôi xin xác định những điều đề cập trong bài nầy chỉ giới hạn trong phạm vi những vị khoa bảng có dính liú đến chính trường trong công cuộc đấu tranh sinh tồn dân tộc , không những trực tiếp tham gia làm quan mà còn gián tiếp tham gia hoạt động chính trị qua nhiều hình thức như đảng phái , viết sách hay những bài tham luận thời sự , những bài xã luận . . . ) .

 Xin thưa rằng chỉ một thiểu số mới là trí thức thật sự , rất đáng đươc kính trọng và tôn vinh . Những vị trí thức hồi xưa , có những anh thư hào kiệt không thuộc giới quan trường , được gọi là sĩ phu anh hùng và liệt nữ hào kiệt được quốc dân đồng bào ngưỡng mộ tôn thờ , lưu danh đời đời ; Những vị trí thức thật ngày nay cũng được kính trọng là những bậc sĩ phu anh hùng và anh thư hào kiệt sẽ được quốc dân đồng bào ngưỡng vọng tôn thờ , lưu danh muôn thuở .

 Còn đại đa số trong giới nho sĩ xưa và khoa bảng nay , một phần đông họ hồi xưa cũng như thời nay đã khổ công đèn sách , học lấy được bằng cấp để mưu cầu lợi lộc hạnh phúc cá nhân . Âu cũng là lẽ thường tình . Không dám bàn đến .

 Nhưng lại có một thiểu số có bằng cấp cao lại là những kẻ bất tài thất đức , tham danh hám lợi , những quan tham ô nhũng lại phá nước bách hại dân lành ; Có lắm kẻ mua quan bán tước , buôn dân bán nước theo giặc Tàu , giặc Tây rồi giặc Cộng để cầu vinh ; Có những kẻ lúc nào cũng muốn nhảy lên bàn độc đòi làm lãnh tụ ; Lại có những kẻ chuyên viết sách vỡ hay những bài tham luận xã luận gây chia rẽ và phân hóa tinh thần đoàn kết quốc dân trong công cuộc đấu tranh sinh tồn dân tộc . . . Họ không đáng được gọi là những bậc trí thức . Nếu được gọi cái là trí thức cũng chỉ là những tên trí thức sa lông , ngụy trí thức , trí thức dỏm . Phường vá áo túi cơm , đồ vô liêm sĩ , không xứng danh là sĩ phu của con Hồng cháu Lạc . Họ đã và sẽ bị lưu xú ngàn đời . 

 Kỳ thật con người tự mình đã có giá trị cao thấp hay không là do cung cách ứng xử của mình đối với cuộc đời và đối với quần chúng nhân dân , chớ không nhờ căn cứ vào bằng cấp cao thấp hay địa vị mà tôn vinh đề cao giá trị một con người có danh vị sở hữu bằng cấp . Một người được gọi là trí thức , dù có bằng cấp cao thấp hay không , cũng phải là mẫu người có đức độ và tài năng , phải có kiến thức nhìn xa hiểu rộng , tức phải “ Cách vật , Trí tri , Thành Tâm , Thiện ý , Tu thân , Tề gia” . Nếu ai có tham vọng chánh trị “ Trị quốc , Bình thiên hạ ” thì cũng phải là mẫu người như vậy . Từ cổ chí kim , từ đông sang tây , châu Phi hay châu Úc cũng phải như vậy thôi .

 Cách vật là phải nhờ đến Tâm để cảm nhận ra căn lai của sự vật ; Trí tri là phải vận dụng đến trí tuệ để thấu hiểu chân tướng của sự vật ( Phải biết nhìn sự vật y như nó đã xảy ra, không nên nhìn nó theo lòng mong ước của ta muốn cho nó phải xảy ra như thế nào ) mà đem ứng xử nó sao cho hài hòa vào công cuộc trị quốc an dân :

 Tâm dịch cảm căn lai sự vật ,

 Trí biến suy hư thực lập ngôn .

 Hữu Tâm vô Trí bất tồn ,

 Vô Tâm hữu Trí càn khôn rã rời .

 Hòa sự vật sáng đời chân lý

 Luật Quân bình dịch biến hóa sinh

 Đó là Đạo Sống Hòa Sinh

 Tứ Ân Chủ Đạo an bình âu ca .*

 Con người ( không phân biệt màu da , ngôn ngữ , địa giới đông tây , giai cấp , già trẻ , giới tính , tật nguyền . . . ) là một cứu cánh . Mọi sự vật trên cõi đời nầy , trong đó có cả triết thuyết tôn giáo , chủ thuyết chính trị hay tôn giáo , đảng phái chính trị , chế độ chính trị , các tổ chức xã hội dân sự . . ngay cả trí thức , tất cả đều là phương tiện phục vụ cho con người chẳng những là một cứu cánh cũng là một chân lý .

 II -- Duy Vât Độc Tôn không phục vụ con người

 Những cái được gọi là thuyết Duy Thần , Duy Tâm , Duy Sinh hay Duy Vật chỉ là những quan niệm nhị nguyên duy ngã độc tôn , bất hòa , không thể nào đưa nhân loại vào lạc cảnh hòa sinh được . Vậy mà chúng được lấy làm nền tảng chính trị để thiết lập nên những chế độ đôc tài độc tôn vua chúa trị , phát xít trị , quốc xã trị và đảng trị , đã gây không biết bao cuộc tàn sát dã man và bao cảnh sanh linh đồ thán cho nhân loại nói chung và dân tộc Viêt Nam nói riêng , dân tộc Việt Nam đến bây giờ vẫn phải tiếp tục gánh chịu ! Có động thái đồng lỏa của đám ngụy trí thức nhúng tay vào đó không ?

 Trãi qua quá trình nhiễu nhương của lịch sử từ năm 1930 cho đến nay do đảng Cộng sản Việt gian dưới sự khuôn đúc và lãnh đạo của tên Hồ Chí Minh và đồ đảng đã gây ra , bất cứ ai dù là trí thức hay không , cũng thấu hiểu cặn kẻ ( đối với trí thức ) hoặc nghe biết được một phần nào ( như tôi , phó thường dân ) cái bản chất phi nhân bản và dân bản của Chủ nghĩa Duy vật Cộng sản . Chẳng những đã có hằng chục triệu người nghe biết được qua sách vở hay trên internet , mà cũng có hằng chục triệu người Việt Nam đã chứng kiến tận mắt những động thái dã man mọi rợ của Việt gian Cộng sản qua những cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc ( hủy diệt toàn bộ nền văn hóa nhân bản dân bản truyền thống dân tộc ) và phong trào rèn quân chỉnh cán , những kế sách kinh tế mới và đánh tư sản tư bản , chiến dịch đàn áp phong trào Nhân văn giai phẩm , cuộc thảm sát nhân dân Huế hồi Tết Mậu Thân , quốc sách tù đày khổ sai toàn thể dân quân cán chánh Viêt Nam Cộng Hòa hồi năm 1975 , quốc sách bần cùng hóa nhân dân (để ăn cướp sạch bách tài sản của toàn thể nhân dân miền Nam làm chiến lợi phẩm để chia cho đồ đảng ) , quốc sách duy vật hóa nền văn hóa truyền thống dân tộc qua chiến dịch đốt sách vở văn hóa , văn chương , văn nghệ phẩm và khuyến khích đồ đảng tự do hành xử dâm ô đối với phụ nữ miền Nam ( để cào bằng văn hóa , đạo lý thuần phong mỹ tục dân tộc ) qua lời tuyên bố : “ Vợ Ngụy ta lấy , con Ngụy ta xài ” của tên chầu rìa công sản Nguyễn Hộ v . v . v.

 Trước khoảng thời gian giặc nội xâm cộng sản Hồ Chí Minh xâm chiếm miền Bắc ( 1954 ) , rồi sau đó xua quân xâm chiếm miền Nam ( 1975 ) và đặt nền đô hộ thống trị độc tài độc tôn lên cả nước Viêt Nam cho đến bây giờ , bộ không có không ít người Việt thời đó đã thừa biết cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa che dấu bản chất độc ác dã man dị thường của Viêt gian Cộng sản , trước khi bị nhân loại lột ra trần truồng như hôm nay , hay sao ?.

 -- Cụ Phan Chu Trinh đã biết rõ điều đó . Có lần cụ viết thư cho Nguyễn Ái Quốc ( ái quốc giả mạo , 1925 ) ở Mạc Tư Khoa , khuyên đừng theo cộng sản vì nó cũng là đế quốc thực dân như thực dân Pháp .

 -- Cụ Phan Bội Chậu cũng đã biết điều đó . Có lần cụ không đồng tình theo quan niệm công nông cộng sản qua lời tuyên truyền của cán bộ Liên Xô . Sau lại, Lý Thụy tức Hồ Chí Minh và Lâm Đức Thụ tức Nguyễn Công Viễn đã lập mưu kế bắt cóc cụ bán cho Pháp với giá 150 ngàn đồng Đông Dương ( 30-6-1925 ) . Cụ bị Pháp kết án tử hình rồi sau giảm xuống chung thân , bị an trí ở Bến Ngự Huế , sống một mình trong căn nhà nhỏ cho tới khi qua đời .

 -- Hằng trăm vị lãnh tụ quốc gia yêu nước đã biết rõ điều đó . Tất cả không chịu thõa hiệp và khuất phục Việt gian Cộng sản như Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ , các ông Lý Đông A , Trương Tử Anh , Phạm Quỳnh , Ngô Đình Khôi và con Ngô Đình Huân , Khái Hưng v.v.v , đều bị chúng gán tội làm Việt gian cho Pháp ( Trong khi đó chúng lại chính hẩu làm Việt gian cho Liên Xô và Trung cộng ) và bị bắt cóc rồi thủ tiêu sát hại bằng nhiều kiểu cách man rợ như đập đầu chặt đầu , mổ bụng dồn trấu ( lấy gan ăn , lấy mật uống hay chế thuốc kích động thú tính cho bộ đội uống ) , neo nước mò tôm , chôn sống , bầm thây v.v.v .

 -- Hằng chục ngàn chiến sĩ quốc gia yêu nước , chỉ là dân chúng yêu nước thôi hay thuộc tín đồ các tôn giáo : Phật giáo , Thiên Chúa , Phật giáo Hòa Hão , Cao Đài giáo và thuộc thành phần đảng viên các đảng quốc gia yêu nước . . . không chịu khuất phục Việt gian Cộng sản cũng đều bị thảm sát bằng những kiểu cách như trên .

 -- Gần một triệu dân miền Bắc di cư vào miền Nam ngay sau Hiệp Định Geneve 1954 đã biết rõ và rất rõ điều đó .

 III—Ngụy trí thức là loài chùm gởi

 Trời đất ơi ! Vậy mà đến giờ phút nầy , dân tộc Việt Nam vốn đã chịu khốn khổ trăm chiều bởi tại những cái duy bất hòa đó nhứt là cái duy vât cộng sản đã đày ải đồng bào như thú vật , vẫn cũng còn có cả đống người tự cho mình là trí thức , đại trí thức mang hia đội mũ khoa bảng chay chọt lăn xăn lung tung , nhốn nháo nhào lộn chình ình ra trước mặt đồng bào , cổ võ bàn dân thiên hạ phải đồng tâm nhất trí tôn thờ chủ nghĩa duy vật , tôn thờ Hồ Chí Minh là Thánh, là Phật và phải hồ hỡi phấn khởi duy trì trường tồn cái chế độ chuyên chính vô sản phi nhân bản và phi dân bản đó ! Cái lũ đó , tâm thì u mê ám chướng , trí thì đoản và tài thì hèn , tánh thì tự cao tự đại tự tôn ( trộn lẫn bị tẩu hỏa nhập ma ? ) , duy ý chí ( quá độ biến thành Dột là xác người cốt khỉ bản tính hồ ly tinh ) . Đa số đã đang an sinh ở trong nước , hầu hết là công thần về hưu hoặc còn tại chức của triều đại Hồ Chí Minh . Một thiểu số không ít đã đang sinh cư lạc nghiệp ở hải ngoại với nhãn hiệu tị nạn cộng sản .

 Ngụy trí thức là loài chùm gởi thích sống bám vào cây cổ thụ quyền bính .

 B -- BỔN TÍNH ĐỘC ÁC CỰC ĐẠI CỦA NHỮNG TÊN CHÍNH TRỊ ĐẦU SỎ CỘNG SẢN .

 

 Sau đây là ba chú mục chứng minh rằng ngoài động cơ vì quyền bính và lợi lộc làm con người kết bè cánh lại với nhau ( thành đảng cộng sản = đảng cướp ) để hủy diệt có hệ thống lên sự sinh tồn của dân tộc , lại còn có nguyên động lực bắt nguồn từ bản chất ác , cực đại ác của họ . Vì vậy mà ông bà ta đã nói “ Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã ” , rất đúng với ác đảng cộng sản .

 I – Nhân chi sơ tánh bản thiên ?

 Cổ nhân Đông hay Tây đã quan niệm rằng : “ Nhân chi sơ tánh bản thiện” ?

 Tôi không hiểu còn có những lời răn dạy nào thâm thúy cao siêu không đồng quan niệm nầy có ẩn tàng trong những kinh điển tôn giáo hay không ? Xin các ông bà trí thức họ Ngụy ( trí thức ) làm ơn chỉ dạy .

 Nhưng theo thường tình thì hầu như các tôn giáo như Phật giáo , Khổng giáo , Lão giáo , Thiên Chúa giáo , Hồi giáo , Phật giáo Hòa Hảo , Cao Đài giáo . . . đều cùng có một quan niệm thiện như vậy ( Tôi chỉ đề cập tới những phương cách rao giảng truyền bá và hành đạo ) . Quan niệm rằng , tất cả những điều xấu xa tồi bại ác độc có nơi con người đều là sản phẩm của xã hội . Nhưng xã hội là sản phẩm của con người kia mà ? Không lẽ xã hội tự nó sinh ra những điều ác độc , xấu xa và tồi bại được sao ? Do đó phải cần có tôn giáo . Tôn giáo phải có trách nhiệm cải thiện ( không phải cải tạo theo kiểu của cái Chủ nghĩa Duy vật của người Cộng sản Vô đạo ) xã hội loài người , khuyến thiện và hướng dẫn con người tác tạo nên xã hội đi theo con đường thiện xa lánh hay dứt bỏ con đường ác . Xã hội không tự nó cải hóa được con người , con người phải cải thiện xã hội . Như thế xã hội mới tốt được . Nhứt là còn cái xã hội xấu xa tồi bại chỉ vẫn mãi còn là một môi trường độc tôn cải tạo bởi một cái Đạo Duy vật Cộng sản của ngững kẻ vô đạo , thì thử hỏi cái xã hội đó sẽ còn được gọi là một xã hội loài người có văn hóa văn minh và có tự do dân chủ gắp ngàn lần thiên hạ hay không ? Xin thưa : một triệu lần lần không ! Cái con người kết tinh duy ác mệnh danh chân lý duy vật nắm toàn quyền cải tạo xã hội là con gì ? Xin thưa là thú vật .

 Trong lịch sử , có vài tôn giáo chân chính đã còn bị những kẻ đầu cơ chánh trị và những tên cầm quyền thực dân Tây phương , biến tôn giáo thành quốc giáo thuộc toàn quyền sở hữu của họ hay những tấm bình phong ; Họ gây ra nhiều cuộc thánh chiến và những cuộc xâm lăng thực dân , tàn khốc khiến nhiều quốc gia lâm thảm họa sanh linh đồ thán triền miên ! Huống hồ Đạo Duy vật Cộng sản được độc tôn hoành hành dưới sự cầm quyền của một lũ vô đạo , thì cái xã hội duy vật còn là xã hội loài người nữa không ? Thiện đâu không thấy , chỉ thấy toàn cảnh ác do con người gây ra trong xã hội nầy !

 Ngay cả các lý thuyết chánh trị theo xu hướng duy tâm dân chủ hay duy vật độc tôn độc tài cũng đều coi trọng quan niệm Nhân chi sơ tính bản thiên” , tuy chỉ là một quan niệm thôi lại được coi là một chủ trương khả thi về phương diện chính trị .

 Vào khoảng thời gian thế kỷ 17 và 18 , nhận thấy dân chúng sống trong các xã hội dưới sự thống trị của các chế độ quân chủ độc tài hà khắc ở các nước Tây phương được xây dựng bởi Lý thuyết Thần quyền , không nhầm mục đích phục vụ con người mà chỉ phục vụ cho thần minh , cho kẻ cầm quyền , con người không có tự do và xã hội thì bất bình đẳng khôn cùng , Lock và Rousseaux đề xướng Lý thuyết Dân Chủ . Cả hai ông quả quyết rằng “ Con người sinh ra vốn bản tính tốt , hưởng trọn các quyền tự do và hoàn toàn bình đẳng với nhau ” . Cho nên từ thế kỷ 18 về sau , các chế độ tự do dân chủ ở các nước tư bản Tây phương như Anh Pháp . . . đều lấy hai tư tưởng tự do và bình đẳng làm nền tảng chính trị . Nhưng lại thiên quá về tư tưởng tự do hơn bình đẳng . ( Bởi lẽ bẩm tính con người đâu hoàn toàn tốt , còn có xấu nữa , thường có thiên hướng xấu nên phải cần và rất cần có tôn giáo chân chính để khuyến thiện ) . Vì vậy , giai cấp thiểu số có quyền thế ( những kẻ cầm quyền cấu kết với những nhà tư bản ) cao chừng nào thì lòng tham lam càng vô độ vô lượng chừng ấy ; Chúng cậy quyền ỷ thế tự do bóc lột công sức và lương bổng của giai cấp đa số là công nhân , đưa xã hội đến thảm cảnh bất bình đẳng . Nhứt là về phương diện kinh tế , bất bình đẳng giữa hai giai cấp quá đỗi nghèo khổ và giàu có tột bực trong một xã hội tự do tư bản đang có nền công kỹ nghệ tân tiến trên đà phát triển cao độ .

 Đấy là cái cớ được coi là chính đáng đã thúc đẩy Marx sáng chế lý thuyết Xã hội Duy vật hay chủ nghĩa Cộng sản hàm hồ , không tưởng . Mác quyết đoán rằng không có Trời tức bẩm tính tinh thần ( tâm hồn ) không hiện hữu ở nơi con người mới sinh , lý trí cũng vậy . Bẩm sinh con người là một khối vật chất , vô linh hồn , vô thần . Tinh thần và lý trí là sản phẩm của nó . Rằng động lực của lịch sử chỉ là sự đấu tranh giai cấp ( Kỳ thật còn sự đấu tranh dân tộc , sự đấu tranh tư tưởng , sự đấu tranh tôn giáo . . . Gồm chung lại là cuộc đấu tranh sinh tồn ) . Marx chủ trương lấy bình đẳng kinh tế thay cho bình đẳng chính trị ( duy vật ) và không đá động đến quyền tự do , xúi bẫy cả nhân loại lao vào cảnh bạo loạn chém giết đồng bào ( Việt Tộc ) đồng chủng loại như bầy lang sói , phát động cao trào đấu tranh giai cấp do giai cấp công nhân lãnh đạo , chủ trương dùng bạo lực cướp chánh quyền , thiết lập chế độ chuyên chính vô sản do công nhân ( dởm ) lãnh đạo .

 Chủ nghĩa cộng sản chỉ chủ tâm kích động tính ác nơi con người tức cho rằng con người sinh ra vốn tính ác , phải không ? Cổ võ và hành xử ác đức với đồng loại là truyền bá chân lý phải không ? Trên cõi đời nầy cũng có thứ chân lý ác nữa à ? Hèn chi ta không lạ lẫm gì khi đã chứng kiến tận mắt tên Hồ Chí Minh và đồ đảng đã và đang thực thi chân lý ác đức ở Việt Nam? Không lẽ người cộng sản thiện nhứt là người có bổn tính ác cực đại ?

 Chê Biện chứng pháp của Hegel mang đặc tính Duy tâm , không phải là Biện chứng . Marx gở bỏ chữ Duy tâm đi thay bằng chữ Duy vật mới thành Biện chứng được , rồi gọi là Biện chứng pháp Duy vật . Rồi duy vật hóa nó thành một ông Thánh sống duy vật , chỉ bảo cho Marx biết rõ xã hội loài người thời tiền sử là xã hội duy vật cộng sản ; Nó đã nhiều lần thay hình đổi dạng theo thời và không gian theo luật biện chứng duy vật ( Biện chứng là công nhận tính cách tạm thời của sự vật , nhưng với Marx thì không phải vậy ) . Cuối cùng nó sẽ tiến tới một cảnh giới Thiên đàng và trụ lại vĩnh viễn ở đó ( hết biện chứng ?) gọi là Thế giới Đại đồng không có chính quyền . Gia đình , tôn giáo và tổ quốc cũng không còn tồn tại ở đó . Toàn thể nhân loại sẽ là đại giai cấp công- nhân- dân cũng là thánh nhân cộng sản giống như loài người thời tiền sử , không tham lam ích kỷ ác đức , giác ngộ hoàn toàn thiện ( thiện của kẻ ác là ác cực đại ) , tự giác lao động theo khả năng và thụ hưởng theo nhu cầu cá nhân . Nghĩa là con người sinh ra vốn bản tính tốt tại xã hội làm cho nó xấu nhờ ân đức của cộng sản cải tạo nó trở lại tốt như người thượng cổ sống chung đụng bầy đàn trong cái Thế giới Đại đồng , con người suốt đời chỉ biết lao động kiếm đồ ăn nước uống để thõa mãn nhu cầu vật chất thôi! ( Cắt nghĩa quá trình lịch sử theo Duy vật sử quan của Mác ) .

 Tất cả không đúng , và cổ nhân đã nói thiện ác đáo đầu chung hữu báo ” hay “ thiện ác giai thiên lý ” .

 II – Nhân chi sơ tính bản thiện lẫn ác . . ?

 Cái con người sinh ra vốn bản tính tốt là con người ảo , không có trong thực tại . Nếu có thật theo khuôn đúc cộng sản ( hay trồng người của tên Hồ Chí Minh ) thì là đồ thú vật .

 Theo Dịch học của Đông phương , mọi sự vật trong vũ trụ kể cả vũ trụ , nội tại có sự chi phối và tác động bời nguyên lý âm và nguyên lý dương đan đát và hàm chứa nhau , và tương phản nhưng tương tác tương sinh tương hóa , cũng tự sinh tự hóa và được điều hòa bởi nguyên lý thứ ba , theo Lão Tử gọi là Hòa hay Thái Hòa ( ta có thể gọi là nguyên lý Hòa sinh cho dể hiểu , Hòa là dịch là biến và Sinh là hóa là thành , Hòa Sinh là dịch biến để hóa thành ) . Lão Tử nói : “ Vạn vật phụ âm nhi bảo dương , xung khí dĩ vị Hòa ” . Vạn vật không vật nào không cõng âm và bồng dương , nhờ cái khí Hư Vô mà Âm Dương hòa nhau . Vậy Hư Vô cũng gọi là Thái Hòa . Cả ba nguyên lý cấu kết nội tại trong một sự vật , dù lớn hay nhỏ , giống như một nguyên tử cấu tạo bởi âm điện tử , dương điện tử và nhân .

 Bản tính con người là một trong những sự vật , cũng phải chịu sự chi phối và tác động bởi ba nguyên lý đó . Nếu nguyên lý âm biểu thị cho tối tâm . . . là yếu tính ác . Còn nguyên lý dương biểu thị cho trong sáng . . .là yếu tính thiện . Và nguyên lý hòa sinh biểu thị cho một đức tin cao siêu có năng lực ảnh hưởng lên hai yếu tính thiện ác , là yếu tính hòa sinh . Nghĩa là Nhân chi sơ tính bản thiện lẫn ác và hòa sinh ( Luật Quân bình của đạo Phật ).

 Đây là chỉ là một quan niệm Biện chứng của cổ nhân đã sống ở Đông phương ( có Lão Tử , Không Tử . . . ) và ở cả Tây phương ( có Heraclite ) cách đây hơn 500 năm Dương lịch . Tôi chỉ ghi lại vài đặc tính thôi . Đã là quan niệm thì muôn đời cũng chỉ là quan niệm , không là lý thuyết cũng không là chân lý . Nếu là chân lý cũng chỉ là có tính cách tạm thời . Đức Phật Thích Ca đã cho rằng mọi sự vật luôn luôn dịch biến , biến dịch từ sát na . Như vậy sự vật nào có những tín điều bất di bất dịch ( chủ nghĩa cộng sản ) hay có kết thúc ( Thế giới Đại Đồng ) không là chân lý .

 Hai yếu tính thiện và ác có mức độ cao thấp hay thấp cao ở trong mỗi người và cũng như vậy nơi mọi người . Theo luật quân bình của Dịch học hay tôn giáo như Phật giáo , yếu tinh hòa sinh đóng vai trò quân bình ( không phải ở thế cân bằng , cân bằng là nằm y nguyên một chổ , nó linh động ) hai yếu tính kia .

 Đối với con người , nguyên lý âm là vật chất ( cơ thể ) , nguyên lý dương là tâm hồn ( tinh thần ) và nguyên lý hòa sinh là lý trí ( trí tuệ , lương tri ) .

 Tuy nhiên trong phạm vi bài nầy tôi chỉ căn cứ vào những hệ lụy tang thương thống khổ phát xuất từ những động thái phi nhân bản dân bản của những tên đồ tể duy vật cộng sản và đồ đảng đối với nhân loại nói chung và đồng bào Việt Nam nói riêng . Xét coi con người sinh ra vốn bổn tính thiện lẫn ác hay không ? Xét coi Marx có phải là Giáo Chúa của Đạo Cộng sản Vô đạo , đạo của lũ vô đạo là Chúa Qủy Sa Tăng hay không ? Xét coi những tên Giáo chủ đồ tể vô đạo : Lenin , Stalin , Mao Trạch Đông , Hồ Chí Minh , Kim Nhật Thành , Fidel Castro , Pôn Pốt . . . và đồ đảng của chúng có phải là lũ Qủy Sa Tăng sống ( Quỷ sống ) hay không ? Xét coi tên Hồ Chí Minh từ khi mới chấp nhận gia nhập làm tôi thần Đệ Tam Quốc tế Cộng sản ( 1925 ) là đã nhất trí đồng ý chấp nhận ký văn bản bán nước rồi phải không ?

 Ngay cả loài cầm thú cũng có bản chất thiện lẫn ác , có loài có tính ác cực đại như sư tử , hổ , báo . . , nhưng hầu hết không có tính thứ ba nên sống cảnh bầy đàn . Tuy nhiên loài dã nhân linh trưởng , khỉ vượn . . . cũng có tính thứ ba nhưng rất mờ ảo so với hai tính kia , chúng cũng biết cầm nhánh cây , đất đá . . . chống trả lại sự tấn công của đối thủ để bảo vệ mình , con mình và bầy đàn đồng loại mình . Cũng biết chảy nước mắt khóc khi thấy con hay con khác đồng loại bị giết . Huống hồ là con người ( vốn kết tinh linh khí của trời đất , làm chủ vận mệnh của mình ) không một chút mãi may động lòng thương xót nỗi thống khổ của đồng bào mình do chính mình manh động gây nên ? !!

 Ta chịu khó quan sát bầy chó vài chục chó con từ lúc mới bỏ bú cho đến khi lớn trong một cái chuồng lớn rất rộng rãi , coi có tính thiên lẫn ác phát tiết ra ở chúng hay không ? Chắc chắn có một số con dữ : dữ ít , dữ vừa vừa , dữ nhiều , nhiều hơn và dữ tợn quá mạng ( dữ cực đại ) phát điên cấu xé xác chó khác ăn thịt ; Một số còn lại thì hiền : hiền khô xuống tới mực nằm xuôi cò để bị cấu xé xác đến chết , hiền nhiều , hiền ít và ít hơn . Nhứt là khi chúng được cho ăn hay được cho ăn sau khi bị bỏ đói đôi ngày , càng dễ phân biệt hơn khi bị bỏ đói triền miên , ác tính trong chó tăng tốc cực độ cấu xé xác ăn thịt nhau . Còn nếu được cho ăn đầy đủ sung túc thường ngày và được chủ chăn huấn luyện theo chiều hướng thiện thì rất ít có nhiều con cắn xé đồng loại để ăn thịt .

 Bằng chứng , nếu ai có lần nuôi chó cái đẻ ra bầy chó con bốn năm con , hẵn đã biết chuyện nầy .

 Đối với loài người , hai bản tính thiện và ác đã phát tiết ( có rất nhiều trường hợp đến cực độ ) rất rõ nét trong những xã hội của tất cả các quốc gia bị cộng sản giầy xéo thống trị , bỏ đói con người có kế sách . Có lẽ các nước cộng sản còn sống sót như Trung cộng , Bắc Triều Tiên , Cu Ba , Lào và Việt Nam, thì Việt Nam bị ác tính cực độ giày xéo tùng xẻo thê thảm nhứt từ cổ chí kim vì vừa bị nội xâm Việt cộng vừa bị ngoại xâm Trung cộng bởi cùng một thứ giặc cộng sản ?

 III – Duy Vật Cộng Sản là cái Đạo của những kẻ Vô Đạo ?

 Bây giờ cân cứ vào những sử kiện khách quan trong thời cận kim đã chứng minh :

 1 - Karl Marx có phải là Giáo chúa Qủy Sa Tăng của Đạo Cộng sản Vô đạo không ?

 Xin thưa rằng rất đúng .

 Chính Marx đã khuôn đúc ra chủ nghĩa Duy vật Cộng sản . Marx đã vận dụng triệt để Duy vật biện chứng pháp cắt nghĩa quá trình lịch sử đấu tranh sinh tồn của loài người theo kiểu duy vật ( vô đạo , vô linh hồn , vô thần ) để kích động tính ác nơi người phát tiết cuồng nộ độc ác đến cực độ , hòng biến loài người thành dã thú điên loạn sát hại lẫn nhau , thể hiện qua những chủ trương mà Marx đã quả quyết :

 -- Hàm hồ rằng không có Trời tức vô thần minh , vô linh hồn và vô đạo ( vô thần luận ) ;

 -- Không tưởng rằng động lực của lịch sử là cuộc đấu tranh giai cấp , lấy kinh tế làm động cơ duy nhứt ( tức duy vật ) để kích thích thả cửa bản tính ác nơi con người ( Lũ đồ tể giáo chủ đã triễn khai triệt đễ đặc tính nầy ) , xúi bẫy con người lập đảng cộng sản ( đảng kín = đảng cướp ) , xúi bẫy con người phát động phong trào đấu tranh giai cấp bằng bạo lực , và cướp chính quyền thiết lập chế độ chuyên chính vô sản do công nhân ( dởm ) lãnh đạo ;

 -- Biện chứng theo bịnh mộng du rằng đại giai cấp công nhân sẽ thiết lập nên một Thế giới Đại đồng , một thế giới “ Tam vô : vô gia đình - vô tôn giáo – vô tổ quốc và Nhị các : các tận sở năng – các thụ sở nhu = làm theo năng lực –hưởng theo nhu cầu ” khiến cho không ít kẻ có bản tính ác độc dị hợm bạo tợn lấn áp tính thiện lu mờ , mê sảng điên cuồng hồ hỡi phấn khởi đầu quân dưới ngọn cờ đỏ cách mạng thế giới làm đồ tể cộng sản như Lenin , Staline , Mao Trạch Đông , Hồ Chí Minh , Kim Nhật Thành , Fidel Castro , Pôn Pốt . . .

 Do đó Chủ nghĩa Cộng sản là hung khí độc hại gấp ngàn lần bom nguyên tử , không phải là một phương tiện hữu dụng nhầm phục vụ nhân sinh mà để sát hại nhân loại .

 Còn bổn tính của con người Marx khuôn chế ra Chủ nghĩa Công sản thì sao ?

 Qua những sử liệu được ghi trong bài viết có tựa đề “ Karl Marx là người thờ quỷ Sa Tăng” đăng trên trang Web Vietland đề ngày 04-01-2012 ( nguồn http://www.amazon.com/Marx-Satan-Ric...ews/0891073795 , http://danlambaovn.blogspot.com/2012...bao-nguoi.html ) :

 Rằng ,“ Marx sinh ra trong một gia đình luật sư người Do Thái giàu có . Khi Marx lên 6 tuổi , gia đình ông ta quy y Cơ Đốc giáo . Thủa trẻ Marx là một giáo đồ Cơ Đốc và tín ngưỡng Thượng Đế ” . Trong khoảng thời gian còn đi học được hưởng sự sung túc của gia đình . Nhứt là khoảng thời gian học đại học , Marx được cha mẹ cung cấp tiền bạc dư giả để tiêu xài , cũng là lúc “ Marx theo giáo hội Sa Tăng Satanist Church ) do Joanne Southcott Chủ trì ( người tự xưng là có giao tế với ma quỷ Shilot ) , và thành viên của giáo phái ma quỷ ” . Và khi chết được mai táng tại nghĩa trang Highgate là trung tâm sùng bái Sa Tăng .

 Rằng , rồi Marx trở thành một tín đồ ngông cuồng điên loạn từng “ mơ ước thành Đại Vương Khủng bố để tiêu diệt hết cả thế giới ” .

 Rằng , Marx sống thư thả trong môi trường tư bản từ bé tới trưởng thành , luôn cả khoảng thời gian sáng tác và cổ võ tuyên truyên Chủ nghĩa Cộng sản ( nhờ sự tài trợ tiền bạc rũn rỉn của đồng chí tư bản Engel ) , lại trở chứng thù hận tư bản đến cực đại , hô hào giai cấp công nhân đem giới tư bản ra pháp trường đấu tố ;

 Rằng , Marx đắm chìm triền miên trong cơn nghiện rượu và vật chất tiền bạc , mất hết nhân tính ( tính thiện ) : căm thù người Do Thái và thù hận nhân loại ( vô tổ quốc , vô lại ) , dẫm nát đạo lý gia đình ( vô gia đình ) , phản bội đồng chí ( vì ham tiền ) và phủ nhận sự tồn tại của tôn giáo Cơ Đốc ( vô tôn giáo ) , và lại theo Sa Tăng giáo ;

 Rằng , cái mồn Marx bô bô “ tuyên bố phấn đấu vì giai cấp vô sản , thế nhưng lại gọi giai cấp vô sản là ngu xuẩn , lưu manh , khó ngửi , còn gọi da đen là đần độ thậm chí ủng hộ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ . . .”;

  Rằng , Marx vận dụng thuần thục các mánh khóe của Sa Tăng : bịa đặt và lừa dối .

 Như vậy cũng như mọi người , Marx cũng có bản tính thiên ác lẫn lộn , nhưng tính ác cao hơn thiện , cao cực đại . Hồi nhỏ nhờ có tín ngưỡng và sự giám soát của gia đình đạo giáo , tính ác nơi Marx không phát tiết được mà còn bị dồn nén . Khi thoát khỏi sự giám soát của gia đình tính ác cực đại lại tự do trỗi dậy , bỏ đạo Cơ Đốc gia nhập đạo Qủy Sa Tăng , một ác giáo của những thiên sứ lạc đường , tính ác nơi Marx tăng đến cực cực đại .

 Chủ nghĩa Duy Vật Cộng Sản đã trở thành một tôn giáo , là sản phẩm của ác tính cực đại của Marx , một con người duy tâm cực đại lại lươn lẹo bịa đặt – lừa dối đề cao duy vật đến cực độ , nuôi tham vọng quyền bính và lợi lộc vật chất quá độ dị thường trở thành Giáo Chúa Quỷ Sa Tăng ( quỷ sa tăng sống hay quỷ sống ) , Chúa của các ác đảng quỷ sống .

 2 – Những Giáo chủ Đồ tể Vô đạo có phải là Quỷ Sống không ?

 Xin thưa đúng muôn phần trăm .

 ++ Thường tình khi nhìn mặt mày và điệu bộ đi đứng của con chó , ta nhận ra ngay nó dữ ( dữ ít , dữ nhiều , rất dữ ) hay hiền ( hiền ít , hiền nhiều , rất hiền ) , tức ta phân biệt được tính ác và tính thiện nơi nó

 Ông bà ta cho rằng “ Trông mặt mà bắt hình dong , con lợn có béo thì lòng mới ngon ”.

 Qua những hình ảnh của Lenin , Stalin , Mao Trạch Đông , Pôn Pốt , Castro , Hồ Chí Minh . . , ta nhận thấy ông nào ông nấy đều dữ , dữ nhiều , dữ dằn , rất ác nữa chớ ? Gương mặt ông nào ông nấy cũng đằng đằng sát khí .

 Nhứt là hình ảnh của tên Hồ Chí Minh hồi có tên Nguyễn Ái Quốc và khi cạo trọc đầu hiện rõ tính ác , rất ác , rất hiểm độc .

 Còn nhìn kỹ những tấm hình hay những đoạn phim ghi Hồ Chí Minh hôn môi phụ nữ , nhứt các thiếu nhi nữ , không khác hôn môi như khi làm tình và đưa ngón tay trỏ lên trời biểu hiện chuyện bầy bạ của trai gái . Những chuyện nầy chứng tỏ tính duy vật dâm dục cực đại ( tính ác cực đại ) của tên Hồ Chí Minh . Không có một ông lãnh đạo trên thế giới nào lại hôn hít phụ nữ , nữ nhi đồng và trây trúa lộ liểu như tên Hồ Chí Minh vậy . Chưa kể đến chuyện tên Hồ Chí Minh giết bao người tình , vợ và các cháu nữ nhi đồng sau khi thõa mãn con lợn lòng ( chính Hồ thủ thỉ với các cháu thiếu nhi nữ là cấy hạt giống đỏ , tức gieo trồng giống cộng sản ) , thú tính cực ác .

 Ngoài ra có những đoạn phim ghi tên Hồ Chí Minh nhào ấu đả lại hôn lấy hôn để mấy ông đồng chí đàn anh như Chu Ân Lai , Lưu Thiếu Kỳ , Mao Trạch Đông . . . Chứng tỏ sự nịnh bợ quá đỗi là bản tính của tên Hồ Chí Minh . Con người nầy , nếu là dân thường là tên láu cá , bố láu , đá cá lăn dưa , là phường xã hội đen xã hội đỏ ; Còn nếu làm quan thì là đại nịnh thần , và làm vua thì là bạo chúa ( Lịch sử của triều đại cộng sản Việt gian đã chứng thực điều đó ? )

 ++ Còn tội ác của cộng sản đối với nhân loại đến mức nào ?

 Như ta đã biết trong ngày khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại thủ đô Washington của Mỹ , Tổng thống Bush nói rằng , thế giới sẽ không bao giờ biết được tên của tất cả những nạn nhân đã chết trong tay người cộng sản . Nhưng mọi người có bổn phận tưởng nhớ họ và vinh danh kỹ niệm của hơn 100 triệu người gồm cả đàn ông , đàn bà và trẻ em đã chết dưới chế độ cộng sản trên khắp thế giới . Con số chính xác của nạn nhân cộng sản sẽ không bao giờ biết được . Tổng thống Bush đã ghi nhân nỗi thống khổ của những người đã chết tại Trung Cộng , Bắc Triều Tiên , Châu Phi , Đông Âu , Cambodia , Cuba , Đông Đức và những nơi khác trên thế giới dưới chế độ cộng sản . Nghĩa là cũng có ở tại Việt Nam .

 Sau đây là một số ví dụ :

 --- Chế độ Xô Viết dưới triều đại Lenin và Stalin trong giai đoạn 1917 đến 1956 đã có hơn 60 triệu người bị giết và chưa kể từ đó trở về sau đến 1992 ;

 --- Chế độ Trung cộng dưới triều đại Mao Trạch Đông đã có hơn 40 triệu người bị giết và chưa kể từ khi Mao chết đến giờ ;

 --- Chế độ Khmer đỏ dưới triều đại Pôn Pốt đã có hơn 2 triệu người bị giết và chưa kể đến bây giờ ;

 --- Chế độ Việt cộng dưới triều đại Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1945 đến 1969 đã có hơn 6 triệu người bị giết và chưa kể từ đó đến bây giờ . . .

 Tổng cộng , từ khi chủ nghĩa cộng có mặt trên thế giới đến giờ , ước tính có hơn 120 triệu người đã bị cộng sản giết .

 Như vậy những tên Giáo chủ Đồ tể Vô đạo Cộng sản như Lenin , Stalin , Mao Trạch Đông , Hồ Chí Minh , Kim Nhật Thành , Pôn Pốt , Castro . . . đều có bản tính ác cực đại , tất cả là quỷ sống , đảng của họ là đảng quỷ sống , đảng cướp nắm toàn quyền thống trị dân tộc họ .

 3 - Hồ Chí Minh đã buôn dân bán nước từ khi chấp nhận gia nhập Đệ tam Quốc Tế Cộng sản ?

 Xin thưa đúng và đúng hằng triệu phần trăm .

 Khi gia nhập đảng Đệ tam Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh đã thừa hiểu Chủ nghĩa Cộng sản là gì và cái Thế giới Đại đồng sẽ được thiết lập ra như thế nào ? Không lẽ tên Hồ Chí Minh không hiểu biết hay không được hiểu biết chút nào cái vòng kim cô “ Tam vô : vô gia dình , Vô tôn giáo và Vô tổ quốc ” ? Không lẽ là tên u mê ám chướng khờ khạo như Thằng Bườm có cái quạt mo , khi khổng khi không ham làm đại thần cộng sản của triều đình Xô viết đem bán rẻ tổ quốc Việt Nam hay sao? “ Bác Hồ anh minh vĩ đại ” đã tự xưng mình “ Cha già dân tộc “ , đã ngạo mạn gọi Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốn Tuấn , một bậc Trung nghĩa Đại thần dưới triều đại nhà Trần có đại công bảo quốc an dân , là bác và so sánh với mình là ta có đại công hơn Ngài . Hồ chủ tịch Ngẫu hứng rằng :

 “ Bác anh hùng , tôi cũng anh hùng , Tôi , bác cùng chung nghiệp kiếm cung . Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc , Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng . Bác đưa một nước qua nô lệ , Tôi dắt năm châu đến đại đồng . Bác có linh thiêng cười một tiếng , Rằng ta cách mạng đã thành công ”.

 Các ông bà ngụy trí thức đừng hòng lấy đạo lý con người , lấy điều hay lẽ phải mà khuyên Việt gian Cộng sản thay đổi cơ cấu chính trị để cũng cố đảng Việt cộng được trường tồn . Mấy ông bà được tiếp tục đải ngộ hậu hỉ . Nếu nó bị tiêu tùng , mấy ông bà quay sang kể ơn ( như lục súc tranh công ) với quần chúng nhân dân , có được cơ may ăn theo lợi lộc và quyền bính . Bây giờ chúng lợi dụng các ông bà để gạt thế giới là ở Việt Nam có tự do dân chủ có phản biện . Nhưng khi lâm đại họa , chúng sẽ đỗi thừa tại các ông bà phản động làm ra nông nỗi nầy .

 Lịch sử thời Lê Trịnh mạt cho những kẻ hậu sinh xu thời một bài học nên để ý là lúc đó đám ưu binh xứ Thanh Nghệ đã trở thành lũ kiêu binh , coi vua chúa không ra thể thống gì nữa , lộng hành thả cửa truy bắt những ông quan ngu trung giết không nương tình , có ông bị trấn nước cho chết .

 Hiện nay đảng Việt cộng đã trở thành đảng Kiêu binh hay Kiêu đảng được cấu kết ba thành phần Công an , Dân phòng và Xã hội đỏ xã hội đen dưới sự điều khiển trực tiếp của bộ chính trị . Đến khi nó mạt vận cùng đường , các ông bà sẽ là vật tế thần bị lôi cổ ra giết như giết chó , trốn trời không khỏi nắng . Việt cộng làm kinh tế , giáo dục . . . rất dở , có thể gọi là ngu si đần độn , chớ giết đồng bào và hối lộ tham nhũng rất tinh vi lảo luyện và rất có bài bản .

 Việt gian Cộng sản đã là đại tội đồ của dân tộc , không còn sinh lộ nào trở về với dân tộc đâu . Ngày tận thế của cộng sản sống sót sắp tới rồi . Nếu chúng bị xử tru di cửu tộc , thì các ông bà sẽ bị xử tru di tam tộc vì tội đồng lỏa với tội ác động đến thiên đình . Nhân quả nhãn tiền . Lưới trời tuy lồng lộng , nhưng không xót mãi lông , không sao trốn khỏi đâu ?

 Thử nghĩ rằng , các ông bà ngụy trí thức đã đọc bộ kiếm hiệp của Kim Dung ( là văn hóa chung của nhân loại chớ không chỉ là văn hòa của người Tàu đâu nhé ! ) , còn nếu chưa đọc thì nên đọc cho biết . Kính xin quí liệt chư vị tự vấn lương tâm và trả lời những câu hỏi sau đây :

 ++ Trong số những vị đồ tể đã chết ở trên ( luôn Lê Duẩn ) và những ngài còn sống như Đỗ Mười , Lê Đức Anh , Lê Khả Phiêu , Nông Đức Mạnh , Nguyễn Phú Trọng . . . ai là Trương Vô Kỵ , Đoàn Dự hoặc Lệnh Hồ Xung . . hay toàn là Diệt Tuyệt Sư Thái , Đônh Phương Bất Bại , Nhạc Bất Quần . . ? Quí vị đừng nghĩ trong thưc tại xã hội Việt Nam cận đại không thể có mẫu người như Trương Vô Kỵ . . . Một phần đông trong quá khứ đã bị Việt cộng gán tội Việt gian và thủ tiêu . Hiện tại vẫn còn có mẫu người như vậy . Quốc dân đồng bào sẽ ủng hộ họ để lật đổ Việt gian Cộng sản .

 ++ Trong đám quần thần cộng sản Việt gian từ khi khởi động tới giờ , ai là Trương Thúy Sơn và vợ Hân Tố Tố , Tạ Tốn , Phạm Dao , Triệu Minh . . . luôn cả Cô gái Đồ Long Chu Chỉ Nhược , hay toàn là đám tà ma ngoại đạo Thành Khôn . . . luôn bô bô cái mồm rằng cộng sản là chánh nghĩa và chánh giáo triệt để bảo vệ ( Việt gian cộng sản đã tự cho Chủ nghĩa cộng sản là tôn giáo cộng sản ) là yêu nước thương nòi chân chánh , còn những người trong hàng ngũ quốc gia là Việt gian , là tụi phản động , là đồ quân Ngụy , Ngụy quân , Ngụy quyền , luôn cả Ngụy dân nữa , giết và giết cho chúng chết hết ( theo như lời réo gọi của tên đồ tể Tố Hữu ) ?

 Riêng mấy ông bà ngụy trí thức , đại trí thức đang sinh cư lạc nghiệp ở hải ngoại đã không ít lần xách mé cho rằng thành phần người quốc gia yêu tự do dân chủ , gần ba chục năm đã khổ công ( chỉ ăn cơm nhà áo vợ , vác ngà voi ) và tích cực đấu tranh chống Viêt gian Cộng sản tức chống lũ ác tính cực đại đã buôn dân bán nước ( Họ đã chính thức tham gia Công cuộc đấu tranh Sinh Tồn Dân Tộc ) , là những người ăn không ngồi rồi chỉ biết hành động theo cảm tính , vô bổ , cà chớn . . . nói xách mé theo kiểu chọc cức không khỏi lổ , chó hùa .

  Không có Công cuộc Đấu tranh Sinh tồn của người Việt Quốc gia ở hải ngoại thì cái “ giai đoạn tư bản quá độ” của Việt cộng đã được thưc thi xong xuôi , chúng đã cắt “ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa ” rồi . Cái đuôi nầy là ruộng đất thuộc quyền sở hữu của toàn dân . Chúng chưa cướp hết ruộng đất giao cho cường hào ác bá thân tộc và đảng tộc đỏ , chưa thể nào cơ giới hóa nông nghiệp được . Làm sao ban bố luật cho quyền tư hữu ruộng đất như quyền tư hữu công thương kỹ nghệ ( công thương kỹ nghệ được âm thầm chuyển vào tay đám thân tộc và đảng tộc đỏ ) đã được ban bố ngay sau khi hô hào đổi mới . Một khi nền kinh tế nằm hoàn toàn trong vòng tay thân tộc và đảng tộc đỏ , chúng sẽ đỗi mới chính trị theo kiểu dân chủ giả hiệu của Hun Sen thủ tướng Cambodia . Ai trông chờ nương nhờ vào sự tự đổi mới của Việt cộng về mặt chính trị là người bụ bẫm quá đỗi ngây thơ khờ dại . Đừng xúi bẫy người khác ăn phân gà như mình và với mình .

 Xin các ông bà đó , ngưng hẵn vài phút duy ý chí ( cái gì của mình khuôn đúc ra đều tuyêt đối đúng ) , tập sống có chút ít tình cảm , có chút ít cảm tính , hãy vào trang lưu trữ Google tìm bài ca Cô gái Đồ Long và nghe ca sĩ cải lương Lệ Thủy ca .

 Nghe đi ! Rồi nằm gát tay lên tráng suy nghĩ cặn kẻ coi mình phải sống thế nào và phải làm gì để tiếp sinh lực cho công cuộc đấu tranh sinh tồn dân tộc trong khi quê hương đang lâm cảnh quốc phá gia vong . Đừng có tiếp tục nói gàn bướng giở giọng thầy đời ( chỉ đường cho cọp chạy ) có lợi cho cộng sản như “ ngài Tú Gàn” nữa !

 

 C – KẾT LUẬN .

 Jean Paul Sartre , một triết gia hiện sinh , một đại trí thức có một thời mang họ Ngụy ( trí thức ) nay đã giác ngộ vứt bỏ nó rồi , rằng Trong cái thế giới gian lận , thằng nào không gian lận đồ chó đẻ ” . Tôi xin nhại theo câu nầy như vầy : “ Trong cái thế giới cộng sản , thằng nào không độc ác là đồ đáng chết ” , cho đúng theo chủ trương giết người của Việt gian Cộng sản .

 Trong thế giới cộng sản Việt Nam , người không độc ác đã bị chúng giết gần hết rồi ! Nếu ai còn sống sót thì cũng bị chúng đã hay đang cô lập xách nhiễu cùng cực hoặc bị tù đày đến dở sống dở chết hay đến chết .

 Các ông bà họ Ngụy ( trí thức ) có đồng ý như tôi nói thật như vậy không ? Các ông bà có đồng ý hay không , thì lịch sử cũng đã chứng thực tội ác tày đình của Việt gian Cộng sản rồi ?

LẠC HỒNG

Đông 2012

 *Tứ Ân Chủ Đạo : Ân Tổ Tiên , Ân Đất Nước , Ân Tam Tài ( Thiên Nhân Địa ) và Ân Đồng bào Nhân loại .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn