BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 74102)
(Xem: 62361)
(Xem: 39557)
(Xem: 31267)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hài Cốt Chiến Sĩ Biệt Động Quân Tử Trận An Lộc

09 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 1195)
Hài Cốt Chiến Sĩ Biệt Động Quân Tử Trận An Lộc
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


Kính thưa quý đồng hương và quý chiến hữu.

Tháng 12/2011, mộ của 61 tử sĩ thuộc Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân hy sinh tại An Lộc, Bình Long năm 1975 đã được cải táng. Chúng tôi kính mong quí vị phổ biến danh sách này để báo tin cho thân nhân cuả những chiến sĩ đã hy sinh. Thân nhân các tử sĩ muốn mang hài cốt tử sĩ về nguyên quán, xin liên lạc với chúng tôi.

Đoàn Trọng Hiếu

Điện thoại: (505) 990-3476, (505) 918-7120

DANH SÁCH 61 TỬ SĨ

Họ, Tên, Số Quân, Đơn Vị, Ngày Tử Trận

 1. TS Nguyễn Ph An 51/107…. ĐĐ4 TĐ52BĐQ 11/5/1972

 2. B1 Nguyễn tuấn Anh 71/128548 TĐ31BĐQ 25/05/1972

 3. Trần trọng Nhân 68/104289 BĐQ 15/04/1972

 4. B2 Đặng văn An 69/149840 TĐ31BĐQ 13/06/1972

 5. B1 Trần văn Ba 71/383565 TĐ36BĐQ 11/6/1972

 6. B1 Nguyễn văn Cảnh 74/105691 TĐ31BĐQ 18/06/1972

 7. Điểu Cao TĐ74BĐQ 7/1972

 8. TS1 Nguyễn Chuyên 73/217507 ĐĐ1 TĐ36BĐQ 15/04/1972

 9. B2 Chu văn Cường 74/114054 TĐ31BĐQ 27/05/1972

 10. TH S Lê văn cường 64/125135 ĐĐ4 TĐ52BĐQ 16/05/1972

 11. HS Nguyễn văn Đang ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/5/1972

 12. TS Nguyễn văn Đông 71/103521 TĐ36BĐQ 7/5/1972

 13. B2 Trịnh Dũng 73/108848 BCH TĐ52BĐQ 11/5/1972

 14. HS Nguyễn văn Được 69/125616 TĐ36BĐQ 10/5/1972

 15. HS Dương xú Há 62/179159 TĐ36BĐQ 11/6/1972

 16. HS1 Lê ninh Hải 64/189822 TĐ36BĐQ 3/7/1972

 17. HS Đỗ văn hai 72/102446 BCH TĐ52BĐQ 7/6/1972

 18. ĐU Lê văn Hiếu 65/145324 ĐĐ1TD52BĐQ 13/05/1972

 19. HS1 Nguyễn văn Hoài 66/400108 BCH TĐ52BĐQ 16/06/1972

 20. B2 Trần Hoài 74/109370 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 8/5/1972

 21. Nguyễn văn Hưởng 73/123516 ĐĐ2 TĐ52BĐQ 2/5/1972

 22. B1 Trần đức Lân 61/578478 TĐ36BĐQ 5/5/1972

 23. B2 Nguyễn Bá Long 72/147048 TĐ31BĐQ 11/6/1972

 24. B2 Hà văn Lượng TĐ36BĐQ 11/6/1972

 25. B2 Hồ văn Mão 69/106734 TĐ36BĐQ 10/5/1972

 26. B1 Nguyễn văn Nam 74/112571 ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/7/1972

 27. Phan văn Nam 63/122313 TĐ36BĐQ 11/5/1972

 28. TR U Tr Đình Phúc 69/209955 TĐ52BĐQ 19/05/1972

 29. HS1 Phương 74/521330 TĐ52BĐQ 11/5/1972

 30. B2 Nguyễn văn Quang 71/126277 TĐ36BĐQ 7/6/1972

 31. HS1 Nguyễn văn Sơn 66/151819 TĐ36BĐQ 14/05/1972

 32. B1 Nguyễn văn Sơn 66/128548 TĐ36BĐQ 20/05/1972

 33. HS Phạm Hắt Sơn 69/124285 ĐĐ2 TD52BĐQ 23/05/1972

 34. HS1 Đinh văn Song 70/109172 ĐĐ2 TĐ36BĐQ 15/06/1972

 35. B2 Kiều văn Tách 73/111521 TĐ36BĐQ 17/05/1972

 36. TH T Nguyễn Minh Tâm 63/111171 ĐĐ1 TĐ36BĐQ 15/04/1972

 37. HS1 Hồ văn Tám ĐĐ1 TĐ52BĐQ 8/6/1972

 38. B2 Đỗ ngọc Tâm 72/149960 TĐ31BĐQ 22/05/1972

 39. B1 Lê Thạch 72/204083 TĐ31BĐQ 27/05/1972

 40. HS Nguyễn văn Thanh 69/108099 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 22/05/1972

 41. HS Lê văn Thọ 73/111046 TĐ31BĐQ 14/05/1972

 42. HS Nguyễn văn Thơm 72/105570 TĐ36BĐQ 13/06/1972

 43. HS1 Trần văn Thuỷ 69/156326 Đ36BĐQ 12/5/1972

 44. HS1 Vũ Đình Thuỵ(Thi) ĐĐ3 TĐ52BĐQ 13/05/1972

 45. Đỗ Ngọc Tiến 74/189540 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 12/5/1972

 46. B2 Trần văn Tính 72/112416 TĐ36BĐQ 3/5/1972

 47. B1 Đinh Bá Tòng 63/108883 TĐ36BĐQ 21/06/1972

 48. TS Nguyễn văn Trường TĐ52BĐQ 8/6/1972

 49. B1 Trần văn Tuy 73/114120 TĐ36BDQ 13/06/1972

 50. B2 Phạm Văn 73/225395 ĐĐ4 TĐ52BĐQ 14/05/1972

 51. Vô danh Nhảy Dù 7/1972

 52. 10 hài cốt không biết tên, không biết binh chủng.


Tổng cộng 61 (Sáu mươi mốt) hài cốt.

Kính cáo.

Đoàn Trọng Hiếu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn