BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72217)
(Xem: 61915)
(Xem: 39001)
(Xem: 30930)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lệ Cát Đằng

16 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 1416)
Lệ Cát Đằng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

 

(Bài thơ có 10 cách đọc)

 

1.- Đọc Xuôi :

 

Trăng buồn khóc liễu rũ tàn thu,

Giá lạnh trời sương gió mịt mù.

Cằn cỗi sắc hương mùi nhạt tẻ,

Võ vàng son phấn nét mờ lu.

Băng thanh lỡ phận vùi hoa gấm,

Ngọc khiết thương đời thẹn tóc tơ.

Đằng cát lệ rơi tình rẽ lối,

Giăng sầu chuốc hận tủi hờn thơ.

 

2.- Đọc Ngược :

 

Thơ hờn tủi hận chuốc sầu giăng,

Lối rẽ tình rơi lệ cát đằng.

Tơ tóc thẹn đời thương khiết ngọc,

Gấm hoa vùi phận lỡ thanh băng.

Lu mờ nét phấn son vàng võ,

Tẻ nhạt mùi hương sắc cỗi cằn.

Mù mịt gió sương trời lạnh giá,

Thu tàn rũ liễu khóc buồn trăng.

 

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

 


Khóc liễu rũ tàn thu,

Trời sương gió mịt mù.

Sắc hương mùi nhạt tẻ,

Son phấn nét mờ lu.

Lỡ phận vùi hoa gấm,

Thương đời thẹn tóc tơ.

Lệ rơi tình rẽ lối,

Chuốc hận tủi hờn thơ.

 

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

 

Tủi hận chuốc sầu giăng,

Tình rơi lệ cát đằng.

Thẹn đời thương khiết ngọc,

Vùi phận lỡ thanh băng.

Nét phấn son vàng võ,

Mùi hương sắc cỗi cằn.

Gió sương trời lạnh giá,

Rũ liễu khóc buồn trăng.

 

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

 


Liễu rũ tàn thu,

Sương gió mịt mù.

Hương mùi nhạt tẻ,

Phấn nét mờ lu.

Phận vùi hoa gấm,

Đời thẹn tóc tơ.

Rơi tình rẽ lối,

Hận tủi hờn thơ.

 

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

 

Hận chuốc sầu giăng,

Rơi lệ cát đằng.

Đời thương khiết ngọc,

Phận lỡ thanh băng.

Phấn son vàng võ,

Hương sắc cỗi cằn.

Sương trời lạnh giá,

Liễu khóc buồn trăng.

 

7.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

 


Trăng buồn khóc liễu,

Giá lạnh trời sương.

Cằn cỗi sắc hương,

Võ vàng son phấn.

Băng thanh lỡ phận,

Ngọc khiết thương đời.

Đằng cát lệ rơi,

Giăng sầu chuốc hận.

 

8.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

 

Thơ hờn tủi hận,

Lối rẽ tình rơi.

Tơ tóc thẹn đời,

Gấm hoa vùi phận.

Lu mờ nét phấn,

Tẻ nhạt mùi hương.

Mù mịt gió sương,

Thu tàn rũ liễu.

 

9.- Đọc như thơ tự do Bài Xuôi :

 


Trăng buồn…

Khóc liễu…

Rũ tàn thu…

Giá lạnh…

Trời sương…

Gió mịt mù…

Cằn cỗi…

Sắc hương…

Mùi nhạt tẻ…

Võ vàng…

Son phấn…

Nét mờ lu…

Băng thanh…

Lỡ phận…

Vùi hoa gấm…

Ngọc khiết…

Thương đời…

Thẹn tóc tơ…

Đằng cát…

Lệ rơi…

Tình rẽ lối…

Giăng sầu…

Chuốc hận…

Tủi hờn thơ…

 

10.- Đọc như thơ tự do Bài Ngược :

 


Thơ hờn…

Tủi hận..

Chuốc sầu giăng…

Lối rẽ…

Tình rơi…

Lệ cát đằng…

Tơ tóc…

Thẹn đời…

Thương khiết ngọc…

Gấm hoa…

Vùi phận…

Lỡ thanh băng…

Lu mờ…

Nét phấn…

Son vàng võ…

Tẻ nhạt…

Mùi hương…

Sắc cỗi cằn…

Mù mịt.. Gió sương…

Trời lạnh giá…

Thu tàn…

Rũ liễu…

Khóc buồn trăng…

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

(15/12/2011)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn