BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 53545)
(Xem: 49487)
(Xem: 34863)
(Xem: 26623)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chính quyền của dân, do dân và vì dân hay là chính quyền của đảng, do đảng và vì đảng ???

13 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 889)
Chính quyền của dân, do dân và vì dân hay là chính quyền của đảng, do đảng và vì đảng ???
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
 Hai chị em bà góa con côi bà Phạm Thị Ái, sinh năm 1948, nhà số 2 và bà Phạm Thị Hòa, sinh năm 1955, nhà số 4 Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại số: 0975.443.867. Ngày 04/8/2009, Tập đoàn độc tài toàn trị, Tà quyền cộng sản huyện Tân Yên, kết hợp với Tà quyền tỉnh Bắc Giang, cướp đất của hai chị em bà Ái và bà Hòa để chia nhau, không hề có quyết định thu hồi mặt bằng.

 Lợi dụng Chính quyền huyện Tân Yên ra quyết định giải phóng mặt bằng để mở rộng tỉnh lộ 398, nay là tỉnh lộ 284 thuộc địa bàn xã Cao Thượng, nay là thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

 Căn cứ vào “Bản đồ Địa chính xã Cao Thượng vẽ năm 1985-1987, tờ số 17, thửa số 42, diện tích 800m2 đứng tên bà Phạm Thị Ái. Thửa số 74, diện tích 272m2, đứng tên bà Phạm Thị Hòa.”

 Căn cứ vào “V/v hướng dẫn cấp GCNQSD đất cho bà Phạm Thị Ái và bà Phạm Thị Hòa số: 675/ĐC-TTS của Sở Địa chính tỉnh Bắc Giang ngày 29/10/2003.

 Kính gửi:- UBND tỉnh Bắc Giang

- UBND huyện Tân Yên

 Căn cứ vào tài liệu hồ sơ giải quyết vụ việc- Đối chiếu với các quy định của Pháp luật, Sở Địa chính có ý kiến như sau:

-Khu đất hiện nay gia đình bà Phạm Thị Ái và gia đình bà Phạm Thị Hòa đang quản lý, sử dụng nằm dọc trục đường 284, tại trung tâm Thị trấn Cao Thượng, là đất thổ cư, do cụ Viễn, cụ Vòng (Là bố, mẹ của bà Hòa, bà Ái) Sử dụng lâu đời, trước khi có luật đất đai.

-Năm 1979-1980, thực hiện qui hoạch thị trấn Cao Thượng, UBND huyện Tân Yên đã tiến hành, giải tỏa và tổ chức vận động di dời các hộ nằm trong khu vực qui hoạch của thị trấn-Trong đó có hộ, cụ Viễn. Hộ cụ Viễn được cấp đền bù 01 lô đất tại khu vực làng Giã, nhưng vì nhiều lý do, nên gia đình cụ Viễn đã trả lại cho địa phương lô đất này và vẫn ở lại chỗ cũ cho đến nay. Khi mất (năm 1996), cụ Vòng, cụ Viễn đã giao lại ccho hai con gái là bà Hòa và bà Ái quản lý và sử dụng toàn bộ diện tích đất này (không có giấy tờ gì).

Như vậy, Việc UBND huyện Tân Yên ra quyết định khảng định hiện trạng sử dụng đất của hộ bà Hòa, bà Ái có một phần vi phạm vào hành lang an toàn giao thông theo qui hoạch, là đúng.

Tuy nhiên, qui hoạch giao thông khu trung tâm thị trấn Cao Thượng mới được qui hoạch năm 1996, đến nay UBND huyện Tân Yên vẫn chưa triển khai thực hiện xong qui hoạch này. Toàn bộ diện tích đất thổ cư gia đình bà Hòa, bà Ái đang sử dụng, là đất thừa kế để lại, đã sử dụng ổn định từ trước tới nay, trước ngày qui hoạch giao thông trên phê duyệt và trước ngày có Nghị định 203/HĐBT (12/1982). Do đó, việc bà Hòa, bà Ái đề nghị cấp GCNQSD đất đối với toàn bộ diện tích, mà hiện nay gia đình các bà đang quản lý, sử dụng là có cơ sở và phù hợp, Pháp luật đất đai hiện hành.

Từ các tài liệu căn cứ về nguồn gốc đất đai, diễn biến quy trình sử dụng đất đai của hai gia đình bà Hòa, bà Ái. Căn cứ Nghị định 203/HĐBT, ngày 21/12/1982 của Hội đồng bộ trưởng, Nghị định 172/1999/NĐ-CP, ngày 07/12/1999 của Chính phủ, “Về việc qui định chi tiết Pháp lệnh bảo vệ công trình Giao thông đường bộ”. Căn cứ Nghị quyết 337/NQHĐ, ngày 13/5/1988 của UBND tỉnh Hà Bắc và Quyết định 110/1998/QĐ-UB, ngày 11/8/1998 của UBND tỉnh Hà Bắc “Về việc bán hành qui định kê khai, đăng ký và cấp GCNQSD đất ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Đối chiếu với qui hoạch giao thông khu dân cư trung tâm thị trấn Cao Thượng, đã được UBND tỉnh Hà Bắc phê duyệt tại Quyết định 49/UB ngày 15/5/1996, Sở Địa chính thống nhất hướng dẫn thực hiện cấp GCNQSD đất cho hộ bà Hòa, bà Ái như sau:

1/Xử lý hợp thức cấp GCNQSD đất, không thu tiền sử dụng đất, trên diện tích 100,7m2 theo hiện trạng đất bà Phạm Thị Hòa đang sử dụng tại số 4, khu trung tâm thị trấn Cao Thượng, trong đó:

+ 86,2m2 đấ ở:

+ 14,5m2 đất hành lang giao thông- Yêu cầu hộ bà Hòa không được xây dựng trên phần đất này. Khi nhà nước tến hành triển khai thược hiện qui hoạch giao thông, xây dựng sẽ thực hiện việc thu hồi đất và đền bù đất, theo trình tự, thủ tục của Pháp luật.

2/ Xử lý hợp thức cấp GCNQSD đất không thu tiền sử dụng đất, trên diện tích 184,11m2 theo hiện trạng đất bà Phạm Thị Ái đang sử dụng số 02, khu trung tâm thị trấn Cao Thượng, trong đó:

+ 132,86m2 đất ở;

+ 51,25m2 đất hành lang giao thông- Yêu cầu hộ bà Ái không được xây dựng trên phần diện tích đất này. Khi Nhà nước thực hiện qui hoạch giao thông, xây dựng sẽ thực hiện việc thu hồi đất và đền bù đất, theo trình tự, thủ tục của Pháp luật.

 (Có sơ đồ kềm theo)

3/ Đề nghị UBND huyện Tân Yên chỉ đạo thị trấn Cao Thượng, hướng dẫn bà Hòa và bà Ái làm thủ tục, kê khai, đăng ký cấp GCNQSD đất theo đúng trình tự, thủ tục và qui định chung.

Sở Địa chính trân trọng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

K/T GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

Triệu-Hiển”.

 

Như vậy là ở bản đồ xã Cao Thượng vẽ năm 1985-1987 công nhận thửa đất số 42 đứng tên bà Phạm Thị Ái với diện tích 800m2 đất thổ cư; Thửa đất số 74 đứng tên bà Phạm Thị Hòa với diện tích 272m2 đất thổ cư.

Sở Địa chính cũng công nhận 2 lô đất này có nguồn gốc của cụ Viễn, cụ Vòng là bố mẹ bà Ái, bà Hòa để lại. Nhưng lại viện lý do là “năm 1979-1980 thực hiện qui hoạch thị trấn Cao Thượng......”

Xin lỗi ngài Triệu Hiển chứ, năm ấy Việt Nam ta còn đang đánh nhau với Tàu Cộng, cháo còn chẳng có mà húp chứ nói gì đến chuyện qui hoạch mở đường với cả bồi thường. Chứng cứ của ngài thiếu sức thuyết phục.

Ngài lại còn cho rằng “UBND huyện Tân Yên ra Quyết định khảng định hiện trạng sử dụng đất của bà Hòa, bà Ái có một phần vi phạm vào hành lang an toàn giao thông theo qui hoạch là đúng”.

Lô đất của hai chị em bà Ái, bà Hòa là 1072m2, có tên trong bản đồ xac Cao Thượng năm 1985-1987 hẳn hoi. Đến năm 1996 mới qui hoạch mà lại bảo là bà Ái, bà Hòa có “vi phạm một phần” là thế nào?

“Đối chiếu với qui hoạch giao thông khu cư dân thị trấn Cao Thượng được UBND tỉnh Hà Bắc phê duyệt tại Quyết định 49/UB ngày 15/5/1996, Sở Địa chính hướng dẫn thống nhất hướng dẫn thực hiện cấp GCNQSD đất cho hộ bà Hòa, bà Ái như sau:......”

Thưa ngài Triệu Hiển, đến đây thì cái đuôi của ngài nó lại càng lòi ra lộ rõ hơn. Xin lỗi ngài, cuối năm 1991 thì trên bản đồ hành chính Việt Nam không còn cái tên tỉnh Hà Bắc nữa, lúc này chỉ có tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang mà thôi. Năm 1996 mà vẫn còn cái tên tỉnh Hà Bắc thì tôi cũng thua về lịch sử với ngài rồi. Các ngài giấu đầu thì hở đuôi.

Các ngài có thấy quá đáng khi qui hoạch mở rộng tỉnh lộ 284, chỉ mở một bên sườn phía đông không? Có phải bên phía tây toàn là các quan lớn cho nên các ngài mới qui hoạch sang một bên phải không? Còn phía bên nay chỉ có số ít mà lại toàn là dân thấp cổ bé họng cho nên các ngài ăn hiếp họ phải không???

Những hộ lân cận hộ bà Ái, bà Hòa chỉ có 100m2 thì được bồi thường 300-400m2 đất ở, còn gia đình bà Ái, bà Hòa thì 800m2 lại trả 132,86m2 đất ở; bà Hòa là 272m2 thì chỉ trả cho bà 86,2m2 đất ở trong khi đó bà Hòa và bà Ái mỗi bà có 3 con trai. Có phải chăng các hộ ấy họ biết 7L (Luồn lụy lịnh lọt lại lên lương), còn chị em bà Ái – Hòa chỉ biết 7T (Thật thà thẳng thắn thì thiếu thốn)? Các ngài có thấy bất công không???

Trong thông báo số 54/KL-UBND ngày 11/5/2010 của Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang-Nguyễn Văn Linh viện cớ rằng:

“Trong quá trình kiểm kê, Hội đồng BTGPMB huyện chưa chỉ đạo chặt chẽ, nên để xảy ra việc các thành viên Hội đồng BTGPMB huyện ghi phần diện tích đất hành lang an toàn giao thông vào “Phần 2. Tài sản hoa màu khác” trong biên bản kiểm kê đối với hộ gia đình bà Phạm Thị Hòa và gia đình hộ bà Phạm Thị Ái nhưng không thông báo cho hộ bà hòa, hộ bà Ái biết phần diện tích trên là đất hành lang giao thông nên không được bồi thường về đất, do đó dẫn đến việc phát sinh khiếu kiện. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên kiểm điểm trách nhiệm đối với các thành viên của Hội đồng BTGPMB huyện đã có những thiếu sót trong việc thực hiện kiểm kê tài sản, cây cối đối với hộ bà Hòa, bà Ái.

Việc bà Phạm Thị Hòa, bà Phạm Thị Ái tố cáo Chủ tịch UBND huyện Tân Yên vi phạm pháp luật trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường tỉnh lộ 398, là không có cơ sở.”

Thưa ngài Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang-Nguyễn Văn Linh : Tôi phải gọi ngài là gì đây, Phó Chủ tịt hay Phó Chủ bịt bợm?

Giả sử Quyết định phê duyệt 49/UB, ngày 15/5/1996 của UBND tỉnh Hà Bắc là có thật mà ngài không bồi thường đất đai cho dân, thì ngài quả là một trong những thằng lưu manh hạng nhất của tỉnh Bắc Giang. Một là ngài phải bồi thường hết, hai là ngài cướp hết chứ không có chuyện bồi thường một phần, còn cướp hai phần.

Luật đất đai chỉ quy định, không bồi thường nhà cửa xây dựng trên đất đã có quy hoạch, nhưng phải bồi thường diện tích đất có giá trị tương đương và phải bồi thường tiền chuyển nhà nếu như họ đã xây dựng từ trước ngày qui hoạch. Chứ tôi không thấy có điều nào trong Luật đất đai quy định ngược đời như là lời ngài nói.

Hai lô đất này đã được Sở Địa chính tỉnh Bắc Giang thừa nhận là đã sử dụng ổn định từ lâu đời rồi, chứ không phải là đất nhảy dù sau ngày 15/10/1993. Ngay cả đất vỡ hoang sau ngày 15/10/1993 thì các ngài cũng phải bồi thường hoa màu cho họ.

Ngài hãy bớt chút thời gian về Hà Nội mà xem, có cái dự án GPMB nào mà không phải bồi thường về đất cho dân không? Nếu có xin ngài chỉ giúp.

Có phải ngài cho rằng nhân dân Bắc Giang là dân miền núi, gần dân tộc, không hiểu biết về Pháp luật cho nên ngài đã cấu kết cùng Đỗ Mạnh Tiến (Chủ tịch huyện Tân Yên) và Nguyễn Thế Toản (Phó Chủ tịch huyện Tân Yên) để thành lập Liên minh Tập đoàn phản động lừa bịp nhân dân???

Xin thưa với ngài rằng các cụ có dạy: “ Con bác nó lú, con chú nó khôn”. Người ta không ngu hết như ngài tưởng đâu thưa ngài Phó Chủ bịp bợp ạ.

Tôi –Lê Thanh Tùng cực lực lên án Tập đoàn phản động bịp bợm nhân dân-Nguyễn Văn Linh-Đỗ Mạnh Tiến-Nguyễn Thế Toản. Tôi yêu cầu các ngài phải bồi thường thỏa đáng 100% đất đai của hai bà Phạm Thị Ái và Phạm Thị Hòa đồng thời phải xin lỗi gia đình bà Ái, bà Hòa trước công luận.

Gia đình bà Ái, bà Hòa tuyên bố: “Nếu như không giải quyết thấu tình đật lý thì chúng tôi sẽ rào đường không cho đi lại nữa đồng thồi chúng tôi sẽ bắc loa kêu gọi đảo đảo Tập đoàn ăn cướp,phản động-Nguyễn Văn Linh-Đỗ Mạnh Tiến-Nguyễn Thế Toản”.

Cao Thắng-Tân Yên-Bắc Giang ngày 13/04/2011

Cựu quân nhân tình nguyện - Lê Thanh Tùng, phóng viên phong trào Tự do Dân chủ Việt Nam và Khối 8406.

Địa chỉ: Khối 13, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại: 0915.128.256 Email: aiquocle@gmail.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn