BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 62760)
(Xem: 57988)
(Xem: 35512)
(Xem: 27746)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quân đội nhân dân ?

09 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 794)
Quân đội nhân dân ?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/135205/Default.aspx
Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Cách lập luận ấu trĩ và xa lạ

QĐND - Chủ Nhật, 09/01/2011, 21:48 (GMT+7)

QĐND - Trong những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng lại xuất hiện những bài viết viện dẫn văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nêu câu hỏi: “Quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ dân hay bảo vệ Đảng? ”. Và rằng: “Quân đội của một đất nước phải là lực lượng phục vụ cho lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, không thể phục vụ cho lợi ích riêng cho một cá nhân, một nhóm lãnh đạo hay cho một đảng phái chính trị nào”…

Câu hỏi và cách lập luận này thật là ấu trĩ cả về lý luận và cũng rất xa lạ trong thực tiễn.

Những ai có đôi chút kiến thức cơ bản về lịch sử nhà nước và quân đội đều biết rằng: Lực lượng vũ trang chuyên nghiệp xuất hiện đồng thời với sự ra đời của nhà nước. Đó là công cụ của nhà nước, một mặt là thực hiện chức năng cai trị của nhà nước, mặt khác là để bảo vệ lãnh thổ và các lợi ích khác của quốc gia - dân tộc (theo quan niệm của lực lượng cầm quyền). Bởi vậy, lẽ đương nhiên quân đội trước tiên phải bảo vệ nhà nước - người khai sinh và nuôi dưỡng nó.

Ở Việt Nam, quan hệ giữa Đảng Cộng sản với Quân đội ta là một mối quan hệ đặc biệt. Quân đội ta ra đời trước khi có nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo. Bởi vậy, bảo vệ Đảng chính là bảo vệ bộ tham mưu tối cao của cách mạng Việt Nam. Vậy thì quân đội ta đương nhiên phải bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Doãn Hải

-----------------------------------------------------------------

Thật rõ như ban ngày, quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay còn có trước cả nước VNDCCH, do ĐCS và Hồ Chí Minh sáng lập và nuôi dưỡng đến nay. Đoạn thì '' đương nhiên bảo vệ nhà nước khai sinh và nuôi dưỡng nó'' đoạn sau thêm vào phía trước " vậy thì quân đội ta đương nhiên bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà Nước...''

 

Phía cuối chốt rằng '' quân đội ta có nhiệm vụ “Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân”.

Nhân Dân đứng sau cùng, không viết hoa.

Mục tiêu để QĐNDVN khẳng định rõ ràng bảo vệ ai là cần nhất ?


Quân đội Ai Cập chắc do nhân dân đóng thuế nuôi và không phải do Đảng lãnh đạo Ai Cập bây giờ khai sinh ra và nuôi nấng. Quân đội Ai Cập ý thức sâu sắc rằng mình được nuôi bằng thuế của nhân dân, bằng tai nguyên của đất nước. Còn bọn nhà nước cầm quyền bất quá chúng chỉ thu thuế của dân, khai thác tài nguyên chứ không phải tiền của bọn Đảng viên làm ra nuôi họ. Cho nên quân đội Ai Cập đứng nhìn nhân dân biểu tình phản đối chính sách nhà nước đương quyền. Quân đội Ai Cập cũng không giúp làm chức năng cai trị giúp cho chính quyền. Bởi quân đội Ai Cập thuộc về Nhân Dân Ai Cập, không phải là công cụ để giúp đỡ chính quyền cai trị Nhân Dân.

Quân đội bảo vệ Đảng , Nhà nước như Việt Nam cũng thuộc về nhân dân

Mà không bảo vệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước như Ai Cập cũng thuộc về Nhân Dân.

Mong ông lý luận Nguyễn Doãn Hải tường tận thêm.

Người Buôn Gió

09-02-2011

Theo Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn