BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 57394)
(Xem: 53084)
(Xem: 35102)
(Xem: 26908)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

TUYÊN BỐ Nhân Đại Hội XI Đảng CSVN

20 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 921)
TUYÊN BỐ Nhân Đại Hội XI Đảng CSVN
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Đại hội XI của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vừa kết thúc. Như dự liệu của giới quan sát, đại hội này đã không đem lại thay đổi gì đáng kể về đường lối và ban lãnh đạo của đảng Cộng Sản. Nhân dịp này Họp Mặt Dân Chủ xin đưa ra những nhận định sau đây:

1. Đảng CSVN tiếp tục đặt quyền lợi của một đảng trên tự do hạnh phúc của toàn dân và trên tiền đồ phát triển của các thế hệ Việt mai sau. Đảng CSVN tiếp tục đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại, phản lại nguyện vọng của toàn dân, xa rời thực tế của đất nước và khu vực Đông Nam Á. Đại hội XI hoàn toàn không quan tâm đến thực trạng phát triển không bền vững của đất nước, tình trạng suy thoái tinh thần và văn hóa của xã hội, các vấn đề an sinh xã hội của người dân, và nhất là đối với hiểm họa bành trướng từ Trung Hoa. Để bảo đảm quyền lợi của nhân dân cùng với sự tồn vong và phát triển của dân tộc, nhân dân phải có quyền hoạt động tự do, độc lập với đảng cầm quyền, và nhiệm vụ cao cả của quân đội và công an là phải bảo vệ tổ quốc và nhân dân chứ không phải bảo vệ đảng cầm quyền.

2. Trong nhiều năm qua, nhất là trong thời gian trước đại hội, những người Việt có lòng với đất nước, thuộc mọi thành phần dân chúng, từ lao động đến trí thức, và cả nhiều đảng viên cộng sản lão thành, tất cả đều lên tiếng đòi hỏi thay đổi chính trị để bảo đảm được tự do, công lý cho toàn dân, tạo đoàn kết dân tộc nhằm bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ từ đất liền đến hải đảo. Nhưng đảng CSVN đã quay lưng truớc những lời kêu gọi đầy tâm huyết đó. Đất nước không thể thực sự độc lập, xã hội không thể phát triển bền vững, ổn định và công bằng nếu không có dân chủ, tự do và nhân quyền.

3. Chúng tôi cho rằng kêu gọi và đòi hỏi không đủ, chỉ có kiên quyết đấu tranh bằng mọi hình thức thích hợp, ôn hòa bất bạo động nhưng bền bỉ và dũng cảm, mới có thể thay đổi được cục diện chính trị tồi tệ, phản tiến bộ và phi dân tộc hiện nay ở nước ta. Chỉ có áp lực quyết liệt và triệt để từ thành phần đảng viên tại chức và từ quần chúng mới buộc được thành phần bảo thủ, độc đoán trong đảng cầm quyền trả lại cho nhân dân quyền làm chủ vận mệnh đất nước.

Họp Mặt Dân Chủ (HMDC), từ năm 2002 đến nay, tập họp từ Úc châu, Đông-Tây Âu, đến Canada, nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, và từ trong nước, những người Việt dân chủ, hoạt động trong nhiều lãnh vực và tổ chức đa dạng, nhằm cùng mục đích thay thế chế độ độc tài đảng trị bằng chế độ dân chủ pháp trị tại Việt Nam. Chúng tôi nguyện sát cánh cùng mọi người Việt yêu nước thuộc mọi khuynh hướng và tổ chức khác nhau trong và ngoài nước, kiên quyết đấu tranh bền bỉ vì một nước Việt Nam mới, thực sự tiến bộ, dân chủ, tự do và có nhân phẩm cho mọi người Việt.

Việt Nam Hải Ngoại

Ngày 20.1.2011

Ban Phối Hợp/HMDC
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn