BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 64407)
(Xem: 58931)
(Xem: 36353)
(Xem: 28636)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đơn Phê Bình, Chất Vấn và Kiến Nghị của một Đảng Viên Hưu Trí

17 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 1174)
Đơn Phê Bình, Chất Vấn và Kiến Nghị của một Đảng Viên Hưu Trí
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2010


ĐƠN PHÊ BÌNH - CHẤT VẤN VÀ KIẾN NGHỊ
GỬI HỘI NGHỊ TW 14 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XKính gởi: - Đ/c Tổng Bí Thư và Bộ Chính Trị
- Đ/c Thường Trực Ban Bí Thư và Ban Chấp Hành TW Đảng Khóa X
- Đ/c Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng


- Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng tại mục 3 điều 3 về quyền của Đảng viên là: Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

- Qua thông tin báo chí, Hội nghị Trung ương 14 (HNTW 14) có nội dung bàn về nhân sự nhiệm kỳ XI trình đại hội XI và đây là kỳ HNTW cuối cùng của khóa X. Tôi đảng viên hưu trí tên là Mai Đốc, hiện ở tại 37 Thảo Điền, P.Thảo Điền, quận 2, TP.HCM ký đơn này gởi HNTW 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (BCHTWĐ) với các nội dung sau:

I.PHÊ BÌNH

1. Phê bình TWĐ khóa X đã vi phạm Điều lệ Đảng tại mục 3 điều 3 về quyền của đảng viên là các đơn chất vấn, kiến nghị và tố cáo của tôi đã gởi đến Tổng Bí thư (TBT) - Bộ Chính trị (BCT) - Ban Bí thư bằng EMS có hồi báo và bưu điện đã có giấy báo phát trả lại tôi mà TWĐ không một lần trả lời theo quy định của Điều lệ.

2. Phê bình TWĐ khóa X từ TBT - BCT đến Ban Bí thư đã vi phạm điều 9 mục 5 Điều lệ Đảng là không thực hiện quy định của Điều lệ Đảng: Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc?. Vì vi phạm này không rõ ý kiến thiểu số của tôi gởi TWĐ có được bảo lưu hay không mà ngay tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X không giải quyết các vụ án chính trị siêu nghiêm trọng mà tôi đồng tình với cựu Ủy viên BCT Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra bằng văn bản gởi TBT - BCT và Ban Bí thư nhưng không được giải quyết và trả lời.

3. Phê bình BCT khóa X về việc đưa ra kết luận cho khai thác bô xít Tây Nguyên là bất chấp ý kiến trên văn bản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cựu Ủy viên BCT - cựu tiền nhiệm trong Chính phủ đã gởi BCT đưa ra lời khuyên của các chuyên gia Liên Xô là không nên khai thác bô xít Tây Nguyên để tránh hậu quả môi trường do bùn đỏ ngấm vào mạch nước ngầm dẫn ra các dòng suối, con sông hạ lưu làm ảnh hưởng sức khỏe người dân, không chỉ Tây Nguyên mà cho cả Nam Bộ. Đây còn là vi phạm Cương lĩnh chính trị 1991 đã quy định: Đảng không được làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị đó là Quốc hội. BCT khóa X còn vi phạm cả luật tổ chức Quốc hội đã quy định tại mục 3, điều 2 về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội là: Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã bị BCT đưa ra kế luận là quyết định làm thay Quốc hội mất rồi. BCT khóa X không chỉ vi phạm Cương lĩnh chính trị, vi phạm Luật tổ chức Quốc hội mà còn bất chấp ý kiến của các cựu tướng lĩnh, các lão thành cách mạng, các nhà khoa học đến cả đại biểu Quốc hội đã có hội thảo và kiến nghị không khai thác bô xít Tây Nguyên. Đặc biệt qua vụ vỡ bờ tràn bùn đỏ ra ngoài tại Hung-ga-ri làm thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản người dân nên kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII nhiều đại biểu Quốc hội đã yêu cầu dừng khai thác bô xít Tây Nguyên dù Bộ Tài nguyên môi trường báo cáo chỉ đảm bảo an toàn trên lý thuyết còn thực tế hàng chục năm sau ai chịu trách nhiệm?

4. Phê bình Ban Bí thư TWĐ khóa X đã đưa ra chủ trương thí điểm bỏ HĐND cấp phường, quận, huyện là vi phạm Hiến pháp 1992 đã quy định về HĐND và UBND có hẳn một chương với 8 điều, từ điều 118 đến 125 trong khi chưa sửa đổi Hiến pháp.

II. CHẤT VẤN


1. Vì sao Cựu Ủy viên BCT, cựu Tướng lĩnh và Lão thành cách mạng là các ông Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Xô và Đồng Văn Cống đã qua đời nay chỉ còn ông Nguyễn Văn Thi quá già yếu đã nhiều đơn thư gởi BCT khóa IX và Đại hội X yêu cầu giải quyết các vụ án siêu chính trị nghiêm trọng là: Vụ Xiêm Riệp (1983) - Vụ Sáu Sứ (1991) - Vụ Đảng tịch ông Lê Đức Anh - Vụ T4 tức Tổng Cục 2 nhưng không được giải quyết, cứ bàn giao lại khóa sau vẫn không giải quyết? Đặc biệt là vụ Đảng tịch ông Lê Đức Anh đã không giải quyết mà còn tặng huy hiệu 60 tuổi Đảng và xuất bản cả hồi ký làm cho dư luận ngay cả quê ông ở Thừa Thiên Huế cũng bất bình. Đặc biệt hơn nữa là vụ Tổng cục 2 đã có đơn tố cáo của ông Vũ Minh Trí - cán bộ tham mưu Tổng cục 2 - tố cáo Tổng cục 2 và ông Nguyễn Chí Vịnh đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi ý kiến yêu cầu BCT giải quyết; nhưng không những không giải quyết mà còn để Bộ Quốc phòng quay lại xử lý người tố cáo bằng khai trừ Đảng, tước quân hàm đối với trung tá Vũ Minh Trí. Xin hỏi đó có phải là hành vi trả thù hay bảo vệ người tố cáo khi chưa đưa ra giải quyết công khai đúng sai về ai và đã vi phạm cả luật khiếu nại tố cáo phải không.

2. Về ông Nguyễn Chí Vịnh trước Đại hội X đã nhiều đơn thư của nhiều cựu tướng lĩnh gởi BCT khóa IX để chỉ ra nhiều hành vi sai trái nghiêm trọng từ khi còn trong đào tạo nên đã có ý kiến coi Nguyễn Chí Vịnh con đại tướng Nguyễn Chí Thanh là hổ phụ sinh cẩu tử quả không sai. Trước Đại hội X có Ủy viên TWĐ đã nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sẽ xem xét nhưng vì sao không xem xét sai trái mà lại xem xét tăng quân hàm đề bạt làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 rồi lên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng? Dư luận hiện nay còn cho là Trung ương khóa X dự kiến đưa Nguyễn Chí Vịnh vào BCHTW khóa XI có phải không? Nếu quả vậy chứng tỏ BCT - BCH và Ban chuẩn bị văn kiện Đại hội XI bất chấp văn bản góp ý kiến gởi Đại hội XI của trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - cựu Ủy viên BCT đã yêu cầu: Chấm dứt tình trạng con ông cháu cha - cha truyền con nối. Xin hỏi HNTW 14 có dự kiến giới thiệu đề cử ông Nguyễn Chí Vịnh không?

3. HNTW 14 cần lấy việc đã làm tại Đại hội X là : Không giới thiệu tham gia BCHTW khóa X những cán bộ có một trong các khuyết điểm sau đây: -1)Bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh chống cái sai; không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn. -2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn phê bình đấu tranh -3) Cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân, xu nịnh, chạy chọt, có tư tưởng cục bộ địa phương, phe cánh. -4) Chịu trách nhiệm về tình trạng nộ bộ mất đoàn kết nghiêm trọng; để xảy ra tham nhũng, thất thoát lớn ở địa phương, đơn vị. -5) Giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất do lợi dụng chức quyền mà có; bản thân và gia đình sống thiếu gương mẫu, cá nhân có khuyết điểm về đạo đức lối sống. -6) Không tích cực nghiên cứu học hỏi, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, uy tín giảm. -7) Ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành điều động và đặt điều kiện với sự phân công của tổ chức. -8) Lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện tại có vấn đề chưa rõ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét kết luận (Theo Thông báo nhanh về Đại hội X của văn phòng TWĐ). Đem tám khuyết điểm đó đối chiếu lại với các Ủy viên BCT và Ủy viên BCH đã trúng cử vào khóa X, đã đảm nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ X hiện có người còn vi phạm không chỉ một mà nhiều khuyết điểm đã bộc lộ rõ trong thực hiện nhiệm vụ, xin hỏi HNTW 14 có lấy đó làm tiêu chuẩn tự kiểm điểm đánh giá của từng Ủy viên BCT, Ủy viên BCH không? Có làm được như vậy mới tìm ra người để giới thiệu đề cử vào nhiệm kỳ XI. Thậm chí những Ủy viên nào của khóa X mà vi phạm chỉ một trong tám khuyết điểm đó cũng cần nên tự rút lui hoặc HNTW 14 cần loại ra ngay để nhường lại cho những người lần đầu tiên trẻ hơn không có khuyết điểm nào vào nhiệm kỳ XI. Đặc biệt xin hỏi HNTW 14 có đem các vụ việc đang xảy ra, dư luận đang bức xúc và ngay cả kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XII vừa qua đã lên tiếng yêu cầu chỉ ra trách nhiệm của ai trong BCT, trong BCH khóa X để loại ra khỏi danh sách giới thiệu đề cử, vì đã để xảy ra các vụ: - Vụ Vinashin - Vụ dự án Đại lộ Đông Tây tại TP.HCM đã nhận hối lộ từ phía Nhật Bản ai là chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm. - Vụ Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT) TP.HCM ai làm biến mất 160ha đất tái định cư của dân theo quyết định của Chính phủ đã ký và ai không cho lập Đoàn Thanh tra tổng hợp đủ mạnh về thanh tra toàn diện dự án này để truy tìm 160ha đất tái định cư của dân. - Ai đưa ra kết luận để Chính phủ cho Trung Quốc vào khai thác bô xít Tây Nguyên. - Ai cho Trung Quốc vào thuê đất rừng đầu nguồn đến 50 năm. Các vi phạm qua các vụ nêu trên còn nghiêm trọng hơn tám khuyết điểm nói trên; HNTW 14 có minh bạch để loại họ ra không?

4. Ông Vũ Phạm Quyết Thắng - Nguyên phó Tổng thanh tra Chính phủ đã trao đổi với báo Tuổi Trẻ số ra ngày 29/10/2010 về công tác cán bộ cần lựa chọn cho nhân sự tại Đại hội XI là cần có ba đột phá sau: -1) Minh bạch toàn bộ hoạt động của cán bộ đó, các công việc, chức danh đã đảm nhiệm (thời gian, kết quả). -2) Minh bạch toàn bộ tài sản là quan trọng nếu chúng ta đặt công tác phòng chống tham nhũng đúng tầm quan trọng trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. -3) Minh bạch hóa trong đề cư. Xin hỏi HNTW 14 có xem ba yêu cầu đột phá đó là nội dung lựa chọn cán bộ vào Khóa XI không? Nếu chọn ba đột phá đó mà HNTW 14 chỉ dựa vào bản tự kiểm điểm, bản tự kê khai tài sản của cán bộ đó không có sự giám sát của người dân, nhất là cán bộ hưu trí và cựu chiến binh ở địa phương người cán bộ đó sinh ra, nơi cư ngụ của vợ con họ và cả dư luận xã hội qua báo chí thì có đủ cơ sở gọi là minh bạch không? Nếu Trung ương khóa X lần đầu tiên dám công khai các dự thảo văn kiện đại hội XI ra toàn Đảng, toàn quân, toàn dân được góp ý kiến để giao cho Ban Tuyên giáo trung ương tổng hợp báo cáo; thì tại sao không dám công khai bản tự kiểm điểm, bản tự kê khai tài sản của từng Ủy viên BCT, Ủy viên BCH khóa X ra toàn Đảng, toàn quân, toàn dân được giám sát có ý kiến để giao cho Ban tổ chức Trung ương tổng hợp báo cáo, trình ra Đại hội XI để chọn mặt gửi vàng? TWĐ khóa X làm được hai việc quan trọng này mới chứng tỏ thực sự đã đổi mới trong điều hành, mới thực sự gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng đã quy định tại phần mở đầu là: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân chứ không phải gắn bó với phe cánh, với lợi ích cá nhân để bằng mặt không bằng lòng.

5. Đặc biệt xin chất vấn ngoài tám khuyết điểm mà Đại hội X đưa ra để không giới thiệu vào khóa X và ba khâu đột phá để minh bạch khi lựa chọn cán bộ để giới thiệu đề cử vào Khóa XI; tôi xin hỏi có căn cứ các đơn tố cáo của tôi đối với Ủy viên BCT ông Lê Thanh Hải là Bí thư Thành ủy TP.HCM vạch ra từ năm 2000 đến nay đã có 18 vụ việc xảy ra tại TP.HCM ông Lê Thanh Hải có còn xứng đáng tiếp tục giới thiệu đề cử vào khóa XI không? Tất cả đơn thư tố cáo của tôi đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương làm việc với tôi 4 lần, đưa ra 3 thông báo xử lý đều là phê bình và chưa giải quyết kiến nghị của tôi trên các đơn đã gởi TWĐ kiến nghị, xử lý ông Lê Thanh Hải theo quy định của Điều lệ Đảng tại mục 3 điều 36 là: BCHTWĐ quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCT. Tại sao không đưa ra xử lý ông Lê Thanh Hải? Gần đây ngày 12/11/2010, tôi được giấy mời của văn phòng Ủy ban kiểm tra TWĐ đến dự cuộc họp nội dung triển khai thông báo kết quả giải quyết thư tố cáo của đồng chí đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý - Chủ trì là ông Lê Hồng Liêm - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương và các ông Vụ 7 là Nguyễn Viết Lợi và Nguyễn Văn Hội. Qua thông báo số 376 ngày 20/09/2010 đã nêu ra một số vụ việc tôi đã tố cáo ông Lê Thanh Hải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBNDTP, rồi Chủ tịch UBNDTP đến Bí thư Thành ủy TP.HCM là: - Vụ KĐTMTT ông đã chỉ đạo dùng Bàn tay sắt trong quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng và quản lý quy hoạch; và vì sao dự án không được Thanh tra Chính phủ về thanh tra theo đề nghị của đại biểu Quốc hội Chủ tịch nước ông Nguyễn Minh Triết đã nói trước cử tri khi tiếp xúc, - Vụ nhà ở - Vụ em trai và vợ, - Vụ Đại lộ Đông Tây...v.v? Thông báo đã đưa ra là có sai sót, thiếu sót, không nghiêm túc? Tôi cho rằng đây là việc làm của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng theo quy định của quyết định 190 BCT ban hành nên đã có văn bản phát biểu tại cuộc họp để kiến nghị HNTW 14 có đủ cơ sở thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng đã quy định tại mục 3 điều 36 nói trên, nếu không đưa ra xử lý các hình thức kỷ luật cũng phải loại ông Lê Thanh Hải ra khỏi danh sách giới thiệu đề cử vào khóa XI.

III. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị HNTW 14 cần quy trách nhiệm về các vụ việc tôi đã phê bình nói trên, đối chiếu quy định của Điều lệ Đảng đã quy định tại điều 16 mục 1 là: Ban chấp hành Trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng? và tại điều 17 mục 2 là: BCT lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết? và tại mục 3 là: Ban bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng? để xác định trách nhiệm ai trong BCT, trong BCH, trong Ban bí thư đã vi phạm và vi phạm ở mức độ nào đối chiếu với 8 khuyết điểm do Đại hội X đề ra và 3 yêu cầu đột phá về minh bạch của cán bộ để xem xét ai còn đủ uy tín, tín nhiệm mới giới thiệu đề cử vào khóa XI.

2. Kiến nghị HNTW 14 cần đưa nội dung tố cáo của tôi và các thông báo của Ủy ban kiểm tra trung ương đã công bố khi làm việc với tôi trong đó nhất là thông báo mới số 376 ngày 20/09/2009 về giải quyết đơn thư tố cáo ông Lê Thanh Hải mà trong đó có đơn tôi tố cáo ông Lê Thanh Hải tại Đại hội X là người có sáu trong tám khuyết điểm không được giới thiệu đề cử vào khóa X nhưng không được giải quyết nên ông đã trúng cả vào BCT. HNTW 14 cần coi ông Lê Thanh Hải là một Ủy viên BCT đã có nhiều đơn tố cáo với 18 vụ việc, Ủy ban kiểm tra đã ra ba thông báo phê bình và mới nhất là thông báo số 376 ngày 20/09/2010 như nói ở trên để vừa xử lý kỷ luật theo mục 3 điều 36 như nói ở trên và cần loại ông Lê Thanh Hải ra khỏi danh sách đề cử khóa XI.

3. Kiến nghị HNTW 14 cần đưa nội dung tố cáo Tổng cục 2 và ông Nguyễn Chí Vịnh của trung tá ông Vũ Minh Trí để giải quyết toàn bộ vụ việc Tổng cục 2 và xem xét đối với ông Nguyễn Chí Vịnh để đối chiếu với tám khuyết điểm của đại hội X đề ra và ba yêu cầu đột phá về minh bạch của người cán bộ thì ông Nguyễn Chí Vịnh hoàn toàn không đủ tư cách một cán bộ mà quả là hổ phụ sinh cẩu tử không được giới thiệu đề cử vào khóa XI để thực hiện ý kiến đóng góp với Đại hội XI của trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - cựu Ủy viên BCT- là chấm dứt tình trạng con ông cháu cha - cha truyền con nối.

4. Kiến nghị HNTW 14 cần công khai việc giới thiệu đề cử chức danh Tổng Bí thư ra toàn Đảng, toàn quân, toàn dân được góp ý kiến trước khi đưa ra Đại hội XI ngay tại thông báo kết quả HNTW 14, cần giới thiệu đề cử chức danh Tổng Bí thư từ 1 đến 3 người để Đại hội lựa chọn và phải được đại hội bầu trực tiếp. Đồng thời tất cả các chức danh Ủy viên BCT, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên BCH cũng cần giới thiệu đề cử từ 2 đến 3 người để lựa chọn bầu cử mới thật sự là dân chủ và minh bạch.

Trên đây là nội dung các phê bình, chất vấn và kiến nghị của đảng viên tôi kính gởi HNTW 14 xem xét và thực hiện, để đi đến thành công Hội nghị, cũng là bước đầu cho thành công Đại hội XI về nhân sự.

Trân trọng kính chào. Đảng viên ký tên

ĐT : 0958054136
Mai Đốc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn