BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35695)
(Xem: 33258)
(Xem: 32413)
(Xem: 24681)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hỏi Anh

06 Tháng Tư 200312:00 SA(Xem: 524)
Hỏi Anh
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Anh hỡi! Máu anh máu Lạc Hồng?
Hỏi Anh có tủi phận Non sông
Trong tay sắt máu loài man dại
Chúng giết đồng bào Anh thấy không!?
Chúng giết đồng bào anh thấy không!?
Dân oan máu lệ chảy thành dòng!
Sao Anh vẫn cứ im như phỗng?
Chẳng lẽ anh đành nói chữ ‘’Không’’!!?

Chẳng lẽ anh đành nói chữ ’’Không’’?
Lặng yên nhìn chúng giết dân cùng!
Lặng yên nhìn chúng hành dân mãi
‘’Quân đội nhân dân’’ anh xứng không?
‘’Quân đội nhân dân’’anh xứng không?
Yêu dân anh quyết chẳng thay lòng!
Yêu dân anh nguyện yêu dân mãi!
Sao nỡ anh đành vẫn đứng trông?

Sao nỡ anh đành vẫn đứng trông?
Nhìn dân oằn oại chẳng đau lòng!
Nhìn dân kêu khóc không thương xót?
Ngoảnh mặt làm ngơ thấy được không?
Ngoảnh mặt làm ngơ mãi được không?
Quê Hương chúng hiến hết cho Tàu!
Hoàng Trường hải đảo đâu còn nữa!
Một giải Sơn Hà chúng biếu không!!

Một giải Sơn Hà chúng biếu không?
Hỏi Anh người lính có yên lòng!
Hỏi anh người lính đành im lặng
Để chúng lộng hành anh tức không?
Để chúng lộng hành anh tức không?
Mau mau chung sức với chung lòng
Mau mau quay súng ta hành động!
Diệt lũ Việt gian dứt điểm xong!!

Diệt lũ Việt gian dứt điểm xong
Cùng nhau hưng dậy mảnh non Hồng
Toàn dân góp sức xây đời mới
Dựng lại Cờ Vàng rạng Núi Sông!!

Cam Thành, 06/09/2009
Tha Nhân
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn