BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75264)
(Xem: 62742)
(Xem: 40043)
(Xem: 31743)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bức tâm thư số 1 gửi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

01 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 1581)
Bức tâm thư số 1 gửi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Kính gửi :

1- Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam – Anh Nguyễn Phú Trọng !

2- Toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài !

3- Toàn thể đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam !

4- Nhân dân các quốc gia ASEAN và thế giới !

5- Hội đồng ASEAN và Liên Hiệp Quốc !

6- Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam !

7- Hội đồng lý luận Trung Ương Việt Nam !

8- Phóng viên báo chí, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế !

9- Các thành viên, lực lượng hoạt động dân chủ và vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam !

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, bí danh là Lincoln Lê, công dân Việt Nam, công dân ASEAN và thế giới. Vừa qua khi tôi viết đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một làn sóng dư luận mạnh tại Việt Nam. Tôi rất tha thiết được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam để cống hiến nhiều lợi ích cho Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Vậy mà vừa qua trên báo Nhân Dân Việt Nam là tờ báo lớn trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam lại viết một bài bôi nhọ tôi, nội dung bài báo đó viết là động cơ tôi xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam là thiếu nghiêm túc, tôi không đủ tư cách để xin gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nay tôi xin viết bức tâm thư này cầu cứu đến Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam anh Nguyễn Phú Trọng để xin giúp tôi sớm gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khổng Tử là một nhà văn hóa lớn của dân tộc Trung Quốc từng nói rằng : « Nhân vô thập toàn ». Ý nói là con người không có ai là người hoàn thiện. Mỗi người phấn đấu để đạt tới sự gần hoàn thiện thôi. Tôi muốn vào Đảng Cộng sản Việt Nam để Đảng Cộng sản Việt Nam giúp tôi hoàn thiện hơn, đồng thời tôi cũng sẽ giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thiện hơn. Tôi tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – anh Nguyễn Phú Trọng cũng không dám tự vỗ ngực xưng danh mình là người hoàn thiện. Chưa có vĩ nhân nào, thánh nhân nào trên thế giới hoàn thiện cả. Tất cả chỉ mới gần hoàn thiện mà thôi.

Vì dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà tôi xin « cắn rơm cắn cỏ » mà viết trình bản tấu dâng lên thưa với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rằng : Hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác - Lê Nin sai lầm và thiếu sót đến 99%.

Nhiều người dân Việt Nam nói rằng quyền lực thực tế của Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay lớn không kém gì những vua chúa của Việt Nam và những nước phong kiến trước trên thế giới. Thời phong kiến vua nói đúng là đúng, mà vua nói sai cũng là đúng. Nhân dân ai mà dám nói vua sai là dễ bị mất đầu. Chính vì thế mà người ta rất sợ làm trung thần. Vì trung thần dám khuyên vua khi vua sai, vua mà không minh sáng mà nghe lời gian thần thì trung thần dễ mất đầu. Tôi rất tiếc mạng sống của mình, rất ham sống sợ chết, nhưng vì xã tắc giang sơn, cho nên nay tôi đành lòng viết tấu này dâng lên Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tôi xin nói thẳng rằng là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và rất nhiều thuộc hạ thân tín, cao cấp trong bộ máy Đảng Cộng Sản Việt Nam đang sai lầm vô cùng lớn. Khi tư duy nhận thức sai tất yếu sẽ làm sai. Tôi thấy gần đây chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng liên tục huấn thị lực lượng công an nhân dân Việt Nam và cả quân đội nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam bao gồm những gì ?!

Theo tôi hiểu thì Đảng Cộng Sản Việt Nam bao gồm hai phần là phần cứng và phần mềm. Phần cứng là phần con người bằng xương thịt máu của gần 4 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Phần mềm là phần trí thức của các đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê Nin làm nền tảng lý luận cơ bản tức là phần mềm cơ bản. Vậy khi hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê Nin sai lầm thiếu sót đến 99% thì điều đó nói lên điều gì ?! Vậy là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cưỡng bức quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam phải trung thành với một phần mềm sai lầm thiếu sót đến 99%. Tôi có thể chứng minh ngay sau đây những điều quan trọng cốt lõi nhất hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê Nin sai lầm và thiếu sót nghiêm trọng :

Lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động là lý thuyết rất quan trọng mang tính tiên đề của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê Nin. Các Mác là ông tổ sáng lập hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê Nin đã nêu một số kết luận quan trọng trong lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động rằng :

1- Toàn bộ những ai là chủ cơ sở tư nhân họ thuộc về giai cấp bóc lột. Giai cấp bóc lột còn gọi là giai cấp tư bản.

2- Tất cả những ai là người lao động làm thuê cho những cơ sở kinh tế tư nhân là thuộc về giai cấp bị bóc lột.

3- Giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ là thuộc các thành phần xã hội như : trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ, giáo viên, học sinh, sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ.

Tôi khẳng định ba điều nhận định quan trọng của các Mác trong phần lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động rất sai lầm thiếu sót. Để dể hiểu tôi xin đưa một ví dụ cụ thể ở thực tế lồng ghép vào phần trình bày lý thuyết :

Ngài Abraham Lincoln là một trong những tổng thống được nhân dân Hoa Kỳ và thế giới mến mộ. Ngay nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abraham Lincoln thì Quốc Hội Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật cấm sự cưỡng bức lao động nô lệ đối với người da màu và mọi công dân. Khi người lao động không có quyền con người bình đẳng với doanh nhân, khi người lao động bị trả thu nhập thấp hơn sự cống hiến hữu ích của họ, khi đó doanh nhân trở thành giai cấp bóc lột và người lao động đó trở thành giai cấp bị bóc lột. Ngược lại khi người lao động được bình đẳng quyền con người với doanh nhân, khi người lao động được doanh nghiệp trả thu nhập xứng đáng với sự cống hiến hữu ích của họ, khi ấy người công nhân không thuộc về giai cấp bóc lột và người công nhân không thuộc về giai cấp bị bóc lột nữa. Có hai hình thái kinh tế tư nhân là kinh tế tư nhân có bóc lột và kinh tế tư nhân không có bóc lột. Kinh tế tư nhân có bóc lột còn gọi là kinh tế tư bản. Chúng tôi gọi kinh tế tư nhân không có bóc lột gọi là kinh tế tư nhân cộng đồng. Như vậy là từ giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abramham Lincoln trở về trước thì Hoa Kỳ là quốc gia kinh tế tư nhân tư bản, từ giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abraham Lincoln đến nay thì Hoa Kỳ là quốc gia kinh tế tư nhân cộng đồng. Hoa Kỳ không còn là quốc gia kinh tế tư nhân tư bản nữa.

Vì để tỏ lòng ngưỡng mộ tài, đức của ngài Abraham Lincoln và để minh oan cho Hoa Kỳ, minh oan cho doanh nhân toàn thế giới, tôi đã tự đặt tên bí danh cho mình là Lincoln Lê. Việt Nam hiện nay có khoảng 500 000 doanh nghiệp tư nhân, tôi xin khẳng định 500 000 doanh nghiệp Việt Nam ở khối kinh tế tư nhân họ không thuộc về giai cấp bóc lột tức là giới tư bản. Doanh nhân Việt Nam và doanh nhân thế giới ngày nay ở khối kinh tế tư nhân họ đều là những người lao động chân chính. Doanh nhân là người lao động bằng trí tuệ, công sức, trách nhiệm để điều hành, quản lý doanh nghiệp.

Các Mác đã viết gộp hình thái kinh tế tư nhân không có bóc lột trở thành hình thái kinh tế tư nhân có bóc lột. Các Mác chỉ biết có một hình thái kinh tế tư nhân đó là kinh tế tư nhân có bóc lột. Các Mác đã rất sai lầm và rất thiếu sót khi viết về kinh tế tư nhân và quan hệ doanh nhân với người lao động.

Trên thực tế thành phần xã hội như : trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ, giáo viên, học sinh, sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ. Những thành phần này họ không hề tham gia bóc lột, cho dù là bóc lột rất nhỏ cũng không hề có. Do vậy quy kết những thành phần xã hội này thuộc về giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ, kết luận này của các Mác đã sai lầm hoàn toàn.

Tôi thật là tội nghiệp, thật là đáng thương hại cho lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và lực lương công an nhân dân Việt Nam cứ phải trung thành tuyệt đối với một cái đảng, mà phần mềm tức là hệ lý thuyết chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê Nin sai lầm và thiếu sót đến 99%. Phần cứng, tức là con người của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì có một bộ phận không nhỏ tham nhũng, biến chất. Ôi trời ơi là trời ! Hổ thẹn quá, xấu hổ quá, mắc cỡ quá, ngu xuẩn quá, u mê quá, hèn nhát quá hỡi các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam.

Tôi đề nghị Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hãy nghiêm túc xem xét lại hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê Nin. Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam trước tiên cần phải trung thành với Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải tuyệt đối trung thành với nhân dân Việt Nam.

Tôi xin chính thức ngỏ lời thách đấu, tranh tài về lý luận với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Liệu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có dám khẳng định, bảo vệ luận điểm rằng hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác Lê Nin đúng 100% không ?!

Tôi xin nêu quy tắc thi đấu lý luận giữa tôi và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng như sau :

1- Nếu tôi thua và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thắng, tôi xin tặng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tổng số tiền là 2 tỷ VND. Kèm theo điều kiện nữa là tôi sẵn sàng làm ngựa để Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trên lưng của tôi đi du lịch Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh trong một tuần. Sau đó xin cho phép tôi được ra giữa quảng trường Ba Đình trước lăng chủ tịch Hồ Chí Minh để tự thiêu.

 2- Nếu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thua thì xin bị đánh phạt 100 roi. Tôi vốn dĩ rất hiền lành do vậy bản thân cá nhân tôi không nỡ dám cầm roi để đánh vào cơ thể ngọc ngà của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Do vậy tôi xin ủy quyền cho 100 người dân Việt Nam đánh roi giúp tôi. Nếu nhân dân Việt Nam giơ cao đánh khẽ thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đỡ đau, còn nếu nhân dân Việt Nam đánh roi thẳng tay thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gắng chịu đau một chút nhé. Mỗi người dân Việt Nam tham gia đánh roi thì chỉ được đánh tối đa là 1 roi.

 

 Vì tôi tin chắc phần thắng cuộc đấu lý luận thuộc về tôi cho nên tôi mới dám đánh cược cả sinh mạng của mình. Tôi xin chấp tất cả hội đồng lý luận trung ương, gần 4 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2 triệu công chức chính quyền Việt Nam những ai tài giỏi lý luận bao biện, ngụy biện nhất hãy ra giúp sức cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thi đấu với tôi.

Trong vòng 60 ngày mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không dám nhận lời thách đấu, thi đấu lý luận với tôi thì coi như là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác - Lê Nin là sai lầm. Tôi cùng một nhóm doanh nhân và trí thức người Việt Nam đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác - Lê Nin và nhiều hệ lý thuyết khác cùng với những sáng tạo mới của chúng tôi để viết thành một hệ lý luận mới có tên là hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng.

Về phần cứng tôi muốn giữ nguyên số gần 4 triệu đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi muốn cải cách thay đổi phần mềm cho gần 4 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thay vì tôn thờ, trung thành với hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Sản Mác - Lê Nin thì xin hãy từ bỏ hệ lý luận sai lầm và thiếu sót ấy để sử dụng hệ lý luận mới hệ lý luận chủ nghĩa Cộng Đồng.

Tục ngữ Việt Nam có câu : « Con hơn cha mẹ, cháu hơn ông bà là nhà có phúc. » Nhưng tôi cho rằng câu văn này chưa thật rõ ràng. Câu nói rõ hơn là : « Con hơn cha mẹ, cháu hơn ông bà về điều hay, điều tốt thì nhà có phúc. Nếu con hơn cha mẹ, cháu hơn ông bà về điều ngu dốt, sai lầm thì nhà vô phúc ».

Thế hệ sau khôn ngoan thì phải biết kế thừa tinh hoa, loại bỏ sai lầm của thế hệ trước. Nếu thế hệ sau chỉ biết trung thành mù quáng kế thừa sai lầm của thế hệ trước thì đó là quá ngu dốt.

Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành đại phá hoại. Vậy Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, 4 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2 triệu công chức chính quyền Việt Nam có muốn trở thành những kẻ nhiệt tình cộng với dốt nát không ?!

Sự thật dễ mích lòng, mật ngọt chết ruồi. Thuốc đắng giã tật. Nước lạnh tỉnh ngủ. Những lời cay đắng là nơi thật lòng. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tôi là kẻ trung thần nhất của dân tộc Việt Nam đây. Vậy xin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuốt bảo kiếm ra trảm đầu tôi đi !

Nếu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mà làm hại tôi chứng tỏ anh là đồ hèn, là đồ độc ác, là đồ chỉ biết nghe bọn gian thần, nhân dân Việt Nam sẽ hiểu rõ bộ mặt thật của anh và từ đây cho đến cuối cuộc đời thân phận anh sẽ được tòa án dân tộc Việt Nam trên toàn thế giới phán xét và xử lý theo đúng luật nhân quả.

Về tuổi tác ngoài đời, nếu không làm Tổng Bí Thư thì tôi chỉ gọi là anh Nguyễn Phú Trọng thôi. Quan nhất thời, dân vạn đại. Ít năm nữa hết nhiệm kỳ làm Tổng Bí Thư anh Nguyễn Phú Trọng lại trở thành dân thôi. Tôi có lời khuyên anh Nguyễn Phú Trọng hãy lắng nghe lời trung thần của tôi để trở thành vị lãnh đạo có công chứ không phải là có tội với dân tộc Việt Nam.

Tôi xin làm cố vấn không hưởng lương để giúp anh Nguyễn Phú Trọng làm tốt cương vị Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi muốn anh Nguyễn Phú Trọng hãy cải cách triệt để và toàn diện Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tôi xin anh Nguyễn Phú Trọng không tự ái với lời trung thần thẳng thắn của tôi !

Tôi phổ biến rộng rãi bức tâm thư này. Xin toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy làm chứng cho sự quan hệ đối thoại giữa tôi với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng !

Vàng thật không sợ lửa. Người thật tài không sợ bị kiểm tra trí thức. Tôi muốn thách đấu, thi đấu lý luận với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng !

Thông qua ứng xử với tôi, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế, 4 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2 triệu công chức chính quyền Việt Nam sẽ đo được tài và đức của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng !

Tôi xin chúc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, 4 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2 triệu công chức chính quyền Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc !

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 01/08/2014,


Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê

Web: www.lethanglong.wordpress.com , FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn, email: thanglong67@gmail.com. ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM, Việt Nam. ĐTDĐ: +84-967375886, ĐTDĐ: +84-8-22245577 .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn