BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73240)
(Xem: 62215)
(Xem: 39399)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

TƯỚNG GIÁP CÓ MẮT CŨNG NHƯ KHÔNG

09 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 1345)
TƯỚNG GIÁP CÓ MẮT CŨNG NHƯ KHÔNG
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 
 Ở Việt Nam trong thời gian gần đây đã phát hiện một số người năng nổ thích nói và nói nhiều nhưng lại nói toàn những lời của người mù mắt sáng. Một trong những người này là tướng Võ Nguyên Giáp.Trước hết, Giáp nhìn nhận sau 25 năm toàn trị của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) trên cả nước, đảng của ông ta chưa thực hiện được ham muốn tột bậc của ông Hồ Chí Minh : “ làm cho dân giầu, nước mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.”

Giáp đưa ra nhận xét này trong bài báo nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày qua đời của vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2000 , 18-8 năm Canh Thìn, 15-9-2000). Giáp viết :” Nước ta vẫn còn là một nước đang phát triển, một nước nghèo nàn và lạc hậu, còn xa mới đáp ứng được yêu cầu rất cao về năng suất lao động, về hiện đại hóa khoa học và công nghệ, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Do vậy, rõ ràng cuộc đấu tranh chống nghèo nàn và lạc hậu còn là một nhiệm vụ hết sức to lớn của dân tộc ta.”

Để mở ngõ đi lên, Giáp nhắc lại quan điểm của Ủy ban Trung ương Đảng là phải : “ phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất , vì đó là “tiền đề của mọi tiền đề” của chủ nghĩa xã hội như Mác đã nói, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Ông tướng về hưu 89 tuổi này cũng đã méo mó đầy rẫy mưu mô khi đem danh dự của của cả dân tộc gắn với danh dự của đảng CSVN, làm như đảng của ông ta cũng là đảng của toàn dân nên cả nước phải có nhiệm vụ làm cho Đảng này đẹp ra. Giáp viết :” Và nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định là thực hiện bằng được Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch và vững mạnh, là lương tâm, trí tuệ và danh dự của giai cấp và của dân tộc.”

Công tác “vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, thi hành từ hai năm qua là việc làm riêng của trên hai triệu đảng viên đảng CSVN. Nó không dính líu gì đến 76 triệu người còn lại ở trong nước và của trên hai triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Sự tiếp tục thất bại sửa sai “chủ đổ cho tớ, tớ đổ cho đồng” hiện đang diễn ra trong nội bộ đảng này từ chệch hướng tư tưởng đến quan liêu, tham nhũng, coi dân như rơm rác là những chứng bệnh của riêng đảng CSVN. Nhân dân Việt Nam và những người không có chân trong đảng này chỉ là những nạn nhân của những “thiếu sót” của chế độ đương thời. Họ chẳng có bổn phận gì mà phải dốc hết tâm trí làm cho đảng CSVN trong sạch và vững mạnh. Ông Giáp và những người cầm quyền trong Đảng thường có chứng bệnh cầm nhầm, quen thói lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia nên cứ đem Đảng của riêng một nhúm người mà đồng hóa với toàn dân, coi sự tổn thương danh dự của Đảng cũng là mất mát của cả nước !

GIẤC MƠ TRÊN GIẤY

Điều đáng quan tâm trong dịp lễ kỷ niệm Đức Trần Hưng Đạo là người CSVN đã mượn ý chí quyết chiến quyết thắng và khí thế đoàn kết toàn dân của đời nhà Trần (1225 – 1400) chống quân Nguyên – Mông để làm bàn đạp cho việc củng cố chế độ đương thời.

Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói trong buổi lễ kỷ niệm ở Kiếp Bạc, Nam Định :” Kỷ niệm 700 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, chúng ta quyết tâm thừa kế truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta trong mấy ngàn năm lịch sử nói chung và của thời Trần nói riêng nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Võ Nguyên Giáp phụ họa :” Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với trí tuệ và nghị lực sáng tạo của toàn dân, cả nước đoàn kết một lòng, chúng ta tin tưởng vững chắc trong thiên niên kỷ tới, dân tộc Việt Nam ta dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng, của Bác Hồ nhất định sẽ biến ước mơ nói trên (của ông Hồ) thành hiện thực, đưa đất nước ta sánh vai với các nước phát triển trên thế giới.”

Chiếc bánh vẽ “làm cho dân giàu, nước mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân” đã được đảng CSVN tuyên truyền từ 1945, đến nay đã quan nửa thế kỷ mà giấc mơ của ông Hồ “đến nay mới thực hiện được bước đầu”, nói như Giáp, thì đảng CSVN còn phải cần mấy lần 50 năm nữa mới biến những lời nói trên mặt giấy thành miếng cơm mánh áo cho nhân dân ?

Đàn anh của tướng Giáp, cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng đã có lời hứa mơ hồ vào năm 1976 ở Sài Gòn rằng đến năm 2000 thì nhân dân Việt Nam sẽ có cuộc sống ngang hàng với các dân tộc trong vùng Đông Nam Á. Bây giờ ông Duẩn đâu còn nữa để thấy sự tụt hậu của nền kinh tế Việt Nam và sự tự hủy hoại của đảng CSVN.

Thế mới biết người Cộng sản thường hay thích nói nhưng lại không nhìn vào thực tế mỗi khi phát biểu. Họ có thói quen cứ nhắm mắt mà nói cho qua chuyện rồi muốn đến đâu thì đến chả cần phải biện minh khi sự việc không diễn ra như dự đoán./-

Phạm Trần
(9-2000)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn