BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 66320)
(Xem: 60078)
(Xem: 37356)
(Xem: 29613)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam Mới Về Quyền Con Người Của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân

09 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 882)
Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam Mới Về Quyền Con Người Của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Kính gửi:

1/ Toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài!

2/ Toàn thể lực lượng công an nhân dân Việt Nam!

3/ Toàn thể lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam!

4/ Toàn thể lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam!

5/ Nhân dân các quốc gia ASEAN và thế giới!

6/ Hội đồng ASEAN!

7/ Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Quốc!

8/ Các nhà báo, các cơ quan ngôn luận Việt Nam, ASEAN và thế giới!

9/ Đảng công sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam!

10/ Các cá nhân, lực lượng hoạt động dân chủ và vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam!

 Thưa quý vị và các bạn!

Tôi rất mừng vì Việt Nam đã trở thành ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ năm 2014 đến 2016. Tôi cũng rất mừng vì trong năm 2013 quốc hội Việt Nam đã tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nhiều điều khoản tôn trọng quyền con người hơn. Dẫu muộn còn hơn không! Dẫu có một chút hy vọng nhưng chưa đạt được còn hơn là không có gì để mà hy vọng.

 Tôi thường đi các nước ngoài du lịch, công tác trước đây. Biết tiếng Anh do vậy tôi hiểu nhiều về văn hóa sống của nhiều nước. So sánh với nhiều quốc gia, tôi nhận thấy sự hiểu biết về quyền con người của nhân dân Việt Nam quá kém. Thậm chí nhận thức về quyền con người của trí thức, công chức chính quyền, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam còn thua xa học sinh phổ thông các nước. Ở nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới nội dung công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành được đem giảng dạy nguyên bản ở trong nhà trường phổ thông từ bậc tiểu học. Ở Việt Nam cho đến nay trong nhà trường, các phương tiện thông tin đại chúng ít có giảng dạy, tuyên truyền đầy đủ nội dung công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành.

 Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Do vậy các công ước quốc tế mà tổ chức ASEAN và Liên Hiệp Quốc ban hành thì nhân dân Việt Nam có quyền hưởng đầy đủ trọn vẹn. Là một người có chút tri thức về pháp lý quốc tế tôi xin chia sẻ với nhân dân Việt Nam một chút về vấn đề quyền con người. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam cần phải hiểu rõ về quyền con người để bảo vệ quyền con người cho chính mình và cho nhân dân Việt Nam. Đối chiếu với nội dung công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành thì tôi nhận thấy ở Việt Nam còn thiếu, còn vi phạm các vấn đề quyền con người quan trọng như sau:

 I) Quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng. Tự do ngôn luận là quyền nhân dân được tự do thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Quyền tự do ngôn luận là quyền nhân dân được tự do hội họp, tự do nói, tự do viết bài, tự do phát biểu chính kiến riêng của mình trước xã hội, tự do nói ra sự thật.

 Ở Việt Nam từ nhiều chục năm qua đến nay nhân dân Việt Nam không được tự do thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Rất nhiều vấn đề thuộc quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng.

 II) Quyền tự do lập đảng, lập hội tại Việt Nam bị vị phạm nghiêm trọng. Trong công ước quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành có coi trọng quyền tự do lập hội. Đảng là một hình thái của hội. Do vậy trong quyền tự do lập hội đã có quyền tự do lập đảng. Trong lập hội có lập đảng chính trị, lập công đoàn, lập hội nghề nghiệp, lập câu lạc bộ sở thích, lập phong trào, lập nhóm, lập tổ chức tôn giáo …

 Hiến pháp và pháp luật Việt Nam không hề ghi rõ là cấm thành lập đảng, hội. Nhưng trên thực tế, khi nhân dân Việt Nam thành lập đảng mới ngoài đảng cộng sản Việt Nam thì bị chính quyền Việt Nam ngăn cản, bắt bớ, giam tù. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam ghi nội dung thiếu rõ ràng. Trong điều 4 Hiến pháp Việt Nam cũng không ghi rõ điều cấm thành lập đảng mới ngoài đảng cộng sản Việt Nam. Thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói: ”Nhân dân Việt Nam có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm. Công chức chính quyền chỉ được làm những gì mà luật pháp cho phép!”. Nhưng ở Việt Nam từ lời nói đến việc làm cách xa nhau nhiều quá. Tôi đề nghị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Việt Nam, pháp luật quốc tế để bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam.

 III) Quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng. Có rất nhiều sự vi phạm quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tôi xin tạm nêu một số minh chứng cụ thể về sự vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tại Việt Nam có khoảng 8,5 triệu nhân dân theo đạo Công giáo. Nhân dân Công giáo Việt Nam bị vi phạm một số quyền con người bình đẳng như sau:

a/ Người dân Công giáo Việt Nam không được phép tham gia lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

b/ Người dân Công giáo Việt Nam không được trở thành sỹ quan quân đội Việt Nam.

c/ Người dân Công giáo Việt Nam không được trở thành công chức chính quyền cao cấp.

d/ Sỹ quan công an lấy vợ hoặc chồng người Công giáo thì bị ra khỏi ngành hoặc bị làm khó khăn cho sự nghiệp.

 IV) Quyền tự do biểu tình: Ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng. Trong những năm qua đến nay đã có nhiều cuộc biểu tình của nhân dân Việt Nam chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam bị chính quyền ngăn cản. Từ năm 2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình quốc hội Việt Nam xin ban hành bộ luật tự do biểu tình. Các nước dân chủ đều có luật về quyền tự do biểu tình. Việt Nam cần sớm có luật bảo đảm quyền tự do biểu tình để đảm bảo quyền con người cho nhân dân Việt Nam.

 V) Ở Việt Nam lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từ nhiều năm qua đến nay bị vi phạm quyền con người nghiêm trọng. Khi lực lượng vũ trang nhân dân còn bị vi phạm quyền con người nghiêm trọng thì làm sao có thể bảo vệ được quyền con người của nhân dân Việt Nam. Công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam bị cưỡng bức trung thành với đảng cộng sản Việt Nam. Trong khi đảng cộng sản Việt Nam có quá nhiều sự ô uế, sai lầm. Chính trong nhiều văn kiện chính thức của đảng cộng sản Việt Nam đã thừa nhận có một bộ phận không nhỏ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam tham nhũng, tha hóa đạo đức. Về mặt lý luận, đảng cộng sản Việt Nam lấy hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin làm nền tảng lý luận căn bản. Tôi có thể chứng minh rõ ràng một điều rằng là hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin bị sai lầm và thiếu sót đến 99%. Tôi tin hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam đều bị học bắt buộc nhiều hoặc ít hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Những điều quan trọng, cốt lõi nhất của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin đều sai lầm nghiêm trọng. Tôi xin chứng minh ngay lập tức những sai lầm, thiếu sót nghiêm trọng của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin:

 Lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động là lý thuyết quan trọng, cốt lõi mang tính tiên đề của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Các Mác là ông tổ sáng lập hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin đã kết luận lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động một số nhận định rằng:

 1/- Tất cả những ai làm chủ cơ sở kinh tế tư nhân thuộc về giai cấp bóc lột. Giai cấp bóc lột còn có tên gọi khác là giai cấp tư bản.

 2/- Tất cả những ai là người lao động làm thuê cho các cơ sở kinh tế tư nhân thì đều thuộc về giai cấp bị bóc lột.

 3/- Giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ là thuộc những thành phần xã hội như sau: trí thức, nhà báo, giai cấp, học sinh, sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ.

 Tôi xin khẳng định 3 kết luận này của Các Mác đều sai lầm và thiếu sót nghiêm trọng. Để quý vị và các bạn dễ hiểu tôi xin đưa ra ví dụ cụ thể cùng lý thuyết để chứng minh.

 Ngài Abraham Lincoln là một vị tổng thống rất được nhiều nhân dân Hoa Kỳ và thế giới mến mộ. Ngay giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abraham Lincoln thì quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật cấm cưỡng bức sử dụng lao động nô lệ đối với người da màu và mọi công dân. Khi người lao động không có quyền con người bình đẳngvới doanh nhân, khi người lao động bị doanh nghiệp trả thu nhập thấp hơn sự cống hiến hữu ích của họ cho doanh nghiệp, khi đó doanh nhân trở thành giai cấp bóc lột và người lao động trở thành giai cấp bị bóc lột. Ngược lại khi người lao động được bình đẳng quyền con người với doanh nhân, khi người lao động được doanh nghiệp trả thu nhập xứng đáng với sự cống hiến hữu ích của họ cho doanh nghiệp thì khi ấy doanh nhân không thuộc về giai cấp bóc lột và người lao động không thuộc về giai cấp bị bóc lột nữa. Trên thực tế có 2 hình thái kinh tế tư nhân là kinh tế tư nhân có bóc lột và kinh tế tư nhân không bóc lột. Kinh tế tư nhân có bóc lột còn gọi là kinh tế tư nhân tư bản. Chúng tôi gọi kinh tế tư nhân không bóc lột gọi là kinh tế tư nhân cộng đồng. Như vậy, kế từ giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abraham Lincoln trở về trước thì Hoa Kỳ là quốc gia kinh tế tư nhân tư bản, kể từ giữa nhiệm kỳ làm tổng thống của ngài Abraham Lincoln đến tận ngày nay thì Hoa Kỳ không còn là quốc gia kinh tế tư nhân tư bản nữa. Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia kinh tế tư nhân cộng đồng rồi.

 Vì để tỏ lòng ngưỡng mộ tài, đức của ngài Abraham Lincoln, vì để minh oan cho Hoa Kỳ, vì để minh oan cho doanh nhân Việt Nam và toàn thế giới cho nên tôi đã tự đặt tên bí danh cho mình là Lincoln Lê.

 Hiện nay tại Việt Nam có khoảng 500 ngàn doanh nghiệp vốn tư nhân. Tôi xin khẳng định chắc chắn 500 ngàn doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân Việt Nam không thuộc về giai cấp bóc lột, tức là giai cấp tư bản. Doanh nhân ở khối kinh tế tư nhân Việt Nam cũng là những người lao động chân chính. Doanh nhân bỏ trí tuệ, công sức, thời gian, trách nhiệm để điều hành, quản lý doanh nghiệp.

 Các Mác đã mắc sai lầm và thiếu sót khi không phát hiện ra có 2 hình thái kinh tế tư nhân. Các Mác đã viết gộp hình thái kinh tế tư nhân không có bóc lột trở thành một hình thái duy nhất là kinh tế tư nhân có bóc lột.

 Các thành phần trong xã hội như: trí thức, nhà báo, giai cấp, học sinh, sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ những thành phần này họ không hề tham gia bóc lột, cho dù là bóc lột nhỏ nhất cũng không hề có. Do vậy quy kết họ trở thành giai cấp tiểu tư sản tức là bóc lột nhỏ là sai lầm hoàn toàn.

 Tôi vừa mới chứng minh một số sự sai lầm, thiếu sót cơ bản của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Trong những bài viết chuyên đề sâu tôi sẽ chứng minh hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin còn rất nhiều sự sai lầm thiếu sót khác nữa. Thật khó lượng hóa chính xác một vấn đề vô hình, trừu tượng, nhưng ở mức độ tương đối tôi nhận định hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm và thiếu sót tới 99%.

 Tôi cùng nhóm doanh nhân, trí thức Việt Nam đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin và tinh hoa của nhiều hệ lý thuyết khác cùng với nhiều sáng tạo mới của chúng tôi để viết ra một hệ lý luận mới có tên là hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng.

 Tục ngữ Việt Nam có câu là: “Con hơn cha mẹ, cháu hơn ông bà là nhà có phúc!”. Nhưng tôi nghĩ rằng câu tục ngữ này chưa thật rõ ràng về văn phạm. Theo tôi con hơn cha mẹ, cháu hơn ông bà về điều hay, điều tốt thì nhà mới có phúc. Nếu con hơn cha mẹ, cháu hơn ông bà về sự sai lầm, ngu dốt thì đó chính là nhà vô phúc. Thế hệ sau biết kế thừa tinh hoa và loại bỏ sai lầm của thế hệ trước là khôn ngoan. Thật là ngu dại khi thê hệ sau chỉ biết mù quáng trung thành kế thừa những điều sai lầm của thế hệ trước.

 Tôi muốn giúp cho đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam cải cách triệt để, cải cách toàn diện. Tôi muốn loại bỏ hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin có quá nhiều sự sai lầm và thiếu sót để rồi thay thế vào đó hệ lý luận mới là hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng.

 Công an có nghĩa là công bằng và an ninh. Nhưng tôi nhận thấy công an nhân dân Việt Nam chưa công bằng. Khi nhân dân sai thì công an nhân dân Việt Nam dám xử lý. Nhưng khi đảng cộng sản Việt Nam sai lầm, chính quyền Việt Nam sai lầm thì công an nhân dân Việt Nam lại tỏ ra bất lực không dám xử lý. Công an nhân dân Việt Nam là công an của nhân dân Việt Nam chứ không phải là công an của đảng cộng sản Việt Nam. Thay vì cưỡng bức bắt buộc lực lượng công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam phải trung thành với đảng cộng sản Việt Nam thì hãy yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam buộc phải tuyệt đối trung thành với nhân dân Việt Nam. Công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam trước tiên cần phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc cùng nhân dân Việt Nam. Công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam cần phối hợp tốt để bảo vệ quyền con người chính đáng của nhân dân Việt Nam, dám xử lý sai lầm của đảng cộng sản Việt Nam.

 Có một quyền con người quan trọng đó là quyền tự do bầu cử và ứng cử nhân dân Việt Nam bị vi phạm từ nhiều năm qua đến nay. Có một thực tế không thể chối cãi tại Việt Nam đó là quyền lực thực tế của chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam luôn cao hơn, lớn hơn, bao trùm hơn so với quyền lực thực tế của các chức vụ: chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ. Ở các cấp chính quyền địa phương như: xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố Việt Nam thì quyền lực thực tế của chức vụ bí thư đảng cộng sản Việt Nam luôn cao hơn quyền lực thực tế của những chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân ở những cấp chính quyền đó. Từ trước đến nay nhân dân Việt Nam chỉ được tham gia ứng cử, bầu cử vào các chức vụ đại diện của nhà nước, chính phủ, quốc hội. Nhân dân Việt Nam không được tự do tham gia ứng cử, bầu cử vào các chức vụ lãnh đạo thuộc bộ máy của đảng cộng sản Việt Nam. Việt Nam chỉ thực sự có dân chủ đầy đủ và toàn diện khi tại Việt Nam có đa nguyên, đa đảng, có ứng cử và bầu cử tự do như các quốc gia dân chủ trên thế giới. Hoặc nếu tất cả mọi chức vụ quyền lực trong bộ máy đảng cộng sản Việt Nam đều cho phép nhân dân Việt Nam tham gia ứng cử, bầu cử tự do.

 Công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam không bảo vệ quyền con người chính đáng cho nhân dân Việt Nam, không dám xử lý sai lầm của đảng cộng sản Việt Nam thì lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam quá hèn nhát; bản chất lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã trở thành tay sai của các quan chức đảng cộng sản Việt Nam tham nhũng, tha hóa đạo đức. Tôi hy vọng thông qua bài viết này nhiều hay ít sẽ góp phần làm cho lực lượng công an nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam thức tỉnh để làm tròn đạo lý, hãy quay trở về với nhân dân Việt Nam thật sự.

 Tôi sẽ mở nhiều hội nghị trực tiếp, trực tuyến với chủ đề hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới bàn về các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng Việt Nam.

 Tôi dành rất nhiều tình cảm, ra sức đấu tranh vì quyền con người của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Tôi rất mong toàn thể lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy nhiệt tình tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Thông qua hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế có thể hiến kế bảo vệ quyền con người, an ninh, quốc phòng cho Việt Nam.

 Quí vị và các bạn muốn đăng ký tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ nhà riêng của tôi tại: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. Điện thoại cố định: (08)22245577. Điện thoại di động: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com .

Tôi xin chúc toàn thể quí vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 09/04/2014,

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê,

Wesite: www.lethanglong.wordpress.com . Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn