BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 64399)
(Xem: 58927)
(Xem: 36349)
(Xem: 28629)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đơn Xin Thành Lập Đảng Chính Trị Dân Chủ Việt Nam Mới

27 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 808)
Đơn Xin Thành Lập Đảng Chính Trị Dân Chủ Việt Nam Mới
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Kính gửi:

1- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

2- Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng!

3- Văn phòng chủ tịch nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

4- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang!

5- Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

6- Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng!

7- Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngòai!

8- Nhân dân, chính phủ các quốc gia ASEAN và thế giới!

9- Hội đồng ASEAN và Liên Hiệp Quốc!

10- Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc!

11- Các lực lượng họat động dân chủ Việt Nam và vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam!

12- Các nhà báo, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế!

 Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi sinh ngày 06/04/1967, hộ khẩu thường trú của tôi hiện nay tại: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tôi là công dân Việt Nam, công dân ASEAN và thế giới. Tôi là doanh nhân và là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi là nhà hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Nay tôi xin thay mặt các nhóm hoạt động dân chủ Việt Nam và vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam xin viết đơn này trình bày về việc xin thành lập, hoạt động các tổ chức chính trị như sau:

1- Lịên minh các lực lượng hoạt động dân chủ Việt Nam và vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam.

2- Đảng dân chủ xã hội Việt Nam.

3- Đảng cộng đồng Việt Nam.

4- Đảng nhân dân Việt Nam.

5- Đảng dân chủ nhân dân Việt Nam.

6- Đảng chấn hưng nước Việt.

7- Đảng lao động Việt Nam.

8- Đảng xã hội Việt Nam.

9- Đảng cứu nước Việt Nam.

10- Đảng người Việt yêu người Việt.

11- Đảng tự do Việt Nam.

12- Đảng nhân quyền Việt Nam.

 Tôi xin trình bày cơ bản các lý do và căn cứ để tôi xin thành lập các tổ chức chính trị như vừa nêu như sau:

 1- Căn cứ thứ nhất: Cuối năm 2013 Quốc hội Việt Nam hiện nay có chỉnh sửa bổ sung Hiến pháp. Trong nội dung Hiến pháp mới sửa đổi có điều khỏan tôn trọng, bảo vệ quyền con người của nhân dân Việt Nam.

 2- Căn cứ thứ hai: Trong thông điệp đầu năm 2014 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhấn mạnh 3 điều là:

 - Công dân Việt Nam được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm.

- Công chức chính quyền Việt Nam chỉ được làm những gì mà luật pháp cho phép.

- Nhân dân Việt Nam được quyền sử dụng hiến pháp và pháp luật để bảo vệ lợi ích và quyền con người chính đáng của mình.

 3- Căn cứ thứ ba: Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Do vậy, nhân dân Việt Nam và tôi là công dân Việt Nam nhưng đồng thời còn là công dân ASEAN, công dân thế giới nữa. Mọi công ước quốc tế mà tổ chức ASEAN và Liên Hiệp Quốc ban hành thì tôi cùng nhân dân Việt Nam có quyền được hưởng đầy đủ, trọn vẹn. Trong bản Tuyên ngôn và công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành còn hiệu lực có nội dung công nhận công dân mọi quốc gia trên thế giới có quyền tự do lập hội. Hội có nhiều hình thái khác nhau như đảng chính trị, hội nghề nghiệp, câu lạc bộ sở thích, phong trào nhân dân… Như vậy quyền tự do lập đảng, lập hội là thuộc về quyền con người. Quyền con người được hiểu là quyền tự do tối thiểu của con người mà Thượng đế ban tặng. Không có một chính quyền, đảng chính trị, cá nhân con người có quyền lực nào có quyền ban tặng quyền con người cho công dân mọi quốc gia. Liên Hiệp Quốc và chính quyền mọi quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ cho công dân toàn thế giới ở mọi quốc gia được hưởng đầy đủ, trọn vẹn quyền con người theo như nội dung bản Tuyên ngôn và công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành.

 Căn cứ vào 3 điều vừa nêu, tôi nhận thấy việc xin thành lập và hoạt động đảng chính trị dân chủ mới ở Việt Nam là không hề vi phạm tuyên ngôn và công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành, không vi phạm bất kỳ điều luật nào thuộc công ước ASEAN và pháp luật Việt Nam. Vì vậy, nay tôi xin làm đơn này xin thành lập các tổ chức chính trị tôi vừa nêu trên.

 Tôi có quan hệ với nhiều nhóm hoạt động dân chủ Việt Nam và vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Các nhóm đều trân trọng suy tôn tôi làm lãnh đạo của tổ chức. Mỗi nhóm muốn có sự độc lập tương đối, đồng thời các nhóm lại muốn hợp tác liên kết với nhau. Do vậy, tôi thay mặt các nhóm xin thành lập một liên minh và 11 đảng chính dân chủ tại Việt Nam.

 Nay tôi xin chính thức viết đơn này xin thành lập liên minh và 11 đảng chính trị dân chủ Việt Nam như tôi vừa nêu. Kính xin các cơ quan chính quyền Việt Nam và các vị có quyền lực trong chính quyền Việt Nam hãy tạo điều kiện hướng dẫn thủ tục pháp lý, làm thủ tục cấp phép cho chúng tôi được thành lập các tổ chức chính trị như tôi vừa nêu. Chúng tôi sẽ bổ sung bản điều lệ và danh sách thành viên tham gia sáng lập sau khi nhận được sự hướng dẫn, phản hồi chính thức của quý vị.

 Các cơ quan chính quyền Việt Nam có đồng ý hay không đồng ý xin cho chúng tôi biết ý kiến trong vòng 60 ngày kể từ khi tôi gửi đơn này. Nếu khước từ đơn này tôi xin các cơ quan chính quyền có trách nhiệm của Việt Nam giải thích lý do cụ thể cho tôi biết.

 Việt Nam đã trở thành ủy viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 3 năm từ năm 2014 đến 2016. Chúng tôi hy vọng chính quyền Việt Nam thực sự tôn trọng quyền con người chính đáng của tôi, chúng tôi và nhân dân Việt Nam. Nếu chính quyền Việt Nam cố tình vi phạm quyền con người của tôi, chúng tôi và của nhân dân Việt Nam thì tôi, chúng tôi cùng nhân dân Việt Nam đành lòng phải kiện chính quyền Việt Nam ra tòa án quốc tế và khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

 Tôi không tham danh lợi. Chỉ vì muốn cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam mà tôi đành lòng phải dấn thân họat động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi còn quá nhiều việc phải làm. Trong năm 2014 tôi sẽ tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để bàn về những vấn đề cải cách phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Hiện nay Việt Nam vẫn còn là một trong 50 quốc gia ngèo nhất thế giới. Tôi đã lập kế hoạch để nếu thực hiện thì chỉ trong từ 10 đến 20 năm sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Cũng trong năm 2014 tôi tiến hành khởi sự những chương trình cải cách phát triển ASEAN và thế giới như sau:

 1- Chương trình vận động cải cách Liên Hiệp Quốc.

2- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới.

3- Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới.

4- Chương trình vận động thành lập an ninh chung thế giới theo mô hình mới.

5- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung thế giới.

6- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình.

7- Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chung thế giới.

8- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN.

9- Chương trình vận động thành lập quân đội chung ASEAN.

10- Chương trình vận động thành lập an ninh chung ASEAN.

11- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN.

12- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN mô hình.

13- Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chính phủ chung ASEAN.

14- Nhiều chương trình lớn khác nữa cho Việt Nam, ASEAN và thế giới.

 Liên minh dân chủ Việt Nam và các đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới sẽ cùng với tôi thực hiện các chương trình cống hiến cho dân tộc Việt Nam và ASEAN cùng thế giới mà tôi vừa nêu.

 Trong thời gian qua tôi đã viết đơn xin gia nhập đảng cộng sản Việt Nam nhưng tôi vừa nhận được sự khước từ của đảng cộng sản Việt Nam. Tôi muốn vào đảng cộng sản Việt Nam là để giúp cho đảng cộng sản Việt Nam cải cách trở thành một đảng dân chủ thực sự, tòan diện. Đảng cộng sản Việt Nam lấy hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin làm nền tảng lý luận cơ bản. Trong khi đó, hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm đến 99% và thiếu sót rất nhiều. Nhóm chúng tôi đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa và lọai bỏ hòan tòan sai lầm của hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin để viết thành hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng. Trong hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng còn có tinh hoa của nhiều lý thuyết khác cùng với nhiều sáng tạo mới của nhóm chúng tôi. Hệ lý luận chủ nghĩa cộng động khoa học hơn, ít sai lầm hơn, nhiều tinh hoa hơn so với hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Nhóm chúng tôi muốn tặng miễn phí hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng cho đảng cộng sản Việt Nam để thay thế hệ lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin có quá nhiều sai lầm và thiếu sót.

 Trên thực tế có hơn 30 hệ lý thuyết của các nhóm tác giả ở các quốc gia trên thế giới có cùng tên là chủ nghĩa cộng đồng. Nhưng hệ lý thuyết cùng tên của nhóm chúng tôi ưu việt hơn tất cả. Vừa qua tôi đã công bố bản viết tóm tắt nội dung hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng của nhóm chúng tôi nghiên cứu sáng lập. Mặc dù mới chỉ là một chút ít tóm tắt nội dung cơ bản nhưng đã được đông đảo người Việt Nam và bè bạn quốc tế nhiệt tình hoan nghênh. Trong năm 2014 tôi sẽ cố gắng viết hòan thành để công bố quyển sách chương trình sơ cấp hệ lý luận chủ nghĩa cộng đồng.

 Tôi rất buồn khi báo Nhân Dân của đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian qua viết bài bôi nhọ tôi: nói tôi là tên hề và diễn hề. Tôi rất nghiêm túc không hề là tên hề và không diễn hề một chút nào.

 Chính quyền Việt Nam do đảng cộng sản Việt Nam chi phối, lãnh đạo đã bắt giam tù và xử án oan tôi 5 năm tù giam. Tôi đề nghị chính quyền Việt Nam sớm minh oan cho tôi như đã từng minh oan cho ông Nguyễn Kim Ngọc nguyên bí thư tỉnh ủy đảng cộng sản Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

 Tôi công bố rộng rãi bức đơn này. Tôi mong muốn, hy vọng toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngòai cùng cộng đồng quốc tế hãy bảo vệ quyền con người chính đáng của tôi. Tôi xin chúc tất cả các lãnh đạo chính quyền Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngòai, bè bạn quốc tế, lực lượng dân chủ Việt Nam luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

 Tôi mong tất cả nhân dân Việt Nam, nhân dân ASEAN, nhân dân thế giới hãy sống theo tinh thần sống của nhóm chúng tôi là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!

 Tôi mong các cơ quan chính quyền Việt Nam có trách nhiệm sớm trả lời đơn này cho tôi.

 Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 27/03/2014,

Lê Thăng Long – Lincoln Lê

Địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. Điện thoại cố định: +84(8)22245577. Điện thoại di động: (+84)967375886.

 Email: thanglong67@gmail.com .

Wesite: www.lethanglong.wordpress.com .

Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn