BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 53523)
(Xem: 49470)
(Xem: 34862)
(Xem: 26622)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đại biểu quốc hội, ông ta là ai ?

10 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 800)
Đại biểu quốc hội, ông ta là ai ?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Ngày 10/09/2008,tôi có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Ông HUỲNH TẤN SÂM Chức vụ : TỈNH ỦY VIÊN,B Í THƯ HUYỆN ỦY ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM HUYỆN BẮC TRÀ MY, tỉnh QUẢNG NAM gởi đến cơ quan VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO .

 Ngày 10 tháng 04 năm 2010, tôi tiếp tục gởi đơn VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 Ngày13/5/2010, tôi nhận được GIẤY BÁO TIN Số:82/VKSTC–V7, ngày 06/5/2010 của VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO nội dung: Kính gởi :Ông Đặng Xuân Hải (Gởi nhờ chị Nguyễn Thị Lệ Thủy- Địa chỉ: Bưu điện huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam)

 Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận được đơn ghi ngày 10 tháng 04 năm 2010 của ông.

 Nội dung đơn: tố cáo đồng chí Huỳnh Tấn Sâm tỉnh ủy viên,Bí thư huyện ủy huyện Bắc Trà My.

 Sau khi nghiên cứu,Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển đơn đến Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam để được giải quyết theo thẩm quyền.

Vậy báo tin cho ông được biết.

 TL.VIỆN TRƯỞNG

 KIỂM SÁT VIÊN

 Dương Văn Mính

 Ngày 01/6/2010, tôi nhận được GIẤY MỜI ỦY BAN KIỂM TRA

TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NAM Số :10-GM/UBKTTU ngày 31/5/2010

của ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NAM nội dung:

 Kính mời : Ông Đặng Xuân Hải

Nguyên cán bộ Công an huyện Bắc Trà My

 Vào lúc: 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 6 năm 2010.

 Đến tại : Phòng họp Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam

 (24- Nguyễn Chí Thanh,thành phố Tam Kỳ,tỉnh Quảng Nam)

 Nội dung: làm việc với đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam về nội dung Đơn tố cáo của ông.

 Đề nghị ông đến đúng thời gian , địa điểm theo giấy mời.

 T/L ỦY BAN KIỂM TRA

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 Nguyễn Văn Lượm

 Thực hiện theo giấy mời, tôi có mặt tại Phòng họp Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam (24- Nguyễn Chí Thanh,thành phố Tam Kỳ,tỉnh Quảng Nam) và có buổi làm việc với ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NAM theo đúng quy định , tại buổi làm việc: theo nội dung đơn tôi khẳng định:

 -Việc tôi có ĐƠN TỐ CÁO ông HUỲNH TẤN SÂM , Chức vụ : TỈNH ỦY VIÊN,BÍ THƯ HUYỆN ỦY HUYỆN BẮC TRÀ MY gởi VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO là có thật.

 -Nội dụng tố cáo: Công dân : ĐẶNG XUÂN HẢI ,Chức vụ :Nguyên Đại úy, ĐỘI TRƯỞNG Đội An Ninh – Công an huyện Bắc Trà My tố cáo Công dân HUỲNH TẤN SÂM, Chức vụ : TỈNH ỦY VIÊN,BÍ THƯ HUYỆN ỦY HUYỆN BẮC TRÀ MY đã có hành vi vi phạm pháp luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hành vi đó có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo đúng quy định của BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21-12-1999.Có hiệu lực từ ngày 01-07-2000.(Nội dung cụ thể có trong đơn), Ngoài nội dung trên công dân ĐẶNG XUÂN HẢI không khiếu nại vụ việc gì hay tố cáo ai trước tổ chức ĐẢNG .

 UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUẢNG NAM đã ghi nhận toàn bộ nội dung làm việc.

Đến ngày 19/08/ 2010, tôi nhận được Văn bản số 1554-CV/VPTU “V/v trả lời công dân”,ngày 17/08/2010 của VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUẢNG NAM nội dung:Ngày 13/5/2010, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nhận được Công văn số 77/VKSTC-V7 , ngày 06/5/2010 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc kính chuyển đơn Ông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,Văn phòng Tỉnh ủy đã làm việc với UBKT Tỉnh ủy và được UBKT Tỉnh ủy báo cáo như sau:

 Ngày 04/6/2010,UBKT Tỉnh ủy đã làm việc với Ông và đã xác nhận nội dung Ông tố cáo đồng chí Huỳnh Tấn Sâm với trách nhiệm là công dân có vi phạm pháp luật chứ không liên quan đến trách nhiệm Bí thư Huyện ủy xử lý về mặt Đảng đối với Ông; về thẩm quyền giải quyết, Ông đề nghị các cơ quan Nhà nước giải quyết theo pháp luật đối với ông Huỳnh Tấn Sâm , không đề nghị tổ chức Đảng giải quyết.

 Vậy nội dung tố cáo đồng chí Huỳnh Tấn Sâm, Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh ủy,Văn phòng Tỉnh ủy thông báo cho Ông được biết và Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã có Công văn số 1467-CV/VPTU, ngày 14/6/2010 trả lời cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được rõ.(kèm theo Báo cáo số 127-BC/UBKTTU, ngày 07/6/2010 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc thẩm tra trường hợp đơn thư của Ông).Vậy là VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO và TỈNH ỦY QUẢNG NAM đã ghi nhận việc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM.

 Kể từ ngày 24/09/2010 đến nay, một(1) tháng, một lần tôi tiếp tục có ĐƠN KHIẾU NẠI gởi V7-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của ông HUỲNH TẤN SÂM:Chức vụ: TỈNH ỦY VIÊN-BÍ THƯ HUYỆN ỦY BẮC TRÀ MY .Không hiểu vì lý do gì hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM vẫn không bị điều tra, xử lý theo đúng quy định của Pháp luật Hình sự nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Nghĩ lại,dưới chế độ phong kiến, các quan lại cầm quyền bao giờ cũng có đặc quyền đặc lợi do triều đình mang lại trong đó có quyền miễn trừ trước pháp luật kể cả như việc gây ra những tội ác tày đình.Quan phò mã ĐẶNG MẬU LÂN dưới triều vua Lê-Trịnh ngang nhiên cho gia gia nhân bắt con gái nhà lành hiếp dâm.Quan đại thần TRƯƠNG PHÚC LOAN triều chúa Nguyễn-Đàng trong ngang nhiên cho người nhà cướp của quý hiếm trong thiên hạ về làm của riêng mình, nhưng họ đều không bị luật pháp phong kiến trừng phạt.Dưới chế độ ta, do Đảng Công sản cầm quyền thì hiển nhiên Đảng viên có chức sắc trong Đảng chí ít là chức TỈNH ỦY VIÊN-BÍ THƯ HUYỆN ỦY trở lên là được quyền miễn trừ trước pháp luật cho dù họ gây ra tội phạm hình sự.Có lý giải như vậy thì mới thấy việc xử lý ĐƠN TỐ CÁO của tôi tố cáo hành vi tội phạm của ông HUỲNH TẤN SÂM ách tắc mãi tạiVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTỐI CAO từ năm 2010đến nay.

 Thực tế có đúng với suy nghĩ của mình không?Với tiêu đề “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAO CHE TỘI PHẠM”kể từ năm 2010 đến nay tôi đã có đơn tố cáo, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM lần lượt gởi đến các ÔNG:

1/ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG:+ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ-CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM.

2/ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG:+TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

3/ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ:+ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ-BÍ THƯ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

4/ÔNG PHÙNG QUANG THANH:+ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ-BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG.

5/ÔNG TÔ HUY RỨA:+ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ-TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

6/NGUYỄN XUÂN PHÚC:+ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ-PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦnước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . 

7/NGÔ VĂN DỤ: +ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ - CHỦ NHIỆM ỦY BAN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Và mới nhất là Ông: NGUYỄN BÁ THANH.

 - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Khóa XI .

 - TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Khóa XI.

 Như vậy ĐƠN TỐ CÁO của tôi , tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM lần lượt gởi đến VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO và các ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ:ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG,ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG,ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ,ÔNG PHÙNG QUANG THANH,ÔNG TÔ HUY RỨA,NGUYỄN XUÂN PHÚC,NGÔ VĂN DỤ, mới nhất là Ông: NGUYỄN BÁ THANH:ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.  

Huỳnh Tấn Sâm, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My


 Ngoài các cơ quan kể trên tôi không gởi ĐƠN TỐ CÁO,tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM đến bất cứ cơ quan nào khác kể cả cơ quan CÔNG AN.Ngoài việc gởi ĐƠN TỐ CÁO,tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM đến VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO và các ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ kể trên và mới nhất là Ông: NGUYỄN BÁ THANH:ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.Tôi không gởi bất cứ ĐƠN TỐ CÁO ,tố cáo bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác đến các cấp, các tổ chức trong hệ thống tổ chức của ĐẢNG .Tôi không gởi ĐƠN KHIẾU NẠI khiếu nại kỷ luật “tước danh hiệu công an nhân dân”đến tổ chức của ĐẢNG vì đây không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức ĐẢNG.Trong đơn ĐƠN TỐ CÁO,tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM tôi có nhắc đến :Quyết định số 3318/QĐ-X11(X13),ngày 26/07/2006, do Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân TRẦN QUANG TRỌNG ký với hình thức :sa thải tôi ra khỏi ngành Công an thì Quyết định số 3318/QĐ-X11(X13),được xem là một là một trong nhiều hậu quả pháp lý do hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM gây ra, chứ không phải là tôi khiếu nại Quyết định số 3318/QĐ-X11(X13) đến tổ chức ĐẢNG.Cho đến nay tôi không gởi ĐƠN KHIẾU NẠI hoặc khiếu nại bất cứ nội dung gì kể cả việc tôi bị khai trừ khỏi Đảng do hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM gây ra đến bất cứ tổ chức, cá nhân nào, đến các cấp trong hệ thống tổ chức của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

 Như vậy đã rõ, việc Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số4278-CV/VPTW/TT,ngày 01/02/2013 về việc chuyển đơn tố cáo của anh Đặng Xuân Hải đến Công an tỉnh Quảng Nam, thực tế là chuyển những nội dung các ĐƠN TỐ CÁO,tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông HUỲNH TẤN SÂM mà tôi đã gởi các ông ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ:ÔNG TRƯƠNG TẤN SANG,ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG,ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ,ÔNG PHÙNG QUANG THANH,ÔNG TÔ HUY RỨA,NGUYỄN XUÂN PHÚC,NGÔ VĂN DỤ.

 Quay lại Văn bản số:662/CV-CAT-PX13, tôi rất bất ngờ,ĐƠN TỐ CÁO của tôi do Văn phòng Trung ương Đảng chuyển đến rất rõ ràng: Nội dung của Đơn là ĐƠN TỐ CÁO, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự.Tiêu đề“ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAO CHE TỘI PHẠM”.Đối tượng bị tố cáo Ông: HUỲNH TẤN SÂM, Chức vụ : TỈNH ỦY VIÊN,BÍ THƯ HUYỆN ỦY HUYỆN BẮC TRÀ MY.Hành vi cấu thành tội phạm cụ thể:

-Tội Vu khống- Quy định tại Điều 122-Bộ Luật Hình sự năm 1999, được Quốc Hội Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam(CHXHCNVN) khóa X , kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2000.;Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụQuy định tại Điều 281-Bộ Luật hình sự năm 1999.;Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ:Quy định tại điều 282-Bộ Luật Hình sự năm 1999 

 Yêu cầu của đơn: Hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Ông HUỲNH TẤN SÂM phải được điều tra làm rõ theo đúng pháp luật,ông HUỲNH TẤN SÂM có tội hay không có tội?.Theo Điều 19,khoản 2- LUẬT TỐ CÁO được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011,có hiệu lực từ ngày1/7/2012, ĐƠN TỐ CÁO của tôi được xếp vào đơn tố cáo tội phạm.Vì vậy khi tiếp nhận thông tin tội phạm (qua ĐƠN TỐ CÁO của tôi) từ cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng chuyển đến , ông PHẠM TRƯỜNG DÂN với tư cách THỦ TRƯƠNG CƠ QUAN CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM đáng lý ra phải chuyển vụ việc tới cơ quan điều tra (cơ quan điều tra trong CÔNG AN, VIỆN KIỂM SÁT hoặc cơ quan điều tra trong QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN) theo Điều 101-BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003.Có hiệu lực 01-07-2004 để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.Nhưng không,ông PHẠM TRƯỜNG DÂN lại làm việc”râu ông nọ cắm cằm bà kia”đem việc xử lý kỷ luật “tước danh hiệu công an nhân dân” bằng ra Quyết định số 3318/QĐ-X11(X13),ngày 26/07/2006, do Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân TRẦN QUANG TRỌNG ký ở BỘ CÔNG AN để trả lời ĐƠN TỐ CÁO tội phạm của tôi thật là nực cười.Phải chăng Ông PHẠM TRƯỜNG DÂN non kém về luật pháp?Xin thưa ngoài là ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ra, ông PHẠM TRƯỜNG DÂN là Đại tá, PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM, TỈNH ỦY VIÊN TỈNH ĐẢNG BỘ ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM,ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NAM và nguyên là THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA CÔNG AN tỉnh QUẢNG NAM.Vậy Ông PHẠM TRƯỜNG DÂN đang làm phép màu gì vậy ?

 Theo Điều 2, khoản 1-LUẬT TỐ CÁO được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011,có hiệu lực từ ngày1/7/2012 1,Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức;Điều 19.Hình thức tố cáo:2,Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày,tháng,năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo.Đơn tố cáo phải do người tốcáo ký tên hoặc điểm chỉ.Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặcđiểm chỉ của những người tố cáo;họ,tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

Điều 2.khoản 1-LUẬT KHIẾU NẠI được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011,có hiệu lực từ ngày1/7/2012  Giải thích từ ngữ

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Điều 8. Hình thức khiếu nại :2,Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

 Rõ ràng hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau,không thể đánh đồng với nhau,không lẽ Ông DÂN không nhận thức được? lại làm cái việc ”râu ông nọ cắm cằm bà kia” đem việc KHIẾU NẠI kỷ luật của tôi ở BỘ CÔNG AN trả lời cho việc ông HUỲNH TẤN SÂM bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật hinh sự: có tội hoặc không có tội thì thật là dốt nát, rất lệch pha.Vì động cơ mục đích gì mà Ông DÂN phải làm việc trái khoáy như vậy?Vì sao ông PHẠM TRƯỜNG DÂN làm lạc đề một bài văn?

 Gần đây,trong việc lấy ý kiến sửa đổi HIẾN PHÁP năm 1992,nhiều thế lực trong và ngoài nước không ngừng vận động xóa bỏ tính hợp pháp và vai trò lãnh đạo của ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM quy định Điều 4-HIẾN PHÁP năm 1992.Để phản bác lại,trên các phương tiện thông tin đại chúng ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM không ngừng khẳng định tính chân chính của mình.Thực tế thế nào?trong Đảng vẫn còn Đảng viên giữ chức vụ chủ chốt trong Đảng có quyền miễn trừ trước pháp luật, có quyền vi phạm pháp luật hình sự mà không bị điều tra, truy tố , xét xử theo quy định của pháp luật.Vậy ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM có chân chính không , có xứng đáng được HIẾN PHÁP giành cho vị trí tại Điều 4 không?Nếu quả thật ĐẢNG có quy định:” ĐẢNG VIÊN trong ĐẢNG giữ chức vụ từ TỈNH ỦY VIÊN-BÍ THƯ HUYỆN ỦY trở lên có quyền miễn trừ trước pháp luật khi vi phạm pháp luật hình sự “và ông PHẠM TRƯỜNG DÂN là người thực hiện chủ trương đó, thì quả thật đáng sợ ! là ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Khóa XIII đơn vị tỉnh Quảng Nam song nhận thức của ông PHẠM TRƯỜNG DÂN quá hạn hẹp,ngu dốt, ông ta không phân biệt nổi: thế nào là tố cáo, thế nào là khiếu nại, thế nào là đơn tố cáo, thế nào là đơn khiếu nại, thế nào là tội phạm, thế nào là hành vi phạm tội.Khi tiếp nhận thông tin tội phạm thì phải làm gì?

Ông PHẠM TRƯỜNG DÂN còn không phân biệt được thế nào khái niệm”nguyên giữ chức” và khái niệm “đang giữ chức vụ “(hay còn gọi là đương chức, đương giữ chức).Trong văn bản số:662/CV-CAT-PX13,ngày 20/3/2013 thì lại ghi là: nguyên ĐỘI TRƯỞNG. Ông PHẠM TRƯỜNG DÂN quên rằng:

 Điều 23-LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN:Hệ thống chức vụ cơ bản trong CAND. 

 1.a)Tiểu đội trưởng;b)Trung Đội trưởng;c)Đại đội trưởng; d)Tiểu đoàn trưởng,Trưởng Công an phường, thị trấn,Đội trưởng;đ)Trung đoàn trưởng,Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,Trưởng phòng;e)Giam đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 Như vậy,Đội trưởng và Giam đốc Công an tỉnh là các chức vụ được pháp luật quy định:bản thân tôi cho đến nay không bị bãi nhiệm,miễn nhiệm,cách chưc…dưới bất cứ hình thức nào thì không thể gọi là nguyên ĐỘI TRƯỞNG được,mặc nhiên vẫn là ĐỘI TRƯỞNG song ông PHẠM TRƯỜNG DÂN cứ khăng khăng là nguyênĐỘITRƯỞNG.Không hiểu nhận thức của Ông PHẠM TRƯỜNG DÂN như thế nào?.Cấp độ nhận thức của Ông DÂN nằm ở cấp độ nào?và còn nhiều vấn đề dốt nát khác nữa mà chưa tiện liệt kê tại đây .Không hiểu với tư cách đại biểu dân cử ở một cơ quan quyền lực cao nhất thực hiện chức năng lập pháp là QUỐC HỘI nước CHXHCNVIỆT NAM thì ông PHẠM TRƯƠNG DÂN làm được những gì ở nơi diễn đàn đó ?lá phiếu biểu quyết của Ông DÂN về các dự án luật, về các quyết sách của QUỐC HỘI đối với đất nước, và mới đây nhất là tham gia vào việc biểu quyết lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do QUỐC HỘI bầu thì có giá trị như thế nào?.Chỉ có QUỐC HỘI nước CHXHCN VIỆT NAM do ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM lãnh đạo mới bầu những người có nhận thức thấp kém như Ông DÂN vào QUỐC HỘI.Họ biến QUỐC HỘI thành nơi nghỉ mát , hàng năm các vị đó được 4 chuyến đi thăm HÀ NỘI bằng tiền của nhân dân và đến nghị trường bằng động tác duy nhất là gật gù .Chả trách đất nước VIỆT NAM tươi đẹp ngày càng đi thụt lùi.Không biết trong 496 vị ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM hiện tại còn bao nhiêu vị có năng lực giống Ông PHẠM TRƯỜNG DÂN?Nhận thức của Ông PHẠM TRƯỜNG DÂN quá nghèo nàn,dốt nát cách làm việc của ông DÂN mặc nhiên thể hiện pháp luật trao cho tôi thêm một quyền ,đó là quyền được nguyền rủa “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAO CHE TỘI PHẠM”.

 Đặng Xuân Hải
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn