BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 62995)
(Xem: 58149)
(Xem: 35629)
(Xem: 27894)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lời kêu gọi của Cao Trào Nhân Bản từ Quốc Nội

11 Tháng Năm 199012:00 SA(Xem: 703)
Lời kêu gọi của Cao Trào Nhân Bản từ Quốc Nội
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Thế giới biến đổi lớn lao, hai khối đối đầu Đông Tây đang chuyển sang hợp tác Bắc Nam. Kỷ nguyên chiến tranh kết thúc, nhường chỗ cho hòa bình và phát triển.

Khắp nơi xu thế thời đại đòi hỏi phải tôn trọng Nhân quyền, phải có Tự do Dân chủ, phải được sinh hoạt Chính trị Đa nguyên. Các dân tộc ở Đông Nam Á - Thái Bình Dương đều mong muốn vùng này đi vào hòa bình ổn định, phi liên kết và hợp tác vùng để mở mang kinh tế, văn hóa qua Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN.

Cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây bản chất đích thực là mâu thuẫn quyền lợi chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc thông qua hai giới lãnh đạo Sài Gòn và Hà Nội. Khi hai khối Cộng Sản và Tư Bản hết đối kháng, tương quan Mỹ và Trung Quốc biến vào thế hợp tác (thông cáo chung Thượng Hải 1972), do đó có điều kiện để giải quyết cuộc chiến tranh Việt Nam trên cơ sở. Các yếu tố ngoại nhập (hai guồng máy chiến tranh và hai giới lãnh đạo) được rút ra, dẹp bỏ; và để nhân dân Việt Nam tự quyết định lấy tương lai chính trị của mình.

Đối với vấn đề Đông Dương, sai lầm của Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam là muốn gộp bằng quân sự 3 nước Đông Dương dưới một thế lực chính trị, trong khi thế giới đòi hỏi phải tách 3 nước Đông Dương thành 3 thế lực chính trị cá biệt rồi mới gia nhập ASEAN.

Trong bối cảnh toàn cầu và cấp vùng như vậy, Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam đi ngược hoàn toàn xu thế thời đại, trở thành một tập đoàn phản động, bị cả thế giới cô lập và nhân dân Việt Nam chán ghét.

Dân tộc Việt Nam phải nhanh chóng hòa nhịp với cộng đồng quốc tế, chủ động giải quyết những nguyện vọng và quyền lợi của mình, Cao Trào Nhân Bản chủ trương:

1. Giải giới guồng máy chiến tranh Hà Nội mà Trung Quốc và Liên Xô có trách nhiệm vì đã giúp dựng nên. Công cụ bạo lực này hiện đang được giới lãnh đạo Hà Nội sử dụng để đàn áp tiếng nói của dân tộc Việt Nam.

2. Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng Nhân quyền, Dân quyền và Tài quyền, cũng như phải chấp nhận sinh hoạt đa nguyên. Dân tộc Việt Nam có quyền, qua bầu cử thực sự tự do, quyết định một nhà nước mới phù hợp với hạ tầng cơ sở xã hội Việt Nam hiện đại.

3. Xã hội hóa toàn bộ nền kinh tế và văn hóa. Trả lại thẩm quyền kinh tế, văn hóa về tận tay mỗi người dân, nhằm cho ra đời quan hệ sản xuất mới Nhân Bản : Lực lượng sản xuất trực tiếp đóng vai quan hệ sản xuất chứ không phải nhà nước hay giới tư sản.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi mọi cá nhân, mọi giới trong nước cũng như quốc tế, các hội đoàn ở Âu Châu và Mỹ châu, những Phong trào Việt kiều ở Âu Châu và Mỹ Châu, yêu chuộng Tự do Dân chủ và Đa nguyên ủng hộ cuộc đấu tranh ôn hòa, bất bạo động của chúng tôi, để thiết lập tại Việt Nam một thể chế xã hội, nhân bản và tiến bộ, một nhà nước mới thuộc toàn dân chứ không phải của một giai cấp nào, vai trò không phải là lũng đoạn mà là phục vụ cộng đồng, chức năng không còn là quản lý nữa mà là điều hòa phối hợp hoạt động giữa các khu vực trong xã hội.

Đây là đường lối tất yếu của lịch sử Việt Nam hiện đại, cho phép giải quyết được những khó khăn về kinh tế xã hội trước mắt và đưa Việt Nam mạnh tiến trong thế giới ngày nay.

Việt Nam, ngày 11 tháng 5 năm 1990

Đại diện Cao Trào Nhân Bản

Bác sĩ Nguyên Đan Quế
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn