BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 74593)
(Xem: 62488)
(Xem: 39823)
(Xem: 31416)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quan trí thua dân trí (I)

26 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 1035)
Quan trí thua dân trí (I)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Nguyễn Tấn Dũng: "Tôi không từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua".


TRẦN ĐĂNG THANH LỘ BÍ MẬT

Ưu tú giáo sư sao chí ngu


Triều Hồ mạt vận thí lương hưu


Dân đâu nhứt trí thờ Hồ tặc


Trí chã đồng tâm học đứa ngu


Ngụy thuyết tô hô thân gỗ mục


Gian nhân củng cố gốc ô dù


Phen nầy khuyến mãi non sông Việt


Tiến sĩ Trần Thanh giá mấy xu !!?


 

MÃI QUỐC CẦU VINH


Bộ sậu cầm quyền giá mấy xu

Dốc công khuyển mã phò Tàu phù

Dũng Hùng bán nước lo đào tẩu

Sang Trọng buôn dân trốn họa tru

Tổ quốc đâu bằng cung điện ngọc


Thiên triều sánh tợ cõi thiên thu

Noi gương Hồ tặc quy nguồn cội

Thái thú Giao châu sống khỏe ru ???


 

TRÍ THỨC XU THỜI

Áo mão cân đai sướng khỏe ru

Khỏi cần xủ quẻ bói rờ mu

Thánh nhân bảng hổ đài di niệm

Danh sĩ bia truyền miếu Khổng khu

Trí thức xu thời , hàng lũ giặc

Dân oan khí khoách , chống quân thù

Thời nầy quan trí thua dân trí

Bám víu quan trường , lũ thất phu !!!

 

VÕ NGUYÊN GIÁP NGU TRUNG

Sỉ nhục nào hơn hỡi võ phu

Nâng bi mỏi gối nguyện tôn phù

Bao phen cứu chúa thành đồ tể

Mấy độ bưng bô hóa chuột chù

Nguyên giáp tả tơi như giẻ rách

Chí minh nhơ nhớp tợ ao tù

Dã tràng se cát thiên thu đỏ

Danh vọng cuồng tâm Võ chí ngu ! ! !

 

PHẠM VĂN ĐỒNG BUÔN TỔ QUỐC

Tể tướng công thần văn trí ngu

Vinh thân tột đỉnh ngáo tù rù

Đồng lòng phụng chúa làm yên ngựa


Quyết chí thờ Tàu bám đít Chu ( Ân Lai )

Năm tám Công hàm dâng biển đảo

Bảy ba Hiệp định xóa biên khu

Buôn dân bán nước cho Trung cộng

Quả báo mù lòa khéo giả tu ? ? ?

 

LÊ KHẢ PHIÊU TU ĐẠO

Ấm cật ngỏng lừa khéo dụng tu

Nhà thờ cúng Phật vái bù lu

Đô la mấy tỉ dâng quan ải

Mỹ nữ bao em cúng giới khu

Ngu quá đôi ba ( tỉ ) còn tiếc quả

Khôn liền mỗi một ( em ) mãi thèm mu

Phải chi bán quách luôn lăng tẩm ( Hồ )


Phiêu tổng ra oai , bác hộ phù !!!

 

THAM NHŨNG TOÀN ĐẢNG

Toàn đảng quan kiêu có hổ phù

Đỉnh cao trí tuệ quá trời ngu

Mày râu nhẵn nhụi đầu heo nọc

Sàm sỡ thòi lòi mắt ốc bươu

Tham nhũng từ đầu xuống tận đít

Độc quyền hở hán phơi bày cu

X . . . là ẩn số hai ba triệu

Toàn đảng phân bua cũng bí lù ? ? ?

 

GIẢI PHÓNG RƯỚC TÂY

Ăn Mác no nê , sử bí lù

Đâu cần phải cách mạng mùa thu

Quốc gia độc lập xây dân chủ

Dân tộc hoan ca thoát ngục tù

Giải phóng rước Tây dâng tổ quốc

Tùng quyền theo giặc cứu quân thù

Việt Minh mãi quốc gây chinh chiến


Đánh Pháp Mỹ thua cho ngoại thù ? ? ?

 

VIỆT GIAN CỘNG SẢN

Yêu nước thành tâm lắm kẻ thù

Thức thời không gác kiếm đi tu

Nồi da xáo thịt tìm ra chủ

Sông máu chan xương nhận biết thù

Phản quốc hóa ra người ái quốc

Thương nòi cam chịu kẻ “ vô mưu”

Hận nầy quyết rữa bằng thiên lý

Lịch sử sang trang xóa mịt mù ? !!

 

THÂN PHẬN TRÍ THỨC CỘNG SẢN

Chữ nghĩa một bồ lắm sĩ mù

Mao-Hồ đánh giá giống ruồi bu

Trạch Đông miệt thị đồ vô dụng

Đồng ruộng khinh khi lúa thất thu

Đầu sổ đoạn trường cần diệt tuyệt

Chí Minh thề quyết phải di tru

Dân oan kém học thừa hào khí

Quan trí bưng bô khéo gật gù !!!

 

DÂN CHỦ NGÀN LẦN


Đảng trí Thị Doan khoái gật gù


Thầy rùa xủ quẻ bói rờ mu


Tây phương bập bẹ sách vi lý


Việt cộng trào tuông kinh đại tu


Dân chủ ngàn lần đừng chống đối


Tự do vạn thứ chớ lu bu


Văn minh tư bản thời đồ đá


Tiên tiến như ni thích tréo tru ???


 

LÊ DUẪN CHUYÊN QUYỀN


Bộ trí kiêu căn ong ỏng tru


Tung hoành thời chiến quốc xuân thu


Liên xô mẫu quốc ân đền trả


Trung cộng thiên trào nghĩa đáp bù


Lê Duẫn đả thông công quốc trượng ( Tào Tháo )


Chí Minh nhùng nhẵng tội Dương Tu ( gân gà )


Cha già xuống cấp , thằng lơ láo


Tổng bí gian hùng , đứa thất phu !!!


LẠC HỒNG

Đông 2012
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn