BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 57287)
(Xem: 52985)
(Xem: 35097)
(Xem: 26899)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trò tuồng dân chủ giả hiệu lại tái diễn ?

26 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 840)
Trò tuồng dân chủ giả hiệu lại tái diễn ?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Đề cập đến Chủ nghĩa Cộng sản là nền tảng xây dựng nên Chế độ Chuyên chính Vô sản do giai cấp Công nhân lãnh đạo , ta không thể nào bỏ qua cái cứu cánh vĩ đại gọi là Thiên đường Cộng sản , bao trùm muôn ngàn mục tiêu cốt lõi cộng sản khác . Việt cộng tự cho họ vốn là đỉnh cao trí tuệ của loài người cọng với thiên tài lãnh đạo thần sầu quỷ khốc , chắc chắn họ sẽ thực thi thành công được hai mục tiêu cốt lõi vĩ đại hòng khuôn đúc nên Thiên đường Cộng sản ( Thế giới Đại đồng ) chói chang ngời sáng vạn thế .

Hai mục tiêu cốt lõi vĩ đại là Vô sản hóa và Công nhân hóa toàn thể nhân dân .

Cộng sản trong đó có Việt cộng không bao giờ thực thi được hai mục tiêu cốt lõi vĩ đại đó ? Vì hai lý do dưới đây :

Một , Bản chất duy vật phi nhân bản dân bản của Chủ nghĩa Cộng sản :

Căn cứ vào bản chất duy vật của Chủ nghĩa Cộng sản thì con người là sản phẩm của vật chất . Do đó trong cái thế giới cộng sản , loài người vốn là một khối vật chất vô tri vô giác thuộc quyền đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý của đảng phiệt Việt cộng . Họ tha hồ tùng xẽo ra từng miếng , muốn nắn thành loại người nào tùy theo ý thích rồi cho uống “ thuốc tăng trưởng sinh tử phù duy vật ( thuốc lú được bào chế bằng lợi quyền ) ” đặng cho nó chuyển hóa thành con người duy vật vô sản để tùy nghi sai sử như nô lệ .

Vì vậy con người được gọi là vô sản hay người duy vật không chỉ vô sản về mặt vật chất thôi mà vô sản luôn cả tinh thần , tâm hồn . Con người không được quyền làm chủ sinh mệnh mình ( nhân chủ ) , tức không có quyền hưởng dụng bất cứ những thứ quyền bẩm sinh nào hết , chẳng hạn như nhân quyền dân quyền : quyền tự do dân chủ , quyền tư hữu đất đai , quyền mưu cầu hạnh phúc . . .

Sự thật , không có con người duy tâm hay duy vật . Vì duy là độc nhứt đơn độc chọi lõi một mình . Giả định có mẫu người duy vật . nếu họ không thuộc loại khoáng thực động vật thì là đồ quỷ sống yêu tinh , chỉ gây họa hại chớ không làm được gì có ơn ích cho nhân loại ? Cũng giả định có mẫu người duy tâm , nếu họ không thuộc giới thần linh thì là người ảo không thật làm sao có vai trò gượng gạo tạm cho là tích cực trong công cuộc đấu tranh sinh tồn của nhân loại ?

Con người đích thực là con người hòa sinh vốn nội hàm những yếu tính cập đôi âm và dương được điều hòa bởi yếu tính hòa sinh , bao gồm những yếu tính vật chất và tinh thần , thiện và ác , độc địa và bác ái , vị tha và vị kỷ . . . Những yếu tính âm dương nầy tuy đối đãi tương phản nhau nhưng lại tương tác tương sinh tương hóa tương thành ( Hòa là dịch là biến , Sinh là hóa là thành . Hòa Sinh là dịch để hóa đồng biến để thành , hay Hòa Sinh là dịch biến để hóa thành ) .

Vì vậy sở dĩ con người châm chỉ siêng năng lao động hay tích cực đấu tranh làm cách mạng là mưu cầu sự sống còn hay đòi quyền sống và bảo vệ quyền sống cho cá nhân , cho gia đình hoặc cho nhân quần xã hội hay dân tộc , chớ đâu muốn thành mẫu người duy vật đảm nhận vai tuồng công nhân được giác ngộ tư tuỏng đạo đức cách mạng vô sản tự đánh mất tất cả nhân tính nhân vị , nhân quyền dân quyền . . , không có quyền làm chủ tính mệnh mình , sống giật giã bầy đàn trong Thiên đường Cộng sản vô đạo , vô nhân , vô lại , vô luân , vô kỷ , vô cương , vô pháp , vô thiên . . .

Hai , Động lực của lịch sử là sự đấu tranh sinh tồn :

Lịch sử đấu tranh chống cộng sản của nhân loại trong thời cận đại đã khẳng định : “ Động lực của lịch sử là sự đấu tranh sinh tồn về mọi mặt : dân tộc , chính trị , tôn giáo , văn hóa , xã hội , giáo dục . . . Có cả mặt giai cấp công nhân nhưng để đòi nhân quyền dân quyền cho cá nhân và giai cấp mình chớ không phải để thành người duy vật được vô sản hóa thành giai cấp công nhân bị đem ném đại vào Thế giới Đại đồng .

Mark đã hồ đồ tiên tri :

++ Rằng , cái được gọi cách mạng vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo chỉ xảy ra tại các nước tư bản Tây phương có nền kỹ nghệ tân tiến như Anh , Pháp , Đức , Hoà Lan . . . đã sử đụng một lực lượng công nhân đông đão ;

++ Rằng , giai cấp công nhân tại các nước nầy bị một thiểu số chủ nhân ( đại tư sản , đại tư bản ) cấu kết với kẻ cầm quyền áp bức quá độ ;

++ Rằng , bao công sức lao động bị khai thác và bóc lột cùng cực , thế mà chỉ được trả tiền lương chết đói , khiến đời sống của họ rất đỗi nghèo khổ cùng cực ;

++ Rằng , bởi lẽ ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh cách mạng ;

++ Rằng , tất nhiên giai cấp công nhân là nạn nhân bị áp bức quá độ thành vô sản ( ? ) phải đoàn kết lại với nhau đấu tranh phát động cuộc cách mạng vô sản cướp lấy quyền lợi cá nhân và đoạt lấy chánh quyền cho giai cấp mình .

Nhưng lích sử đã chứng minh những cái được mệnh danh là cách mạng vô sản không khởi phát và thành hình ở những nước tư bản tân tiến , lại ở các nước Đông Âu Đông phương có nền công kỹ nghệ lạc hậu , như Nga một nước nông nghiệp lại đột khởi thành một “ cái nôi hay cái xưởng duy vật ”sản xuất ra chế độ cộng sản độc tài toàn trị tõa vòi bạch tuộc hút máu người lan rộng đến nhiều nước trên thế giới , trong số đó có Việt Nam . Đồng thời cũng là một lò sát sanh giết hơn sáu chục triệu dân Liên xô và cuối cùng lại lâm đại bịnh dịch bị đột biến xuống lòng đất thành nấm mồ chủ nghĩa cộng sản . Luôn thể nó lôi kéo theo gần hết những chế độ cộng sản chư hầu xuống địa ngục . Năm nước còn sống sót gồm có Trung cộng , Cu ba , Bắc Hàn , Lào và Việt cộng cũng mắc bịnh dịch trầm kha , dở sống dở chết ngất ngư như nhau .

Tuy được sống sót , nhưng nội tạng bị chấn thương lở loét ung bướu trầm ê , Việt cộng đôn đáo chạy tìm thầy phù thủy Tầu phù cứu chữa và trả công bằng quốc dân đồng bào . Quen thói buôn dân bán nước như thế nên nó cố đeo đẵng bám theo đấng cứu tinh như bóng với hình . Hình biến dạng ra sao thì bóng cũng biến dạng y chang theo .

Để sống còn về mặt chính trị và kéo dài sự thống trị lê dân nô lệ , đám lãnh đạo Chế độ độc tài toàn trị Trung cộng phải biến đổi Chủ nghĩa Cộng sản theo mầu sắc Trung Hoa tức lấy kinh tế tư bản làm nền tảng cho cuộc đổi mới theo “ mô hình mèo trắng mèo đen mèo nào cũng đặng ” của Đặng Tiểu Bình , thì Việt cộng tân trang thành “ kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ”. Cả hai là đôi song sinh có ngôi vị lộn tùng phèo nhau , Trung cộng được suy tôn làm tổ sư còn Việt cộng cuối đầu làm đồ tôn tân tòng . Tuy với hai tên khác nhau nhưng lại là hai đảng phiệt lưu cửu những đặc tính độc tài toàn trị phát xít tương cận nhau .

Vì sa cơ vào cái thế chẳng đặng đừng đổi mới để sống còn , nếu Đế quốc Thực dân đỏ Liên Xô còn vững bền thì Việt gian cộng sản cổ lỗ sĩ đã tiếp tục hồ hỡi phấn khởi cướp đoạt hết tài sản tài nguyên của quốc dân chồng chất đâỳ nhóc lên chiếc tàu cộng sản cổ lổ , mở hết tốc lực tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc tuốt luốt dến Thế giới Đại đồng Liên Xô rồi , chớ đâu thèm tốn thời gian quay đầu lộn ngược trở lại “ giai đoạn tư bản quá độ ” là sản phẩm của giới tư bản đã từng bị chúng kết tội là đại quân thù không đội trời chung , thề quyết phanh thây uống máu ?

Việt cộng là một ngụy đảng , một đảng phiệt , một tổ chức Mafia qui tụ nhau lại chỉ vì miếng ăn ( dần dà vì lợi cả quyền ) như một bộ tộc thời hồng hoang gồm những kẻ có yếu tính ác ác cực đại , bất chấp mọi thủ đoạn bá đạo đê hèn , luôn lấy cứu cánh tận thiện biện minh cho phương tiện xảo quyệt độc ác dã man dị thường , lấy luận điệu tuyên truyền xảo trá quỷ quyệt biện minh cho hành động sói lang độc ác dã man , và lại sử dụng hành động sói lang độc ác dã man để bảo vệ luận điệu tuyên truyền xảo trá quỷ quyệt ( Biến thể lòng vòng như kỳ nhông ông kỳ đà , kỳ đà cha cắc ké , cắc ké mẹ kỳ nhông . . . ) .

Chủ nghĩa Cộng sản với bản chất duy vật , sở dĩ có tuổi thọ gần bảy mươi do bởi qui tụ được đám lãnh đạo có yếu tính ác ác cực đại và cực tham vọng , sản xuất ra lũ đồ đảng hùm beo sói lang được trao quyền uy tột đỉnh hằng đắm chìm trong cuồng loạn khuynh đão thiên hạ bằng bàn tay sắt nhuộm đầy máu , nó lan đến đâu thì thảm sầu đến đó . Nó cũng là một nguyên nhân chính làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản .

Vậy mà lũ Việt gian Cộng sản lại tráo trở đổi thừa tại bởi Liên xô và các nước cộng sản chư hầu không chịu kinh qua “ giai đoạn tư bản quá độ ” nên bị chết yểu là đáng đời ! Đâu tại bản chất duy vật và động thái phi nhân bản dân bản , phản lại lẽ sống con người và sự sinh tồn dân tộc .

Vẫn chứng nào tật nấy Việt cộng cứ cao ngạo bô bô cái mồm thối tha hô hào đồ đảng giựt ngược lại , cùng nhau lao đầu vào “ giai đoạn tư bản quá độ ” , cố bám chặt như đỉa đói vào mô hình “ kinh tế tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa ” .

Quả là một động thái ngã mặn theo chủ nghĩa tư bản quá đỗi trái khoái của bè lũ Việt gian cộng sản đã trường chay theo chủ nghĩa cộng sản . Đã hơn nữa thế kỷ đội lên đầu chủ nghĩa cộng sản tôn thờ “ nền kinh tế bao cấp ” , cuồng loạn cướp của giết đồng bào chưa thõa mãn thú tính hay sao ? Lại sang ngang qua nền kinh tế tư bản , dẫm đạp trường bò lê lết lên môi trường kinh tế tư bản , tiếp tục vơ vét sạch sành sanh tài sản tài nguyên quốc dân đồng bào dồn vào túi tham không đáy , đều trở thành quan chức của giai cấp tỉ phú triệu phú đô la Mỹ .

 

Toàn thể nhân dân Việt Nam và thiên hạ đã biết :

--- Lũ Viêt gian Cộng sản duy mọi rợ , chúng nó đã chôn sống Chủ nghĩa Duy vật Cộng sản lâu rồi ! Hồi năm 1990 , chúng nó bè lũ ba tên Nguyễn Văn Linh , Đỗ Mười , Phạm Văn Đồng đã kéo sang Thành Đô đầu khấu Thiên Triều Đại Hán xin phục mạng được dâng cúng Tổ quốc đổi lấy chức Thái Thú tập thể thay phiên nhau đời đời chấp hành ;

--- Lũ Việt gian duy ý chí , chúng nó đã muối mặt đáo lai lộn ngược trở lại chóp lấy “ giai đoạn tư bản quá độ ” làm sản phẩm cho họ hô biến thành vũ khí vô sản rắp tâm cướp đoạt cho hết đất đai của nông dân nhầm thực thi triệt để chủ trương bần cùng hóa hay vô sản hóa đại thành phần nông dân;

--- Lũ Việt cộng duy tam vô phản động , chúng nó là một đảng phiệt , một ban hội Mafia , một giáo phái phiệt , một tổ chức khủng bố manh động , một bầy sâu tham nhũng . . ;

--- Lũ Việt gian duy tư sản tư bản đỏ ( đại loại như Nguyễn Tấn Dũng là một tên thủ tướng vô nhân vô sỉ không biết tự trọng và những con tương cận trong bộ sậu đảng phiệt ) , chúng nó đã chiếm đoạt hết tài sản tài nguyên nhân vật lực quốc dân làm sản phẩm cá nhân bằng cách thực thi huyết sách tư hữu hóa toàn bộ đem khoán trắng cho bè lũ đảng tộc đỏ đai diện chủ tư hữu và thống thuộc quản lý , nhầm đốt “ giai đoạn tư bản quá độ ” song hành với việc “ công nhân hóa toàn thể nhân dân ” .

Ví như Luật đất đai được Việt cộng sửa đổi nhiều lần mới vừa được công bố có nội dung “ Đất đai là sở hữu của toàn dân , do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhứt quản lý ” . Trên thực tế lối diễn đạt lươn lẹo xảo quyệt lòng vòng quanh co kiểu duy ý chí nầy rơi vào ngõ cụt , chứng tỏ cho toàn thể nhân dân thấy rõ cái bản chất duy vật vô sản phi nhân bản dân bản của chủ nghĩa cộng sản và giai cấp nông dân đang đào huyệt chôn Việt cộng .

Kết cuộc không làm sao sản xuất ra được một Thiên đường cộng sản có thể dụng chứa mọi cá thể trong một môi trường đại đồng khả dĩ chung sống nhã nhặng với nhau ;

--- Lũ Việt gian duy giả danh dân chủ , chúng nó đã dâng lệnh Tàu phù trổ mòi thay đổi thể chế chính trị từ chuyên chính vô sản sang dân chủ pháp trị , qua chuyện mở đại hội VI duy chỉ xác định lòng trung thành kiên định với Hán đế và vỗ an bá tánh . Nhưng là thứ dân chủ giả hiệu kiểu cơ chế chính trị của Liên bang Nga , Cam bốt . . mưu sự cũng cố ngôi quyền thống trị may ra tìm đường hạ cánh an toàn và thoát khỏi tội đồ dân tộc ;

--- Lũ Việt cộng duy sớm đầu tối đánh , chúng nó đang tái diễn trò tuồng dân chủ giả hiệu y cứ theo kế sách dân chủ và động thái ma giáo của cáo Hồ Chí Minh .

 

Toàn thể nhân dân Việt Nam :

--- Đã nghe rất rõ quá nhiều lời xảo trá quỷ quyệt của Việt cộng rồi !

--- Đã nhìn thấy rất rõ quá nhiều động thái phi nhân bản dân bản của Việt cộng rồi !

--- Đã bị chúng nó vô sản hóa thành nô lệ rồi !

--- Đã bị chúng nó duy vật hóa thành thú vật rồi !

Nay toàn thể đồng bào :

--- Đừng cứ mãi miệt nghe lời Việt cộng nói nữa !

--- Đừng cứ mãi miệt nhìn nhận kết quả Việt cộng làm nữa!

--- Đừng gởi thỉnh nguyện thơ , kiến nghị , đơn từ xin cho nữa !

--- Đừng vô cảm trước nỗi điêu linh thống khổ của đồng bào nữa !

--- Đừng sợ hãi trước hành động khủng bố của Việt cộng vô đạo nữa !

Tất cả nhân dân đồng bào phải đoàn kết keo sơn với những vị anh thư anh hùng hào kiệt đang đấu tranh cho sự sống của con người và sự sinh tồn dân tộc , thành một đại khối dân tộc Hòa Sinh với Chủ đạo Tứ Ân :

--- Thề quyết đấu tranh bảo vệ sự sống của con người và sự sinh tồn dân tộc ;


--- Nguyền đồng tâm nhứt trí đứng lên phát động một cuộc cách mạng nhân quyền dân quyền ;


--- Khắp cả nước xuống đường biểu tình , đại biểu tình , đại đại biểu tình . . .

 

Nhất định :

--- Chánh nghĩa thắng gian tà

--- Chánh nhân thay cường đạo !

( Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi )

LẠC HỒNG

Đông năm 2012
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn