BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75361)
(Xem: 62771)
(Xem: 40068)
(Xem: 31789)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ

12 Tháng Bảy 200812:00 SA(Xem: 881)
Thư ngỏ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
11Vote
11
Kính thưa các cá nhân và tổ chức người Việt Nam hoạt động dân chủ, nhân quyền Quốc nội và hải ngoại.

Kính thưa các tổ chức, các Quốc Hội và Chính phủ ủng hộ cuộc đấu tranh dân chủ hóa quốc gia Việt Nam trên thế giới

Kính thưa quý vị!

Chúng tôi gửi kèm trên đây văn bản bác đơn xin phép biểu tình nội dung chống lạm phát của ba chúng tôi từ UBND thành phố Hà Nội để chúng ta cùng mổ xẻ những ý nghĩa bề nổi và bề chìm của nó.

Là những người đúng đơn, chúng tôi qua hình thức “ thư ngỏ” xin được trình bày trước những suy nghĩ và nguyện vọng như sau:

Điều 69 Hiến pháp nước CHXHCNVN thực chất về đối ngoại là lừa bịp thế giới, rằng công dân VN có quyền BT, nhưng đối nội là tước bỏ quyền BT của người dân qua mệnh đề gắn liền phía sau: “theo quy định của pháp luật”. Bắt đầu từ mệnh đề này, một hệ thống văn bản lưu manh dưới luật được ban hành nhằm phủ định hoàn toàn mệnh đề: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình;” nằm ở phía trước của điều 69 Hiến pháp. “Theo quy định của pháp luật” là gì? . Đó là theo Nghị định 38/2005/NĐ-CP mà nội dung trọng tâm là “ BT phải xin phép”, Như vậy dù ngốc nghếch đến đâu, ai cũng phải hiểu rằng, đã phải xin phép ắt phải được cho phép mới BT. Sau khi đã làm đơn xin phép, nạn nhân gặp tiếp các hung thủ cấp dưới là các Khoản 2, Khoản 6, (Điều 5) Nghị định 38/2005/NĐ-CP của thủ tướng và Thông tư số 09/2005/TT-BCA của Bộ công an (mục 7.1, mục 7.4, điểm 7). Đọc văn bản thông báo số 143/TB-UBND của UBND thành phố Hà Nội, viện dẫn những điều trong Nghị định 38/CP và Thông tư 09/2005 của hai cơ quan nhà nước, một hành chính, một vũ trang không có chức năng làm luật, để bác đơn xin phép biểu tình của chúng tôi, chính quyền độc tài đảng trị Việt Nam thông qua UBND thành phố Hà Nội đã xóa sạch hoàn toàn điều 69 Hiến pháp

Kính thưa tất cả quý vị.

Trong lịch sử đấu tranh giành chính quyền bằng vũ lực, đảng cộng sản Việt Nam từng tổ chức những cuộc biểu tình. Ngôn ngữ họ dùng cho mặt trận chính trị này là: “ 3 mũi giáp công”, “ đội quân tóc dài” ( ám chỉ những phụ nữ). Họ cũng đã từng tổ chức ( mà không phải xin phép ai) những cuộc biểu tình họ muốn, như cuộc biểu tình phản đối Chính phủ Mỹ đưa quân đội vào Iraq để loại trừ chính quyền độc tài Sadam Husen. Bây giờ với các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên và nhân dân Việt Nam, dù chỉ là chống chủ nghĩa bá quyền Trung Cộng, bị họ đối xử ra sao?.

Chúng ta đều biết.

Nguyên do là: những kẻ cầm đầu bộ máy chuyên chế Hà nội rất sợ các cuộc biểu tình.

Đa số các cuộc cuộc cách mạng, dù ôn hòa đến bao nhiêu nhằm dân chủ hóa sinh hoạt chính trị trong thời đại hiện nay đều kết thúc bằng các cuộc biểu tình của quần chúng nhân dân. Hiểu rõ điều này nên chính quyền độc tài hà nội đã dùng mọi mánh khóe đê tiện, tiểu nhân kể trên để triệt tiêu quyền biểu tình của công dân, một thứ quyền mà hầu hết cộng đồng nhân loại đã có từ hai, ba trăm năm nay, dù quyền đó họ thừa nhận qua chữ ký của chính họ vào các văn bản về quyền con người của Liên Hiệp Quốc. Văn bản bác đơn xin biểu tình của ba chúng tôi từ UBND Hà Nội, có viện dẫn ra những vi phạm sau đây:

“Vi phạm khoản 2, khoản 6 Điều 5 Nghị định 38/2005NĐ-CP”

“Vi phạm mục 7.1, mục 7.4 Điểm 7 thông tư số 09/2005/TT-BCA”

Trước hết ta xét đến nguyên tắc chung các văn bản luật pháp.

- Hiến pháp của một quốc gia là luật Mẹ của quốc gia đó. Sau khi soạn thảo xong Hiến pháp, dựa vào Hiến Pháp Quốc hội soạn thảo tiếp các bộ luật, nhằm cụ thể hơn, chi tiết hơn theo hướng minh định rõ hơn các điều trong Hiến Pháp. Các đảng phái chính trị (Dù là đảng đang cầm quyền), Chính phủ, các cơ quan nhà nước, các công dân đều có nghĩa vụ thực thi Hiến pháp. Trên tinh thần “ thượng tôn pháp luât” Nếu ta thừa nhận Nghị định 38/2005 NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 09/2005/TT-BCA của bộ công an là những điều luật phải theo thì các “điều luật” này không giá trị. Bởi vì những “luật” này làm ra từ Chính phủ và bộ công an; mà hai cơ quan nhà nước này không có chức năng làm luật. Điều 84 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam quy định: “ Quốc hội làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật”.

- Vấn đề thứ hai là ta thử nghiên cứu xem nội dung các điều đã viện dẫn trong hai văn bản này mang nội dung gì để chính quyền thành phố Hà Nội bác đơn xin biểu tình của chúng tôi? Khoản 2, khoản 6 Điều 5 Nghị định 38/CP: “Tập trung đông người trái với quy định của pháp luật…” và: “,b>các hành vi khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, cuộc sống bình thường của nhân dân, …”

Câu hỏi là: Nếu chúng tôi được phép biểu tình thì việc tập trung đông người của chúng tôi có trái với Quy định của pháp luật không? Rõ ràng là không!. Khi chúng tôi đang xin, chưa có tập trung đông người thì căn cứ vào đâu để UBND thành phố Hà Nội khẳng định :“có các hành vi khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng…” Đang xin theo đúng pháp luật mà đã bị khẳng định “Trái với quy định của Pháp luật”. Chưa có hành vi biểu tình mà đã bị khẳng định: “ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng” để bác đơn. Thử hỏi chính quyền thành phố Hà Nội suy luận theo lô-gich nào? Có phải lo-gich của chính quyền sợ biểu tình hay không?.

Ta lại xét vào một văn bản khác của bộ công an:

Mục 7.1 và mục 7.4: khẳng định lại những Khoản trong Điều 5 Nghị định 38/CP đã trích dẫn kể trên ( nhưng khẳng định từ một cơ quan sử dụng vũ lực). Có một khoản mới là: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc lôi kéo, xúi giục, kích động, mua chuôc, lừa bịp….tiến hành các hoạt động tập trung đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng….” ( Khoản 1 Điều 2 ( 09/2005/TT-BCA).

Ta xét đến ý nghĩa của cụm từ “lợi dụng quyền tự do dân chủ

Thử hỏi: nếu người nào đó được phép sở hữu một đồ vât, người đó có thực hiện hành vi sở hữu nó không? Hiển hiên là có vì đó là quy luật sở hữu.

Vậy khi Hiến pháp đã cho ta sở hữu quyền tự do dân chủđể thực hiện hành vi biểu tình, ta có sở hữu nó khi cần hay không? Hiển nhiên là có, vì đó là quy luật sở hữu.

Vấn đề còn lại là cụm từ “Lợi dụng

Trong trường hợp được phép biểu tình cụm từ “lợi dụng” không mang nghĩa xấu, không mang nghĩa trái pháp luật”. Nó tương tự như ta vẫn nói: “ Lợi dụng trời nắng để phơi lúa”, hoặc: “ Lợi dụng giờ nghỉ trưa để đọc sách vậy!

Nhưng tại đây nó bị oan khi bị sử dụng trong các điều khoản có nội dung cấm

Như vậy những Khoản, những Điều đã trích dẫn trên vừa vòng vo, tối nghĩa, phi loghich, ẩn chứa trong đó âm mưu chuyên chế của kẻ độc tài, kết thúc bằng cụm từ đạt sự lưu manh tối đa là: “ lợi dụng”

Ta có thể kết luận hai văn bản trên là vi hiến. Tất những trích dẫn trên chứng minh mọi con đường dẫn đến biểu tình theo Hiến pháp đều bị những “đơn vị lính tẩy ” chốt chặn và chính quyền Hà Nội là một loài thú mang hàm răng chuyên chế cổ lỗ khoác bên ngoài bộ lông “ Dân chủ” thời thượng.

Về phía chúng ta! Những cá nhân bất đồng chính kiến và tiếp sau đó là phong trào dân chủ đã và đang đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của nhân dân mình. Tuy nhiên chúng ta chỉ đấu tranh ở tầm vĩ mô, với khái niệm trừu tượng mang tên “ DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN”. Chúng ta chưa cụ thể hóa những chi tiết nằm trong cái vĩ mô đó. Tôi thiển nghĩ đây là cơ hội để chúng ta cụ thể hóa cuộc đấu tranh cho dân chủ-Nhân quyền của nhân dân Việt Nam thân yêu mà chúng ta đang theo đuổi.

Đơn xin BT của chúng tôi không phải là sự nhún nhường chính quyền CS mà đúng là một liều thuốc thử. Lập luận của chúng tôi với CQCS là: Khi chúng tôi BT, anh kết án chúng tôi không xin phép; thì đây: chúng tôi xin phép BT, (BT vì tình trạng lạm phát nguy kịch, ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục triệu người dân, một cuộc BT chính đáng, nhân dân tất cả các nước văn minh tiến bộ, không độc tài đều được phép). Vậy anh cho phép đi!. Chúng tôi biết trước CQCS sẽ bác bỏ đơn của chúng tôi hoặc im lặng. Lúc ấy mặt nạ dân chủ, nhân quyền của chính quyền chuyên chế một lần nữa sẽ bị rớt khỏi bộ mặt độc tài. ( đã chứng minh)

Để khai dụng tối đa lợi thế sở đoản trong quá trình sở trường là công cuộc dân chủ hóa đất nước, chúng ta, nên chăng, tạo ra dư luận thật rộng rãi đối với đơn xin biểu tình của chúng tôi và giờ đây là thông báo không cho phép biểu tình của UBND thành phố Hà Nội. Bằng cách đẩy sự việc lên cao thì mọi vấn đề mới được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật là con mắt của cộng đồng nhân loại tiến bộ.

Nếu dư luận được đẩy lên thật cao, vụ việc này được mổ xẻ và minh định triệt để, dẫn đến người dân VN được thừa nhận có quyền BT, thì từ những cuộc BT đòi dân sinh, dân chủ sẽ dẫn đến những cuộc BT “ nhạy cảm hơn” mà ngay bây giờ ta và cả chính quyền độc tài đều biết trước kết quả của nó.

Với cách nhìn như trên, chúng tôi kính cầu các nhà hoạt động dân chủ người Việt Nam tại Quốc nội và Hải Ngoại, các cây bút yêu dân chủ trong và ngoài nước, các phương tiện thông tin đại chúng độc lập, các Tổ chức, Chính phủ, Quốc Hội những quốc gia đã có dân chủ, nhân quyền đang ủng hộ dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt Nam vào cuộc.

Nhà văn: Nguyễn Xuân Nghĩa.
Thành viên ban đại diện lâm thời khối 8406.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn