BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63991)
(Xem: 58709)
(Xem: 36162)
(Xem: 28455)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tâm tư của một tín đồ

05 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 1163)
Tâm tư của một tín đồ
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


Hỡi ai chưa trọn Tứ Ân ,
Đành sao ngoảnh mặt nợ trần đa mang !
Đồng bào thống khổ cơ hàn ,
Cơ đồ đã mất , sói lang lộng hành !
Giặc hồ mải quốc cầu danh ,
Giả đò yêu nước , phân tranh cướp quyền .
Manh tâm ám hại thánh hiền ,
Núi xương sông máu , đão điên nhân tình !
Oan sai vụ án Đức Huỳnh . . .
Việt cộng yêu nước , Thầy mình Việt gian ? ? ?
Thời nào cũng phải minh oan ,
Bổn đạo trách nhiệm chu toàn vẹn phân ?
Hoằng dương Đạo pháp ân cần ,
Khắp miền thế giới , xa gần qui tâm .
Ở đời muôn sự phù trầm ,
Dối gian dễ nhiễm , cao thâm bất tường !
Hòa Hảo vi diệu vô thường ,
Phật Giáo phương thức dẫn đường chúng sinh .
Bổn nguyên Dịch Hóa Hòa Sinh ,
Tứ Ân Chủ Đạo quang minh xây nền .
Văn Lang lạc quốc vững bền ,
Văn hóa Bách Việt khắc nên tróng đồng .
Rạng danh nòi giống Tiên Rồng ,
Qui căn lập thuyết Hòa Đồng kinh bang .
Hòa Hảo huyền nghĩa chói chang ,
Cộng nô huyết sách dã man diệt trừ
Tứ Ân bảo quốc thiên thư
Rắp tâm vật hóa , thiên thu ngai vàng .
Đức Thầy minh định rõ ràng :
“ Dân Chủ Xã Hội ” thiên đàng nhân dân .
Giác khai Học Phật Tu Nhân ,
Có đâu phân giải đong cân thoát trần !
Sớm hôm mong được phong thần ,
“ Chờ Thầy giữ Đạo” chia phân Đạo Đời !
Đổ thừa tại bởi cơ trời ,
Mê tâm thấp thõm chực ngồi tòa sen !
Giáo lý dễ hiểu , hay quên
Bổn đạo cùng khắp gập ghềnh bão dông !
Kệ kinh quằn gánh sang sông
Long Hoa , trung hiếu xuồng dong không đầy !!!
Chánh tâm dịch cảm lời Thầy ,
Thành ý suy ngẫm đổi thay cơ thời .
“ Diệu Pháp Quang Minh” sáng ngời ,
Bút thần biện chứng thế thời dấn thân .
Trung hiếu bảo quốc an dân ,
Đáp đền sông núi vong thân sá gì .
Xứng bậc anh thư tu mi ,
Danh thơm muôn thuở khắc ghi sử Hùng .
Đạo Đời biến dịch khôn cùng ,
Nếu không , hào kiệt anh hùng hơn ai ?
Hạ nhân tắc biến tỏ bày
Xin bậc cao kiến đoái hoài dạy cho .

LẠC HỒNG NVD
Đầu Thu 2012

Lời trần tình

Để tránh những ngộ nhận của độc giả , nhứt là độc giả đồng đạo PGHH , tôi xin minh định vài điều không ít duyên lành liên quan đến cá nhân tôi :

1/ Lạc Hồng NVD là bút danh và tên tôi , nhưng vì lý do thời sự tôi tạm thời viết tắt tên họ .

2/ Tuy Ông Bà Nội và Ngoại . Bác , Chú , Cô , Cậu , Dì , Dượng . . . tất cả đã quy y theo PGHH . Còn ở độ tuổi thơ hầu như tất cả anh chị em ruột và bà con bên nội ngoại đều là tín đồ PGHH . Phần tôi đã quá tuổi thất thập , cách đây gần tròn một tháng mới nói với một số bạn hữu tín đồ PGHH : “ Hôm nay tôi nhận ra mình là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ”.

Lý do :

Cuộc đời tôi từ khi mới lọt lòng mẹ là một xác không hồn và được Trời Phật Đất đai Nhân trạch cho sống lại ( qua lời thành tâm khẩn nguyện trước bàn Thông Thiên của Dì Dượng Ba nhận tôi làm con nuôi và cầu khẩn xin cho tôi được sống lại thì mãn kiếp lo tu hành ) . Từ đó đến khi dấn thân vào cuộc “ phong trần bắt phải phong trần . . .” :

--Một , tôi có cơ hội tiếp cận nhiều tôn giáo , nhưng không có duyên với tôn giáo nào , tức tôi chưa dám tự nhận làm một tín đồ của một tôn giáo nào hết và cũng không theo một đảng chính trị nào ( vì bổn tính hiếu động thích thay đổi , tự do , viễn du . . . ) ;

--Hai , dần dà theo thời gian tôi lấy quan niêm Đạo Sống Hòa Sinh với Chủ Đạo Tứ Ân làm phương châm cho mình theo đó mà hành động .

Xin có vài hàng nói về quan niệm nầy :

++ Đạo Sống là con đường , là cách sống , không phải là một tôn giáo , nên không có giáo điều . Có người cho rằng , Đạo là mặt trăng ( chỉ có một mặt trăng ) , còn tôn giáo là tay chỉ mặt trăng ( có nhiều tay , nhiều ngón tay ) . Như vậy Đạo là bổn nguyên phát sinh ra tất cả tôn giáo . Ví như Đạo và Giáo ( Tôn Giáo ) là một cây đại cổ thụ có Gốc là Đạo và nhiều Nhánh ( lớn nhỏ xen nhau ) là nhiều Giáo hay Tôn Giáo .

Phật Giáo Hòa Hảo lại hàm chứa cả Đạo ( Đạo Sống Hòa Sinh Tứ Ân ) và Tôn giáo ( Phật Giáo ) , phải được chính danh là Đạo Phật Giáo Hòa Hảo , mới phù hợp với minh triết Học Phật Tu Nhân của Đức Thầy .

++ Hòa Sinh : Lão Tử nói “ Vạn vật phụ âm nhi bảo dương , Xung khí dĩ vi Hòa ” , nghĩa là Vạn vật trong trời đất không vật nào không cõng âm và bòng dương , nhờ cái khí của Hư Vô mà âm dương Hòa nhau . Bởi vậy Hư Vô cũng được gọi là Thái Hòa ( Trích từ Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương của Nguyễn Duy Cần ) . Hay có thể nói : Mọi sự vật trong vũ trụ kể cả vũ trụ , nội tại có sự chi phối và tác động bời nguyên lý âm và nguyên lý dương đan đát và hàm chứa nhau , lại tương phản nhưng tương tác tương sinh tương hóa , cũng tự sinh tự hóa và được điều hòa bởi một nguyên lý thứ ba , theo Lão Tử gọi là Hư Vô hay Thái Hòa ( gọi là nguyên lý Hòa Sinh ) .Cả ba nguyên lý cấu kết nội tại trong một sự vật , dù lớn hay nhỏ , giống như một nguyên tử cấu tạo bởi âm điện tử , dương điện tử và nhân trung hòa tử .

Chữ Hòa của Hòa Sinh bắt nguồn từ Thái Hòa ( Grande Harmonie ) nêu trên . Mà Hòa là Dịch là Biến và Sinh là Hóa là Thành . Do đó Hòa Sinh là Dịch Biến để Hóa Thành . Vì vậy ta phải để :

Tâm dịch cảm căn lai sự vật

Trí biến suy hư thật lập ngôn

Hữu Tâm Vô Trí bất tồn

Vô Tâm Hữu Trí càn khôn rã rời .

Cơ biến hóa đổi dời dời đổi

Thế thịnh suy đắp đỗi xoay dần

Hành danh Vị kỷ bất chân

Vô danh Vô kỷ vong thân nỗi gì . . .

++Tứ Ân là thiên thư bảo quốc an dân của Tổ Tiên nòi giống Tiên Rồng ( cũng là một Lý tự nhiên hay Thiên lý mà Tạo Hóa ban đặc ân cho nhân loại ) , gồm có : 1..Ân Tổ Tiên Cha Mẹ ,2..Ân Đất Nước ,3..Ân Tam Tài ( Thiên Nhân Địa , vì triều đại vua Hùng chưa có các tôn giáo như thời nay ) , 4..Ân Đồng Bào và Nhân Loại ;

--Ba , tôi đã vấp ngã trước biết bao bất trắc gian nguy , có nhiều lần sa vào chổ chờ chết ( Thôi đành nhắm mất đưa chân , Để xem con tạo xoay dần đến đâu ! Trích từ Truyện Kiều – Nguyễn Du ) . Mỗi lần như vậy linh cảm cho tôi biết có một đấng anh linh khuất mặt theo cứu giúp tôi nhanh chóng giải quyết vấn nạn để thoát ra khỏi chốn thập tử nhứt sanh một cách an toàn .

--Bốn , tôi cùng người anh ruột vượt biên bằng đường bộ , không có tiền mướn người dẫn đường cũng như không biết nói tiếng Miên .Trên con đường bôn đào , chúng tôi đã trải qua nhiều giai đoạn sinh tử thí mạng cùi . Đoạn trường lắm : “ Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ! Trích từ Truyên Kiều –Nguyễn Du”.

Nếu kể hết ra thì quá dài dòng , tôi xin nói đến một sự kiên liên quan đến Đức Thầy .

Sự thể như sau , chúng tôi sinh sống ở Nam Vang qua nhiều nghề như vá bững và dè xe gắn máy , làm bếp cho tiệm ăn , bán mía ghim dạo , làm mắm bò hóc khô cá tra phồng cho người ta , vá dép nồi niêu xoong chảo . . ( cuối cùng làm nghề sơn đông , mới có cơ hội đi đến thị trấn Sasiphon Battambang , rồi liều mạng , mất ba ngày hai đêm , đã vượt qua khỏi khu rừng thuộc Miên nằm dọc theo biên giới Thái Lan đến chiến khu Nong Tà Mít của Khme Tự Do của Son Sang lãnh đạo .

Ở Nam Vang gần một trăm ngày , chắt mót từng đồng cầu mong dành dụm được vài trăm Riel mua vài chỉ vàng để mướn người dẫn đường đi qua Thái Lan .

Nhưng vô vọng vì bị đám “ Âm binh thi hành nghía vụ quốc tế thuộc ngành quân báo , cháu ngoan bác Hồ ” , chiều nào cũng kéo một đám đến cái lều tí tẹo bên bờ sông Tonlé Sap đòi tiền mải lộ một cách quá mạng lễ độ , như là xin bác mua rượu thốt nốt cho chúng cháu uống cho đở nhớ nhà , xin bác mua cho chúng cháu cái đài có cửa sổ hát băng nhạc vàng hay quá xá hay chớ cứ mãi nhe nhạc cách mạng chán bỏ mẹ . . .

Lại nữa , cứ vài ngày lại nghe tin đồn tình báo Hà Nội lại đến Nam Vang bắt “ Việt gian phản động”. Anh tôi quá đỗi lo âu cho sự sống còn đời tôi .

Một hôm , ảnh cằn nhằn trách móc tôi xài tiền bậy bạ , bịnh hoạn ốm nhom ốm nhách , không tiền thuốc thang , không mua được một bộ đồ lành lặng để mặc , bao giờ kiếm đươc đủ tiền để đi , có cái cố tật đụng ai cũng cho cũng giúp , không biết lo cho bản thân mình .

Đêm đến , ảnh ngũ không được , cứ trằn trọc mơ màng ,vía thấy đi vá dép vào buổi sáng trời nắng đẹp , ảnh vừa đi đến cổng chùa Wat Phnum nằm phía trước khu vực Hoàng cung Cao Miên , bỗng thấy Đức Thầy mặc đạo phục từ cửa chùa thong thả đi ra trước cổng chùa và giơ tay mặt lên khỏi đầu làm dấu bảo anh tôi dừng lại . Đức Thầy bảo : “ Mà rọi mà ngay . Un cent jours” ( Một trăm ngày , tiếng Cao Miên . Một trăm ngày , tiếng Tây ) .

Ảnh kể tiếp : Tuy Đức Thầy nói nhỏ vừa đủ nghe , nhưng âm hưởng còn lồng lộng bên tai . Tôi tỉnh táo ngay , kêu chú liền đó ! Chú nghĩ sao về chuyện nầy ?

Tôi hỏi lại ảnh là anh có đồng ý mình phải rời khỏi Nam Vang trước một trăm ngày đến một tỉnh phía tây nào đó giáp biên giới Thái Lan . Rồi phải rời khỏi Cao Miên không quá hai trăm ngày . Anh đừng lo nghĩ nhiều về tiền bạc . Thôi từ nay anh cất giữ tiền nong đi mới dành dụm đủ tiền mà tiếp tục cuộc hành trình .

Nói vậy mà ảnh hoàn toàn tán đồng lời bàn phong thần tào lao của tôi .

Quả nhiên vài ngày sau , ảnh quen được một người bạn trẻ làm nghề bán thuốc sơn đông đã tiếu ngạo giang hồ khắp miền tây Cao Miên . Ngay buổi sơ giao , chàng trai tuổi khoảng hai mươi bảy đoán biết được tâm ý tìm đường vượt biên của hai anh em tôi . Vợ chông chú thím tận tình chỉ vẽ đường đi nước bước và cho chúng tôi tiền để đi xe lửa đến tỉnh Battambang tạm sống tá túc ở nhà trọ cùng gia đình chú thím , một căn nhà lá ọp ẹp , nửa sàn nửa nền đất , nằm bên bờ sông nước vàng hực quanh năm .

Ở đó tôi được ân nhân truyền hết nghề bán thuốc ( tự bào chế ) sơn đông , mướn thông dịch viên đi đến những chợ ấp làng nằm cập theo biên giới Thái Lan . Còn anh tôi vẫn tiếp túc đi vá dép ở thị xã Battambang . . .

Nhờ thế mà đúng một trăm ngày sau , hai anh em tôi không có người dẫn đường , đã đi đến chiến khu Nong Tà Mít của Khme Tự Do do Son Sang lãnh đạo . . .

Kết cuộc : Hơn 27 năm sống ở Mỹ , nhiều lần tôi nằm mơ vía thấy Đức Thầy , chỉ thấy thôi chớ Đức Thầy không có một lời chỉ dạy điều gị hết , dù là một từ .

Đến bây giờ tôi mới ngộ ra rằng : Đấng anh linh khuất mặt đã bao lần cứu vớt tôi thoát cảnh nguy nàn là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ .

Bài thơ trên đây của tôi nhầm nói lên nỗi lòng của một kẻ mới giác ngộ tự nhận ra mình là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ( Không vì lý do đạo giòng ) , trước bối cảnh nước mất nhà tan . Nhứt là trước thảm họa gây nên bởi Việt gian Cộng sản rắp tâm đã và đang tiếp tục hành xử độc ác dã man đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng và tất cả tín đồ của các tôn giáo ở Việt Nam nói chung .

Chúng mưu toan kết thúc quốc sách chủ trương diệt tôn giáo ( Vô tôn giáo , vô thần ) , hòng áp đặt Chủ nghĩa Công sản làm quốc giáo và phong danh Phật cho đồ tể Hồ Chí Minh , khống chế toàn thể nhân dân phải theo tôn giáo duy vật vô thần và tôn thờ cáo Hồ vừa là cha già dân tộc có đại công lập quốc , vừa là giáo chúa của Cái Đạo của lũ Vô Đạo ./
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn