BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 66320)
(Xem: 60078)
(Xem: 37356)
(Xem: 29613)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư cựu Thủ Tướng Võ văn Kiệt Gởi Bộ chính trị đảng CSVN

16 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 2041)
Thư cựu Thủ Tướng Võ văn Kiệt Gởi Bộ chính trị đảng CSVN
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 3 năm 2006


Kính gửi :
Bộ Chính trị

Đồng kính gửi :
Các Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương

Khoá IX Đảng cộng sản Việt Nam

Thưa các đồng chí.

Vào dịp Ban chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 14 để hầu như hoàn tất những công việc chuẩn bị cho đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng ta, tôi xin trình bày với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và toàn thể các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề dưới đây :

I- Trong các thư của tôi gửi Ban chấp hành Trung ương khoá IX liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội X, tôi đã trình bày những vấn đề tổng kết 20 năm đổi mới, chỉnh đốn và xây dựng Đảng, sửa đổi Điều lệ Đảng... Đó là những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước trước bước ngoặt phát triển mới của tình hình thế giới ngày nay. Sự hưởng ứng mạnh mẽ vừa qua trong Đảng và trong nhân dân góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Đại hội X (dự thảo) cho thấy có rất nhiều ý kiến tâm huyết và giàu trí tuệ đóng góp vào những vấn đề hệ trọng của Đảng và của đất nước. Đây chính là sự hậu thẫn to lớn của cả dân tộc đối với sự nghiệp cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là chỗ dựa vững chắc của Đảng ta. Mọi ý kiến tâm huyết đều biểu tỏ nguyện vọng thiết tha, mong sao Đảng ta thực sự chỉnh đốn để vững mạnh, vượt qua được nguy cơ lớn nhất hiện nay là những yếu kém trong hệ thống Đảng và Nhà nước, những suy thoái biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp, làm mất lòng dân, suy giảm uy tín của Đảng. Có làm được như vậy mới tạo ra được sự bứt phá mới, đưa đất nước vươn lên thu hẹp khoảng cách tụt hậu giữa nước ta với thế giới, trước hết là thu hẹp khoảng cách với các nước ASEAN.

Có thể nói sự hưởng ứng mạnh mẽ như vậy cho thấy sự day dứt của cả dân tộc ta trước những thử thách mà Đảng ta phải vượt qua. Rõ ràng cả nước đang kỳ vọng rất lớn vào Đại hội X. Nếu kỳ vọng này không được đáp ứng, sẽ dẫn tới những hệ luỵ khó lường.

Tình hình cấp thiết đến mức tôi còn muốn nhìn nhận sự hậu thuẫn mạnh mẽ của toàn dân như vậy đối với Đảng là một cơ hội không dễ gì còn lặp lại để mỗi đồng chí chúng ta tỉnh táo nhận thức sâu sắc, tiếp tục phấn đấu vươn lên, làm cho Đảng ta xứng đáng là đội tiền phong chiến đấu của dân tộc, lãnh đạo đất nước đi tới mục tiêu mà vì nó biết bao đồng chí và đồng bào thân yêu của chúng ta đã ngã xuống.

Sẽ hết sức nguy hiểm, nếu Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khoá IX chúng ta không thật sự tỉnh táo và nghiêm túc nhìn thẳng vào những suy thoái và yếu kém kéo dài hiện nay trong Đảng, có nhiều mặt rất trầm trọng và đang lây lan trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Sẽ là hết sức nguy hiểm, nếu chúng ta không tỉnh táo, mà lại quá say sưa với những thành tích đã đạt được, và cũng không loại trừ những lời tán dương có dụng ý của bên ngoài ru ngủ mình. Chỉ cần nhìn vào những vấn đề nóng bỏng trong phát triển kinh tế - xã hội đang đặt ra cho nước ta hiện nay, những khó khăn và thách thức nước ta phải đối mặt sau khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chỉ cần nhìn vào tình trạng uy tín của Đảng và lòng tin của dân đối với Đảng bị giảm sút, sẽ thấy rõ sự nguy hiểm đó. Chúng ta cần nhớ lại lịch sử cách mạng nước ta đã từng có những thời kỳ phải trả giá đắt cho bệnh say sưa thành tích và tự ru ngủ mình.

Là người gánh chịu trọng trách về tình hình mọi mặt hiện nay của đất nước, Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương khoá IX có trách nhiệm nặng nề trong việc chuẩn bị cho Đại hội X. Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương khoá IX sẽ là người có công rất lớn đối với Đảng và đất nước nếu các đồng chí quyết tâm đảo ngược xu thế suy thoái hiện nay trong Đảng, làm cho Đại hội X mang lại cho Đảng sức sống mới, làm cho Đảng ta tiếp tục xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của mình trên con đường đi lên của đất nước. Tôi xin kiến nghị Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương khoá IX thẳng thắn nêu lên những yếu kém trong Đảng, công khai danh sách đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá X trong toàn Đảng để lấy ý kiến và để toàn dân biết, góp ý. Việc làm này sẽ có ý nghĩa lịch sử to lớn, tăng thêm tính tiền phong chiến đấu trong Đảng, tăng thêm niềm tin và sự gắn bó của nhân dân, ngăn chặn có hiệu quả nhất mọi phá rối trong vấn đề nhân sự. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó vì có sự hậu thuẫn to lớn của toàn Đảng và toàn dân ta. Tình hình thúc bách đến mức nếu Đại hội X không tạo ra được bước ngoặt này, vận mệnh của Đảng ta và của đất nước ta rồi sẽ ra sao ?

Tôi thiết tha mong Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương khoá IX chuẩn bị mọi điều kiện để Đại hội X phát huy trí tuệ và trách nhiệm cao nhất, bầu ra được Ban chấp hành Trung ương khoá X xứng đáng với nhiệm vụ lãnh đạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn bộ hệ thống chính trị và hệ thống quản lý Nhà nước, phát huy ý chí cách mạng và trí tuệ sáng tạo, thu hẹp khoảng cách tụt hậu so với thế giới bên ngoài. Đây là sứ mệnh cao cả không một ai có thể thay thế Đại hội - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Từ những vấn đề lớn của Nghị quyết đã được Đại hội thảo luận và thông qua, Đại hội cần giao nhiệm vụ trọng tâm cho Ban chấp hành Trung ương khoá X thực hiện bằng được nhiệm vụ củng cố Đảng về mặt tổ chức, về kỷ luật trong sinh hoạt Đảng, về xây dựng Điều lệ mới với tính cách là bộ Luật của Đảng chi phối mọi hoạt động của toàn Đảng và của từng đảng viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tạo ra được nền nếp mới trong sinh hoạt Đảng các cấp cho khoá này và các khoá sau.

Ban chấp hành Trung ương khoá X nhất thiết phải là đội ngũ tinh hoa nhất của Đảng, thực hiện được nhiệm vụ lãnh đạo do Đại hội trao cho. Các cuộc họp Ban chấp hành Trung ương là nơi phát huy dân chủ và trí tuệ của Ban chấp hành Trung ương để thảo luận, ra các quyết định và chính sách, vì vậy Ban chấp hành Trung ương phải tập trung thời gian và trí tuệ cho nhiệm vụ này, từng uỷ viện Ban chấp hành Trung ương phải đủ năng lực và bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ này. Không nên tái diễn tại tình trạng có lúc Ban chấp hành Trung ương biến thành nơi “quán triệt” một chủ trương chính sách đã định trước, tình trạng có uỷ viên Ban chấp hành Trung ương cả nhiệm kỳ chỉ một hai lần tham gia phát biểu ý kiến. Tôi vẫn còn giữ được ấn tượng sâu sắc trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, Trung ương Cục ở miền Nam khi đó vẫn giữ được sinh hoạt dân chủ, bàn thảo cặn kẽ, tranh luận thẳng thắn và nghiêm túc để đạt được sự nhất trí trước khi đưa ra quyết sách. Ngày nay, chúng ta có điều kiện, có phương tiện hơn nhiều, nhưng nhiều khi sinh hoạt của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lại chưa tạo ra được không khí bàn thảo thẳng thắn, mạnh dạn và nghiêm túc trong tất cả các Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương, đôi khi nặng về cung cách “quán triệt” những vấn đề do Bộ Chính trị đưa ra. Phải chăng do số lượng Ban chấp hành Trung ương quá đông, không đủ thời gian và thiếu không khí thuận lợi để bàn thảo. Đây là vấn đề nên được xem xét.

Khi Ban chấp hành Trung ương cần quyết định một vấn đề gì lớn, chuyên sâu, đòi hỏi phải có những luận cứ thực tiến hay luận cứ khoa học xác đáng, thì có thể mời các cán bộ chuyên trách, các chuyên gia đến bàn luận, lấy ý kiến trước khi đi tới quyết định. Điều quan trọng là Ban chấp hành Trung ương phải có đủ năng lực và bản lĩnh quyết định. Vì vậy, Ban chấp hành Trung ương phải tinh gọn, thực sự có năng lực và phẩm chất đúng với cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, có điều kiện tập trung trí tuệ và thời gian cho nhiệm vụ này. Yêu cầu này chẳng những đòi hỏi từng Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương phải có những tiêu chuẩn đáp ứng tương xứng, mà còn đòi hỏi sinh hoạt của Ban chấp hành Trung ương phải thực sự là nơi phát huy dân chủ cao nhất, huy động trí tuệ và trách nhiệm của toàn thể Ban chấp hành Trung ương trong việc thảo luận, quyết định những vấn đề có ý nghĩa đối với vận mệnh của Đảng, của đất nước. Để gìn giữ sự trong sáng của Đảng, đồng thời luôn luôn nâng cao được phẩm chất và bản lĩnh lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, cần khắc phục tình trạng tiêu cực thủ tiêu đấu tranh “dĩ hoà vi quý”. Ban chấp hành Trung ương và từng Uỷ viên phải là người nêu gương trong toàn Đảng phát huy dân chủ và tập hợp được trí tuệ trong cả nước để tạo ra sức mạnh hoàn thành mọi nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi thoả hiệp vô nguyên tắc, mọi sự phân biệt cục bộ, vùng, miền mà trên thực tế là làm suy yếu sự thống nhất, nhất trí trong Đảng.

Đề nghị Bộ Chính trị và BCH Trung ương khoá IX đặt vấn đề với Đại hội X cần có những quyết định khắc phục tình trạng bố trí cán bộ theo “cơ cấu”, theo “kiêm nhiệm”, theo lý lịch đã kinh qua các cấp uỷ, theo các mối “quan hệ” trái với mọi nguyên tắc tổ chức của Đảng và luật pháp của Nhà nước. Trên thực tế cách bố trí người như vậy là ôm đồm, là “đảng hoá” hệ thống chính trị và hệ thống Nhà nước, dẫn tới tình trạng làm suy yếu Ban chấp hành Trung ương và các cấp uỷ khác, vừa không sử dụng được người tài làm đúng việc. Hệ quả là cứ sau mỗi khoá, chất lượng các cấp lãnh đạo của Đảng từ Ban chấp hành Trung ương trở xuống lại giảm sút một bước, tạo ra nhiều sự chồng chéo làm suy yếu toàn bộ hệ thống chính trị và hệ thống quản lý Nhà nước. Đây chính là những nguyên nhân đưa đến tình trạng tha hoá, tham nhũng, tiêu cực ngày càng trầm trọng trong Đảng và trong bộ máy quản lý Nhà nước.

Trên đây là những vấn đề quyết định sự tồn vong và vai trò lãnh đạo của Đảng ta mà tôi đã day dứt, nung nấu đêm ngày, xin chân thành bày tỏ với các đồng chí Bộ Chính trị và BCH Trung ương khoá IX, mong các đồng chí xem xét.

II- Trên tinh thần đó, tôi xin kiến nghị Bộ Chính trị và BCH Trung ương khoá IX những vấn đề sau đây về việc tiến hành Đại hội.

1. Cần triệt để tuân thủ nguyên tắc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (dưới đây gọi tắt là Đại hội) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng như đã quy định trong Điều lệ Đảng hiện hành, phát huy dân chủ, trí tuệ và sức chiến đấu trong Đảng ngay từ khâu tiến hành Đại hội.

 Bộ Chính trị và BCH Trung ương khoá IX đã triển khai quy trình chuẩn bị từ trên xuống, từ dưới lên mọi vấn đề để trình Đại hội X, xin để cho Đại hội X xem xét và quyết định theo đúng Điều lệ Đảng. Điều này trước hết đòi hỏi mỗi đại biểu của Đại hội cần ý thức đầy đủ tính cách và trách nhiệm đại biểu của mình là một thành viên bình đẳng trong cơ quan lãnh đạo cao nhất này của Đảng, không phân biệt cương vị, quá trình công tác hoặc thâm niên tuổi Đảng. Mỗi đại biểu đều có quyền tham gia đầy đủ vào mọi công việc của Đại hội, đều chịu trách nhiệm như nhau trước Đảng và nhân dân về mọi quyết định của Đại hội X. Ngoài sự chuẩn bị của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương khoá IX, Đại hội X có thể nêu ra những vấn đề mới để xem xét và có những quyết định phù hợp, kể cả quyết định về lượng thời gian họp mà công việc của Đại hội đòi hỏi.

Với những yêu cầu vừa trình bày trên, Đoàn chủ tịch của Đại hội phải được bầu ra từ các đại biểu nắm vững những vấn đề của Đảng và của đất nước, có khả năng điều hành chương trình nghị sự để Đại hội thành công cao nhất. Đoàn chủ tịch của Đại hội có vai trò rất lớn trong việc phát huy dân chủ tại Đại hội. Vì những lý do này Đại hội cần quyết định số lượng đại biểu tham gia Đoàn chủ tịch, tiến hành lựa chọn, đề cử, ứng cử và bỏ phiếu kín để bầu ra Đoàn chủ tịch. Không cử ra Đoàn chủ tịch mang tính chất đại diện tượng trưng và cơ cấu.

2. Ban chấp hành Trung ương.

Xuất phát từ những yêu cầu đã trình bày về BCH Trung ương xin kiến nghị Đại hội X căn cứ vào những yêu cầu đã trình bày về BCH Trung ương để quyết định số lượng uỷ viên BCH Trung ương theo tinh thần tinh, gọn, có khả năng và phẩm chất lãnh đạo cao nhất. Cũng vì thế đề nghị không bầu Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương, vì BCH Trung ương là cơ quan lãnh đạo, là cơ quan chiến đấu, cần hội tụ những đảng viên ưu tú nhất của Đảng, không phải là nơi đào tạo, càng không phải là nơi sắp xếp chuẩn bị nhân sự theo cơ cấu và chức sắc. Thời bình Đảng ta có nhiều điều kiện đào tạo cán bộ trong hệ thống đào tạo và trong thử thách kinh qua thực tiễn.

Vì cần giảm bớt số Uỷ viên BCH Trung ương khoá X với những lý do đã nêu, sẽ có một số đồng chí đã được cơ cấu, sắp xếp trong quá trình chuẩn bị Đại hội X, nay không thể đưa vào BCH Trung ương khoá X, Đảng và Nhà nước sẽ bố trí vào những trọng trách thích đáng theo yêu cầu công tác và theo quy hoạch cán bộ đã có.

Đối với địa phương hay ngành nào đòi hỏi phải có Uỷ viên BCH Trung ương trực tiếp phụ trách, thì BCH Trung ương có thể bổ nhiệm các Uỷ viên có năng lực thích hợp.

Với cách nhìn nhận việc thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng như vừa trình bày trên, xin đề nghị Bộ Chính trị và BCH Trung ương khoá IX đặt vấn đề với Đại hội kiện toàn một số Ban của Đảng như Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Uỷ ban Kiểm tra, đồng thời giảm bớt một số Ban của Đảng tương ứng với các cơ quan hoặc Bộ bên hệ thống Nhà nước. Trong các Bộ, các cơ quan, Tổng Công ty, doanh nghiệp lớn... chỉ nên duy trì các cấp uỷ Đảng là Đảng đoàn, Đảng uỷ. Không nên duy trì Ban cán sự Đảng mà trên thực tế chỉ là một cấp trung gian, gây thêm những chồng chéo không cần thiết, khiến bộ máy các cơ quan làm việc của Đảng cồng kềnh và kém hiệu quả.

3. Về Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

 Xin đề nghị Bộ Chính trị và BCH Trung ương khoá IX đặt vấn đề với Đại hội : Các uỷ viên BCH Trung ương do Đại hội X bầu ra đều bình đẳng với nhau trong việc quyết định số lượng, đề cử, ứng cử và lựa chọn các Uỷ viên BCH Trung ương có năng lực và phẩm chất xứng đáng nhất bầu vào Bộ Chính trị theo đúng Điều lệ. Không tuỳ tiện đề ra những quy định trái với Điều lệ như : quá trình công tác, thâm niên cũ mới, bằng cấp các trường lý luận hay nhiệm vụ đã kinh qua trong các khoá trước. Cần quy định rõ chức năng của Bộ Chính trị là cơ quan thay mặt BCH Trung ương giữa các kỳ họp BCH Trung ương và phải báo cáo trước BCH Trung ương về công tác của mình trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội, để vừa tăng cường vai trò và trách nhiệm của Bộ Chính trị và BCH Trung ương, vừa làm rõ Bộ Chính trị không phải là cấp trên của BCH Trung ương, trung thành với nguyên tắc toàn thể BCH Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Đại hội toàn quốc, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội.

Mỗi Uỷ viên Bộ Chính trị chịu trách nhiệm như nhau về toàn bộ công việc của Bộ Chính trị đảm nhiệm trước BCH Trung ương. Việc phân công phụ trách các lĩnh vực khác nhau cho mỗi Uỷ viên Bộ Chính trị là phân công công việc để cả tập thể Bộ Chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Việc phân công như vậy chỉ là phương pháp làm việc và hoàn toàn không có ý nghĩa phân chia quyền lực.

Vì lý do phát huy dân chủ trong Đại hội trong việc lựa chọn người xứng đáng nhất vào cương vị lãnh đạo cao nhất trong BCH Trung ương và Bộ Chính trị, vì vai trò và trọng trách của Tổng Bí thư trong tình hình nhiệm vụ mới của Đảng và của đất nước.

4. Về bầu cử tại đại hội :

Bầu BCH Trung ương : Bên cạnh những người có tên trong danh sách do BCH Trung ương khoá IX tiến cử, tất cả các đại biểu Đại hội X đều có quyền đề cử và ứng cử. Các đại biểu Đại hội cũng có thể đề cử thêm những đảng viên khác không phải là đại biểu Đại hội. Toàn bộ tên những người trong các danh sách do khoá IX tiến cử, hoặc trong danh sách những đại biểu ứng cử, những nội dung được Đại hội X đề cử, cần được sắp xếp trong một danh sách chung theo thứ tự ABC, và Đại hội sẽ tiến hành bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện thảo luận, tranh luận công khai tại hội trường và tại các tổ để vận động, hoặc giới thiệu, tự giới thiệu trong tiến hành bầu cử, nhằm giúp các đại biểu có những thông tin cần thiết trước khi quyết định bỏ lá phiếu của mình cho ai.

Về cơ quan kiểm tra Trung ương.

Tình hình thực tế hiện nay là kỷ cương trong Đảng lỏng lẻo, suy thoái và tiêu cực phổ biến ở mọi cấp, nhiều nơi rất trầm trọng, Uỷ ban kiểm tra Trung ương với chức năng và nhiệm vụ như hiện tại không đảm dương nổi trách nhiệm của mình. Để kiểm tra và giám sát hoạt động của toàn Đảng và của BCH Trung ương khoá X một cách độc lập, xin đề nghị Đại hội trực tiếp bầu ra Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trao cho Uỷ ban Kiểm tra Trung ương mọi quyền hạn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của mình, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đại hội.

Một số vấn đề quan trọng khác

Những vấn đề đã trình bày ở trên chắc có nhiều việc các đồng chí Bộ Chính trị và BCH Trung ương cũng đã từng bàn bạc, song có lẽ vì công việc quá bề bộn chưa được giải quyết một cách dứt điểm, tôi xin phép được gợi lại như vậy. Sau đây, xin đề nghị thêm vài vấn đề về Điều lệ Đảng.

Qua những giai đoạn cách mạng khác nhau, Điều lệ Đảng đã được sửa đổi nhiều lần. Tình trạng các cấp từ Trung ương đến cơ sở vi phạm Điều lệ Đảng đang làm suy yếu nghiêm trọng tính chiến đấu và tính tổ chức của Đảng, cần nghiêm khắc sửa đổi yếu kém này. Đặc biệt có một số việc vi phạm điều lệ Đảng đã được Bộ Chính trị kết luận là nghiêm trọng và kéo dài, nhưng lại chưa được xử lý nghiêm minh đúng với sai phạm. Vì vậy lần này không thể để tồn đọng nữa, Bộ Chính trị và BCH Trung ương khoá IX cần trình ra Đại hội X xem xét và quyết định xử lý dứt điểm, càng để lâu càng nguy hại cho Đảng.

Ngày nay đất nước đi vào một giai đoạn phát triển mới và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đường lối của Đảng và luật pháp của Nhà nước có nhiều thay đổi lớn, xin kiến nghị BCH Trung ương chuẩn bị đưa ra Đại hội X xem xét sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành cho phù hợp. Điều lệ mới nên làm rõ mối quan hệ lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị và hệ thống Nhà nước theo tinh thần cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phát huy sức mạnh và tính chủ động sáng tạo của Nhà nước và hệ thống chính trị, làm rõ vai trò giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Đảng (đã ghi trong phần mở đầu của Điều lệ hiện hành, nhưng chưa được cụ thể hoá). Điều lệ Đảng phải là một bộ Luật của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, toàn Đảng và từng đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Việc tiến hành Đại hội Đảng các cấp 2 vòng gộp làm một như đang làm hiện nay có nhiều điểm không thích hợp, dẫn đến tình trạng làm ngược: Nghị quyết các đảng bộ cấp dưới có trước Nghị quyết Đại hội toàn quốc - kể cả về nhân sự. Cách làm này gây ra nhiều khó khăn cho việc quán triệt những nội dung mới của Nghị quyết mà Đại hội X biểu quyết thông qua. Cần nghiên cứu khắc phục những bất hợp lý này.

Thưa các đồng chí.

Với những trăn trở, suy tư của một đảng viên suốt đời một lòng một dạ phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, với lòng tin tưởng vào các đồng chí Bộ Chính trị và BCH Trung ương, tôi trân trọng và thiết tha trình bày với Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 14 những kiến nghị nói trên để các đồng chí xem xét.

Xin kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ, góp phần xứng đáng vào thành công của Đại hội X, đáp ứng được kỳ vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân đang hướng về Đại hội của chúng ta.

Kinh thư
Võ Văn kiệt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn